Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

52 találat a megadott előleg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Önkormányzati ingatlan eladása

Kérdés: 1. Az önkormányzat értékesített egy ingatlant. Adásvételi szerződés kelte: 2021. 01. 11. Földhivatali határozat kézhezvétele: 2021. 04. 08. Földhivatali határozat kelte: 2021. 03. 01. Adásvétel bejegyzés dátuma: 2021. 01. 18. A vevő az értékesítésről kiállított számlát 2021. február hónapban kiegyenlítette. Mikor és milyen dátummal kell kivezetni az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásból? Ha van értékcsökkenés, azt melyik időpontig kell elszámolni? 2. Az önkormányzat értékesített egy ingatlant, szerződés szerint a vevő részletekben egyenlíti ki a vételárat. Adásvételi szerződés kelte: 2021. 04. 15. Szerződés szerinti vételár megfizetése: 2021. 07. 14., 2022. 03. 30. Az önkormányzat a tulajdonjogát az ingatlanra fenntartja a teljes vételár átvételéig. A felek közösen kérik a "tulajdonjog-fenntartással történő adásvétel" tényének bejegyzését. Mikor és milyen dátummal kell kivezetni az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásból, illetve elszámolni az értékcsökkenést? 3. Mi a teendő abban az esetben, ha az adásvétel meghiúsul, de a számla már kiállításra került?
Részlet a válaszból: […]bérlőként veszi meg az ingatlant, akkor a tulajdonosi átíráshoz való hozzájárulás napja a teljesítés napja, ez általában megegyezik az adásvétel földhivatali bejegyzése dátumával.A számlát a teljesítésig vagy attól számított legkésőbb 8 napon belül kell kiállítani. Az előlegről, foglalóról annak megfizetésekori teljesítési nappal kell a számlát kiállítani. Ha a birtokbaadást követő részlet-fizetésben állapodnak meg, akkor is a teljes ellenértéket kell számlázni.2. Ha az eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogot, akkor a birtokbaadás, tulajdon-átruházás a vételár kiegyenlítése után történik meg. Ezt megelőzően fizetett vételárrészleteket az áfában előlegként kell kezelni, tehát a vételárrészlet vevő általi kiegyenlítésének napjával mint teljesítési időponttal kell az előlegszámlákat kiállítani. A végén végszámlát kell kiállítani a birtokbaadás napjával.A kivezetés dátumát mind a két esetben azonosan kell meghatározni. Az eszközt akkortól kell kimutatni a vevőnek a könyveiben, vagyis számviteli szempontból az a teljesítési időpont, amikor az eszköz a vevő birtokába kerül, azaz az önkormányzat a vevő használatára rendelkezésére bocsátotta, függetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5513

2. találat: Előlegfizetés szabályai

Kérdés: Központi költségvetési szervként működő intézmény milyen gazdasági események kapcsán fizethet ki előleget, különös tekintettel az évi végi maradványelszámolási szabályokra? A szakmai programok szervezése kapcsán az intézményben jellemzően az alábbi belföldi és közösségi beszerzések esetében merül fel az előrefizetés igénye:
- bérleti díjak,
- szállás- és utazási költségek,
- regisztrációs díjak,
- szervezési feladatok,
- eszköz- és készletbeszerzések.
Jogszerűen járunk-e el ezekben az esetekben az előlegszámlák befogadásával? Kapott előlegek: Intézményünk által szervezett tanfolyamok kapcsán a hallgatók az online jelentkezéssel egy időben jelentkezési díjat fizetnek, melyről a számla (nem előlegszámla) a jóváírást követően kerül kiállításra. Ez így megfelelő? Ha az adott esetben előlegszámla kiállítása szükséges, akkor van-e arra lehetőség - mivel a hallgató a teljes összeget kifizeti -, hogy a kiállított számla egyben előleg- és végszámlának is minősüljön?
Részlet a válaszból: […]annak jóváírásakor, kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani.Előleg után az áfafizetési kötelezettség az előleg jóváírásakor keletkezik. Előlegről csak akkor beszélhetünk, ha azt ténylegesen meg is fizetik a szolgáltatás elvégzése vagy a termék beérkezése előtt, emiatt nem lehet előre kiállítani előlegszámlát, hanem csak a pénz jogosulthoz való megérkezése után.Főszabály szerint az előlegről is ki kell állítani számlát és a teljesítéskor végszámlát, amelyen az előleg levonásra kerül.Abban az esetben, ha a teljes ellenértéket bekérik előlegként, és ismert az előlegfizetéskor a tényleges teljesítés időpontja (pl. előre fizetett előadás részvételi díja), akkor lehetőség van arra, hogy előleg- és végszámlát egy számlában állítsanak ki. Az ilyen számla után az adófizetési kötelezettség az előleg beérkezésének napján keletkezik, ezt a dátumot kell teljesítési időpontként a számlán szerepeltetni, ugyanakkor kötelező a végteljesítés időpontját is szerepeltetni a számlán, és a számlára rá kell írni, hogy előleg- és végszámla egyben.Az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. §-ának (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5308
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Új időpontban rendezett szakmai előadás

Kérdés: Intézményünk szakmai előadást hirdetett, amelyre a számlákat már kiküldtük. Az előadást a koronavírus-járvány miatt le kellett mondanunk. A résztvevőket tájékoztattuk az új időpontról. Van olyan, aki elfogadta az új időpontot, van, aki lemondta az előadást. Milyen számlát kell kiállítani a két esetben?
Részlet a válaszból: […]ellenértéket teljes egészében beszedték előre, és ismert volt az előadás dátuma mint teljesítési időpont, akkor kiállíthattak olyan számlát, amely előlegszámla és egyben végszámla is, és szerepeltették rajta a teljesítési időpontot. Ha a vevő az új időpontot elfogadta, akkor az ilyen számlán a teljesítési időpontot módosítani kell számlával egy tekintet alá eső okirattal. A módosítást pénzmozgás nem kíséri. A módosító számla miatt egyik félnek sem keletkezik önellenőrzési vagy adóbevallást módosító kötelezettsége. Amennyiben a partner az új időpontot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5162
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Meghiúsult színházi szolgáltatás

Kérdés: Intézményünk meghívott egy másik európai uniós tagállami színházat magyarországi fel-lépésre, de a koronavírus-járvány miatt az előadás elmarad. Az előleget átutaltuk euróban. Hogyan kell ezt rendezni az áfabevallásban? A külföldi partnertől milyen számlát kell kapnunk?
Részlet a válaszból: […]adó arányos összegét is tartalmazza. Vagyis ez esetben az előleg összegére rá kell számítani az adót. A külföldi színház áfát nem tartalmazó számlát bocsátott ki az előlegről. Intézményüknek az előleg összegét az előlegszámla teljesítési időpontja szerinti áfabevallásban fizetendő adóként kell szerepeltetni. Amennyiben az előadást belépőjegyesen hirdették meg, akkor az előleg után bevallott áfát ugyanabban az adóelszámolási időszakban levonásba is helyezhetik. Az árfolyamot az adófizetés keletkezésekori belföldi hitelintézet devizaeladási árfolyamán, vagy ha választották az MNB-árfolyamot, akkor az MNB-árfolyammal kell átszámítani.A partnernek az előlegszámlát az előadás elmaradása miatt sztornózni kell. A sztornószámla teljesítési időpontja és árfolyama ugyanaz lesz, mint az eredeti számláé. A sztornószámla miatt nem keletkezhet árfolyam-különbözet. A sztornószámla miatt nem kell önellenőrzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5160
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Előlegszámla kiállítása

Kérdés: Kérem, hogy teljeskörűen tájékoztassanak arról, hogy milyen esetekben kell előlegről számlát kiállítani. Milyen teljesítési időpontot kell az előleg- és a végszámlára írni, mi a helyes eljárás akkor, ha az előleg- és végszámla kiállítása között megváltozik az adómérték? Mi a helyes teljesítési időpontja a végszámlának és az előlegszámlának? Van-e mentesség és milyen körben az előlegszámla kiállítási kötelezettség alól? Tanfolyami díjak, szálláshelyfoglalás előre fizetése esetén kell-e előlegszámlát kiállítani? Kötelező-e a pro forma számlát kiállítani? Nagyon sok vitánk van a partnereinkkel. Sokszor nem kapunk előlegszámlát, csak díjbekérőt, vagy pro forma számlát, illetve olyan is előfordul, hogy végszámlát nem kapunk, és tőlünk is kért a bérlő előlegszámlát, mert kifizette a bérleti szerződés szerinti határidőre a bérleti díjat, de nem kapta meg a számlát időben. Jogos ilyen esetben, hogy előlegszámlát kér?
Részlet a válaszból: […]illetve a szolgáltatás elvégzésekor) kell kiállítani. Fő szabályként az előlegfizetésről is és a teljesítésről is számlát kell kiállítani.Abban az esetben, ha a teljes ellenértéket megfizették előlegként, és ismert a végteljesítés időpontja, ilyen pl. a meghirdetett előadás, konferencia részvételi díja, szálláshelyfoglalás konkrét időtartamra, akkor az előleg és a végszámla egy számlában is kiállítható. A számlára rá kell írni, hogy előleg és végszámla egyben. Az adófizetési kötelezettség az előleg beérkezésének napján keletkezik, és rá kell írni a végteljesítés időpontját is.A jóváírt, kézhez vett, megszerzett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. Az előleg összege többnyire bruttó összeg, azaz az átvett, jóváírt összegből visszafelé - 5 százalékos ügylet esetén 4,76%, 18%-os adómérték esetén 15,25%, 27 százalékos ügylet esetén 21,26% - kell az adóalapot és a fizetendő adót meghatározni.Az előleg teljesítési időpontja az, amikor a jogosult számláján jóváírták, vagy kézhez vette. Mindig a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni a számlán. Ha pl. 2019 decemberében előleget fizettek 2020. január 15-20. közötti szálláshelyre, 2019-ben az áfa mértéke 18% volt, az előleg áfakulcsa 18%, januárban a végszámlán a fennmaradó összegre már 5% áfát kell számlázni.Az Áfa-tv. 159. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján, amennyiben előleg fizetése történik nem adóalany személy, szervezet részéről, az értékesítési tevékenységet végző adóalany köteles számla kiállításáról gondoskodni, ha az előleg összege eléri vagy meghaladja a 900 000 Ft-nak megfelelő pénzösszeget, vagy ha a fizetett előleg ezen összeghatár alatti, akkor abban az esetben kell számlát kiállítani, ha a vevő kifejezetten kéri.Abban az esetben, ha az előleg fizetője magánszemély, és az előleg mértéke nem éri el a 900 000 Ft-nak megfelelő pénzösszeget, és a magánszemély vevő nem kérte a számla kiállítását, abban az esetben az eladónak az Szt. 165. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján számvitelibizonylat-kiállítási kötelezettsége merül fel. Nem terjed ki az előleghez kapcsolódó számlaadási kötelezettség az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés ellenértékébe beszámító előlegre sem.Közösségi termékértékesítéshez kapott előleghez az Áfa-tv. szabályai alapján nem kapcsolódik az előleg átadásának időpontjában adófizetés, így amennyiben a Közösségen belüli termékbeszerzésre vonatkozóan előleget fizetnek, az előleg átadásához/átutalásához kapcsolódóan nem kell az adót megállapítani és megfizetni, hanem a teljes - előleget is tartalmazó - ellenértékre vonatkozóan az adott beszerzésről kiállított bizonylat kibocsátásának időpontjában, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hó 15-én keletkezik az adófizetési kötelezettség. Amennyiben a Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódóan az értékesítő előleget kap, az előleg átvételekor nem kell az előlegről számlát kibocsátani.Belföldi fordított adózás alá eső ügyletek esetében az Áfa-tv. 142. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek előlege után az előleg átvételének, jóváírásának időpontjában nem keletkezik adófizetési kötelezettség, a teljes adóalap után a termék vevőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének kell a fizetendő adót megállapítania az Áfa-tv. 60. §-ának (1)-(3) bekezdése szerint megállapított időpontban. Fordított adós ügyletek esetében az átvett/jóváírt előlegről számlát kell kibocsátania, függetlenül attól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5141
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Ingatlan-adásvétel előleg-számlájának teljesítési időpontja

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy ingatlant. A szerződésben a következő szöveg szerepel: "Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előlegszámlát állít ki az ingatlan vételárára vonatkozóan." A szerződés másik pontjában az szerepel, hogy a vevő a vételárat egy összegben fizeti meg az előlegszámla alapján. Az előleget átutaltuk január 29-én, a birtokbaadás 02. 11-én történt. A vevő az előlegszámlát a szerződéskötés napján január 25-ei teljesítéssel kiállította. Az előlegszámlát megkifogásoltuk a teljesítési időpont miatt, ezt követően az eladó sztornózta a 01. 25-ei dátumú előlegszámlát, és kiállította 02. 11-ei teljesítési időponttal, illetve a végszámlát ugyanezzel a teljesítési időponttal. Befogadhatjuk-e a javított előlegszámlát?
Részlet a válaszból: […]az előlegnek a jogosult részére történő kifizetésekor, illetve a bankszámláján történő jóváírásakor lehet kiállítani. Tehát az előlegszámlát az előlegfizetést megelőzően nem lehet kiállítani. Ebből következően nem helyes a szerződésnek az a pontja, miszerint a vevő az előleget számla ellenében fizeti. A vevő előlegfizetési kötelezettsége a szerződésen alapul, nem pedig a számlán. Az előleget a szerződésben foglalt előlegfizetési kötelezettség alapján kell utalni, nem pedig számla alapján. A jogosult kiállíthat az előleg megfizetését megelőzően előlegfizetésre történő felhívást, például pro forma számlát vagy díjbekérőt, előlegbekérőt, de ezek a dokumentumok nem minősülnek áfajogi bizonylatnak.Az előlegről szóló számlát az előleg kézhezvételének, jóváírásának napja szerinti teljesítési időponttal kell kiállítani. A kérdés szerint az előleg utalása 01. 29-én történt, ezért az előlegszámla teljesítési időpontja helyesen 01.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4967
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Ruhapénzjuttatás adóvonzata

Kérdés: Központi költségvetési szervként dolgozóinknak ruhapénzt szeretnénk adni. A korábbi évek gyakorlata szerint ez elszámolásra kiadott előlegnek minősült, amellyel 30 napon belül a dolgozóknak el kellett számolni, belső szabályzat alapján, minden dolgozó azonos összegben kapta meg. A 2019. évi adójogszabályok változása alapján hogyan minősül ez a juttatás? Megkövetelhető-e továbbra is, hogy a munkáltató nevére szóló számlával számoljanak el a dolgozók a juttatás felhasználásáról?
Részlet a válaszból: […]nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be;c) az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munka-ruha, valamint tartozékai;ca) a közúti közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben;cb) a vízi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörökben, a műszaki, nautikai, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a hajózási vállalat vezetésében a forgalmi, kereskedelmi és a közönség-kapcsolattartók, illetve a hajózást képviselők munkaköreiben;cc) a légi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel kapcsolattartó munkakörökben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a légi forgalmi irányítás munkaköreiben;cd) a posta és távközlés területén az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők munkaköreiben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,ce) a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben, valamint a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben;d) a kifejezetten jelmezszerű öltözet (így különösen: a kosztümös színielőadások jelmezei), a szolgáltatási tevékenységet végzők (portás, pincér, sportjátékvezető, kegyeleti szolgáltatást végző stb.) megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai, amely az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viseletre alkalmatlan.Minden más esetben a ruhapénz juttatása adókötelesnek minősült korábban is. Amennyiben minden munkavállaló azonos feltételekkel részesült a juttatásban, vagy mindenki által megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók objektív szempontok szerint meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4960
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Év végi bevétel elszámolása

