Forgatási célú értékpapír

Kérdés: Önkormányzatunk kamatozó kincstárjegy formájában hasznosította 1 éves időtartamra időlegesen szabad pénzeszközeit. Szíveskedjenek a könyvelési tételeit levezetni az értékpapír-vásárlásnak!
Részlet a válaszából: […] A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven - túl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.
Kapcsolódó címke:

Értékpapír beváltásánál kapott kamat és árfolyamveszteség elszámolása

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk korábban hosszú lejáratú értékpapírt vásárolt azzal a céllal, hogy rendszeres jövedelemre tegyen szert. A közelmúltban likviditási gondjaink keletkeztek, és beváltottuk (eladtuk a pénzintézetnek) értékpapírjainkat. A pénzintézet által kiállított bizonylaton a vételár mellett kamatösszeg és árfolyamveszteség szerepelt. Hogyan kell ezt könyvelni, hogy helyesen járjunk el?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési elszámolási számlán jóváírt vételárnak megfelelő összeget a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a 9332. Pénzügyi befektetések bevételi előirányzatának teljesítése számla megfelelő alszámláján kell könyvelni (T 341 - K 9332). A kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Forgatási célú értékpapír állományának kivezetése

Kérdés: Intézetünknek 150 millió forintja egy brókerháznál csődeljárás miatt benn ragadt. A mérlegünkben mint forgatási célú értékpapír mind a mai napig szerepel. Hivatalos papírok alátámasztásával szeretném kivezetni a 29311 állományi számláról. Az érvényben lévő számviteli szabályok alapján hogyan írhatom le?
Részlet a válaszából: […] A beválthatatlan értékpapírokat a számviteli nyilvántartásokból a megfelelő dokumentumok alapján ki kell vezetni.A helyes könyvviteli elszámolás: T 412-K 29311Abban az esetben, ha a K11 program a beszámolójelentés összeállításánál hibát jelez, akkor a felügyeleti szervnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.
Kapcsolódó címkék: