Táboroztatás költségei

Kérdés: Országos nemzetiségi önkormányzat vagyunk, mi is, illetve a költségvetési szerveink is pályázati támogatásokat nyertünk el gyerekek táboroztatására. Általában a táboroztatással felmerült költségeket (mint szállás, étkezés) az ellátottak juttatásai soron szoktuk könyvelni, viszont nem mindig fedezi a pályázati támogatás, ezért a költségvetésünkből fedezzük a különbözetet. A támogatói okirat szerint (költségvetés) viszont csak személyi juttatásokon vagy dologi kiadásokon tudunk költségeket elszámolni. Ebben az esetben a táborozáshoz kapcsolódó szállást, étkezést egyéb dologi kiadásokon könyvelhetjük-e, vagy inkább reprezentációs költségre? Mivel gyerektáboroztatásról van szó, ezért inkább a dologi kiadásokon belül tartanánk megfelelőnek. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat és költségvetési szervei által szervezett táboroztatással kapcsolatban felmerült szállás, étkezés költségét a dologi kiadások között kell elszámolni. A beszerzett élelmiszert a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése, míg a melegétel-beszerzést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:    

Szoftvermodul nyilvántartásba vétele

Kérdés: Államháztartási költségvetési szerv meglévő ügyviteli rendszere új modullal fog bővülni, mely a vállalkozási szerződésben "modulbevezetésként" szerepel. Milyen rovaton javasolják elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt immateriális javak (szellemi termékek és a vagyoni értékű jogok) bekerülési értéke az Áhsz. 16. §-ának (1) bekezdése szerint a beszerzés után fizetett, felárral növelt, engedményekkel csökkentett áfát nem tartalmazó ellenérték. Amennyiben az új modul a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:    

Bérletijog-megváltás

Kérdés: Önkormányzatunk egy önkormányzati bérlakás bérlőjének "bérletijog-megváltás" címen teljesít kifizetést. Segítséget szeretnénk kérni abban, hogyan kell ezt helyesen könyvelnünk.
Részlet a válaszából: […]

Az önkormányzat által a bérleti szerződés megszüntetése miatt bérletijog-megváltás címén teljesített kiadást a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2021. 08. 03.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Bérleti jog megváltása

Kérdés: A kormány 1869/2020. (XII. 2.) Korm. határozatával települési önkormányzati feladatellátáshoz nyújtott támogatást. A 300 millió forint támogatásból önkormányzati bérlakásokat bontottak le az ott élők kiköltöztetésével. A lakásokban élő bérlők részére cserelakásokat biztosítottunk, de a bérlők egy része azt nem fogadta el. Ezeknek a bérlőknek az önkormányzat ún. bérletijog-megváltást fizet az erre biztosított 300 millió forint támogatás terhére. Hogyan kell könyvelni a bérlők részére ilyen címen fizetendő összegeket?
Részlet a válaszából: […]

Az önkormányzat által a bérleti szerződés megszüntetése miatt bérletijog-megváltás címén teljesített kiadást a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2021. 03. 21.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Vásárolt, majd lebontott épület

Kérdés: Önkormányzatunk megvásárolt egy régi iskolaépületet, mely lebontásra került. A helyére park, játszótér épül. A lebontott épület bontási költségét hogyan számoljuk el? Dologi kiadásként könyveljük le, vagy esetleg a parképítés bekerülési értékébe beleszámíthatjuk?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-ának (3b) bekezdése alapján az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.
Kapcsolódó címkék:  

Taxiszámlák elszámolása

Kérdés: A koronavírus-járvány miatt egészségügyi szakdolgozók kerültek kirendelésre anyaintézetekből kórházakba. Egy-két dolgozó a munkaidő-beosztása miatt kénytelen volt a taxi-szolgáltatást igénybe venni a tömegközlekedési eszközök mellőzésével. A taxiszámlák az intézet nevére szólnak. Hogyan kezeljük ezeket a számlákat, belföldi kiküldetésként számoljuk, vagy kezeljük ezen bizonylatokat szállítói számlaként, és a dologi kiadások között számoljuk el?
Részlet a válaszából: […]

A taxiszolgáltatásról szóló számlákat mint hivatali, üzleti utazás költsége a dologi kiadások között javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2020. 07. 27.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Bontási tevékenység költsége

Kérdés: Az építési beruházás bontási tevékenységének költségét milyen rovatra kell könyvelni (dologi kiadás vagy beruházás)? A bontási tevékenységgel kapcsolatosan van-e valamilyen speciális szabály, kapcsolódik-e a keletkezett törmelék elszállításának költsége és lerakóhelyi díja?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-a értelmében az ingatlanok létrehozásával, felújításával, bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben idegen vállalkozó által végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
Kapcsolódó címkék:    

Beruházás, felújítás, karbantartás

Kérdés: Egy épület azbesztmentesítése dologi kiadásként vagy beruházásként kezelendő?
Részlet a válaszából: […] A beruházás, felújítás, karbantartás definícióját az Szt. határozza meg. Az Szt. 3. §-ának (4) bekezdésében leírtak szerint:Beruházás a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzat által iskolás gyermekek táborozásához természetben adott juttatás

Kérdés: Önkormányzatunk támogatta a KLIK-hez tartozó iskolánk által szervezett nyári tábort, melynek kiadásaiból átvállalt egy meghatározott összeget. Az igazgató ennek megfelelően az összeg erejéig az önkormányzat nevére kérte a felmerülő kiadásokról (liszt, festék, karton, írólap) szóló számlát. Adózási szempontból hogyan kell kezelni ezt a kiadást, illetve hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás - a juttatás forrása alapján akár közvetetten is - valamely alrendszeréből a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.
Kapcsolódó címkék:  

Szociális juttatás

Kérdés: A községi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében ingyenességet biztosított a víz-, a csatorna- és a szemétdíjak tekintetében a 70 éven felüliek részére. A szolgáltatótól megérkező számla 2 részletben érkezik, amelyből az egyik részlet a hivatal 5-ös költségei között kerül elszámolásra (a hivatalt érintő díjak), a 70 éven felüliek számlája pedig a szociális juttatások költséghelyre kerül, nem a szolgáltatások között. Mindkét számla a szolgáltatótól érkezik. Helyesen történt-e a könyvelés a fent említettek szerint?
Részlet a válaszából: […]  Ha a víz- és a csatornaművektől, illetve a szemétszállítótólmegérkező két számla a költségvetési szerv nevére kerül kiállításra, akkor azutalandó összeg a költségvetési szerv költségeként jelenik meg, és a dologikiadások között szolgáltatási kiadásként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.
1
2
3