Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott devizaszámla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Használt tűzoltóautó vásárlása

Kérdés: Önkormányzatunk az Európai Unió egyik tagországából kíván használt tűzoltóautót vásárolni. Ennek lebonyolításához szükséges-e devizaszámlát nyitni, illetve mi az eljárás ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]akinek azt a számlán szerepeltetni kell. A közösségen belül más tagállami eladó nem számít fel áfát. A 27%-os áfát az önkormányzatnak kell bevallani, megfizetni a magyar adóhatóság felé. A közösségi termékbeszerzésről az A60-as adatszolgáltatást is be kell nyújtani az áfabevallással egyidejűleg.Ez alól kivétel az az eset, ha az eladó a különbözet szerinti adózást választotta. Ez esetben nem keletkezik a magyar adóhatóság felé adófizetés.A vételár kiegyenlítéséhez nem szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5315
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Devizaszámla

Kérdés: Önkormányzati hivatal devizában kiállított számlát fogadott be és egyenlített ki. A számlában alkalmazott és áthárított áfa mértéke 21%. Milyen nettó és általánosforgalmiadó-összegben, és milyen forintárfolyamon kell nyilvántartásba venni a számlát a hivatal könyveiben? Az alkalmazott könyvelési rendszerben nincs mód a 21%-os adókulcs kiválasztására. Változtat-e a gazdasági esemény nyilvántartásba vételén az, ha a hivatal az általános forgalmi adót levonásba helyezi, illetve ha nem helyezi azt levonásba?
Részlet a válaszból: […]szerint levonható az áfa, mert adóköteles bevételszerző tevékenység érdekében merült fel a beszerzés, akkor le is vonhatják az így felszámított áfát.A más tagállambeli adóalany által számlázott áfa Magyarországon nem áfa, a könyvelésben sem tudja alap+áfára bontva könyvelni a számlát. A 21% áfatartalom nem helyezhető levonásba a magyar adóhatósághoz beadott bevallásban.Az a körülmény, hogy az eladó felszámította a saját országában érvényes áfát, nem mentesíti a vevőt az alól a kötelezettség alól, hogy fizetendő áfát valljon és fizessen be a NAV-nak. Ebben az esetben azonban nem tudott jogszerűen megvalósulni a közösségi beszerzés, ezért nem tudják kitölteni az áfabevallás közösségi beszerzés sorait és az A/60-as nyomtatványt (összesítő adatszolgáltatás).A bevallási kötelezettség teljesítéséhez a külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenértéket a fizetendő adó megállapításakor érvényes, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által devizában eladási árként jegyzett árfolyamon vagy - amennyiben a beszerző a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett árfolyam alkalmazását választotta, és azt előzetesen az adóhatósághoz bejelentette - az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamon kell forintra átszámítani, a számla kelte szerinti napi árfolyamon (Áfa-tv. 80. §).Az Áhsz. 15. §-ának (5) bekezdése és a 20. §-ának (3) bekezdése alapján az importbeszerzés bekerülési értékét a teljesítés napja szerinti MNB-árfolyamon átszámított forintértéken kell nyilvántartásba venni. Az Áhsz. 20. §-ának (4) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket) az Szt. 60. §-ának (5) bekezdése szerint kell forintra átszámítani.Összefoglalva, a közösségi termékbeszerzéshez közösségi adószámot kell kérni. Az áfabevallás 14-16. sorai közül a megfelelőben fizetendő áfát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4383
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Forintszámláról devizaszámlára átvezetés

