Erkölcsi bizonyítvány igénylése bölcsődei közalkalmazott részére

Kérdés: A Kjt. 2014. július 1-jétől hatályos változása miatt a közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott személyek részére a betölteni kívánt munkakörtől függően a törvény eltérő bűnügyi elő­életre vonatkozó feltételeknek való megfelelést ír elő. Intézményünk bölcsőde. A hatósági erkölcsi bizonyítvány megkérésekor minden munkavállalóra egységesen a Kjt. 20. §-ára kell hivatkoznunk, függetlenül a munkavállaló munkakörétől? Esetleg munkakörökre lebontva kell hivatkoznunk az egyes bekezdésekre? Kisgyermeknevelő, bölcsődevezető és helyettes munkakör esetén a Kjt. 20. §-ának (1), (2d) és (2e) bekezdése szükséges? Kisegítő, technikai személyzet (dajka, intézményi takarító és kisegítő, gépkocsivezető, raktáros, villanyszerelő, festő, kőműves) munkakör , illetve a gazdasági személyzet (gazdasági vezető és helyettes, pénztáros, könyvelő, humánpolitikai előadó, műszaki és üzemeltetési előadó, élelmezésvezető) esetében elegendő a Kjt. 20. §-ának (1) és (5) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 20. §-ának (2c) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének a feltétele – az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei 2014. július 1-jétől

Kérdés: Köznevelési intézmény vagyunk, úgy tudjuk, hogy 2014. július 1-jével esetünkben megváltoznak a büntetlen előélet igazolására vonatkozó előírások. Hogyan, milyen tartalommal kell ezt követően megkérni az erkölcsi bizonyítványokat?
Részlet a válaszából: […] A fiatalkorúak védelme érdekében a Kjt. foglalkoztatási feltételekre vonatkozó 20. §-a 2014. július 1-jével kiegészül azzal a kitétellel [Kjt. 20. § (2d)-(2e) bekezdés], hogy ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Büntetlen előélet igazolása, erkölcsi bizonyítvány

Kérdés: Intézményünk egy közalkalmazottjának megszüntette munkaviszonyát (lopás és okirat-hamisítás miatt) fegyelmi eljárás során "elbocsátás fegyelmi büntetéssel". Bűnösségét jogerős bírói végzéssel bizonyítottuk. Rendelkezhet-e erkölcsi bizonyítvánnyal a továbbiakban egy esetleges közalkalmazotti munkaviszony létesítésekor, illetve ha őt a munkaügyi bíróság visszahelyezi eredeti munkakörébe?
Részlet a válaszából: […] A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntetteseknyilvántartásában, valamint – ha erre is kiterjed – a hátrányosjogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásábankezelt adatok alapján az igazolás alanyának kérelmére kiállított közokirat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.

Mérlegképes könyvelő regisztrációja

Kérdés: Oktatási intézményben vagyok gazdasági vezető 1995 óta. 1995-ben pénzügyi főiskolán szakközgazda-oklevelet szereztem. 2005 áprilisában pedig mérlegképes könyvelői végzettséget. Mikor kérhetem a mérlegképes könyvelői regisztrációt?
Részlet a válaszából: […] A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételérőlszóló 93/2002. Korm. rendelet alapján kell meghatározni a nyilvántartásba vételrendjét. A rendelet 3. § (1) bekezdése alapján mérlegképes könyvelő az, akiilyen szakképesítéssel rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.