Pályázaton nyert ösztöndíj adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk kulturális, emberi jogi és kisebbségi bizottsága művészeti ösztöndíjpályázatot hirdetett, kizárólag a kerületünkben élő, állandó lakcímmel rendelkező általános és középiskolás tanulók részére. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. Évente legfeljebb 14 gyermek részesülhet ösztöndíjban, melynek összege 1-7. osztályos tanulók esetében havonta és tanulónként 10 000 forint, 8-12. osztályos tanulók esetén pedig havonta és fejenként 20 000 forint. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályázati felhívást a helyi újságunkban tettük közzé. Kérdésünk, hogy ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak keletkezik-e valamilyen adófizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. nem mentesíti az adó alól a pályázaton nyert,művészeti tevékenységhez nyújtott ösztöndíjat. Az önkormányzat által az általános iskolás gyermekekkelkötött támogatási megállapodás alapján adott művészeti ösztöndíj a támogatásbanrészesülő gyermekek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Magánnyugdíjpénztárból történő visszalépés és az adókedvezmény

Kérdés: Fiatal munkatársam jelenleg magánnyugdíjpénztári tag. Azon gondolkodik, hogy élve a lehetőséggel visszalépne a társadalombiztosítási nyugdíj rendszerébe. Nem kell-e visszafizetnie az adókedvezményét? Van-e különbség a nyugdíjjárulék és a nem megállapodás alapján fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj kedvezménye között?
Részlet a válaszából: […] A nem megállapodás szerint fizetett nyugdíjjárulék és a nem megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj után egyforma mértékű adókedvezmény jár. Ebből következően, ha a munkatárs visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, az oda a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.

Adómentes utazási bérlet (természetbeni juttatás) pótlása

Kérdés: Az önkormányzatunk egyik képviselője elveszítette az önkormányzat közigazgatási területére szóló adómentes jogcímen juttatott utazási bérletét és azt pótolni kívánjuk. Az újabb bérlet után adózni kell-e, vagy az is adómentes természetbeni juttatás lesz?
Részlet a válaszából: […] A Képv. td-tv. alapján az önkormányzati képviselőnek első ízben juttatott bérlet (az, amelyet elveszített) kimeríti az adómentes lehetőséget. Ha az elveszett bérlet helyett másikat kap, a juttatás adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, amely után a juttatónak 44...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Munkáltatói tartozásátvállalás

Kérdés: A költségvetési szerv átvállalja dolgozójától a hitelintézetnél fennálló lakásvásárlási kölcsön havi részletének törlesztését. Keletkezik-e ebből szja-köteles jövedelme a dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 28. §-ának (1) bekezdése alapján a magánszemély egyéb összevonás alá eső jövedelme a kifizető által átvállalt kötelezettség. Tekintettel arra, hogy a munkáltató által átvállalt tartozásra a törvény adómentességet nem biztosít, a munkáltató által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.