Kompenzálás – ingyenes átadás

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló eszközön egy nagy értékű berendezést kellett kicserélni, amit az üzemeltető cég fizetett ki. Az eszköz értékét részben a bérleti díj tartozásával szemben akarjuk kiegyenlíteni. A fennmaradó részt ingyenesen átadná. Milyen áfavonzata van az ingyenes ügyletnek? Hogyan kell számlázni? A számlán meg kell-e bontani az ingyenesen átadott ellenértékrészt és a kompenzációval kiegyenlített részt?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtásával egyenlítik ki, mindkét ügyletet önállóan kell figyelembe venni azzal, hogy egyik a másiknak az ellenértéke. Az eszközértékesítés azáltal, hogy az ellenérték egy részét bérbeadási szolgáltatással egyenlítik ki, nem tekinthető ingyenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Eszközértékesítés áfája

Kérdés: Közérdekű feladatot ellátó költségvetési szerv (adószám 2-es) leselejtezett eszközeit (szék, számítógép) dolgozóinak értékesítette. Az eszközök beszerzésekor az áfát nem helyeztük levonásba. Az új Áfa-tv. 87. §-a alapján a számlát adómentesen állítottuk ki a dolgozóknak. Kérdésünk, hogy helyesen állítottuk-e ki a számlát?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban szükséges megjegyezni, hogy az Áfa-tv. 87.§-ának alkalmazása csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény (továbbiakban: Áfa-tv.) 2008. január 1-jei hatálybalépését követőentörtént értékesítések esetén merülhet fel. Fontos ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Személygépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: Intézményünk alanyi adómentességet választott. Várható bevétele a szolgáltatásaiból 2008. évben 4,6 millió Ft. Az év végén új személygépkocsi vásárlását tervezzük (kb. 3 millió Ft), mely értékébe a régi gépjármű értékét is beszámítaná a kereskedő, ez kb. 800 ezer Ft. A bruttó elszámolás elve alapján ezt eszközértékesítésként kell kiszámláznunk, az új gépjárművet pedig teljes bekerülési értéken kell elszámolnunk. Kérdés, az értékesítés áfaköteles-e illetve ez a bevétel beleszámít-e az 5 millió Ft-os felső határba? Ha áfaköteles, mikor kell bevallanunk?
Részlet a válaszából: […] A használt személygépkocsi értékesítése az Áfa-tv. 87. §-aalapján adómentes, még akkor is, ha a törvény előírja, hogy az alanyi adómentesnem járhat el alanyi mentes minőségben, ha a tárgyi eszközét értékesíti. Vagyisnem jár el alanyi adómentes minőségben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Személygépkocsi értékesítése

Kérdés: Intézményünk központi költségvetési szerv, 2003-ban felügyeleti hozzájárulással ki tudta cserélni több mint 10 éves személyautóját. A régi gépjármű 0-ra amortizálódott, több mint százezer km-t futott, forgalmi értéke 200-300 E forint körül van. Az intézmény vezetősége a gépjármű értékesítését határozta el.1. Megteheti-e a központi költségvetési szerv, hogy a gépkocsit értékbecslés alapján saját dolgozójának adja el?2. Amennyiben a gépkocsit egyik munkatársunk akarja megvenni, az értékesítést saját hatáskörben megszervezhetjük-e, vagy azt csak autókereskedelmi cégen keresztül bonyolíthatjuk le?
Részlet a válaszából: […] A személygépkocsik értékesítésére sajátos szabályok nincsenek. A központi költségvetési szerv tárgyi eszközei – amelyek körébe a személygépkocsik is tartoznak – kincstári vagyonnak minősülnek. A kincstári vagyon értékesítésére az Áht. 108. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.