Célelszámolási számla

Kérdés: Mikor szükséges célelszámolási számla megnyitása egy európai uniós pályázat kapcsán?
Részlet a válaszából: […] Az uniós támogatások tekintetében nincs jogszabályi előírás, amely kötelezővé tenné a célelszámolási számla használatát kiutalt támogatás tekintetében. Amennyiben a pályázat támogatója ezt feltétlenül kiköti, kötelezővé teszi, és ez a pályázat kapcsán a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Támogatási előleg elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat európai uniós pályázat kedvezményezettként 30 000 000 Ft előleget kapott. Az elszámolás részben megkezdődött, 15 000 000 Ft-ot utaltak tényleges számlaelszámolás alapján. Az előleget a költségvetési rendeletben külön be kell-e venni, illetve számvitelileg kell a könyvelést levezetni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a költségvetési szerv európai uniós pályázatot nyert el hazai költségvetési forrásból, és utófinanszírozott pályázat részeként előleget kap, továbbá azt felhasználta, viszont a finanszírozásban közreműködő, lebonyolító költségvetési szerv még nem hagyta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Európai uniós pályázatok elszámolása

Kérdés: Hogyan történik a TÁMOP-pályázat elszámolása, azon belül pedig az utófinanszírozott pályázatok előlegének kezelése a számvitelben, hogyan történik az elkülönített számla használata és az uniós támogatás pénzforgalmi elkülönítése, a pályázati pénz utolsó összegének megelőlegezése?
Részlet a válaszából: […] Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán mutatja ki a kedvezményezett államháztartási szervezet – ha támogatási szerződése alapján támogatási program előlegében nem részesülhet – a kifizetett összegből legalább a támogatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Európai uniós pályázat számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s projektet valósított meg. Hogyan történik a támogatás könyvviteli elszámolása? A projekt keretében létrehozott beruházásnak ötéves fenntartási kötelezettsége van. Önkormányzatunk esetében hogyan kell értelmezni a támogatás tőketartalékba helyezését?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy az önkormányzat az európai uniós pályázatát milyen formában kapja. Meg kell majd nézniük, hogy a támogatási szerződésben Önök, mint kedvezményezettek, hogyan kapják a támogatást.Létezik a pro rata rendszerű finanszírozási módszer. A pro...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Európai uniós támogatás finanszírozó szervezeten keresztül

Kérdés: Központi költségvetési intézet EU-s pályázati pénzt kap hazai finanszírozó szervezeten keresztül. Milyen könyvelési tételeket kell alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésre kimerítő választ itt nem lehet adni, mert nagy terjedelemmel bír, de a teljesség igénye nélkül a legjellemzőbb gazdasági események bemutatásra kerülnek.Finanszírozási módja szerint az európai uniós pályázatok történhetnek hazai finanszírozó szervezeteken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Támogatás elszámolása

Kérdés: Intézményünk 2011. évi pénzmaradványból TÁMOP 5.3.3-082-2009 pályázathoz kapcsolódóan elő­leg fel nem használása miatt visszafizetett 4287 ezer Ft-ot és 518 ezer Ft kamatot az NFÜ-TÁMOP lebonyolítási számlájára. Hová számoljuk el kiadásként és kötelezettségként, hol jelenik meg a "0"-s számlaosztályban? 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 6500 ezer Ft-ból 11 ezer Ft-ot nem fogadott el az elszámolásnál. A vissza­utalást hol számoljuk el kiadásként, és a kötelezettség hol jelenik meg a "0"-s számlaosztályban?
Részlet a válaszából: […] Amikor elnyerték a TÁMOP 5.3.3-2009 pályázatot, akkor a támogatási programra előleget kaptak. Ekkor a kapott támogatást a 4491. Támogatási program előlege miatti kötelezettségek között kellett kimutatni akkor, ha a szerződés szerint a kedvezményezett előlegben részesült, azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.

Támogatási program szállítói finanszírozása

Kérdés: Kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervként gazdálkodó intézményként TIOP-pályázaton fejlesztési célra támogatásban részesülünk. A pályázat előírásai szerint a támogatás összegét a közreműködő szervezet nem a mi számlánkra, hanem – az 5% önrész teljesítését igazoló terhelési értesítés, az eredeti számla és az állományba vételi bizonylat alapján – a 95%-át közvetlenül a szállítónak fizeti. Hogyan kell teljeskörűen könyvelni a gazdasági eseményeket? A szállítói állományban kell-e szerepeltetni a teljes számla összegét, vagy csak az önrészt?
Részlet a válaszából: […]  Az utófinanszírozott támogatási programok esetében volt csakeddig lehetőség arra, hogy a kedvezményezett előlegben részesüljön támogatásiszerződés alapján. A támogatási előleg kedvezményezetthez történő megérkezéséttámogatásértékű bevételként kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Adományok kezeléséhez kapcsolódó bankszámla

Kérdés: Önkormányzatunk közérdekű kötelezettségvállalás számlát nyitott kórházunk javára gyűjtött adományok részére. A kórház önálló intézmény. Az adományokat az ő részére átadjuk. Melyik számlaosztályban (32, 35) nyitunk bankszámlát?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 103. § (6) bekezdés m) pontja szerint a költségvetésielszámolási számlájához kapcsolódóan egyéb meghatározott célú pénzeszközök -ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.