Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

27 találat a megadott cégautóadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Saját gépkocsival hivatali utazások költségtérítése

Kérdés: Dolgozóink saját gépkocsival hivatali utazásokat hajtanak végre. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy kötelesek vagyunk-e megadni a 15 Ft/km kopási költségtérítést, vagy adhatjuk-e az idén is a 9 Ft/km-t, illetve lehetséges-e differenciáltan adni úgy, hogy egyes dolgozóknak 9 Ft/km-t, másoknak 15 Ft/km-t térítünk, arra hivatkozással, hogy más típusú gépkocsijuk van?
Részlet a válaszból: […]azonban nem kötelező. A?magánszemély választhat, hogy útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján részesül költségtérítésben. Ezt akkor célszerű alkalmazni, ha a magánszemély a saját személygépkocsiját rendszeresen használja hivatalos célra. A költségtérítés címén kapott összeg ekkor adóköteles bevétel, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti (hivatali) utakra (futásteljesítmény) elszámolhatók. Költségként a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-felhasználás költsége és a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségeket számolja el a hivatali célú használat arányában. E módszer alkalmazása olyan útnyilvántartás vezetését teszi szükségessé, amelyben feljegyzik az év eleji és év végi kilométeróra-állást, a hivatali utakat. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, az üzemanyagnormát és mindazokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4988

2. találat: Gépjármű haszonkölcsön-szerződése

Kérdés: Egy önkormányzat használatába került haszonkölcsön-szerződés alapján 2 db személygépjármű. A forgalmi engedélyben az önkormányzat üzemben tartóként bejegyzésre került a haszonkölcsön-szerződés alapján. Ebben az esetben, milyen értéken kerül be a könyveibe, és ki számolja el az értékcsökkenést? Terheli-e az önkormányzatot cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]tartója, de nem kerül a tulajdonába. Üzemben tartó lehet maga a tulajdonos is, de élhet azzal a lehetőséggel (itt is ez történik), hogy a gépjármű üzemeltetését egy általa kijelölt személynek, jelen esetben az önkormányzatnak átengedi, amit bármikor vissza is vonhat. A gépjármű üzemben tartójának a feladata a gépjármű szabályos működtetésével összefüggő kötelezettségek megtétele, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos törvények betartása. Az üzemben tartó önkormányzatnak kötelessége megkötni és rendszeres fizetéssel fenntartani a gépjármű felelősségbiztosítását, bejelenteni az üzemben tartó adataiban történő változásokat, fizetni a gépjárműadót. A gépjármű műszaki vizsgáztatása, a forgalomból való ideiglenes kivonás, az ismételt forgalomba helyezés, illetve a rendszámtábla, a forgalmi engedély, a címke és a regisztrációs matrica pótlása is a feladatai között szerepel.A Gjt. 2017. január 1-jétől történt módosítása értelmében nem alanya a cégautóadónak a személygépkocsit tartósan bérbe vevő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a tartós bérletbe adott, üzemben tartott személygépkocsi esetén - amennyiben az az adó tárgyát képezi - a tulajdonos az adó alanya. A szabály nemcsak a jövőben megkötendő, hanem a már megkötött tartós bérleti szerződésekre, üzemben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4666

3. találat: Költségvetési szervek cégautóadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Keletkezik-e cégautóadó-fizetési kötelezettsége a költségvetési szervnek azon személygépjármű után, amit csak hivatali célra használnak, illetve magáncélú használat esetén megtéríttetik annak költségét?
Részlet a válaszból: […]Ugyanakkor egyes esetekben - jellemzően valamely közérdek alapján - a törvény mégis mentesít a cégautóadó-fizetési kötelezettség alól. Így például mentes az adó alól az a személygépkocsi:- amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel;- amely kizárólag halottszállításra szolgál;- amelyet kizárólag az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében;[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4389
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Önkormányzati tulajdonú gépkocsi személyi használata

Kérdés: A jegyző az önkormányzati tulajdonban lévő gépkocsit milyen feltételek mellett használhatja személyi használatra? Mik az adózási szabályai, menetlevél-vezetés, számlázás rendje? El kell-e különíteni a magáncélú és a hivatali célú utakat? Milyen adózási és engedélyezési szabályok vannak rá? Sem az önkormányzatnál, sem a hivatalnál nincs gépkocsivezető. Meg kell-e téríteni a személygépkocsi után a magáncélú használatot?
Részlet a válaszból: […]közlekedési jogszabályok alapján nem kötelező, ugyanakkor célszerű előírni szabályzatban annak vagy más, a megtett távolságokra és az üzemanyag-vételezésekre vonatkozó nyilvántartás vezetését, illetve a megtett kilométerek és az üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése céljából havonta összesítő nyilvántartás készítését.Az üzemanyag-fogyasztási normát a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet alapján kell meghatározni. Szabályzatban javasolt rendelkezni a magáncélú használattal, illetve a fogyasztási norma figyelembevételével megállapított "túlfogyasztással" összefüggő térítési kötelezettségről. Amennyiben a magáncélú használatra bizonyos feltételekkel térítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4200

