Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott értékpapírok elszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Forgatási célú értékpapír

Kérdés: Önkormányzatunk kamatozó kincstárjegy formájában hasznosította 1 éves időtartamra időlegesen szabad pénzeszközeit. Szíveskedjenek a könyvelési tételeit levezetni az értékpapír-vásárlásnak!
Részlet a válaszból: […]kamat összegét.A mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetési je­gye­ket kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben esedékes, vagy azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak.A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni a kárpótlási je­gye­ket, a kincstárjegyeket, az államkötvényeket, a helyi önkormányzatok kötvényeit és a befektetési je­gye­ket.A vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke az egységes rovatrend K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár az Áhsz. 16. §-ának (6) bekezdése szerint.A K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ideértve a befektetési jegyeket és a kárpótlási jegyeket is - vétel­árát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:a) ebből: befektetési jegyek,b) ebből: kárpótlási jegyek.Számviteli elszámolása a következő:Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolásaGazdasági eseményKönyvviteli számla vagy nyilvántartási számla száma1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) A névértékigT0021 - K0591212/0591222b) A névérték és a vételár különbözeteT0021 - K0535422. A vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerinta) A felhalmozott kamat nélkülT0591212/0591222 - K0021T0022 - K0591212/0591222b) A névérték és a vételár különbözete a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkenésekéntT053542 - K0021c) A névérték és a vételár különbözete végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3996
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Értékpapír beváltásánál kapott kamat és árfolyamveszteség elszámolása

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk korábban hosszú lejáratú értékpapírt vásárolt azzal a céllal, hogy rendszeres jövedelemre tegyen szert. A közelmúltban likviditási gondjaink keletkeztek, és beváltottuk (eladtuk a pénzintézetnek) értékpapírjainkat. A pénzintézet által kiállított bizonylaton a vételár mellett kamatösszeg és árfolyamveszteség szerepelt. Hogyan kell ezt könyvelni, hogy helyesen járjunk el?
Részlet a válaszból: […]alszámláján kell könyvelni (T 341 - K 9332). A kapott kamat működési bevételnek minősül, ezért a 9162. Kamatbevételek előirányzatának teljesítése számlán kell elszámolni (T 341 - K 9162). A vételárat és a kamatot funkcionális osztályozás szerint is kell könyvelni (T 999 - K 992). Az árfolyamveszteséget kiadásként az egyéb dologi kiadások között kell kimutatni (T 5632 - K 341 és T 599 - K 7). Az értékpapírok beváltásával egyidejűleg azokat ki kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 808

3. találat: Forgatási célú értékpapír állományának kivezetése

Kérdés: Intézetünknek 150 millió forintja egy brókerháznál csődeljárás miatt benn ragadt. A mérlegünkben mint forgatási célú értékpapír mind a mai napig szerepel. Hivatalos papírok alátámasztásával szeretném kivezetni a 29311 állományi számláról. Az érvényben lévő számviteli szabályok alapján hogyan írhatom le?
Részlet a válaszból: […]program a beszámolójelentés összeállításánál hibát jelez, akkor a felügyeleti szervnek kell igazolnia, hogy a költségvetési szerv a főkönyvi könyvelésben a megfelelő tételeket rögzítette, és forgalmi adatok nélkül is változik (csökken) az értékpapírok állománya. Abban az esetben, ha a K11 program a beszámolójelentés összeállításánál hibát jelez, akkor a felügyeleti szervnek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 556
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,