Étkeztetési támogatás könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunknál önálló intézményként működik az ÁMK. Az óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó támogatást intézményfinanszírozásként adjuk át az ÁMK részére. Kérdésem, hogy az ÁMK-nál hogyan jelenik meg a könyvelésben az étkeztetési támogatás? Kell-e a támogatást könyvelni az 583224-es számlán, és ha igen, azt milyen módon?
Részlet a válaszából: […] ...lakáshitel- és közműellátásánakkiadásait kell kimutatni.Az Útmutató szerint nem itt kell megtervezni és elszámolni agyermek-, diákétkeztetés keretében biztosított étkeztetési kiadásokat. Az ÁMK-nak feltételezhetően nincs saját konyhája, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Közfoglalkoztatás útján a saját konyha részére előállított élelmezési nyersanyagok számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv. Az önkormányzat konyháját üzemelteti, amely keretében ellátja az óvodai és iskolai étkeztetést, de a szabad kapacitást kihasználva "külső" megrendelésre is főz. Áfaalany, negyedéves bevallásra kötelezett. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók, akiket az intézmény foglalkoztat, az önkormányzat tulajdonában lévő földterületen - kizárólag saját konyha részére - zöldségféléket termelnek. Az önköltség-számítási szabályzat alapján megállapítjuk az előállított termék egységre jutó önköltségét (munkabér, járulék, vetőmag, gépi munka stb.), és ennek alapján belső számviteli bizonylattal dokumentáljuk a megtermelt mennyiséget, amelyet külön átadás-átvételi bizonylat alapján (mennyiség és érték feltüntetésével) átadunk a konyha részére. A konyha a készletet bevételezi. Milyen pénzforgalmi helyesbítő tételeket kell könyvelni a készletmozgással egy időben? Kell-e könyvelni a konyha költséghelyen az "élelmiszer-vásárlást" dologi kiadásként, és ezzel egy időben a 011300. Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése szakfeladaton az önköltségi áron megállapított bevételt? A fenti könyvelési tétel módosítaná az áfabevallás levonható, illetve befizetendő adó sorait is.
Részlet a válaszából: […] Az önköltségszámításon alapuló és belső bizonylattaldokumentált megtermelt zöldséget, gyümölcsöt a konyha készletként bevételezi. Akészletként történő bevételezés könyvelése T 25 K 41331, a készlet saját célúfelhasználását a T 98581 K 25 főkönyvi számlákon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Iskola számlaadási kötelezettsége a diákétkeztetés és fénymásolás után

Kérdés: Kell-e iskolánknak számlát adnia a tanulók részére az étkezésiköltség-térítés befizetésekor? Ha a tanulóknak pénzért (10 Ft/oldal) végzünk fénymásolást, erről kell-e számlát adni? Mi a követendő eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...fejében kötelezettséget vállal tanulók étkeztetésére, a tanuló és az iskola között egy önálló szerződés jön létre, az iskola diákétkeztetési szolgáltatást nyújt a tanulóknak. Az Áfa-tv. 1. számú melléklet I. rész 68. pontja szerint az alapfokú (55.51.10.1),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.
Kapcsolódó címkék: