Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott dologi kiadások tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bérleti jog megváltása

Kérdés: A kormány 1869/2020. (XII. 2.) Korm. határozatával települési önkormányzati feladatellátáshoz nyújtott támogatást. A 300 millió forint támogatásból önkormányzati bérlakásokat bontottak le az ott élők kiköltöztetésével. A lakásokban élő bérlők részére cserelakásokat biztosítottunk, de a bérlők egy része azt nem fogadta el. Ezeknek a bérlőknek az önkormányzat ún. bérletijog-megváltást fizet az erre biztosított 300 millió forint támogatás terhére. Hogyan kell könyvelni a bérlők részére ilyen címen fizetendő összegeket?
Részlet a válaszból: […]megszüntetése miatt bérletijog-megváltás címén teljesített kiadást a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5420
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Vásárolt, majd lebontott épület

Kérdés: Önkormányzatunk megvásárolt egy régi iskolaépületet, mely lebontásra került. A helyére park, játszótér épül. A lebontott épület bontási költségét hogyan számoljuk el? Dologi kiadásként könyveljük le, vagy esetleg a parképítés bekerülési értékébe beleszámíthatjuk?
Részlet a válaszból: […]helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5317
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Taxiszámlák elszámolása

Kérdés: A koronavírus-járvány miatt egészségügyi szakdolgozók kerültek kirendelésre anyaintézetekből kórházakba. Egy-két dolgozó a munkaidő-beosztása miatt kénytelen volt a taxi-szolgáltatást igénybe venni a tömegközlekedési eszközök mellőzésével. A taxiszámlák az intézet nevére szólnak. Hogyan kezeljük ezeket a számlákat, belföldi kiküldetésként számoljuk, vagy kezeljük ezen bizonylatokat szállítói számlaként, és a dologi kiadások között számoljuk el?
Részlet a válaszból: […]számlákat mint hivatali, üzleti utazás költsége a dologi kiadások között javasoljuk
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5248

4. találat: Bontási tevékenység költsége

Kérdés: Az építési beruházás bontási tevékenységének költségét milyen rovatra kell könyvelni (dologi kiadás vagy beruházás)? A bontási tevékenységgel kapcsolatosan van-e valamilyen speciális szabály, kapcsolódik-e a keletkezett törmelék elszállításának költsége és lerakóhelyi díja?
Részlet a válaszból: […]felújítás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, illetve üzembe helyezési munkáknak a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése vagy a K71. Ingatlanok felújítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.A fenti felsorolásba államháztartási számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5222
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Beruházás, felújítás, karbantartás