Kérdés: Önkormányzatunk egy olyan társulást tart fenn, melyhez egy forintszámla és két devizaszámla kapcsolódik. A forintszámlát egy takarékszövetkezetnél, míg a két devizaszámlát egy banknál vezeti önkormányzatunk. A projekt már lezárult, a devizaszámlákat megszüntetni még nem lehet. A forintszámláról havonta utalás történik a devizabankköltségek fedezésére. A takarékszövetkezet a bankkivonatán szerepelteti az előjegyzett jutalékot és az átváltási árfolyamot. A bank a devizaszámla-kivonaton csak a jóváírt deviza összegét tünteti fel, az árfolyamot nem. Intézményünk a napi MNB-árfolyamon váltja át az adott devizát. Első kérdésem ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy helyes-e, ha az MNB-árfolyamot használjuk, vagy az adott hitelintézet napi árfolyamán kellene rögzítenünk a jóváírást? A takarékszövetkezet által átutalt forintösszeg több, mint a devizaszámlán jóváírt utalás. Ezt az árfolyam-differenciát hogyan kellene kimutatni a könyvelésben?
Részlet a válaszból: […]devizaeladási árfolyamánT 33311, 33321 - K 3611Költségvetési számvitel szerint:- T átm. - K átm.Költségvetési elszámolási számláról átvezetés a devizaszámlára (kivéve hosszú vagy rövid lejáratú devizabetétre) a devizaszámlán átlagos devizaárfolyamon történő nyilvántartás-elszámoló árfolyammal a következő:Pénzügyi számvitel szerint:- terhelési értesítés T 3611 - K 33111- jóváírási értesítés devizaelszámolási árfolyamánT33311, 33321 - K 33312, 33322- jóváírási értesítés devizaeladási árfolyamánT 33312, 33322 - K 3611Költségvetési számvitel szerint:- T átm. - K átm.Amennyiben a devizaszámlának év végén egyenlege van, akkor az év végi értékelését el kell végezni. A külföldi pénzértékre szóló- részesedések,- értékpapírok,- a valutapénztárban lévő valutakészlet,- a devizaszámlán lévő deviza, valamint- a követelésekmérlegben szereplő értékét az Áhsz. 20. §-ának (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben meghatározni. A külföldi pénzértékre szóló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4198
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Devizaszámlára beérkező bevétel elszámolása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk. Devizaalszámlánkra uniós pályázatból - euróban - érkező támogatást a számlavezető bank középárfolyamán számítjuk át, és könyveljük forintban a beérkezés napján. Milyen árfolyamon kell a kiadásainkat forintban könyvelni? Ezek részben forintban átutalással fizetett illetmények és valutában terhelt kiadások (pl. bankköltség)? A devizaalszámlához készpénzforgalom nem kapcsolódik.
Részlet a válaszból: […]külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.Az idézett szabály alapján, ha a bank forintban érkezteti a támogatást, vagy más bevételt, akkor a ténylegesen jóváírt forintösszegben kell azt könyvelni.Abban az esetben, ha a munkabéreket közvetlenül a devizaszámláról utalják át úgy, hogy a banknak forintkifizetési megbízást adnak, akkor a bank által közölt terhelési forintösszegben kell könyvelni a ki­adást.Abban az esetben, ha a bérjellegű kifizetéseket úgy teljesítik, hogy a devizaszámláról átutalják a fedezetét a forintszámlára, és az utalás a magánszemélyeknek a forintszámláról történik, akkor a Számviteli tv. 60. §-ának (4) bekezdése szerinti árfolyamot kell alkalmazni.A Számviteli tv. 60. §-ának (4) bekezdése értelmében a valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)-(2) bekezdés szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3613
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Önkormányzati pénzeszköz külföldi pénznemben

Kérdés: Az önkormányzat a 2013. évre tervezett beruházásokhoz tartalékolt pénzeszközét euróban szeretné elhelyezni. Ez lehetséges-e, vagy van-e jogszabályi akadálya?
Részlet a válaszból: […]devizaszámlában bekövetkezett változást is forintban kell elszámolni. Biztosítani kell, hogy a devizakészletek állománya devizanemenként is megállapítható legyen. Ez az oka annak, hogy a devizakészletet és annak változását egymással párhuzamosan forintban is és devizában is ki kell mutatni. A forintban vezetett főkönyvi könyvelés mellett devizában is kell analitikus nyilvántartást vezetni. Az éves elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén tájékoztató adatokkal egészül ki, többek között a valutapénztárban lévő valutakészlettel és a devizaszámlán lévő deviza mérleg-fordulónapi értékelésekor - az egyéb folyó kiadások között - elszámolt árfolyamveszteséggel, illetve - az intézményi működési bevételek között - elszámolt árfolyamnyereséggel. A költségvetési szerv devizaszámlával rendelkezhet ugyan, de a napjainkban tapasztalható gyakori és nagymértékű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3243
Kapcsolódó tárgyszavak: ,