Használt tűzoltóautó vásárlása

Kérdés: Önkormányzatunk az Európai Unió egyik tagországából kíván használt tűzoltóautót vásárolni. Ennek lebonyolításához szükséges-e devizaszámlát nyitni, illetve mi az eljárás ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges deviza-számlát nyitni. A számlavezető pénzintézeten keresztül a bank a forintszámlájukról tudja teljesíteni a devizautalást. Devizaszámlát akkor érdemes nyitni, ha rendszeresen vannak devizás bevételeik vagy kiadásaik.(Kéziratzárás: 2020. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.
Kapcsolódó címkék:    

Devizaszámla

Kérdés: Önkormányzati hivatal devizában kiállított számlát fogadott be és egyenlített ki. A számlában alkalmazott és áthárított áfa mértéke 21%. Milyen nettó és általánosforgalmiadó-összegben, és milyen forintárfolyamon kell nyilvántartásba venni a számlát a hivatal könyveiben? Az alkalmazott könyvelési rendszerben nincs mód a 21%-os adókulcs kiválasztására. Változtat-e a gazdasági esemény nyilvántartásba vételén az, ha a hivatal az általános forgalmi adót levonásba helyezi, illetve ha nem helyezi azt levonásba?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses számlával nem az a probléma, hogy devizában állították ki, hanem az, hogy áfajogilag az a tény, hogy a más tagállambeli eladó felszámította a saját országabeli áfát, azt jelenti, hogy nincs közösségi adószámuk, vagy azt nem adták meg az eladónak.A közösségen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.
Kapcsolódó címke:

Forintszámláról devizaszámlára átvezetés

Kérdés: Önkormányzatunk egy olyan társulást tart fenn, melyhez egy forintszámla és két devizaszámla kapcsolódik. A forintszámlát egy takarékszövetkezetnél, míg a két devizaszámlát egy banknál vezeti önkormányzatunk. A projekt már lezárult, a devizaszámlákat megszüntetni még nem lehet. A forintszámláról havonta utalás történik a devizabankköltségek fedezésére. A takarékszövetkezet a bankkivonatán szerepelteti az előjegyzett jutalékot és az átváltási árfolyamot. A bank a devizaszámla-kivonaton csak a jóváírt deviza összegét tünteti fel, az árfolyamot nem. Intézményünk a napi MNB-árfolyamon váltja át az adott devizát. Első kérdésem ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy helyes-e, ha az MNB-árfolyamot használjuk, vagy az adott hitelintézet napi árfolyamán kellene rögzítenünk a jóváírást? A takarékszövetkezet által átutalt forintösszeg több, mint a devizaszámlán jóváírt utalás. Ezt az árfolyam-differenciát hogyan kellene kimutatni a könyvelésben?
Részlet a válaszából: […] ...a gazdasági esemény átvezetés, és majd csak ezt követően a devizaszámláról történik a fenntartási költségek utalása (devizabankköltségek), azaz ekkor lesz kiadás.A költségvetési elszámolási számláról átvezetés a devizaszámlára (kivéve hosszú vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.
Kapcsolódó címkék:  

Devizaszámlára beérkező bevétel elszámolása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk. Devizaalszámlánkra uniós pályázatból - euróban - érkező támogatást a számlavezető bank középárfolyamán számítjuk át, és könyveljük forintban a beérkezés napján. Milyen árfolyamon kell a kiadásainkat forintban könyvelni? Ezek részben forintban átutalással fizetett illetmények és valutában terhelt kiadások (pl. bankköltség)? A devizaalszámlához készpénzforgalom nem kapcsolódik.
Részlet a válaszából: […] ...devizaszámlára beérkező bevételt napi árfolyamon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 60. §-a alapján választott árfolyamon kell könyvelni. A kiadásokat választott módszer szerint kell forintban meghatározni. Ezek a módszerek lehetnek:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Önkormányzati pénzeszköz külföldi pénznemben

Kérdés: Az önkormányzat a 2013. évre tervezett beruházásokhoz tartalékolt pénzeszközét euróban szeretné elhelyezni. Ez lehetséges-e, vagy van-e jogszabályi akadálya?
Részlet a válaszából: […] ...fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy akincstár vezeti, ahol forint­alapú számla, illetve devizaszámla nyitására isvan mód.A költségvetési szerveknek a könyveiket forintban kellvezetniük, ezért az esetleges devizaszámlát és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék: