Ingyenes étkezés és tankönyvellátás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 171. számában a 3291-es számon megjelent válasszal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a nevelt gyerme­kekre jár-e a kedvezmény? Ha a család rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményt kap (melyet az önkormányzat állapít meg, és a határozaton a nevelt és a saját gyermekek is szerepelnek), akkor jár-e a nevelt gyermek után az étkezési, illetve a tankönyvtámogatás?
Részlet a válaszából: […] A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. §-ának (4) bekezdése szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmenetileg vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem igényelhető az ingyenes tankönyvtámogatás. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.
Kapcsolódó címkék:  

Saját gyermekek után járó normatív támogatások

Kérdés: A szülő két saját, vér szerinti gyermekén kívül két állami gondozott gyermeket nevel. A saját gyermekek után 16 000 Ft/fő családi pótlékot folyósít az államkincstár. Jár-e a két saját gyermek részére az 50%-os étkezési támogatás (a három- vagy többgyerekes családban élő jogcímen)? Igényelhető-e rájuk a normatív támogatás?
Részlet a válaszából: […] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. §-a (5) bekezdésének c) pontja értelmében gyermekétkeztetés esetén három- vagy többgyermekes családoknál gyerme­kenként az intézményi térítési díj 50%-át kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Étkeztetési támogatás könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunknál önálló intézményként működik az ÁMK. Az óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó támogatást intézményfinanszírozásként adjuk át az ÁMK részére. Kérdésem, hogy az ÁMK-nál hogyan jelenik meg a könyvelésben az étkeztetési támogatás? Kell-e a támogatást könyvelni az 583224-es számlán, és ha igen, azt milyen módon?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat az óvodai és iskolai kedvezményesétkeztetést végző ÁMK részére a jogosultság alapján megigényelt étkeztetésinormatíva összegét helyesen finanszírozásként utalja át, a költségvetésirendeletben található havi bontású finanszírozási ütemtervnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.