Elektronikus számla

Kérdés: Befogadhatunk-e olyan számlát, amely e-mailben érkezik társaságunkhoz pdf-formátumban, géppel van kiállítva (digitális aláírás és időpecsét nincs a számlán), a számla kézzel aláírt, és pecsét is van rajta. (Elektronikus számla tárolására jelenleg még nem alkalmasak a rendszereink, de a fenti esetben ez nem is releváns véleményünk szerint.)
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. jelenleg hatályos előírásai alapján elektronikus számlának minősül minden olyan, az e törvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Az áfaelőírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Elektronikus számla

Kérdés: Intézetünk a számlázóprogram által előállított eletronikus számlákat csak pdf-formában fogadja el. Az egyik szállítónk számláján az alábbi szöveg van feltüntetve: Elektronikus bizonylat, aláírás nélkül is érvényes. Véleményünk szerint ez a megnevezés ugyanazt jelenti, mint az "elektronikus számla". Jól értelmezzük? A szállító a számlájához fog csatolni egy levelet, melyben feltünteti, hogy "a tárgyban szereplő számla nem e-számla, hanem olyan bizonylat, ami aláírás és pecsét nélkül is érvényes".
Részlet a válaszából: […] Elektronikus számlának minősül minden olyan, az Áfa-tv.-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Az áfaelőírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Adószám kötelező feltüntetése a számlán

Kérdés: Szervezetünk diplomáciai testületként az áfa visszaigénylése miatt technikai adószámmal rendelkezik. A 2020. július 1-jét követő vásárlások során minden vásárlás esetében meg kellett adnunk az adószámunkat, s ezen vásárlások során kiderült, hogy a jelenlegi elektronikus számlázórendszerek nem ismerik fel szervezetünk adószámát, így volt olyan eset, hogy nem tudtunk vásárolni. A szervezetünk kaphat-e olyan adószámot, amelyiket a magyar számlázórendszerek felismernek, melynek eredményeként probléma nélkül vásárolhatunk Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 169. §-ának 2020. július 1-jétől hatályos d) pontjának dc) alpontja értelmében a számlán kötelezően fel kell tüntetni a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője adószámának vagy csoportos általánosforgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

PDF-számla befogadása

Kérdés: Egyik partnerünk azzal keresett meg bennünket, hogy jelenleg még nem tudnak elektronikus számlát kiállítani, de a számláik aláírás és pecsét nélkül is érvényesek, ezért a PDF-formátumban megküldött számláik ugyanúgy hivatalosak és jogszerűek, mint a postán küldött és papírra nyomtatott számlák. Szeretnék a jövőben a papíralapú számlázást kiváltani e-mailen megküldött számlákkal. Ezzel papírt, postaköltséget takarítanának meg, és a jelenlegi helyzetben kockázatmentesen, jóval gyorsabban tudnák eljuttatni a számlákat. Sokféle álláspontot olvastunk ezzel kapcsolatban. Befogadhatjuk a PDF-formában, e-mailben küldött számlát?
Részlet a válaszából: […] A hatályos jogszabályok és a NAV állásfoglalása szerint az olyan PDF-számla, amely nem tartalmaz digitális aláírást és/vagy időpecsétet – azaz sima PDF-számla -, befogadható úgy, hogy a felek előzetesen meg-állapodnak a számlakibocsátási és -befogadási eljárásukról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Online adatszolgáltatás

Kérdés: 2020. július 1-jétől a 100 000 forintot meg nem haladó áfatartalmú számlákról is online adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az önkormányzat bérletidíj-bevételeiről az önkormányzati kft. állítja ki a számlákat meghatalmazottként. Kell-e módosítani emiatt a kft.-vel kötött szerződést?
Részlet a válaszából: […] A meghatalmazott saját számlázóprogramjából az alábbi feltételekkel állíthat ki a szolgáltatás nyújtója nevében számlát:1. A számlázórendszernek alkalmasnak kell lennie a több számlakibocsátó (saját nevében, illetve meghatalmazottként eljárva más vállalkozás) által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Elektronikus számla befogadása

Kérdés: Tudomásunk szerint nem kötelező az elektronikus számla befogadása. Intézményünk (költségvetési szerv) nem rendelkezik az elektronikus számla befogadásához szükséges archiválás feltételeivel. Amennyiben ragaszkodunk a papíralapú számlához, többletköltségeire hivatkozva számlázhat-e ezért pluszdíjat felénk a partnercégünk?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 175. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján az elektronikus számla alkalmazásának feltétele a számlabefogadó beleegyezése, kivéve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Az elektronikus számlát nem kötelesek befogadni, ugyanakkor a partner többletköltségei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Érvényesítés

Kérdés: VIP-kártya esetén, ahol a bizonylatok utólag kerülnek a pénzügyi területre, hogyan kell történnie az érvényesítésnek és az utalványozásnak?
Részlet a válaszából: […] A VIP-kártya esetében is be kell tartani az Ávr. által előírt szabályokat. Az Ávr. 58. §-ának (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a kifizetések esetén a teljesítésigazolás alapján – az Ávr. 57. §-ának (3) bekezdése szerinti esetben annak hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Vevő adatainak feltüntetése a számlán

Kérdés: Költségvetési intézményként mi a teen-dőnk abban az esetben, ha a vevő egy adott tanfolyamhoz kapcsolódóan regisztrációs díjat fizetett részünkre, melyhez számlát kell kiállítanunk, de a vevő címét nem ismerjük? Mivel a tanfolyamra végül nem iratkozott be, ezért a címét nincs lehetőségünk megkérdezni. Kikötés a regisztrációs díjjal kapcsolatban, hogy abban az esetben nem fizetjük vissza, ha a tanfolyamra végül nem iratkozik be, ezért az összeg visszautalása sem jöhet szóba mint lehetőség. Ebben az esetben a számlán, a vevő adatainál mi szerepeljen?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 169. §-ának e) pontja alapján a számla kötelező tartalmi eleme a vevő neve és címe. A regisztrációkor el kellett volna kérniük a számlázáshoz szükséges adatokat. Nyilván ennek hiányában kiküldeni, átadni sem tudják a vevőnek a számlát. E-mailen kiküldött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Elektronikus számlázás

Kérdés: Önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság mint szolgáltatásnyújtó adóalany számlakibocsátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az általa kibocsátott számlát elektronikus levélben (e-mail) továbbítja a szolgáltatást igénybe vevő adóalany részére, melyhez az alábbi tájékoztatást csatolja: "A hatályos jogszabályok alapján a számla pdf mellékletként e-mailben történő elküldése nem minősül elektronikus számlának, hanem az eredeti számla kinyomtatási lehetőségét biztosítja. Az elküldött, kinyomtatható számla teljes terjedelmében azonos a forrás számlázó program által generált számlával, így az, mivel aláírás és bélyegző nélkül is érvényes, ezért kinyomtatva lekönyvelhető." Az önkormányzat, illetve a tulajdonában lévő gazdasági társaság által gyakorolt számlázási rend megfelel-e a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(a továbbiakban: Áfa-tv.) 174. §-a alapján számla esetében megengedett apapíralapú és az elektronikus úton kibocsátott forma. Az elektronikus számla kétféle módon bocsátható ki, azelektronikus aláírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.