Egészségügyiszolgáltatásijárulék- kötelezettség átvállalása

Kérdés: Egészségügyiszolgáltatásijárulék-kötele-zett-ség átvállalása esetén milyen kötelezettség terheli az átvállaló szervet?
Részlet a válaszából: […] 2020. július 1-jétől átalakult az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetés rendszere. Ettől az időponttól a NAV automatikusan írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatása alapján, és erről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Alpolgármester költségátalánya utáni járulékfizetési kötelezettség 8 órás főállás mellett

Kérdés: Alpolgármesterünk fix összegben megállapított havi költségtérítést kap. Milyen járulékfizetési kötelezettsége van ez után? 8 órás főállása van más munkáltatónál. Szerinte pénzbeni egészségügyi járulék nem vonható tőle, a központi számfejtési program azonban automatikusan vonja. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy az alpolgármesteri költségtérítés után melyik jogszabály alapján, milyen járulékot kell vonni!
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló további jogviszonyaalapján nem fizet a 19. § (3) bekezdésében meghatározott pénzbeliegészségbiztosítási járulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.