Cégértékelés

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő nonprofit kft. törzstőkéjét megemelte a kft. eredménytartalékából. A részesedés növekedését hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-ának (5) bekezdése szerint a gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor, a társaság átalakulásakor, beolvadásakor az Szt. 49. §-ának (3), (4), (6) és (7) bekezdése szerint kell meghatározni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Forgatási célú értékpapír

Kérdés: Önkormányzatunk kamatozó kincstárjegy formájában hasznosította 1 éves időtartamra időlegesen szabad pénzeszközeit. Szíveskedjenek a könyvelési tételeit levezetni az értékpapír-vásárlásnak!
Részlet a válaszából: […] A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven - túl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Forgatási célú kötvényvásárlás elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a kibocsátott kötvény értékét lekötötte, ez a 29. számlán van. A lekötés végén a virtuális számláról rávezették a költségvetési számlánkra. Újból lekötöttük, de kisebb értékben, így csökken az állománya is. A számlák közötti átvezetést átfutó számlán (39.) könyveljük. Az eredeti és az új lekötés közötti különbözet az átfutó számlán marad. Hogyan kell ezt a tranzakciót helyesen könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megfogalmazása egy kicsit pontatlan, mivel ha azönkormányzat bocsátotta ki a kötvényeket, azt nem a 29. számlán, hanem akötelezettségek között kell kimutatni. A válasznál abból indulunk ki, hogy ittegy olyan esetről van szó, amikor az önkormányzat forgatási célú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Értékpapír beváltásánál kapott kamat és árfolyamveszteség elszámolása

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk korábban hosszú lejáratú értékpapírt vásárolt azzal a céllal, hogy rendszeres jövedelemre tegyen szert. A közelmúltban likviditási gondjaink keletkeztek, és beváltottuk (eladtuk a pénzintézetnek) értékpapírjainkat. A pénzintézet által kiállított bizonylaton a vételár mellett kamatösszeg és árfolyamveszteség szerepelt. Hogyan kell ezt könyvelni, hogy helyesen járjunk el?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési elszámolási számlán jóváírt vételárnak megfelelő összeget a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a 9332. Pénzügyi befektetések bevételi előirányzatának teljesítése számla megfelelő alszámláján kell könyvelni (T 341 - K 9332). A kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Forgatási célú értékpapír állományának kivezetése

Kérdés: Intézetünknek 150 millió forintja egy brókerháznál csődeljárás miatt benn ragadt. A mérlegünkben mint forgatási célú értékpapír mind a mai napig szerepel. Hivatalos papírok alátámasztásával szeretném kivezetni a 29311 állományi számláról. Az érvényben lévő számviteli szabályok alapján hogyan írhatom le?
Részlet a válaszából: […] A beválthatatlan értékpapírokat a számviteli nyilvántartásokból a megfelelő dokumentumok alapján ki kell vezetni.A helyes könyvviteli elszámolás: T 412-K 29311Abban az esetben, ha a K11 program a beszámolójelentés összeállításánál hibát jelez, akkor a felügyeleti szervnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.