5. találat: Cégautóadó

Kérdés: Társulásunk vásárolt személygépkocsikat. A személygépkocsikat átadtuk használatra a családsegítő szolgálatnak, amely nem a mi intézményünk, hanem egy önkormányzaté. A személygépkocsi után felmerülő kiadások a családsegítő szolgálatnál kerülnek elszámolásra, a társulás felé nincs elszámolási kötelezettségük a felmerült költségekről. Ilyen esetben kinek kell megfizetnie a cégautóadót, nekünk, mint tulajdonosoknak, vagy annak, aki használja, és kiadást számol el, azaz az önkormányzatnak, illetve az intézményének?
Részlet a válaszból: […]értelmében a nem magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe vett, hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi esetén az adókötelezettség a tulajdonszerzést, lízingbevételt követő hónap első napján keletkezik. Attól, hogy a személygépkocsik működtetésével felmerülő költségeket a családsegítő szolgálatnál számolják
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2834
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Cégautóadó

Kérdés: Önkormányzatunk - üzemeltetésre - személygépkocsikat adott át többségi tulajdonú gazdasági társaságainak. A személygépkocsik - hatósági nyilvántartás szerinti - tulajdonosa az önkormányzat. A személygépkocsik után ki kötelezett a cégautóadó megfizetésére (önkormányzat vagy a gazdasági társaságok)?
Részlet a válaszból: […]Szt.) szerint költséget, ráfordítást számolnak el, illetve amelyre az Szja-tv. szerint tételes költségelszámolást alkalmaznak, vagy értékcsökkenési leírást számolnak el [Gjt. 17/A. § (1) bekezdés]. A személygépkocsi utáni költségnek, ráfordításnak a személygépkocsi üzemeltetésével közvetlenül összefüggő (kizárólag a személygépkocsi tulajdonlása, használata esetén felmerülő) költségek minősülnek. Így különösen idetartozik a személygépkocsi üzemanyag-, kenőanyagköltsége, az éven belül elhasználódó tartalékalkatrészek költsége, a javítás, karbantartás díja, a személygépkocsi bérleti díja, lízingdíja, az értékcsökkenési leírás stb. Az Szja-tv. 3. §-ának 45. pontja meghatározza azokat a műszaki jellemzőket, amely alapján egy járművet személygépkocsinak kell tekinteni. Eszerint személygépkocsinak minősül a négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas. Idetartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű és a gázüzemű személygépkocsi. A meghatározás szerint személygépkocsinak minősül az elektromos hajtómotorral ellátott jármű is, ezt azonban a Gjt. kivételként nevesíti, így az ilyen jármű nem adóköteles. A Gjt. 17/B. § (1) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2604
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Cégautóadó

Kérdés: Önkormányzatunk lízingel 1 dízelüzemű kisbuszt. 9 személyes személygépkocsi van a forgalmi engedélyben. Hengerűrtartalom: 1870 cm3, saját tömeg: 1900 kg. Legnagyobb tömeg: 2960 kg. Van-e cégautóadó-fizetési kötelezettségünk ?
Részlet a válaszból: […]számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, értékcsökkenési leírást számolnak el. Az Szja-tv. 3. §-ának 45. pontja meghatározza azokat a műszaki jellemzőket, amelyek alapján egy járművet személygépkocsinak kell tekinteni. Ennek értelmében személygépkocsinak minősül a négy, illetve három gumiabroncsos kerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas. Személygépkocsinak minősíti a hivatkozott törvényhely a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó össztömegű olyan gépjárművet, melynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén teher szállítására bármikor átalakítható. Fentiek értelmében tehát, a vezetővel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2451

8. találat: Gépkocsihasználat után fizetett költségtérítés adókötelezettsége útnyilvántartás, kiküldetési rendelvény hiányában

