Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott devizaszámla-mozgások tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Devizaszámlára beérkező bevétel elszámolása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk. Devizaalszámlánkra uniós pályázatból - euróban - érkező támogatást a számlavezető bank középárfolyamán számítjuk át, és könyveljük forintban a beérkezés napján. Milyen árfolyamon kell a kiadásainkat forintban könyvelni? Ezek részben forintban átutalással fizetett illetmények és valutában terhelt kiadások (pl. bankköltség)? A devizaalszámlához készpénzforgalom nem kapcsolódik.
Részlet a válaszból: […]külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.Az idézett szabály alapján, ha a bank forintban érkezteti a támogatást, vagy más bevételt, akkor a ténylegesen jóváírt forintösszegben kell azt könyvelni.Abban az esetben, ha a munkabéreket közvetlenül a devizaszámláról utalják át úgy, hogy a banknak forintkifizetési megbízást adnak, akkor a bank által közölt terhelési forintösszegben kell könyvelni a ki­adást.Abban az esetben, ha a bérjellegű kifizetéseket úgy teljesítik, hogy a devizaszámláról átutalják a fedezetét a forintszámlára, és az utalás a magánszemélyeknek a forintszámláról történik, akkor a Számviteli tv. 60. §-ának (4) bekezdése szerinti árfolyamot kell alkalmazni.A Számviteli tv. 60. §-ának (4) bekezdése értelmében a valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)-(2) bekezdés szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3613
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Devizaszámla

Kérdés: Önállóan gazdálkodó intézményünk egy pályázaton több ezer eurót nyert, melyre euróalapú devizaszámlát kellett nyitnunk. A gazdasági események könyvelése forintban történik, hogyan és milyen főkönyvi számlákra? Árfolyamveszteség vagy árfolyamnyereség esetén hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]elszámolási számlán a pénzintézeti értesítő alapján a következő: - átváltás forintra T 394122 - K 328 T 321 - K 394122 Az átváltáshoz kapcsolódó árfolyamveszteség elszámolása - közgazdasági osztályozás szerint T 57421 - K 394122 - funkcionális osztályozás szerint T 72, 751 - K 599 Az átváltáshoz kapcsolódó árfolyamnyereség elszámolása - közgazdasági osztályozás szerint T 394122 - K 91721 - funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992, 9951 Bankköltségek elszámolása a terhelési értesítés alapján hiányzik - közgazdasági osztályozás szerint T 5562 - K 328 - funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 599 Év végén a devizakészletet értékelni kell, ha a költségvetési szerv nem alkalmazza a 329. főkönyvi számlaszámot, akkor az árfolyamveszteség elszámolása a következő: - közgazdasági osztályozás szerint T 57422 - K 328 - funkcionális osztályozás szerint T 72, 751 - K 599 Az árfolyamveszteség elszámolása: - közgazdasági osztályozás szerint T 328 - K 91724 - funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992, 995 Ha a deviza nyilvántartása nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéken történik a 328. számlán, akkor a nyilvántartási és a bekerülési forintérték különbözetét a 329. főkönyvi számlaszámú, deviza-valuta árfolyam-különbözet számlán kell rögzíteni. - a főkönyvi számla nyitása T 491 - K 329 vagy fordítva T 329 - K 491 Devizakészlet növekedése - közgazdasági osztályozás szerint - nyilvántartási árfolyamon T 328 - K 329 - a hitelintézeti jóváírás napján a = számviteli politika szerint = választott napi árfolyamon T 329 - K 4712, 4722 - funkcionális osztályozás szerint T 479 - K 992 Deviza-betétszámla betéti kamatainak tőkésítése - közgazdasági osztályozás szerint - nyilvántartási árfolyamon T 328 - K 329 - a hitelintézeti jóváírás napján a = számviteli politika szerint = választott napi árfolyamon T 329 - K 9162 - funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 Devizakészlet felhasználása pénzügyi teljesítéskor - közgazdasági osztályozás szerint T 1, 5 - K 328 - a felhasználáshoz kapcsolódó árfolyam-különbözet […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2519

3. találat: Pénzmozgások könyvelése költségvetési szervek devizabankszámláin

Kérdés: Hogyan kell a költségvetésben könyvelni a devizabankszámlán jelentkező kiadásokat és bevételeket?
Részlet a válaszból: […]számláról teljesített kiadásokat, szintén jellegüknek megfelelően, az értékelésnél megjelölt választott elszámolási módszer alapján vagy az 5., illetve 6-7. számlaosztályokban, vagy a 37. számlacsoportokban kell kimutatni. Könyvelési tételek: Főkönyvi számla nyitása T 491 - K 329 Árfolyamveszteség könyvelése meghatározott időszakonként - közgazdasági osztályozás szerint T 5742 - K 329 (KTK: 132) - funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 599 Nyilvántartási árfolyam változtatása, árfolyamcsökkenés esetén különbözet elszámolása T 329 - K 328 - közgazdasági osztályozás szerint T 5742 - K 329 (KTK: 132) - funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 599 Árfolyam-növekedés esetén különbözet elszámolása T 328 - K 329 - közgazdasági osztályozás szerint T 329 - K 9172 (KTK: 310) - funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 Év végén a devizakészlet értékelése (értékelési szabályzat szerint) Árfolyamveszteség - közgazdasági osztályozás szerint T 5742 - K 329 (KTK: 132) - funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 599 Árfolyamnyereség - közgazdasági osztályozás szerint T 329 - K 9172 (KTK: 310) - funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 Ezen túlmenően a könyvvezetéshez szorosan kapcsolódnak a devizaszámlák értékelési szabályai, ezek a következők: A könyvviteli mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, illetve kötelezettséget a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó - az Szt. 60. §-a szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni. Az Szt. 60. §-a szerinti devizaárfolyam a következő: "A valutakészletet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve költségvetés forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett deviza vételi és deviza eladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani." Ettől az árfolyamtól el kell térni, ha a hitelintézet, illetve az MNB által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ezekben az esetekben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), a választott hitelintézet vagy az MNB által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámítani. A devizában teljesített kiadások elszámolásánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2067

4. találat: Devizában teljesített kiadások elszámolása

Kérdés: Milyen módszerei vannak a devizában teljesített kiadások elszámolásának? Hogyan kell helyesen végrehajtani a devizaszámla év végi értékelését?
Részlet a válaszból: […]illetve költségvetés forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani." Ettől az árfolyamtól el kell térni, ha a hitelintézet, illetve az MNB által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ezekben az esetekben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), a választott hitelintézet vagy az MNB által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza, devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámítani. A devizában teljesített kiadások elszámolásánál a következő elszámolási módszerek lehetségesek: - Ha a devizabevétel jóváírása és könyvelése különböző napokon, különböző árfolyamokon történt, akkor a költségvetési szervnek joga van az ebből a devizából kiegyenlítésre kerülő felhasználás forintértékét megállapítani: = Súlyozott átlagos választott árfolyamon; minden deviza-jóváírást követően a jóváírt devizaárfolyam és a devizakészlet könyv szerinti súlyozott átlaga alapján. = Deviza bevételezésekori árfolyamán; a legrégebben jóváírt és a bekerüléskori választott devizaárfolyamon forintosított devizát használjuk fel a tényleges bekerülési összegben (kifogyásos módszer). = Nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéken; a nyilvántartási árfolyamon számított forintérték, valamint a bekerülés devizaárfolyamán számított forintérték különbözetét a 349. Deviza-valuta árkülönbözetek számlán kell kimutatni. A változásokból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1408

5. találat: Hitelintézeti devizaszámla-mozgások könyvelése

Kérdés: Milyen értéken és hogyan kell elszámolni a főkönyvi könyvelésben a hitelintézeteknél vezetett devizaszámlákon megjelenő bevételeket és kiadásokat?
Részlet a válaszból: […]árfolyamon kell forintban rögzíteni, a hitelintézet értesítése alapján. A 344. Devizabetét-számla mellett devizanemenként analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az Szt. 60. §-a szerint a devizát a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 43
Kapcsolódó tárgyszavak: ,