Kérdés: Egy épület azbesztmentesítése dologi kiadásként vagy beruházásként kezelendő?
Részlet a válaszból: […]eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.Karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.A beruházás esetében két nagy csoportot különböztethetünk meg:- az egyik csoport, ahol olyan eszközbeszerzés, eszközlétesítés történik, amely mennyiségi növekedéssel jár,- a másik csoport, ahol bővítés, átalakítás, rendeltetésváltozás történik, ami a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik. Ebben az esetben nem mennyiségi növekedés történik, a már meglévő tárgyi eszközök bekerülési értéke fog növekedni.Az Szt. szerint beruházásról akkor beszélünk, ha új tárgyi eszköz létesítése történik, vagy a már meglévő eszköz bővítésen, átalakításon, élettartam- vagy teljesítőképesség-növelésen megy keresztül, és ez növeli annak értékét. Ha az azbesztmentesítés ennek keretében történik, akkor beruházásként fogják elszámolni. Jelenleg vannak is olyan beruházásokra kiírt pályázatok, ahol a pályázat elszámolásakor az épület azbesztmentesítése a beruházás részét képezi.A pályázati kiírás szerint az azbesztes házak mentesítése beruházásként elszámolható, és központi költségvetésből és önkormányzati költségvetésből biztosítják a teljes beruházás elszámolható költségeit. Amennyiben a beruházással érintett épület vagy épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy a támogatást igénylőjének kötelező a szórt azbesztmentesítés elvégzése a pályázat szerint. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt, elszámolható a beruházás költségvetésében.A felújításnak is két csoportja van:- az egyik csoportba tartozik a folyamatosan elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, az élettartam növelésével járó tevékenység,- a második csoportba a korszerűsítési tevékenység tartozik.Felújításkor nem növekszik a tárgyi eszközök mennyisége, viszont a felújítás értéke növelni fogja a tárgyi eszköz bekerülési értékét.A felújítást az különbözteti meg a beruházás definíciójának második ismérvétől, hogy felújításkor egy már amortizálódott, elhasználódott eszközön történik a helyreállítás, a korszerűsítés, az eszköz már nullára vagy maradványértékre íródott. Ezért, ha a már meglévő, üzembe helyezett épületen teljes körű korszerűsítés történik, vagy az épület tetőszigetelését vagy ablakait, ajtóit teljeskörűen kicserélik egy modernebbre, akkor felújításként fogják elszámolni annak költségeit. Ha az azbeszt a tetőszerkezetben található, és azt a tetőszerkezetet, tetőszigetelést cserélik ki, a tetőszerkezetet azbesztmentesítik a teljes körű cserével, akkor azt az épületen végzett felújításként fogják elszámolni. Az elhasználódott, elkopott, kitöredezett azbesztpala[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4927
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Önkormányzat által iskolás gyermekek táborozásához természetben adott juttatás

Kérdés: Önkormányzatunk támogatta a KLIK-hez tartozó iskolánk által szervezett nyári tábort, melynek kiadásaiból átvállalt egy meghatározott összeget. Az igazgató ennek megfelelően az összeg erejéig az önkormányzat nevére kérte a felmerülő kiadásokról (liszt, festék, karton, írólap) szóló számlát. Adózási szempontból hogyan kell kezelni ezt a kiadást, illetve hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is), továbbá amelyet ezen rendezvényeken a gyermekek, tanulók felügyeletét ellátó magánszemély a jelenlétének, közreműködésének biztosításához szükséges feltételek biztosításaként nem pénzbeli (ideértve különösen az utazást, szállást, étkezést) formában kap.Ekkor a felmerült költségekről - ahogyan az Önöknél is történt - a juttató intézmény nevére szóló számlával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4049
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Szociális juttatás

Kérdés: A községi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében ingyenességet biztosított a víz-, a csatorna- és a szemétdíjak tekintetében a 70 éven felüliek részére. A szolgáltatótól megérkező számla 2 részletben érkezik, amelyből az egyik részlet a hivatal 5-ös költségei között kerül elszámolásra (a hivatalt érintő díjak), a 70 éven felüliek számlája pedig a szociális juttatások költséghelyre kerül, nem a szolgáltatások között. Mindkét számla a szolgáltatótól érkezik. Helyesen történt-e a könyvelés a fent említettek szerint?
Részlet a válaszból: […]jelenik meg, és a dologi kiadások között szolgáltatási kiadásként kerül elszámolásra. Ha a hetven éven felüliek nevére kerül kiállításra a második számla, amit rendelet alapján a költségvetési szerv fizet ki a hetven éven felüliek helyett fizetési kötelezettségüket átvállalva, akkor a támogatások között kerül elszámolásra az összeg. Ekkor a második, a magánszemély nevére szóló számlát a költségvetési szerv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3122

8. találat: Utazási költség elszámolása

Kérdés: Igazgatóságunk a Volánnal kötött együttműködési megállapodás alapján, kedvezményes áron utazhat a megye határain belül. Ehhez személyre szóló utazási kedvezményt kaptunk. Az összeg állandó, csak az infláció mértékével nő, nem függ az utazási igazolványok számától. A kérdésem az lenne, hogy az utazásért fizetett összeget a személyi vagy dologi kiadások között kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]előirányzatainak összeállítására közzétett tájékoztatóban foglaltak szerint a személyhez kapcsolódó költségtérítések jogcímei között szerepel a közlekedési költségtérítés is.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2366
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Rendezvények vendéglátási költségeinek elszámolása

