Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott bevételek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéb tárgyieszköz-értékesítés

Kérdés: Felsőoktatású intézményünkhöz a tavalyi évben befolyt egyéb tárgyieszköz-értékesítés címén egy összeg, melyet az idei évben szeretnénk elszámolni teljesítésként. A tavalyi évben nem kértük meg az előirányzat engedélyezését, viszont a mérleg a kincstár és a fenntartó részéről elfogadásra került. Az idei évben szerettük volna az előirányzat engedélyének megkérését, amelyet nem kaptunk meg. Ebben az esetben elszámolhatjuk-e a B53. teljesítés rovatán ezen összeget?
Részlet a válaszból: […]megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Amennyiben a többletbevétel felhasználását az irányító szerv nem engedélyezi, abban az esetben az Ávr. 35. §-ának (8) bekezdése szerint a felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül - központi költségvetési szerv esetén - a központi költségvetésbe be kell fizetni.A költségvetési szervhez az egyéb tárgyieszköz-értékesítés ellenértékeként befolyt bevételt a B53. rovaton teljesítésként el kell számolni akkor is, ha az előirányzat-túllépéssel jár, ezért nem lehet a gazdasági eseményt nem a valóságnak megfelelően elszámolni. A befolyt ellenértéket a kiállított számla alapján nyilvántartásba vett követelés kiegyenlítéseként, teljesítésként könyvelni kellett volna annak tényleges jóváírásakor, és a keletkezett többletbevétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5354

2. találat: Kata 2021. évi változása

Kérdés: A kata változásáról szóló jogszabályból számunkra úgy tűnik, hogy a költségvetési szerveket nem terheli a katás vállalkozók után fizetendő 40%-os adóteher. Intézményünk alapvetően NEAK-finanszírozásból működő szakorvosi rendelőintézet (önkormányzati költségvetési szerv). Néhány szakorvosunk kisadózó vállalkozóként látja el a tevékenységét, biztosan lesz, aki átlépi a 3 millió forintos értékhatárt. Jól értelmezzük, hogy ez esetben ránk nem vonatkozik a 40%-os adóteher-bevallási és -fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerint, ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.8. § (6c) bekezdése szerint, ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,b) amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,c) amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagyd) amelyet az Áht. szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5290
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Magánszemély által felajánlott pénzadomány

Kérdés: Magánszemély pénzadományt ajánlott fel az önkormányzat részére hangszer vásárlásához. Milyen adóvonzata van a felajánlásnak adományozó és adományozott tekintetében?
Részlet a válaszból: […]Ha van ellenszolgáltatás, akkor annak jellegétől függően kell meghatározni az adó-, járulék- és illetékszabályokat.Feltételezve, hogy a magánszemély önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül adja a pénzt, nem keletkezik semmilyen adózási vagy illetékfizetési kötelezettsége az adomány után, ugyanakkor adókedvezményt sem vehet igénybe.Az önkormányzatnak illetékmentessége okán nem kell illetéket fizetnie. A bevételt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5276
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Önkormányzati szakmai nap részvételi díja

Kérdés: Önkormányzatunk általános művelődési központ (óvoda, étkeztetés, művelődés) intézményének vezetője szakmai napot szervez a környező települések dolgozóinak, vezetőinek. A?résztvevőktől részvételi díjat kíván szedni, melyért étkezést, illetve a szakmai napot biztosítja. Az intézménynek milyen bevétele lesz a részvételi díj?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét szerepeltessék.A személyi jövedelemadóban akkor nem kell reprezentáció címén adót és közterhet fizetni, ha igazolható, hogy az étkezést megfizették a résztvevők. Ennek az igazolásnak a legkézenfekvőbb módja, ha a számlára ráírják, hogy mennyi étel-, italszolgáltatást tartalmaz.Áfajogilag az étel-ital beszerzés áfája és a vendéglátóipari szolgáltatás tételes levonási tilalom alá esik, kivéve ha továbbértékesítési célú a beszerzés, illetve közvetlenül beépül más szolgáltatás adóalapjába.A bevételt B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton kell elszámolni. Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4502
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Működési bevételeknek fedezniük kell a működési kiadásokat

Kérdés: Hol található az a jogszabályi hivatkozás, hogy a működési bevételeknek fedezniük kell a működési kiadásokat?
Részlet a válaszból: […]teljesítő megfizetni köteles,c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból, és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.Az Áht. 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak.A költségvetési szférán belül általában a bér és a járulék döntő súlyt képvisel, amelyet az esetek döntő többségében a működési bevételekből nem tudnak az intézmények kigazdálkodni. A bérekre, járulékokra államháztartási vagy fenntartói finanszírozást kapnak.A költségvetési tervezési egyensúly elve szerint a bevételeknek fedezni kell a kiadásokat, és az egyes bevételi és kiadási jogcímeket előirányzat-csoportonként kell megtervezni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4468
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Anyakönyvi ügyek kiadásainak és bevételeinek elszámolása

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője (anyakönyvvezető) házasságkötésnél államigazgatási, közhatalmi feladatokat lát el. Mely költségvetési szerv illetékes a házasságkötésnél felmerülő közhatalmi bevételek, illetve az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan igénybe vehető szolgáltatások bevételeinek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére? A felmerült kiadásokat és bevételeket az önkormányzat vagy a közös önkormányzati hivatal könyveiben kell-e elszámolni?
Részlet a válaszból: […]polgármester,ab) jegyző vagyac) a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban együtt: képviselő-testület hivatala) anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője (a továbbiakban: anyakönyvvezető),rendelkezik.Ha van a közös hivatalnak anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője, akkor a házasságkötési díjbevételeket és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4265
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,