Tankönyvforgalmazás adózása

Kérdés: Középfokú oktatási intézmény vagyunk, a diákok tankönyvforgalmazása az intézményen keresztül folyik. Megbízásos jogviszonyban 2 pedagógus látja el a tankönyvterjesztést a tankönyvforgalmazó és a diákok között. A megbízott tankönyvfelelősök befizetik az intézménynek a diákok által fizetett könyvek ellenértékét. Az intézmény, a nevére szóló számlák alapján, az összeget (áfás összeg) átutalja a tankönyforgalmazónak. Amikor befizetik az intézmény pénztárába, akkor az összeg áfatartalmát külön kell-e kezelni, befizetendő áfa keletkezik-e? Ha igen, akkor az intézménynek kétszeres áfafizetési kötelezettsége van, miután a tevékenysége nem jogosítja fel áfa-visszaigénylésre?
Részlet a válaszából: […] A leírtak alapján arra lehet következtetni, hogy nem egy másnevében és javára beszedett és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségkéntszerepeltetett összegről van szó, mely az Áfa-tv. 22. § (4) bekezdés b) pontjaalapján nem tartozna az adó alapjába, hanem inkább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Tankönyv-értékesítés

Kérdés: Szeretném tudni a tankönyv-értékesítés folyamatát, a megrendelés utáni kiszállítástól az intézményi értékesítésig. Hogyan tudok számlát adni az intézmény által értékesített tankönyvről? Milyen áfatartalommal számlázom tovább? Továbbértékesítésről van-e szó, 25%-os áfával? A szállítói számlát hogyan egyenlítem ki, hiszen nem mindenki fizet a tankönyvekért?
Részlet a válaszából: […] Ha a dolgozó csak az iskola nevében értékesít, annak ügynökeként, akkor az iskola nevében történik a továbbértékesítés. Ez esetben az iskola számlatömbjében, az iskola nevében kell kiállítani az értékesítésről szóló számlát. Ekkor az iskola minősül a számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.

Tankönyv-értékesítés számlázása

Kérdés: Hogyan szabályos az általános iskolákban a tankönyvforgalmazás bonyolítása? Ki a megrendelő? Hogyan kell eljárni, ha a szülő készpénzfizetési számlát kér az általa megvásárolt tankönyv ellenértékéről?
Részlet a válaszából: […] Az ügylet megítélése attól függ, hogy ki értékesíti saját nevében a tankönyvet, azaz, hogy szól a tankönyv értékesítésére irányuló szerződés.Ha a dolgozó csak az iskola vagy a tankönyvforgalmazó nevében értékesít, annak ügynökeként, akkor az iskola, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Oktatási intézmény dolgozója által végzett tankönyv-értékesítés

Kérdés: A tankönyv-értékesítést olyan iskolai dolgozó végzi, akinek egyéni vállalkozói igazolványában szerepel ez a tevékenység. Az iskola által adott nyugta-, illetve számlatömbben végezheti-e az értékesítést? Ő az iskola részére a jutalékról számlát ad, amit a dologi kiadások között számolunk el.Az értékesítésből származó bevételek miatt több intézmény árbevétele meghaladja a 2 millió forintos alanyi adómentes értékhatárt, mivel a tankönyvek egy részének nem 0 az áfakulcsa. Van-e lehetőség ennek visszaigénylésére, vagy be kell fizetni a költségvetésbe (az arányosítás mértéke minimális lenne)?
Részlet a válaszából: […] Az ügylet megítélése attól függ, hogy ki értékesíti saját nevében a tankönyvet, azaz, hogy szól a tankönyv értékesítésére irányuló szerződés.Ha a dolgozó csak az iskola nevében értékesít, annak ügynökeként, akkor az iskola számlatömbjében kell szerepeltetnie az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.