Sportöltöző felújítása

Kérdés: A községünkben működő sportegyesület pályázati forrást nyert el egy sportöltöző felújítására. Abban az esetben, ha sem a pályázati elszámolási útmutató, sem pedig a támogatások elszámolásának szabályairól szóló kormányrendelet nem tartalmazza azt a kitételt, hogy nem számolható el az olyan számla, számviteli bizonylat, amelynek kiállítója és vevője (kiállító képviselője/vevő képviselője) ugyanaz a személy, akkor elvégezheti-e a kivitelezési munkát az egyesület vezető tisztségviselőjének a cége? Az ajánlatok bekérése, értékelése, elbírálása és a döntés a vezető tisztségviselő kizárásával történik (erre a belső beszerzési szabályzat lehetőséget biztosít az egyesületnél).
Részlet a válaszából: […] Az államháztartási törvény hatálya minden olyan, az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásról szóló egyedi döntésre kiterjed, amely az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Nyomdai szolgáltatás elszámolása

Kérdés: Nyomdától boríték, levélpapír, különböző kártyák vagy oklevelek nyomtatását rendeljük meg. A papíralapú anyagot nem mi adjuk. A díjtétel nem oszlik meg anyag- és szolgáltatási díjra, a számlát a szolgáltató nem bontja meg. Mely rovaton kell helyesen elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felsoroltak beszerzése a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton kerül elszámolásra.Ezen a rovaton kell elszámolnia) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat,b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Összefoglaló a támogatásokról

Kérdés: Kérem szíveskedjenek összefoglalni, hogy mely támogatásokat kell arányosítani és melyeket nem!
Részlet a válaszából: […] Félrevezető, ha így tesszük fel a kérdést. Ugyanis a költségvetési szervnek az intézményfinanszírozási támogatásban való részesülés miatt 2004. januártól mindenképpen kell arányosítania. A kérdés valójában az, hogy valamennyi tevékenységéhez kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.

Első beszerzésű készletek elszámolása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a beruházási forrás terhére elszámolt első beszerzésű készletek értékét raktárral rendelkező költségvetési szerv esetében?
Részlet a válaszából: […] Az Szt-vhr. 9. mellékletének a számlaosztályok tartalmára vonatkozó rész 1/g pontja szerint a raktárral rendelkező költségvetési szervnek a felhalmozási kiadások között elszámolt első beszerzésű raktári készleteket nem az 1. számlaosztály állományi számlájára, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.

Közösségi adószám igénylése és használata

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, szükséges-e közösségi adószámot igényelnünk? Ha igen, milyen további kötelezettséggel jár? Gondolok arra, hogy az áfabevalláson kívül havi adatszolgáltatásra is kötelezettek leszünk, annak ellenére, hogy nem történik intézményünk részéről Unión belüli kereskedés?
Részlet a válaszából: […] Az, hogy a költségvetési intézménynek szüksége van-e a közösségi adószámra, több tényezőtől is függ.Az első eldöntendő kérdés, hogy a költségvetési szerv az Áfa-tv. 4/A. §-a értelmében áfaalanynak minősül-e vagy sem. A költségvetési szerv csak abban az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Saját rezsis beruházás áfája

Kérdés: Hogyan történik a költségvetési intézetnél saját rezsis beruházás, felújítás áfaelszámolása, ha arányosításba tartozik?
Részlet a válaszából: […] A beruházás áfarendszerbeli megítélése attól is függ, hogy a beruházás az Áfa-tv. fogalomhasználata szerint a 7. § (2) bekezdése a) pontja értelmében megvalósít-e adóköteles ügyletet, azaz saját vállalkozásban megvalósított beruházásnak minősül-e. Nem minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.

Bérelt ingatlanon végzett beruházás és felújítás elszámolása, valamint első beszerzésű készletek állományba vétele

Kérdés: 1. Költségvetési intézmény által bérelt ingatlan építési, beruházási, felújítási munkáit – amennyiben azokat a bérlő fizeti – hogyan lehet a nyilvántartásban megjelentetni, tekintettel arra, hogy az intézmény vagyonkezelőként nem jegyezhető? 2. Új hivatal létesítésekor első beruházásként beszerzett eszközt az 1-es számlacsoportban kell-e nyilvántartásba venni, ha annak az értéke 50 000 forint alatti, de a beruházásra kapott pénzügyi keret nem tartalmaz dologi előirányzatot? Hogy történik a könyvelés?
Részlet a válaszából: […] 1. A bérelt ingatlanon végzett beruházási és felújítási munkák bekerülési értékét abban az esetben, ha az erre vonatkozó számlákat a bérlő fizeti, az adott intézménynél beruházási, ill. felújítási kiadásként kell elszámolni, és egyedileg kell állományba venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.

Első beszerzésű készletek elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a főkönyvi könyvelésben a központi beruházási forrás terhére kifizetett első beszerzésű készleteket?
Részlet a válaszából: […] A központi beruházási forrás terhére történő beruházások tartalmának meghatározásánál figyelembe vett, az üzembe helyezéshez szükséges első készletbeszerzés kiadásait a költségvetési szervek részletes 2002. évi költségvetési előirányzatainak összeállítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.