Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyszerűsített bevallás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyszerűsített bevallás

Kérdés: Tudomásunk szerint ismét változik a személyi jövedelemadó megállapításának rendszere 2009-től, bevezetésre kerül az egyszerűsített bevallás. Mit jelent ez pontosan, ki választhatja, és milyen határidőket kell figyelni?
Részlet a válaszból: […]befizetendő, illetve visszatérítendő adó összegét. A bevallási "ajánlatot" az adózó által megadott e-mail címre vagy postai címre kiküldi az adóhivatal. Az ajánlat mellékleteként az adóhatóság közli az ajánlat alapjául szolgáló adatokat és azok forrását is, így a munkáltató(k) és/vagy kifizető(k) magánszemélyre vonatkozó adatszolgáltatásait, továbbá az adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. Mindez összehasonlítható az adózó birtokában levő igazolásokkal. Könnyen ellenőrizhető, hogy az adóhatóságnak a kifizetőktől, munkáltatóktól, adatszolgáltatóktól származó adatai és ugyanezen szervezetek adózónak küldött adatai mennyire pontosak. Az új önadózási forma bevezetésével megszűnik az adóhatósági adómegállapítás (ADAM) intézménye. Ki választhatja az egyszerűsített bevallást? Az egyszerűsített bevallást választhatja az a magánszemély, aki nem kért munkáltatói adómegállapítást, és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján nincs kizárva az egyszerűsített bevallás választásának lehetőségéből, melyeket az alábbiakban részletezzük. Az egyszerűsített bevallást az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott határidőben tett nyilatkozattal (xx53-Ny jelű bizonylat) az a magánszemély kérheti, aki az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től szerzett bevallási kötelezettség alá eső bevételt, melyből a kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le. Akkor is egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tehet a magánszemély például, ha: - ingó és/vagy ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából is származott bevallásköteles jövedelme; - termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől származott bevallásköteles jövedelme (pl. lakását kifizetőnek adja bérbe); - az adóévben bevallási kötelezettség alá eső, olyan adóterhet nem viselő járandóságban is részesült, mely miatt nem kérhet munkáltatói adómegállapítást; - az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén is szerzett olyan bevételt, mely miatt nem kérhet munkáltatói adómegállapítást; - magánnyugdíjpénztártól kedvezményezettként is részesült nem szolgáltatásnak minősülő kifizetésben; - mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz; - az egyszerűsített bevallás feltételeit szabályozó Szja-tv.-ben meghatározott sorrend szerint kíván kedvezményeket érvényesíteni; - rendelkezni kíván nyugdíj-előtakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári számla javára, a NYESZ-r számlára történő rendelkezés esetén nem kérhet a magánszemély munkáltatói adómegállapítást; - visszafizetendő adókedvezménye keletkezett (pl. biztosítási szerződés megszüntetése); - az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény alapján különadó-fizetési kötelezettsége keletkezett, vagy különadó visszaigénylésére jogosult. A választásból kizárták azt a magánszemélyt, aki: - az adóévben egyéni vállalkozó volt; - az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott, és nem tesz nemleges nyilatkozatot; - a bevételét terhelő, az adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek tett nyilatkozatában költség levonását kérte, kivéve ha ez az igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozott; - az adóévben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2280
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,