Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollja

Kérdés: A Bkr. hatálya kiterjed-e azokra a 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságokra, amelyek - az Áht. 109. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott - kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről szóló NGM Közleményben nem kerültek felsorolásra? Továbbá:
1. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő és a Takarékos törvény 7/J. §-ának (1) bekezdésében felsorolt értékhatárokat elérő társaságok a kontrollrendszert és a belső ellenőrzést a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kötelesek megszervezni?
2. A Takarékos törvény 7/J. §-ának (1) hatálya alá nem tartozó, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, az NGM közleményében megnevezett, tehát kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősülő társaságnak a Bkr. előírásait kell alkalmazni, vagyis e szerint kell kontrollrendszert és belső ellenőrzést működtetni?
3. Azon társaságok, amelyek a fent jelzett értékhatárokat nem érik el, és az NGM közleményében nem kerültek nevesítésre, csak akkor kötelesek a kontrollrendszert és a belső ellenőrzést megszervezni, ha a felügyelőbizottság ezt elrendelte?
Részlet a válaszából: […] ...Nemzeti Bank és annak felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok kivételével - ésd) jogszabály alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére és belső ellenőrzésére vonatkozó szabályokat alkalmazó más szervre, szervezetre.A Takarékos törvény 1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:  

Belső ellenőrzésre vonatkozó új szabályok 2020-tól

Kérdés: Hogyan változnak 2020-tól a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésére és belső kontrollrendszerére vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget.2020. január 1-jétől a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő, köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszert, belső ellenőrzést és megfelelési szervezetet/tanácsadót kötelesek működtetni.A belső ellenőrzést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.
Kapcsolódó címkék:  

Költségvetési szervek belső kontrollrendszerének követelményrendszere

Kérdés: Hogyan hatnak a Bkr. 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra? Kiterjeszthető-e, és ha igen, milyen módon a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének követelményrendszere az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra?
Részlet a válaszából: […] A Bkr. 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján az Áht. 3. §-ában felsorolt szervezetek tartoznak a Bkr. hatálya alá, amelyek között a törvény felsorolja többek között a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és az országos nemzetiségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.