Bölcsődei pótlék számítása

Kérdés: A Gyvt. 15. §-ának (10) bekezdése alapján járó bölcsődei pótlék számításának mi az alapja? Az alapilletmény vagy az alapilletmény + bölcsődei pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...venni. Ezért e joghézag kitöltése érdekében egyfelől abból lehet kiindulni, hogy ez a pótlék a régi Mt. szerinti délutáni műszakpótlékhoz hasonló jogintézmény, másfelől abból, hogy erre a pótlékra a háttérjogszabályok, vagyis a Kjt. és az Mt. alkalmazandók.A Kjt. 69...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Családi kedvezmény

Kérdés:

A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után, 2023. január 1-jétől emelt összegben érvényesíthető családi kedvezmény. Jár-e az emelt összegű családi kedvezmény a gyermek 18. életéve betöltése után is, ha a gyermek után még a szülő kapja az emelt családi pótlékot (pl. nappali tagozatos tanuló még a gyermek), de nem rendelkeznek olyan határozattal, amely alátámasztja, hogy a 18. életévének betöltése előtt munkaképességének legalább 67%-át elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett?

Részlet a válaszából: […] ...jogosultságot a Cst. szerinti tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapot fennállásához és nem az emelt összegű családi pótlékhoz köti. Fontos azonban, hogy az emelt összegű családi kedvezményre való jogosultság a Cst. 11. §-ának (2) bekezdésébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Egészségház hulladékszállítási szerződése

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában áll az egészségház, melyet ingyenesen használ 3 háziorvos és a védőnői szolgálat. Eddig a védőnők miatt az önkormányzat nevére szólt a kommunális és a veszélyeshulladék-elszállítási szerződés, és továbbszámláztuk a 3 háziorvosnak a rájuk eső részt. Mivel a védőnői szolgálat állami átvétele miatt ez a rendszer indokolatlanná vált, a jövőben is ezt a rendszert kell-e fenntartani, továbbszámlázással, vagy a jelenleg hatályos jogszabályi környezetben ez kizárt, és az egyes vállalkozó orvosoknak a saját nevükre kell megkötniük a kommunális- és veszélyeshulladék-szállítási szerződést is?
Részlet a válaszából: […] ...vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékának – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Ekho választásának feltételei

Kérdés: Önkormányzatunk szerződéses kapcsolatban áll egy egyéni vállalkozóval. Hogyan kell értelmezni a 297/2022. Korm. rendelet 2022. szeptember 1-jétől hatályos 1. §-ának (1) bekezdését, mely alapján az Ekho-tv. 3. §-ának (2a) bekezdését a 2022. évre nem kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó esetében az Ekho-tv. szabályai-nak alkalmazhatósága attól is függ, hogy az egyéni vállalkozó milyen adózási módszer szerint adózik.Ha az Szja-tv. szerinti vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Tombolán történő nyeremény-sorsolással kapcsolatos adminisztratív teendők és adózási kérdések

Kérdés: Ingyen látogatható községi rendezvényen önkormányzatunk tombola lebonyolítását tervezi. Minden, a rendezvényen megjelenő lakos részére térítésmentesen átad 1 db tombolajegyet, amellyel tárgynyereményt lehet nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése rendelkezik. E szerint nem kell a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, ha– a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelen lévők között árusítják, és– a kibocsátott sorsjegyek száma az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Támogatói jegyek sorsoláson való részvétele

Kérdés: Községi rendezvényen támogatói jegyek árusítását tervezzük, melynek elsődleges célja a programok költségeihez való lakossági hozzájárulás. A programok egyébként ingyen lesznek látogathatók. A támogatói jegyek sorsoláson is részt vennének, ahol kisebb-nagyobb tárgyakat, felajánlásokat lehetne vele nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? (Pl. be kell jelenteni a NAV-hoz, vagy valamilyen más szervhez?) Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...16. §-ának (1) bekezdése rendelkezik. E szerint nem kell az állami adóhatóság engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, ha– a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelen lévők között árusítják, és– a kibocsátott sorsjegyek száma az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Létszámszámítás a rehabilitációs járadékhoz

Kérdés: Rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatosan a NAV honlapján 2010. 12. 15-én megjelent egy tájékoztató, miszerint változás 2011. 01. 01-jétől, hogy a hiányzó létszámnál is átlagos statisztikai állományi létszámot kell számolni. Ez mit jelent pontosan? Ha egy intézménynek négy főt kellene alkalmaznia ahhoz, hogy teljesítve legyen az 5%, akkor ezt 4 fő napi négy órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozóval teljesíti, vagy ezt teljes munkaidősre kell átszámítani, és így 8 fő napi négyórás megváltozott munkaképességű dolgozóval tudja teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség teljesítése,illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségbenfigyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagosstatisztikai állományi létszámának összevetéséből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Ekhós jövedelem és a különadó

Kérdés: A 98 százalékos különadó vonatkozik-e azokra a jövedelmekre, amelyek után "ekhózott" a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...kell a különadó alapjaként figyelembe venni azt abevételt, amely után az Ekho-tv. szerint jogszerűen teljesítette aközteher-viselési kötelezettségét a magánszemély. Azonban az egyszerűsítettközteher-viselési hozzájárulás (továbbiakban: ekho) az Ekho-tv. alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Rokkantsági nyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: 31 éves köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkavállalónak folyamatban van a rokkantsági nyugdíj megállapítása. Munkaviszonyát meg kell-e szüntetni ahhoz, hogy megkaphassa a nyugellátást? Egyébként dolgozhat-e a nyugdíj mellett? Ha igen, hogyan? Foglalkoztatható részmunkaidőben köztisztviselőként vagy megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség áll fenn, ideértve azegyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényszerinti azon ekhoalapot is, amely után a magányszemély 15 százalékos ekhótfizet.Amennyiben tehát az érintett fentiek szerinti keresete...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.