Kérdés: A körjegyző a 4 község hivatali ügyei intézéséhez havi 2000 km gépkocsi futásához költségátalányban részesül. A használt személygépkocsi nem a sajátja, csak kölcsönbe kapta, szívességi alapon, szlovák rendszámú. A körjegyző útnyilvántartást nem vezet, és kiküldetési rendelvényt sem állítanak ki a részére. Milyen szja-, illetve cégautóadó-fizetési kötelezettsége van a körjegyzőnek?
Részlet a válaszból: […] Az igazolás nélkül elszámolható költség figyelembevétele nem jöhet szóba, hiszen se kiküldetési rendelvényt nem állítanak ki, se útnyilvántartást nem vezet a magánszemély. A másik lehetőség a tételes költségelszámolás lenne, ekkor a munkáltatónak a kifizetéskor költségnyilatkozatot kell bekérnie a magánszemélytől, és az adóelőleg alapját az alapján kell megállapítania. A magánszemély által nyilatkozott költséget meghaladó rész az adóelőleg-levonás alapja, és a magánszemélynek az adóévről adott adóbevallásában kell elszámolnia a kapott költségtérítéssel. Amennyiben azonban az általa tett költségnyilatkozatok szerinti kiadás nagyobb, mint az év során ténylegesen felmerült és igazolt költség, akkor 12 százalékos "büntetőadót" kell fizetnie. Miután a körjegyző nem vezet útnyilvántartást, ezért tételesen sem tud költséget elszámolni, hiszen hiába rendelkezik bizonylattal, nem tudja igazolni a hivatali célú utak arányát. Ennek megfelelően nem javasolt az, hogy a körjegyző tételes költségelszámolásról nyilatkozzon, hiszen akkor az éves adóbevalláskor növelten kell megfizetnie majd az adót. Annál is inkább igaz ez, mivel tételes költségelszámolás esetében - függetlenül attól, hogy szlovák rendszámú, szívességi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2412

9. találat: Cégautóadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunknál 2009. február 1-jétől falugondnoki szolgálat működik. A falugondnoki autóbusz után terheli-e az önkormányzatot cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]tulajdonos köteles. Azt kell megvizsgálni, hogy az Önök által "autóbusz"-nak mondott közlekedési eszköz nem minősül-e személygépkocsinak. A Gjt. 17/A. (1) bekezdése szerint az után a személygépkocsi után kell cégautóadót fizetni, amely nem magánszemély tulajdonában áll. A személygépkocsi fogalmát az Szja-tv. 3.§ 45. ponja definiálja. Ha a leírt fogalommeghatározás szerint nem minősíthető a falugondnoki busz személygépkocsinak, akkor nem kell cégautóadót fizetniük. Személygépkocsinak kell tekinteni azt a négy, illetve három gumiabronccsal felszerelt gépjárművet, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc személy szállítására alkalmas. Ennek kell tekinteni az önjáró lakóautót, a versenyautót, a benzinüzemű, a dízelüzemű, a gázüzemű személygépkocsit is. Személygépkocsinak kell minősíteni azt a gépjárművet is, amelyiknek a 2500 kg-ot nem haladja meg a megengedett együttes tömege, továbbá amelynek a rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas. Kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén viszont a felhasználás szerinti teher szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér. Idetartozik az is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. Ha a gépjármű átalakítva sem lesz alkalmas kettőnél több személy szállítására,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2402
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Cégautóadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk ellenőrei saját gépkocsijuk igénybevételével látják el feladatukat. Eddig útnyilvántartás alapján fizettük ki (APEH fogyasztási norma, üzemanyagár, az Szja-tv. szerint adható "karbantartási költség") a költségtérítésüket. Az új cégautó-szabályozás ezt a gyakorlatot hogyan befolyásolja? Egyes vélemények szerint, ha a jövőben kiküldetési rendelvényt vezetnek útnyilvántartás helyett, és ez alapján kapják a költségtérítésüket, akkor mentesülnek a cégautóadó megfizetése alól. Lehet-e a belterületi műszaki ellenőrzést kiküldetésnek értelmezni?
Részlet a válaszból: […]költségtérítésként kapott összeg nem haladja meg a jogszabály által engedélyezett, igazolás nélkül elszámolható költség mértékét. Igazolás nélkül elszámolható a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség alapulvételével kifizetett összeg. Ennek értelmében tehát a műszaki ellenőrnek nem keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettsége. Abban az esetben, ha a kifizető a 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltségnél többet térít meg, akkor sem keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettség, mert a 9 Ft/km összeg után személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége lesz a magánszemélynek, és nem lehet ugyanazt a tényállást kétszer adóztatni. Az Szja-tv. 3. § 10. pontja definiálja a hivatali és üzleti utazás fogalmát, mely szerint a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy telephelyre a lakóhelyéről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást. Ebből tehát kiderül, hogy nincs jelentősége annak, hogy a műszaki ellenőr belterületi vagy külterületi műszaki ellenőrzést végez, mert a kifizető tevékenységével összefüggésben történő feladatellátáshoz használja saját személygépkocsiját. Nem lehet viszont ezt a munkába járás esetében alkalmazni. A kiküldetési rendelvény a hivatali és üzleti utazáshoz kapcsolódik, amely a kifizető által két példányban kiállított olyan bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2399
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 27 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést