Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott diákétkeztetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közfoglalkoztatás útján a saját konyha részére előállított élelmezési nyersanyagok számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv. Az önkormányzat konyháját üzemelteti, amely keretében ellátja az óvodai és iskolai étkeztetést, de a szabad kapacitást kihasználva "külső" megrendelésre is főz. Áfaalany, negyedéves bevallásra kötelezett. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók, akiket az intézmény foglalkoztat, az önkormányzat tulajdonában lévő földterületen - kizárólag saját konyha részére - zöldségféléket termelnek. Az önköltség-számítási szabályzat alapján megállapítjuk az előállított termék egységre jutó önköltségét (munkabér, járulék, vetőmag, gépi munka stb.), és ennek alapján belső számviteli bizonylattal dokumentáljuk a megtermelt mennyiséget, amelyet külön átadás-átvételi bizonylat alapján (mennyiség és érték feltüntetésével) átadunk a konyha részére. A konyha a készletet bevételezi. Milyen pénzforgalmi helyesbítő tételeket kell könyvelni a készletmozgással egy időben? Kell-e könyvelni a konyha költséghelyen az "élelmiszer-vásárlást" dologi kiadásként, és ezzel egy időben a 011300. Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése szakfeladaton az önköltségi áron megállapított bevételt? A fenti könyvelési tétel módosítaná az áfabevallás levonható, illetve befizetendő adó sorait is.
Részlet a válaszból: […]értékesítésekor keletkezik. A kérdés szerint a zöldségféléket kizárólag a saját konyha részére termesztik. Ilyen esetben nem szükséges a 011300. szakfeladatot alkalmazni, hanem lehet közvetlenül az étkeztetés szakfeladatra könyvelni a felmerült kiadásokat. Az előzetesen felszámított (beszerzést terhelő) adó akkor merül fel, amikor az intézmény a költségszámlákat kifizeti (vetőmag, gépi földmunka stb.), nem pedig akkor, amikor a főzőkonyha részére átadják a készletet. Az óvodai, iskolai étkeztetés, a dolgozói és külsős étkeztetés áfaköteles bevételt keletkeztet, így az ehhez kapcsolódó áfa levonásba helyezhető, mind a vásárolt, mind a saját előállítású étel áfás költsége. Figyelembe kell azonban venni, hogy nem minden esetben helyezhető levonásba a teljes konyhai étkeztetés költsége. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján 100%-os kedvezményezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2930

2. találat: Étkeztetési támogatás könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunknál önálló intézményként működik az ÁMK. Az óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó támogatást intézményfinanszírozásként adjuk át az ÁMK részére. Kérdésem, hogy az ÁMK-nál hogyan jelenik meg a könyvelésben az étkeztetési támogatás? Kell-e a támogatást könyvelni az 583224-es számlán, és ha igen, azt milyen módon?
Részlet a válaszból: […]és juttatásokat kell elszámolni. Az 583. Önkormányzat által folyósított ellátások főkönyvi számlákon az adósságcsökkentési támogatást, ápolási díjat, rendszeres gyermeknevelési támogatást, a munkanélküliek jövedelempótló támogatását, a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyét, az időskorúak támogatását, az egyéb jogcímeken rendszeres szociális segélyben részesülők juttatásait, a lakásfenntartási támogatást, a kiegészítő családi pótlékot, az egyéb rászorultságtól függő ellátásokat, a köztemetés költségeit, a közgyógyellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, iskolatej, a természetben nyújtott ellátások és a szociálisan rászorultak lakáshitel- és közműellátásának kiadásait kell kimutatni. Az Útmutató szerint nem itt kell megtervezni és elszámolni a gyermek-, diákétkeztetés keretében biztosított étkeztetési kiadásokat. Az ÁMK-nak feltételezhetően nincs saját konyhája, tehát az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként fogja nyújtani az óvodások és tanulók részére. A vásárolt élelmezés az 55221. Vásárolt élelmezés kiadása főkönyvi számlán kerül könyvelésre. A vásárolt élelmezés főkönyvi számlán kerül megtervezésre és elszámolásra a melegítőkonyhával rendelkező, vagy dolgozói étkeztetésről más módon gondoskodó költségvetési szervnél a kész- és félkész ételek, továbbá a jogszabályban előírt, természetben nyújtott védőételek, védőitalok beszerzésének, vásárlásának kiadásai. - előző évi kötelezettségvállalás állományba vétele T 0755 - K 0991 T 0991 - K 0975 - tárgyévi kötelezettségvállalások állományba vétele […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2928

3. találat: Iskola számlaadási kötelezettsége a diákétkeztetés és fénymásolás után

Kérdés: Kell-e iskolánknak számlát adnia a tanulók részére az étkezésiköltség-térítés befizetésekor? Ha a tanulóknak pénzért (10 Ft/oldal) végzünk fénymásolást, erről kell-e számlát adni? Mi a követendő eljárás?
Részlet a válaszból: […]étkezési költségtérítést a tényleges étkezést megelőzően fizetik be, az ily módon átadott pénzösszeg - főszabályként - az Áfa-tv. 17. §-a szerinti előlegnek minősül, az előleg átvételéről számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani. Később a valóságos teljesítéskor számlát kell kiállítani. A nyugta tehát nem megfelelő bizonylat ebben az esetben. Létezik ennél egyszerűbb bizonylatolási rend is. Az Áfa-tv. 16. § (11) bekezdése fikciót állapít meg azokra az esetekre, amikor a felek által kötött szerződés alapján a teljesített szolgáltatásnyújtásról időszakonként számolnak el, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg. Ilyenkor a felek szabadon megállapodhatnak arról, hogy a teljesítés időpontja - az adókötelezettség tekintetében - nem a tényleges étkeztetés időpontja, hanem az általuk meghatározott időpont. A felek által meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint az iskola adómegállapítási időszakának utolsó napja. Az ismertetett szabályt a követezőkben mutatjuk be: A diákok csütörtökönként fizetik be a következő heti menüt (azaz időszakonként számolnak el). Az Áfa-tv. szerinti teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 351
Kapcsolódó tárgyszavak: ,