Ekho választásának feltételei

Kérdés: Önkormányzatunk szerződéses kapcsolatban áll egy egyéni vállalkozóval. Hogyan kell értelmezni a 297/2022. Korm. rendelet 2022. szeptember 1-jétől hatályos 1. §-ának (1) bekezdését, mely alapján az Ekho-tv. 3. §-ának (2a) bekezdését a 2022. évre nem kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó esetében az Ekho-tv. szabályai-nak alkalmazhatósága attól is függ, hogy az egyéni vállalkozó milyen adózási módszer szerint adózik.Ha az Szja-tv. szerinti vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Tombolán történő nyeremény-sorsolással kapcsolatos adminisztratív teendők és adózási kérdések

Kérdés: Ingyen látogatható községi rendezvényen önkormányzatunk tombola lebonyolítását tervezi. Minden, a rendezvényen megjelenő lakos részére térítésmentesen átad 1 db tombolajegyet, amellyel tárgynyereményt lehet nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése rendelkezik. E szerint nem kell a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, ha– a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelen lévők között árusítják, és– a kibocsátott sorsjegyek száma az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Támogatói jegyek sorsoláson való részvétele

Kérdés: Községi rendezvényen támogatói jegyek árusítását tervezzük, melynek elsődleges célja a programok költségeihez való lakossági hozzájárulás. A programok egyébként ingyen lesznek látogathatók. A támogatói jegyek sorsoláson is részt vennének, ahol kisebb-nagyobb tárgyakat, felajánlásokat lehetne vele nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? (Pl. be kell jelenteni a NAV-hoz, vagy valamilyen más szervhez?) Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...16. §-ának (1) bekezdése rendelkezik. E szerint nem kell az állami adóhatóság engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, ha– a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelen lévők között árusítják, és– a kibocsátott sorsjegyek száma az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Létszámszámítás a rehabilitációs járadékhoz

Kérdés: Rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatosan a NAV honlapján 2010. 12. 15-én megjelent egy tájékoztató, miszerint változás 2011. 01. 01-jétől, hogy a hiányzó létszámnál is átlagos statisztikai állományi létszámot kell számolni. Ez mit jelent pontosan? Ha egy intézménynek négy főt kellene alkalmaznia ahhoz, hogy teljesítve legyen az 5%, akkor ezt 4 fő napi négy órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozóval teljesíti, vagy ezt teljes munkaidősre kell átszámítani, és így 8 fő napi négyórás megváltozott munkaképességű dolgozóval tudja teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség teljesítése,illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségbenfigyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagosstatisztikai állományi létszámának összevetéséből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Ekhós jövedelem és a különadó

Kérdés: A 98 százalékos különadó vonatkozik-e azokra a jövedelmekre, amelyek után "ekhózott" a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...kell a különadó alapjaként figyelembe venni azt abevételt, amely után az Ekho-tv. szerint jogszerűen teljesítette aközteher-viselési kötelezettségét a magánszemély. Azonban az egyszerűsítettközteher-viselési hozzájárulás (továbbiakban: ekho) az Ekho-tv. alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Rokkantsági nyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: 31 éves köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkavállalónak folyamatban van a rokkantsági nyugdíj megállapítása. Munkaviszonyát meg kell-e szüntetni ahhoz, hogy megkaphassa a nyugellátást? Egyébként dolgozhat-e a nyugdíj mellett? Ha igen, hogyan? Foglalkoztatható részmunkaidőben köztisztviselőként vagy megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség áll fenn, ideértve azegyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényszerinti azon ekhoalapot is, amely után a magányszemély 15 százalékos ekhótfizet.Amennyiben tehát az érintett fentiek szerinti keresete...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.