Modellváltással érintett egyetemek adózása

Kérdés: Mi a megítélése annak az esetnek, ha egy 2021. július 31-éig költségvetési szervként működő egyetem modellváltáson esik át, melynek következtében 2021. augusztus 1-jétől már nem állami fenntartású lesz? Mentesülhet-e továbbra is a 40 százalékos mértékű adó alól, ha kisadózó vállalkozásnak fizet ki 3 millió forintot meghaladó bevételt? Ha az egyetemnek mégis fizetnie kell 40 százalékos mértékű adót, akkor annak mi az alapja?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 8. §-ának (6c) bekezdése szerint, ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címkék:      

Parkolóhely-megváltás

Kérdés: Az önkormányzat egy bolt (kérelmező) kérésére parkolóhelyeket alakít ki közterületen. A kérelmező parkolóhely-kialakítási hozzájárulást fizet az önkormányzat részére. (A hozzájárulás összege nem fedezi a kialakítás teljes költségét.) Az önkormányzat vállalja, hogy kialakítja a parkolóhelyeket. A parkolóhelyek az önkormányzat tulajdonában maradnak, azokra a kérelmező sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez. Szükséges-e számlát kiállítani a hozzájárulásról, vagy megállapodás alapján kerül a könyvelésbe az összeg? Áfát kell-e számolni? Melyik főkönyvre történjen a bevétel könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...parkolóhely-megváltási díjat, és elengedő számviteli bizonylatot kiállítani.A parkolási alapba való befizetést a B36 "Egyéb közhatalmi bevételek" rovaton javasoljuk elszámolni.(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Egyes önkormányzati bevételek elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulást kiszámlázza 27%-os áfakulccsal (mivel az Áfa-tv. alapján szolgáltatásnyújtásnak minősül), és a nettó értéket a B402 rovatra könyveljük. Helyesen kezeljük a temetőfenntartási hozzájárulást? Az önkormányzatunk által kiszámlázott piaci helypénzt, közterület-foglalást és a földhaszonbérletet a B402 vagy a B404 rovaton szükséges nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […]

A temetőfenntartási hozzájárulást, piaci helypénzt, közterület-foglalást a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton, a földhaszonbérletet pedig a B404. Tulajdonosi bevételek rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2022. 01. 05.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
Kapcsolódó címkék:    

Bevételek ellenjegyzése

Kérdés: Kell-e költségvetési szervnél a bevételeket ellenjegyezni, utalványozni, teljesítést igazolni?
Részlet a válaszából: […] ...- annak teljesítését.Az Ávr. 57. §-ának (2) bekezdése szerint a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek meghatározott körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét.Az Ávr. 59. §-ának (5) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Halállomány könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunk egy bányatavat horgásztóként kíván hasznosítani. Az engedélyeket beszereztük. Milyen COFOG-ot kell használnunk, 086090 Szabadidős szolgáltatás vagy 042360 Halászat, Haltenyésztés? A beszerzett halállományt hogyan kell helyesen lekönyvelni? A horgásztavat a befolyt napijegyekből, bérletek értékesítéséből szeretnénk üzemeltetni.
Részlet a válaszából: […] Az állatok, így a halak elszámolása is attól függ, hogy azok tenyészállatnak vagy növendék, hízó- és egyéb állatnak minősülnek-e. A kérdés alapján a halakat nem tenyésztés céljából, hanem a húsukért tartják, így azok növendék állatnak minősülnek. A növendék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Kivabevétel - idegenforgalmi adó

Kérdés: A kisadózó vállalkozás bevételének számít-e a helyi önkormányzatnak beszedett idegenforgalmi adó?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 2. § 12. pontja tartalmazza a kisadózó vállalkozás bevételének fogalmát, amely alapján a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármilyen formában mástól megszerzett vagyoni értéket a kisadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Bánatpénz megítélése bérbeadás esetén

Kérdés: Hogyan kell kezelni az ingatlan bérbeadásakor a bánatpénzt? Bevételként kell kezelni, vagy felmerülhet-e adómentesség is?
Részlet a válaszából: […] A bánatpénz a szerződéstől történő elállás esetén járhat abban az esetben, ha a felek a szerződésben így állapodnak meg. Ez azonban nem minősül szerződésszegésnek, mivel megállapodáson alapul, az így fizetett bánatpénz bevételnek minősül főszabály szerint. Az Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:    

Egyéb tárgyieszköz-értékesítés

Kérdés: Felsőoktatású intézményünkhöz a tavalyi évben befolyt egyéb tárgyieszköz-értékesítés címén egy összeg, melyet az idei évben szeretnénk elszámolni teljesítésként. A tavalyi évben nem kértük meg az előirányzat engedélyezését, viszont a mérleg a kincstár és a fenntartó részéről elfogadásra került. Az idei évben szerettük volna az előirányzat engedélyének megkérését, amelyet nem kaptunk meg. Ebben az esetben elszámolhatjuk-e a B53. teljesítés rovatán ezen összeget?
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. 35. §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek, költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Magánszemély által felajánlott pénzadomány

Kérdés: Magánszemély pénzadományt ajánlott fel az önkormányzat részére hangszer vásárlásához. Milyen adóvonzata van a felajánlásnak adományozó és adományozott tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...illetékmentessége okán nem kell illetéket fizetnie. A bevételt államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközként, egyéb bevételek közé kell könyvelni. A bevételt az önkormányzatnál sem terheli semmilyen adókötelezettség.(Kéziratzárás: 2020. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címkék:    

Kata 2021. évi változása

Kérdés: A kata változásáról szóló jogszabályból számunkra úgy tűnik, hogy a költségvetési szerveket nem terheli a katás vállalkozók után fizetendő 40%-os adóteher. Intézményünk alapvetően NEAK-finanszírozásból működő szakorvosi rendelőintézet (önkormányzati költségvetési szerv). Néhány szakorvosunk kisadózó vállalkozóként látja el a tevékenységét, biztosan lesz, aki átlépi a 3 millió forintos értékhatárt. Jól értelmezzük, hogy ez esetben ránk nem vonatkozik a 40%-os adóteher-bevallási és -fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 2021. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezései szerint az alábbi esetekben merül fel a kifizetőt terhelő 40%-os adófizetési kötelezettség 3 millió Ft bevétel felett:8. § 6a) bekezdése szerint, ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címkék:  
1
2