Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott étkezési támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ingyenes étkezés és tankönyvellátás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 171. számában a 3291-es számon megjelent válasszal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a nevelt gyerme­kekre jár-e a kedvezmény? Ha a család rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményt kap (melyet az önkormányzat állapít meg, és a határozaton a nevelt és a saját gyermekek is szerepelnek), akkor jár-e a nevelt gyermek után az étkezési, illetve a tankönyvtámogatás?
Részlet a válaszból: […]gyermekvédelmi gondoskodás alatt a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő tanulók értendők.Ez alapján a nevelt gyermek után, ezen a jogcímen nem igényelhető a támogatás. Ha azonban a nevelt gyermek tartósan beteg, vagy háromgyermekes családban él, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, akkor ilyen jogcímen jogosult a normatív kedvezményre.Ha több jogcímen is megállapítható a jogosultság, akkor a tanuló részére előnyösebb jogcímet kell figyelembe venni. A konkrét esetben, a kedvezmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3341
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Saját gyermekek után járó normatív támogatások

Kérdés: A szülő két saját, vér szerinti gyermekén kívül két állami gondozott gyermeket nevel. A saját gyermekek után 16 000 Ft/fő családi pótlékot folyósít az államkincstár. Jár-e a két saját gyermek részére az 50%-os étkezési támogatás (a három- vagy többgyerekes családban élő jogcímen)? Igényelhető-e rájuk a normatív támogatás?
Részlet a válaszból: […]nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény."Annak megállapításához, ki tekinthető három- vagy többgyermekes családnak, induljunk ki abból, hogy ki tekinthető saját háztartásban nevelt gyermeknek.Saját háztartásban nevelt gyermek az, aki életvitelszerűen a szülő(k) háztartásában él, és akire tekintettel a szülő családi pótlékra jogosult, és annak gondozásából rendszeres jelleggel csak napközbeni időszakra kerül ki. Saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is,- aki átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül kül- és belföldi tanulmányok miatt, vagy gyógykezelés alatt áll;- akit 30 napot meg nem haladó időtartamra szociális intézményben helyeztek el;- aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok álmeneti otthonában tartózkodik.A nevelt gyermek a fentiek alapján saját háztartásban nevelt gyermeknek tekinthető, aki után a Cst. 12. §-ának (1) bekezdése alapján jár a családi pótlék.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3291
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Étkeztetési támogatás könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunknál önálló intézményként működik az ÁMK. Az óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó támogatást intézményfinanszírozásként adjuk át az ÁMK részére. Kérdésem, hogy az ÁMK-nál hogyan jelenik meg a könyvelésben az étkeztetési támogatás? Kell-e a támogatást könyvelni az 583224-es számlán, és ha igen, azt milyen módon?
Részlet a válaszból: […]és juttatásokat kell elszámolni. Az 583. Önkormányzat által folyósított ellátások főkönyvi számlákon az adósságcsökkentési támogatást, ápolási díjat, rendszeres gyermeknevelési támogatást, a munkanélküliek jövedelempótló támogatását, a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyét, az időskorúak támogatását, az egyéb jogcímeken rendszeres szociális segélyben részesülők juttatásait, a lakásfenntartási támogatást, a kiegészítő családi pótlékot, az egyéb rászorultságtól függő ellátásokat, a köztemetés költségeit, a közgyógyellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, iskolatej, a természetben nyújtott ellátások és a szociálisan rászorultak lakáshitel- és közműellátásának kiadásait kell kimutatni. Az Útmutató szerint nem itt kell megtervezni és elszámolni a gyermek-, diákétkeztetés keretében biztosított étkeztetési kiadásokat. Az ÁMK-nak feltételezhetően nincs saját konyhája, tehát az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként fogja nyújtani az óvodások és tanulók részére. A vásárolt élelmezés az 55221. Vásárolt élelmezés kiadása főkönyvi számlán kerül könyvelésre. A vásárolt élelmezés főkönyvi számlán kerül megtervezésre és elszámolásra a melegítőkonyhával rendelkező, vagy dolgozói étkeztetésről más módon gondoskodó költségvetési szervnél a kész- és félkész ételek, továbbá a jogszabályban előírt, természetben nyújtott védőételek, védőitalok beszerzésének, vásárlásának kiadásai. - előző évi kötelezettségvállalás állományba vétele T 0755 - K 0991 T 0991 - K 0975 - tárgyévi kötelezettségvállalások állományba vétele […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2928