Kérdés: Az egyik házipénztárral rendelkező telephelyünk év végén a bevételeit csekken fizette be a bankszámlánkra. Ez az összeg azonban már csak a következő év eleji kivonaton szerepel, ezért a pénzeszköz-átvezetési számlának december 31-én egyenlege maradt. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Átvezethetem egyéb adott előlegre?
Részlet a válaszból: […]fizetendő áfát 2018. évre kellett lekönyvelni bevételként és fizetendő áfaként. A pénzbeszedő tartozik elszámolással a beszedett pénzzel, ezért helyes az az eljárás, hogy adott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4905

9. találat: Európai uniós, államháztartáson belüli támogatás

Kérdés: Európai uniós, államháztartáson belüli támogatásban részesültünk, és eddig 3 millió forintot utaltak előlegként december 31-ig. A támogatás többi részét még nem kaptuk meg, és a pályázati elszámolás sem történt meg. Hogyan kell könyvelnünk az év végéig beérkezett összeget?
Részlet a válaszból: […]elszámolásra.Az államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadásának számviteli elszámolása a következő:1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem került megtervezésre) a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)     T001 - K0911/0916/ 0921/0925(1)b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T05(1) - K0012. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerinta) Követelésként   T0911/0916/ 0921/0925(2) - K0041b) Teljesítésként T005 - K0911/0916/ 0921/0925(3)c) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási kötelezettségként  T044 - K0063. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint  Követelésként   T3511/3512 - T K921/922/923/9244  Teljesítésként   T32/33- K3511/35124. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint]   T941 - K4435. A folyósított (utófinanszírozásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatás terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint  a) Követelésként   T0916/0925(2) - K0041  b) Teljesítésként   T005 - K0916/0925(3)  c) A 4. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként   T05(3) - K0037. A Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) Követelésként   T3511/3512 - K922/923b) Teljesítésként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4900
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Előleg visszafizetése elévülési időn túl

Kérdés: 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) 2009-ben építési telek vásárlására vonatkozó előszerződést kötött egy kft.-vel (a továbbiakban: kft.). A kft. nem rendelkezik speciális áfastátusszal (nem alanyi adómentes adóalany). Az előszerződés alapján a társaság előleget fizetett a kft. részére. Az előlegről a kft. az akkor hatályos adómértéknek megfelelő 25 százalékos általános forgalmi adót tartalmazó számlát állított ki, az általános forgalmi adót a kft. bevallotta és megfizette, azt a társaság előzetesen levonható adóként levonásba helyezte (a levonási jog és a levonási jog gyakorlásának feltételei is teljesültek). Az adásvételi szerződés azonban - a felektől független okok miatt - sosem került megkötésre. Ezért 2016-ban a felek közös megegyezéssel megszüntették a szerződést. A 2009-ben fizetett előleget a kft. a társaság részére vissza kívánja fizetni. A 2009-es adóév a kft.-nél és a társaságnál is - az elévülési szabályok értelmében - elévült időszaknak számít. A vázolt tényállással kapcsolatban felmerült kérdéseink:
1. Szükséges-e a kft.-nél és a társaságnál a korábban bevallott és befizetett, illetve levont előzetesen felszámított adót helyesbíteni, tekintve, hogy az előleggel kapcsolatos adómegállapítás elévült időszakot érint?
2. Amennyiben igen, milyen módon, milyen dokumentumok alapján és milyen időszakra vonatkozóan kell az egyik, illetve a másik félnek megtennie?
Részlet a válaszból: […]bevallott és felszámított általános forgalmi adó megállapításához való jog az Art. idézett rendelkezése értelmében elévült. Amennyiben a kft. az elévülési időn túl visszafizeti az előleg címén átvett összeget, az elévülés okán a kft.-nek nem kell az Áfa-tv. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti adóalap-korrekciót elvégeznie (arra nincs is lehetőség), és az előlegről kibocsátott számlát sem kell korrigálnia. Az előleg visszafizetéséről elegendő számviteli bizonylatot kibocsátani.A költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévülésével kapcsolatban szintén az Art. 202. §-ának (1) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket. Az Art. 202. §-a (1) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4648
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 52 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést