KEHOP programban megvalósított csatornaberuházás

Kérdés: Önkormányzatunk a KEHOP-2.2.2. pályázati konstrukció keretében csatornahálózatot épített ki a településen. A projekt 100%-os támogatásból valósul meg, a kifizetések szállítói finanszírozás keretében történtek. A kivitelező a szerződés megkötését követően a vállalkozói díj 50%-át megkapta előlegként, amit a támogató szervezet utalt át a vállalkozó részére. Az előleget az önkormányzat a 36512. főkönyvi számlán nyilvántartásba vette, és egy időben elszámolta támogatási bevételként. Az előleggel történő elszámolás a szerződésben foglaltak szerint az egyes részszámlákban folyamatosan történt, majd a fennmaradó előleget a végszámlában kell rendezni. A végszámlát benyújtotta a vállalkozó, amelyben elszámol a még nála lévő előleggel is. Tekintettel arra, hogy a kifizetés szállítói finanszírozás szerint történik, ezért az önkormányzat a számla pénzügyi teljesítését a támogató szervezet értesítését követően pénzforgalom nélkül könyveli a bevételi oldalon mint fejlesztési célú támogatást, a kiadási oldalon pedig a beruházási kiadást.
A számla adatai az alábbiak:
Teljesítés időpontja: 2020. 10. 22.
Számla kelte: 2020. 10. 30.
Fizetési határidő: 2020. 12. 14.
Kivitelezői teljesítés díja: 200 000 000 Ft
Elszámolt előleg: -100 000 000 Ft
Fizetendő összeg: 100 000 000 Ft
(A számla a fordított adózás hatálya alá tartozik.)
A fenti számla könyvelésével/rendezésével kapcsolatban több kérdés is felmerült, mivel a támogató szervezet 2020-ban nem utalta át a vállalkozónak a végszámla alapján járó összeget. (Információnk szerint a mai napig nem történt meg a számla kiegyenlítése hiánypótlási felhívás miatt.)
1. Hogyan és mikor kell a főkönyvi könyvelésben a fenti számlát könyvelni? (Tárgyévi vagy a következő évet terhelő kötelezettség?)
2. Melyik időpontban kell a fordított áfát bevallani, figyelemmel az előlegre is? (Levonható áfa, így az önkormányzatnak fizetési kötelezettséggel nem jár.) Az önkormányzat negyedéves áfabevalló.
3. Mikor kell az előleggel történő elszámolást könyvelni, amelyet a 36512. főkönyvi számlán tartunk nyilván? A végszámla ismeretében még 2020. december 31-ig, vagy meg kell várni a támogató szervezet értesítését arról, hogy a számla végösszegét átutalta a vállalkozónak, ami már biztos, hogy a 2021. évben lesz?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a fizikai teljesítés, a munka elvégzése 2020-ban megtörtént, így a számlát a 2020. évi könyvelésben kell kötelezettségként elszámolni. Az előleggel történő elszámolást a végszámla kézhezvételét követően könyvelni kell. A számlát a fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Számlák közötti átvezetés

Kérdés: Önkormányzatunk csatornaberuházást hajt végre. A lakosság ingatlanonként hozzájárul a beruházáshoz egy bizonyos összeggel havonta, 8 éven keresztül. Ezek az összegek az önkormányzat elkülönített számlájára érkeznek (35122. Idegen pénzeszköz besz.). Az önkormányzat átvállalta, hogy a lakosok részére havonta megállapított összeg felét kifizeti havonta egy összegben a 321. számláról. Szeretném, ha kikontíroznák a saját és az idegen számlák közötti mozgást.
1. Az önkormányzati átutalást a 321-es számláról.
2. Bevételt az idegen pénzeszközök számlán.
Részlet a válaszából: […] Számviteli elszámolás 2013. évig:Ha a költségvetési szerv a pénzeszközeit külön idegen pénzeszköz számlán bonyolítja:idegen pénzeszköz számlára történő átvezetésT 39412 – K 321bevétel az idegen pénzeszköz számlára történő átvezetés általT 35122 – K 394122013....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Fordított adózás alá eső számla befogadása

Kérdés: Önkormányzatunk jelenlegi áfastátusza alanyi mentes. A 2013. évben induló csatornaberuházás áfalevonhatósága miatt 2013. január 1-jétől be kell jelentkeznünk az áfakörbe, mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy a megvalósult csatornarendszert és szennyvíztisztítót bérleti díj fejében adóköteles tevékenység végzéséhez egy gazdasági társaságnak adja, ezért a beruházás áfája levonható lesz. A pályázat nem támogatja az áfaki­adást. Kérdésünk a megváltozott áfastátuszra vonatkozik. Jelenleg önkormányzati beruházással piac­csarnok építése van folyamatban, pályázati forrás bevonásával. A pályázatban úgy nyilatkoztunk, hogy az áfát alanyi mentességünkre tekintettel nem vonhatjuk le, és a számlákat sem fordított áfásan kapjuk. Mivel a beruházás áthúzódik 2013-ra, amikor az önkormányzat már áfaalany lesz, fordított áfásan kell befogadnunk az előző évről áthúzódó számlákat? Ha igen, van-e különbség akkor, ha a számla kiállítása 2013-ban történik, azonban a számlában megjelölt teljesítés dátuma pedig 2012-re vonatkozik? Lesz-e az önkormányzatnak áfafizetési kötelezettsége, ha az elkészült piaccsarnokot térítésmentesen az önkormányzat által alapított költségvetési szerv (költségvetési intézmény) használatába adja, amely bérleti díjat fog szedni a piaci árusoktól? Ez az intézmény a bérleti díj tekintetében az általános szabályok szerint jár el. (Nem áfásan adja bérbe a használatában lévő ingatlanokat.)
Részlet a válaszából: […] 2012. december 31-ig önkormányzatuk alanyi adómentes, ezért nem fogadhat be fordított adózás alá eső számlát. Ha a beruházási számla teljesítési időpontja 2012. december 31. vagy azt megelőző időpont, akkor az a helyes megoldás, ha egyenes adózás alá eső számlát fogadnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

Csatornaberuházás áfája

Kérdés: 1995. december 18-a óta, általános szabályok alapján, az élelmezési tevékenységen jelentkeztünk be áfaalanynak. Visszaigényelni áfát is csak itt tudunk, ha az elszámolás úgy alakul. Sikeres pályázat esetén szeretnénk a csatornaberuházást megkezdeni, azaz már a fordított adó is felmerül. Kell-e módosítani az áfabejelentésünket, hogy jogosultak legyünk a csatornaberuházás áfájával visszaigénylésére, vagy elegendő külön áfaanalitika az élelmezés és csatornaberuházás esetében, és így vissza tudjuk igényelni az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...leírtakból feltételezzük, hogy az élelmezési tevékenységenkívül újabban a csatornaberuházás-pályázatokon mint kivitelező vesz részt.Tekintettel arra, hogy a csatornaberuházások jellemzően az Áfa-tv. 142. § (1)bekezdés b) pontjának figyelembevételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.