Devizaszámlára beérkező bevétel elszámolása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk. Devizaalszámlánkra uniós pályázatból – euróban – érkező támogatást a számlavezető bank középárfolyamán számítjuk át, és könyveljük forintban a beérkezés napján. Milyen árfolyamon kell a kiadásainkat forintban könyvelni? Ezek részben forintban átutalással fizetett illetmények és valutában terhelt kiadások (pl. bankköltség)? A devizaalszámlához készpénzforgalom nem kapcsolódik.
Részlet a válaszából: […] A devizaszámlára beérkező bevételt napi árfolyamon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 60. §-a alapján választott árfolyamon kell könyvelni. A kiadásokat választott módszer szerint kell forintban meghatározni. Ezek a módszerek lehetnek: kifogyásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Devizaszámla

Kérdés: Önállóan gazdálkodó intézményünk egy pályázaton több ezer eurót nyert, melyre euróalapú devizaszámlát kellett nyitnunk. A gazdasági események könyvelése forintban történik, hogyan és milyen főkönyvi számlákra? Árfolyamveszteség vagy árfolyamnyereség esetén hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A hitelintézeteknél vezetett devizaszámlák pénzforgalmát,amelyekre közvetlenül érkeznek az Európai Uniótól az átutalások, a következőkszerint kell könyvelni. A gazdasági események a 328. főkönyvi számlaszámúdevizaszámlán keresztül történnek. Ez a számla a devizában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 1.

Pénzmozgások könyvelése költségvetési szervek devizabankszámláin

Kérdés: Hogyan kell a költségvetésben könyvelni a devizabankszámlán jelentkező kiadásokat és bevételeket?
Részlet a válaszából: […] A devizaszámlák költségvetési szerveknél történőkönyvvezetési szabályait elsődlegesen az határozza meg, hogy hol vezetik ezeketa számlákat. E szerint megkülönböztetjük:1. MagyarÁllamkincstár által vezetett devizaszámlák elszámolási szabályaiJóváírt bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 10.

Devizában teljesített kiadások elszámolása

Kérdés: Milyen módszerei vannak a devizában teljesített kiadások elszámolásának? Hogyan kell helyesen végrehajtani a devizaszámla év végi értékelését?
Részlet a válaszából: […] A devizaszámlákon lebonyolított pénzforgalom része aköltségvetési pénzforgalomnak, így az előirányzat-maradvány éseredményelszámolási körnek is. A devizaszámlára beérkező bevételt napiárfolyamon kell lekönyvelni, jellegének megfelelően vagy a 9. számlaosztályban,vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Hitelintézeti devizaszámla-mozgások könyvelése

Kérdés: Milyen értéken és hogyan kell elszámolni a főkönyvi könyvelésben a hitelintézeteknél vezetett devizaszámlákon megjelenő bevételeket és kiadásokat?
Részlet a válaszából: […] A hitelintézeteknél vezetett devizaszámlákon megjelenő bevételeket és kiadásokat a számviteli politikában választott árfolyamon kell forintban rögzíteni, a hitelintézet értesítése alapján. A 344. Devizabetét-számla mellett devizanemenként analitikus nyilvántartást kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.