Elektronikus számla

Kérdés: Intézetünk a számlázóprogram által előállított eletronikus számlákat csak pdf-formában fogadja el. Az egyik szállítónk számláján az alábbi szöveg van feltüntetve: Elektronikus bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Véleményünk szerint ez a megnevezés ugyanazt jelenti, mint az "elektronikus számla". Jól értelmezzük? A szállító a számlájához fog csatolni egy levelet, melyben feltünteti, hogy "a tárgyban szereplő számla nem e-számla, hanem olyan bizonylat, ami aláírás és pecsét nélkül is érvényes".
Részlet a válaszából: […] ...minősül minden olyan, az Áfa-tv.-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Az áfaelőírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.
Kapcsolódó címkék:  

Elektronikus számla befogadása

Kérdés: Tudomásunk szerint nem kötelező az elektronikus számla befogadása. Intézményünk (költségvetési szerv) nem rendelkezik az elektronikus számla befogadásához szükséges archiválás feltételeivel. Amennyiben ragaszkodunk a papíralapú számlához, többletköltségeire hivatkozva számlázhat-e ezért pluszdíjat felénk a partnercégünk?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 175. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján az elektronikus számla alkalmazásának feltétele a számlabefogadó beleegyezése, kivéve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Az elektronikus számlát nem kötelesek befogadni, ugyanakkor a partner...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címkék:  

Elektronikus számlázás

Kérdés: Önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság mint szolgáltatásnyújtó adóalany számlakibocsátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az általa kibocsátott számlát elektronikus levélben (e-mail) továbbítja a szolgáltatást igénybe vevő adóalany részére, melyhez az alábbi tájékoztatást csatolja: "A hatályos jogszabályok alapján a számla pdf mellékletként e-mailben történő elküldése nem minősül elektronikus számlának, hanem az eredeti számla kinyomtatási lehetőségét biztosítja. Az elküldött, kinyomtatható számla teljes terjedelmében azonos a forrás számlázó program által generált számlával, így az, mivel aláírás és bélyegző nélkül is érvényes, ezért kinyomtatva lekönyvelhető." Az önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság által gyakorolt számlázási rend megfelel-e a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak?
Részlet a válaszából: […] ...továbbiakban: Áfa-tv.) 174. §-a alapján számla esetében megengedett apapíralapú és az elektronikus úton kibocsátott forma. Az elektronikus számla kétféle módon bocsátható ki, azelektronikus aláírás rendszerében [Áfa-tv. 175. § 2. bekezdés a) pont]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.
Kapcsolódó címkék: