Gépjárműadó

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha idén nem kaptunk gépjárműadó-fizetésre vonatkozó határozatot, emiatt az I. negyedéves cégautó-bevallásban nem tudtuk érvényesíteni a gépjárműadó adott időszakra eső összegét kedvezményként? Az adófolyószámlánkat lekérve azt láttuk, hogy sem februárban, sem márciusban nem került még előírásra az összeg, azonban a fizetési határidő napjával felkönyvelésre került az előírás. Van-e mód arra, hogy ebben az esetben visszamenőleg érvényesítsük az utólag befizetett gépjárműadó összegét a negyedéves cégautóadó--bevallásokban?
Részlet a válaszából: […] ...eleget tett.A hivatkozott jogszabályhely értelmében tehát, az adóalany az általa megfizetett gépjárműadót csak azon hónapokra eső cégautóadóból vonhatja le, amely hónapokban az adókötelezettsége ugyanarra a gépjárműre mindkét adónemben fennállt, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:      

Saját gépkocsival hivatali utazások költségtérítése

Kérdés: Dolgozóink saját gépkocsival hivatali utazásokat hajtanak végre. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy kötelesek vagyunk-e megadni a 15 Ft/km kopási költségtérítést, vagy adhatjuk-e az idén is a 9 Ft/km-t, illetve lehetséges-e differenciáltan adni úgy, hogy egyes dolgozóknak 9 Ft/km-t, másoknak 15 Ft/km-t térítünk, arra hivatkozással, hogy más típusú gépkocsijuk van?
Részlet a válaszából: […] ...tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel útnyilvántartás alapján költséget számol el, akkor cégautóadó fizetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Gépjármű haszonkölcsön-szerződése

Kérdés: Egy önkormányzat használatába került haszonkölcsön-szerződés alapján 2 db személygépjármű. A forgalmi engedélyben az önkormányzat üzemben tartóként bejegyzésre került a haszonkölcsön-szerződés alapján. Ebben az esetben, milyen értéken kerül be a könyveibe, és ki számolja el az értékcsökkenést? Terheli-e az önkormányzatot cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...regisztrációs matrica pótlása is a feladatai között szerepel.A Gjt. 2017. január 1-jétől történt módosítása értelmében nem alanya a cégautóadónak a személygépkocsit tartósan bérbe vevő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a tartós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Költségvetési szervek cégautóadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Keletkezik-e cégautóadó-fizetési kötelezettsége a költségvetési szervnek azon személygépjármű után, amit csak hivatali célra használnak, illetve magáncélú használat esetén megtéríttetik annak költségét?
Részlet a válaszából: […] ...Gjt. 17/A. §-ának (1) bekezdése szerint cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezik - többek között?-?az Szja-tv. szerinti személygépkocsi (kivétel a környezetkímélő gépkocsit) után, amely nem magánszemély tulajdonában áll. Ugyanakkor egyes esetekben -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzati tulajdonú gépkocsi személyi használata

Kérdés: A jegyző az önkormányzati tulajdonban lévő gépkocsit milyen feltételek mellett használhatja személyi használatra? Mik az adózási szabályai, menetlevél-vezetés, számlázás rendje? El kell-e különíteni a magáncélú és a hivatali célú utakat? Milyen adózási és engedélyezési szabályok vannak rá? Sem az önkormányzatnál, sem a hivatalnál nincs gépkocsivezető. Meg kell-e téríteni a személygépkocsi után a magáncélú használatot?
Részlet a válaszából: […] ...számlával számolható el.A magáncélú használat miatt személyijövedelem­adó-fizetési kötelezettség nem keletkezik, az önkormányzat cégautóadó fizetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Cégautóadó

Kérdés: Társulásunk vásárolt személygépkocsikat. A személygépkocsikat átadtuk használatra a családsegítő szolgálatnak, amely nem a mi intézményünk, hanem egy önkormányzaté. A személygépkocsi után felmerülő kiadások a családsegítő szolgálatnál kerülnek elszámolásra, a társulás felé nincs elszámolási kötelezettségük a felmerült költségekről. Ilyen esetben kinek kell megfizetnie a cégautóadót, nekünk, mint tulajdonosoknak, vagy annak, aki használja, és kiadást számol el, azaz az önkormányzatnak, illetve az intézményének?
Részlet a válaszából: […] ...Gjtv. IV. fejezete rendelkezik a cégautóadóról. Ahivatkozott törvény 17/B. §-a szerint az adó alanya a személygépkocsinyilvántartás szerinti tulajdonosa. A 17/C. § (1) bekezdése értelmében a nemmagánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.
Kapcsolódó címkék:  

Cégautóadó

Kérdés: Önkormányzatunk - üzemeltetésre - személygépkocsikat adott át többségi tulajdonú gazdasági társaságainak. A személygépkocsik - hatósági nyilvántartás szerinti - tulajdonosa az önkormányzat. A személygépkocsik után ki kötelezett a cégautóadó megfizetésére (önkormányzat vagy a gazdasági társaságok)?
Részlet a válaszából: […] ...február 1-jétől a cégautóadó tárgyi típusú adóvá vált,az adóztatás alapja, hogy a személygépkocsi vagyoni értéket képvisel. Ezzelösszefüggésben hatályon kívül kerültek az Szja-tv. vonatkozó rendelkezései, azúj szabályok pedig a gépjárműadóról szóló 1991...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.
Kapcsolódó címkék:    

Cégautóadó

Kérdés: Önkormányzatunk lízingel 1 dízelüzemű kisbuszt. 9 személyes személygépkocsi van a forgalmi engedélyben. Hengerűrtartalom: 1870 cm3, saját tömeg: 1900 kg. Legnagyobb tömeg: 2960 kg. Van-e cégautóadó-fizetési kötelezettségünk ?
Részlet a válaszából: […] ...gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A §-aértelmében cégautóadó fizetésére kötelezett az a személyi jövedelemadóról szóló1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) szerinti személygépkocsi -ide nem értve a kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Gépkocsihasználat után fizetett költségtérítés adókötelezettsége útnyilvántartás, kiküldetési rendelvény hiányában

Kérdés: A körjegyző a 4 község hivatali ügyei intézéséhez havi 2000 km gépkocsi futásához költségátalányban részesül. A használt személygépkocsi nem a sajátja, csak kölcsönbe kapta, szívességi alapon, szlovák rendszámú. A körjegyző útnyilvántartást nem vezet, és kiküldetési rendelvényt sem állítanak ki a részére. Milyen szja-, illetve cégautóadó-fizetési kötelezettsége van a körjegyzőnek?
Részlet a válaszából: […] ...esetében- függetlenül attól, hogy szlovák rendszámú, szívességi használatra részéreátadott személygépkocsit használ - még cégautóadó-fizetési kötelezettsége iskeletkezne, mint a gépkocsi után tételes költséget elszámoló személynek.Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Cégautóadó-fizetési kötelezettség az intézmény tulajdonában álló, kizárólag hivatali utakra használt személygépkocsik vonatkozásában

Kérdés: Kell-e cégautóadót fizetni az olyan autók után, amit csak hivatali utakra használ intézményünk, és menetlevelet vezetünk? Ha kell fizetni, akkor kötelező-e a menetlevél vezetése? Kérem a jogszabályhelyi megjelölését is!
Részlet a válaszából: […] ...értékcsökkenési leírást számoltak el. Tehát a költségvetési szervtulajdonában álló személygépkocsi a cégautóadó tárgyát képezi (akkor is, hacsak hivatali utakra használják). Ez alól csak azon személygépkocsik képeznekkivételt, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3