Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott elektronikus számla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elektronikus számla

Kérdés: Intézetünk a számlázóprogram által előállított eletronikus számlákat csak pdf-formában fogadja el. Az egyik szállítónk számláján az alábbi szöveg van feltüntetve: Elektronikus bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Véleményünk szerint ez a megnevezés ugyanazt jelenti, mint az "elektronikus számla". Jól értelmezzük? A szállító a számlájához fog csatolni egy levelet, melyben feltünteti, hogy "a tárgyban szereplő számla nem e-számla, hanem olyan bizonylat, ami aláírás és pecsét nélkül is érvényes".
Részlet a válaszból: […]minősül az eredetileg papíralapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy azt beszkennelve, elektronikusan továbbítják részére. Ezért elektronikus számlának minősül a kizárólag e-mailben, egyéb elektronikus üzenetben megküldött pdf-számla is.Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele a számlabefogadó beleegyezése (ami nemcsak formális lehet, hanem megvalósulhat például a kapott számlán szereplő ellenérték kifizetésével, hallgatólagos beleegyezés révén is, vagy weboldalon rendelés esetén, ha elfogadja azt a feltételt, hogy a szállító elektronikus számlát állít ki).Online számlázóprogramokban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5449
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Elektronikus számla befogadása

Kérdés: Tudomásunk szerint nem kötelező az elektronikus számla befogadása. Intézményünk (költségvetési szerv) nem rendelkezik az elektronikus számla befogadásához szükséges archiválás feltételeivel. Amennyiben ragaszkodunk a papíralapú számlához, többletköltségeire hivatkozva számlázhat-e ezért pluszdíjat felénk a partnercégünk?
Részlet a válaszból: […]elektronikus számlát nem kötelesek befogadni, ugyanakkor a partner többletköltségei miatt (nyomtatás, postázás) számíthat fel díjat. A számla kiállításával és a vevő részére eljuttatásával azonban nem nyújt szolgáltatást a partner, ezért ezt a díjat áfa hatályán kívüliként kell kezelni. A partner hirdetményben közölt tarifái, megállapodás, fizetési értesítő vagy más
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4549
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Elektronikus számlázás

Kérdés: Önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság mint szolgáltatásnyújtó adóalany számlakibocsátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az általa kibocsátott számlát elektronikus levélben (e-mail) továbbítja a szolgáltatást igénybe vevő adóalany részére, melyhez az alábbi tájékoztatást csatolja: "A hatályos jogszabályok alapján a számla pdf mellékletként e-mailben történő elküldése nem minősül elektronikus számlának, hanem az eredeti számla kinyomtatási lehetőségét biztosítja. Az elküldött, kinyomtatható számla teljes terjedelmében azonos a forrás számlázó program által generált számlával, így az, mivel aláírás és bélyegző nélkül is érvényes, ezért kinyomtatva lekönyvelhető." Az önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság által gyakorolt számlázási rend megfelel-e a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak?
Részlet a válaszból: […](XII. 29.) PM rendelet előírásai is figyelembe veendők. Az így előállított számlák adóigazgatási azonosításra akkor alkalmasak, ha szigorú számadás alá vonásuk úgy valósul meg, hogy a számlát előállító program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást. Azonban a kérdéses eset összes körülményét figyelembe véve a fent kifejtett, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok nem relevánsak az adott ügy megítélését illetően, attól eltérő tényállás fogalmazódik meg. A konkrét esetben a számlakibocsátó adóalany számítógépes program által generált, megjelenési formáját tekintve papíralapú számlázási rendet gyakorol, mely számlát - helytelenül - nyomtatás nélkül pdf formátumba konvertálva elektronikus úton, e-mailen keresztül juttat el a szolgáltatást igénybe vevőnek. A papíralapú számlát nyomtatványértékesítőtől vásárolt számlatömbben szereplő bizonylat kézzel vagy nyomdai úton történő kitöltésével, vagy egyébként - a Rendelet arra vonatkozó szabályai szerint - számítógéppel lehet kiállítani. Ebben az esetben a szolgáltatásnyújtó adóalany számlázási rendje a jogszabályi előírásokat figyelembe véve kifogásolható. Ebből adódóan az e-mailen továbbított pdf formátumú számla csupán tájékoztató jellegű lehet, az ilyen alapon rendelkezésre álló "számlára" az Áfa-tv.-ben szabályozott jogot alapítani nem lehet, továbbá az ilyen "számla" és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége sem biztosított, az csak az Eat. előírásainak - elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel ellátva - maradéktalan teljesülése esetén valósulhat meg. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében a számítástechnikai eszköz útján előállított számla kibocsátónál maradó példánya - nyomtatás helyett - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve hogy a nyomtatott változattal mindenben megegyező számlaképet az Eat. szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látják el, és az okirat megőrzésére kötelezett [az Áfa-tv. 179. § (1) bekezdés] teljesíti a külön jogszabályban meghatározott feltételeket. (Megjegyezzük, hogy jelen esetben, a helytelen számlázási rendet gyakorló szolgáltatásnyújtó adóalanynak, illetve az elektronikus számlázást szabályszerűen gyakorló számlakibocsátónak a számlakibocsátás előtt mindenképpen érdemes a számla befogadója felé jelezni, hogy e-mailen továbbított, illetve elektronikus számlát fog kiállítani, különös tekintettel arra, hogy a partnernek információval[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2898
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,