Kérdés: Intézményünknél 2 fő részt vett egy rendezvényen (továbbképzésen). A számlában az alábbiak szerepelnek: - felnőttoktatás, - vendéglátás. Hogyan kell könyvelni? A felnőttoktatást egyéb dologi kiadásokra? A vendéglátást belföldi kiküldetésre és egyéb adóköteles természetbeni juttatásként személyenként (étkezési számla alapján) kell jelenteni a MÁK-nak?
Részlet a válaszból: […]kérdésben tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogyan számolhatja el a költségvetési szerv a munkatársak szakmai továbbképzésével kapcsolatosan felmerült kiadásait. A továbbképzésről kiállított számla tartalmára, illetve az adókötelezettségre vonatkozóan adott válasz mind általánosságban, mind a konkrét kérdést illetően félrevezető volt, ezért azt pontosítjuk, illetve kiegészítjük. A képzés keretében nyújtott járulékos szolgáltatások (étkezés, szabadidőprogram) jellemzően adóköteles természetbeni juttatásnak minősülnek. Ha a járulékos szolgáltatás értékét az oktatás szervezője nem hárítja át a szolgáltatás igénybevevőjére (ha a számla ezt a költséget nem tartalmazza), akkor a képzésben részt vevőknek nyújtott vendéglátás (étel, ital) értékét a szervezőnek reprezentációként kell elszámolnia, és az erre vonatkozó általános szabályok szerint kell az adókötelezettségét megállapítania és teljesítenie. Ha az oktatás szervezője az étkezés (vagy más járulékos szolgáltatás) értékét a részvételi díjban (vagy azon felül) felszámítja, és a szolgáltatás igénybevevőivel megfizetteti, akkor a szolgáltatás tényleges juttatója az a munkáltató (kifizető), aki (amely) a képzésben való részvételt elrendelte. Ilyen esetben tehát a természetbeni juttatás címén keletkezett adókötelezettséget a továbbképzés költségeit viselő munkáltatónak (kifizetőnek) kell teljesítenie a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) 69. § (1) bekezdésének f) pontja alapján. Az adókötelezettség teljesítéséhez az oktatásszervezőnek tájékoztatnia kell a megrendelőt, hogy a nyújtott szolgáltatásnak van-e adóköteles természetbeni juttatás része vagy sem. Így ha az oktatás szervezője kifizetteti a megrendelővel az étkezést (járulékos szolgáltatást), akkor az adózás rendjéről szóló törvény 35. § (1) bekezdése alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2364
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Vásárolt közszolgáltatás

Kérdés: Egészségügyi intézmény vagyunk, higiénés és környezetvédelmi tanácsadásra felkértünk egy bt.-t, aki intézményünknek nyújt segítséget. A kérdésünk az lenne, hogy ez a tevékenység besorolható-e a vásárolt közszolgáltatásokba?
Részlet a válaszból: […]szerződéskötés történik, és a szolgáltatás teljesítésekor számla kiállítására kerül sor. Az egészségügyben olyan esetekben beszélhetünk vásárolt közszolgáltatásról, amikor például az intézmény egészségügyi szolgáltatást vásárol, mint közszolgáltatás, amely az államháztartás körébe tartozó egyik feladat, és ezt egy magánvállalkozásban dolgozó orvostól, vállalkozástól vagy nonprofit szervezettől vásárolja meg. A tanácsadás nem tekinthető közfeladatnak. Amennyiben teljesül az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 59. § (10) bekezdése, miszerint a költségvetési szerv szakmai alapfeladatához kapcsolódó szellemi tevékenységét szerződéssel, számla ellenében nem költségvetési szervtől, hanem külső szervezettől vagy magánszemélytől rendeli meg jogszabályban vagy felügyeleti szerv által szabályozott, illetve fejezet felügyeletét ellátó szerv belső szabályzatában meghatározott feltételek szerint,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2276
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést