Brexittel kapcsolatos kérdések II.

Kérdés: A Brexitet követően, az egyesült királyságbeli adózók - amelyek között csoportos adóalanyok is vannak - képviseletében benyújtott adó-visszatéríttetési kérelmek kapcsán kérdésként merült fel, hogy az adó-visszatéríttetési kérelmet a csoportos adóalany tekintetében, vagy elkülönítetten, a csoportos adóalany tagok tekintetében kell benyújtani.
Részlet a válaszából: […] Annak megítélése, hogy az Egyesült Királyságban letelepedett csoportos adóalany tagok esetében a visszatérítési kérelmet a csoport vagy a csoport tagja nevében kell benyújtani, azaz a csoportos adóalany vagy annak tagja minősül visszatérítésre jogosult adóalanynak, a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Csoportos taoalanyiság önkormányzati gazdasági társaságnál

Kérdés: Önkormányzatunknak két gazdasági társasága van. Az egyik társaságban az önkormányzat 100%-os tulajdonos, a másik társaságban az önkormányzatnak 51%-os, a másik önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak pedig 49%-os tulajdoni hányada van. Ez a két társaság alapíthat-e csoportos társaságiadó-alanyiságot? Kérem ismertessék a csoportalapítás feltételeit és működését! Úgy tudjuk, hogy csoportos áfaalanyiságot nem alapíthatnak, ennek mi az oka?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. megfelelő alkalmazásával közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik. Vagyis az Áfa-tv. tételes tiltást tartalmaz a csoportos adóalanyiságra önkormányzat által alapított gazdasági társaságok között. A társasági adóban ilyen tiltást nem találunk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

Csoportos adóalanyiság

Kérdés: Egy önkormányzat 100%-os tulajdonrésszel létrehozott több gazdasági társaságot kft., zrt., nonprofit kft., nonprofit zrt. formában. Kérdés, hogy amennyiben az említett társaságok megfelelnek az Áfa-tv. 8. §-ában foglalt feltételeknek, létrehozhatnak-e csoportos áfa-adóalanyiságot, lehetnek-e csoportos adóalanyiságban tagok?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 8. § (1) bekezdése szerint azok az adóalanyokhozhatnak létre csoportos adóalanyiságot, akiknek (amelyeknek) gazdasági célúletelepedési helyük belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányábanpedig lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.
Kapcsolódó címkék:  

Áfaelszámolás önálló és részben önálló intézmények esetén

Kérdés: Az önkormányzat adóalany, melyhez kapcsolódnak részben önálló intézmények (óvoda, iskola). Az intézmények vezetői munkáltatói jogokat gyakorolnak, intézményvezetői feladatokat látnak el. Önálló jogi személyek, a TÁH törzskönyvi nyilvántartásában részben önállóként, különálló törzskönyvi számmal szerepelnek, az APEH-nél a TÁH nyilvántartással egyezően a törzskönyvi számból képzett adószámmal vannak nyilvántartva. 2004-től az intézményeknek és az önkormányzatoknak is arányosítaniuk kell. Az arányosítást minden egyes adóalanynál külön képzett arányosítási képlettel számoljuk ki. A részben önálló intézményeknél a kiadás sokkal több, mint a bevétel (csak terembérleti díjai és étkezési bevételei vannak). A fennálló különbözetet az önkormányzat fedezi, de nem adja intézményfinanszírozásként ténylegesen oda, mint önálló intézménynek, hanem költségvetési számlájáról fedezi a hozzá tartozó intézmények kiadásait. A könyvelésben sem jelenik meg az egy-egy adóalanyhoz tartozó bevétel, hiszen a kapott költségvetési támogatások az önkormányzatnál szerepelnek, ugyanakkor az intézményeknél kerülnek felhasználásra. Hogyan lehet adóalanyonként elkülönítve kimutatni az arányosításhoz szükséges tételeket a könyvelés alapján, illetve milyen kimutatás készítésével lehet esetleg kiegészíteni, hogy az adóalanyonként megfelelő legyen? Lehet-e a részben önálló intézményt adózási szempontból összevonni az önkormányzattal, egyszerűsítve ezáltal az adókapcsolatokat, illetve ebben az esetben nem kellene-e szétbontani az amúgy egyben elvégzett gazdálkodást a bevallások elkészítése miatt?
Részlet a válaszából: […] ...adóalanyok. Ebbőlkövetkezően nem lehet ezen jogi személyeket, adóalanyokat egy egységként,csoportként kezelni. Az Áfa-tv. ugyan ismeri a csoportos adóalanyiságintézményét, de az a pénzügyi szolgáltatásokat végző hitelintézetekre,biztosító és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
Kapcsolódó címkék: