Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott fejlesztési támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fejlesztési célú támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk 2020. november hónapban fejlesztési célú támogatást kapott (nem uniós), melynek felhasználására 2021-ben kerül sor. A pénzügyi számvitelben 2020-ban időbeli elhatárolásként lekönyveltük a támogatás teljes összegét: T 9233 - K 443. 2021-ben történik a beruházás megvalósítása, aktiválás után az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentjük az elhatárolást mindaddig, amíg az aktivált érték van. Eddig jól könyveltünk? A fejlesztési támogatás összegében szerepelt áfa, ami viszont nem képezi a beruházás részét, viszont a fejlesztési támogatás része, ezért az elhatárolásban benne van. Az áfa nélküli összeget kellett volna elhatárolni? Ha igen, akkor most csökkenteni kell az elhatárolást, mert a végén az áfa összegével nem fogunk egyezni?
Részlet a válaszból: […]bevételt arányosan fel kell oldani. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.A támogatás összegéből a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének megfelelő összeget kell halasztott eredményszemléletű bevételként nyilvántartásba venni, így a támogatás általános forgalmi adóra jutó részét nem lehet elhatárolni.Amennyiben nem jó összegben számolták el a halasztott eredményszemléletű bevételt az előző évben, akkor annak javítását az Áhsz. hibák javítására vonatkozó előírásai szerint kell elvégezni. Az Áhsz. 54/B. §-a alapján a mérlegkészítés időpontját követően, az 54/A. §-ban felsorolt szervezetek által feltárt hibák javításai kivételével, a feltárt hibát a feltárás időszakának könyvelése keretében kell javítani. A feltárt hiba miatt az előző időszakok éves költségvetési beszámolója nem javítható és nem küldhető meg újra a Kincstárnak. A pénzügyi számvitelben az eredményszámlát is érintő hibákat az eredményszámlán történő könyveléssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5472
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Önkormányzat részére nyújtott fejlesztési támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk részére gazdasági társaság szeretne fejlesztéséhez támogatást adni. Elfogadhatja-e ezt az önkormányzat konkrét cél megjelölése nélkül? Ha elfogadhatja, a támogatási szerződés alapján kell-e számlát kiállítani? Ha igen, áfásan vagy áfa nélkül? Az önkormányzat áfaalany.
Részlet a válaszból: […]feladatokat, követelményeket támaszt a támogatás címzettjével szemben, amelyet a megrendelő felé teljesíteni kell. Amennyiben az utalt pénzösszeg és a nyújtott szolgáltatás között ok-okozati összefüggés áll fenn, akkor elnevezésétől függetlenül ellenértéknek minősül.Az "intézményfinanszírozásként" vagy közfeladat ellátására a gazdasági társaság részére utalt támogatást nem terheli áfa, mivel azt az önkormányzat általános jelleggel nyújtja, nem konkrét szolgáltatásnyújtás (termékértékesítés) ellenértékeként. Erről nem kell, illetve nem szabad számlát kiállítani. Amennyiben azonban a gazdasági társaság megrendelést teljesít az önkormányzatnak (pl. közterületeket gondoz, parkosít, kátyúz stb.), akkor az szolgáltatásnak minősül, és az azért fizetett ellenérték áfaköteles. A támogatások adókötelezettségének megítélésénél először azt kell eldönteni, hogy a támogatást konkrét célhoz, termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz juttatják-e. Amennyiben az utalt támogatásért nem történik konkrét kötelezettségvállalás valamely tevékenység végzésére, vagy jogátengedésre, állapot tűrésére, vagy valamely magatartástól való tartózkodásra, hanem a támogatás a működést finanszírozza, úgy az nem adóalap. Így nem képez adóalapot az intézményfinanszírozás, ami vonatkoztatható az önkormányzat gazdasági társaságára is.Abban az esetben, ha a támogatásért cserébe van viszontszolgáltatás, akkor a támogatás ellenértéknek minősül, a szolgáltatás áfaköteles. Szintén áfaköteles a termék vagy szolgáltatás árát befolyásoló támogatás.A támogatások adókötelezettségének kérdését a bírói gyakorlat szerint nem az elnevezés - támogatás vagy ellenérték -, hanem az ügylet, a szerződés tartalma szerint kell megítélni. Az áfafizetési kötelezettség attól sem függ, hogy a támogatott szolgáltatást, termékértékesítést a támogató hasznosítja-e vagy sem.Az adókötelezettséget a következő szempontok alapján kell megítélni:- ha az utalt pénzösszeg teljesítésért járó ellenérték, ok-okozati összefüggés van az utalt pénzösszeg és a támogatott által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés között,- a támogató szolgáltatás, értékesítés megrendelőjeként lép fel,- a teljesítési kötelezettség jellemzően szerződésből vagy jogszabályi előírásból fakad,- a felek polgárjogi szerződést kötnek a tevékenység végzésére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5324
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Fejlesztési támogatás elszámolással

Kérdés: A 2017. évi beszámoló ellenőrzés során a belső ellenőrzés észrevételezte, hogy a passzív időbeli elhatárolás között a fejlesztési célra kapott támogatást eddig a felhasználáskor szüntettük meg. Az ellenőr javaslata szerint az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján a fejlesztésként megvalósított eszköz bekerülési értékének költségként, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az időbeli elhatárolást az értékcsökkenés negyedéves elszámolásakor szüntetem meg? Pl. Uniós beruházásnál, több 100 millió Ft esetén ez hány év alatt szüntethető meg a 2-3%-os leírási kulcs alkalmazásával? Helyes ez az elgondolás, amikor a bevételként elhatárolt összeget már a kivitelezőnek kifizettem, vagyis elköltöttem?
Részlet a válaszból: […]eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is. Az időbeli elhatárolás feloldása a ráfordításként történő elszámoláskor, azzal arányosan történik. Az értékcsökkenési leírást a Tao-tv. 2. sz. melléklete szerint kell megállapítani. A?hosszú élettartalmú szerkezetekből álló épületek leírási kulcsa 2%, a közepes élettartalmúaké 3%, az ipari és egyéb építmények között pedig előfordul 2, illetve 3%-os leírási kulcs is. A?fejlesztési támogatás időbeli elhatárolásának feloldása a fejlesztési támogatással érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4739

4. találat: Állami támogatás elhelyezhetősége lekötött betétbe vagy befektetési jegybe

Kérdés: Önkormányzatunk 2015. évben felújításra pályázaton vissza nem térítendő állami támogatást nyert, amelyet teljes egészében meg is kaptunk 2015-ben. A beruházás kb. 4 hónap múlva (2016. év tavaszán) kezdődik. Kérdésem, hogy amíg felhasználásra nem kerül a támogatás, addig lekötött betétbe vagy befektetési jegybe elhelyezhető-e az összeg?
Részlet a válaszból: […]bevétel nem vonatkozhat teljes egészében a támogatás folyósításának évére. Az ilyen bevételeket a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell elhatárolni, és az eszköz értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan kell feloldani.Nagyon fontos, hogy tartsák magukat a pályázati dokumentációkban meghatározott követelményrendszerhez, ellenőrzési módszertanhoz. A pénzügyi beszámolónak, amelyet a támogatási projekthez az elszámolások során kell benyújtani, formailag és tartalmilag is meg kell felelnie a jogszabályok által előírtaknak.Előfordulhat, hogy a projekt elszámolási rendjére vonatkozóan elkülönített nyilvántartási kötelezettséget, esetleg elkülönített számlán tartási kötelezettséget írnak elő, és más számlára lekötés okán sem lehet átvezetni. Biztosítanunk kell, hogy az elszámolásra benyújtott tételek megfeleljenek az általános számviteli bizonylati és kapcsolódó adójogszabályi előírásoknak.A pénz lekötése, befektetése nem jelenti a pénzeszköz felhasználását,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4160
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Fejlesztési támogatás gimnázium részére

Kérdés: Iskolánk vegyes típusú, gimnázium és szakközépiskola. Szakmai képzést közgazdasági szakközépiskolai orientációs képzéssel és érettségi utáni felsőfokú számviteli szakügyintéző képzés keretében folytatunk. Gimnáziumi osztályainkban minden évfolyamon folyik számítástechnikai oktatás. A szakmai képzés terén a beiskolázásunk az utóbbi években kevésbé sikeres, illetve a szakképzés struktúrája jelenleg átalakítás alatt van, ezért ebben az időszakban a bizonytalanság miatt a váltással célszerű lenne kivárni. Fogadhat-e az intézmény szakképzési hozzájárulást fejlesztési megállapodás alapján, ha csak gimnáziumi képzést folytatunk? Az intézménynek a technikai fejlesztésre más forrása nincs.
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget - fejlesztési megállapodás alapján - szakképző iskola (idetartozik a szakközépiskola és a szakiskola is) számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés, - a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely számára a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint - felsőoktatási intézmény számára a Felsőokt. tv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás nyújtásával is teljesítheti. A fejlesztési támogatást szakképzési hozzájárulásként a bérjárulékok között kell elszámolni. A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. A felsőoktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet. Fejlesztési támogatás nem nyújtható a Szakhoz. tv. 1. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott, gimnáziumban folyó informatikai és számítástechnikai oktatás támogatására, valamint a gyakorlati képzés fejlesztésének a támogatására. Amennyiben a kérdésbeli intézmény idetartozik, akkor fejlesztési támogatást nem fogadhat. Gyakorlati képzést nem folytatóknál a hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét annak legfeljebb 70 százalékos mértékéig csökkentheti a szakképző iskola és a központi képzőhely, valamint felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támogatás összegével, amely azonban csak a hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. A felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet. Fejlesztési támogatás ebben az esetben sem nyújtható a Szakhoz.-tv. 1. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott, gimnáziumban folyó informatikai és számítástechnikai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1723

6. találat: Szakképző iskoláknak nyújtott fejlesztési támogatás

Kérdés: A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozók fejlesztési támogatást nyújthatnak a szakképző iskoláknak. Ez a fejlesztési támogatás felhasználható-e a következőkre:- 50 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,- épületfelújítás,- épületberuházás,- épület-karbantartás (pl. PVC-csere),- szellemi termékek vásárlása, - tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat önereje.
Részlet a válaszból: […]feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések tételes felsorolását. Az Szhj-tv. és a végrehajtásáról szóló rendelet nem nevesíti, hogy milyen fejlesztéseket lehet a támogatásból eszközölni, ezért a kérdésben felvetett esetekben - amennyiben azok a támogatási szerződésben szerepelnek - a kapott összegek felhasználhatók. Korlátozást jelent azonban az Szhj-tv. 4. § (3) bekezdése, mely szerint a fejlesztési támogatásból megvalósított gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetési költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb tíz százaléka használható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 441
Kapcsolódó tárgyszavak: