Fejlesztési célú támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk 2020. november hónapban fejlesztési célú támogatást kapott (nem uniós), melynek felhasználására 2021-ben kerül sor. A pénzügyi számvitelben 2020-ban időbeli elhatárolásként lekönyveltük a támogatás teljes összegét: T 9233 - K 443. 2021-ben történik a beruházás megvalósítása, aktiválás után az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentjük az elhatárolást mindaddig, amíg az aktivált érték van. Eddig jól könyveltünk? A fejlesztési támogatás összegében szerepelt áfa, ami viszont nem képezi a beruházás részét, viszont a fejlesztési támogatás része, ezért az elhatárolásban benne van. Az áfa nélküli összeget kellett volna elhatárolni? Ha igen, akkor most csökkenteni kell az elhatárolást, mert a végén az áfa összegével nem fogunk egyezni?
Részlet a válaszából: […] ...kell megszüntetni, vagyis az értékcsökkenés elszámolásakor a halasztott bevételt arányosan fel kell oldani. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.A támogatás összegéből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Önkormányzat részére nyújtott fejlesztési támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk részére gazdasági társaság szeretne fejlesztéséhez támogatást adni. Elfogadhatja-e ezt az önkormányzat konkrét cél megjelölése nélkül? Ha elfogadhatja, a támogatási szerződés alapján kell-e számlát kiállítani? Ha igen, áfásan vagy áfa nélkül? Az önkormányzat áfaalany.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 65. §-a alapján termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében az adó alapja - ha e törvény másként nem rendelkezik - a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap, vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Fejlesztési támogatás elszámolással

Kérdés: A 2017. évi beszámoló ellenőrzés során a belső ellenőrzés észrevételezte, hogy a passzív időbeli elhatárolás között a fejlesztési célra kapott támogatást eddig a felhasználáskor szüntettük meg. Az ellenőr javaslata szerint az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján a fejlesztésként megvalósított eszköz bekerülési értékének költségként, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az időbeli elhatárolást az értékcsökkenés negyedéves elszámolásakor szüntetem meg? Pl. Uniós beruházásnál, több 100 millió Ft esetén ez hány év alatt szüntethető meg a 2-3%-os leírási kulcs alkalmazásával? Helyes ez az elgondolás, amikor a bevételként elhatárolt összeget már a kivitelezőnek kifizettem, vagyis elköltöttem?
Részlet a válaszából: […] ...kulcsa 2%, a közepes élettartalmúaké 3%, az ipari és egyéb építmények között pedig előfordul 2, illetve 3%-os leírási kulcs is. A?fejlesztési támogatás időbeli elhatárolásának feloldása a fejlesztési támogatással érintett eszközhöz kapcsolódó eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Állami támogatás elhelyezhetősége lekötött betétbe vagy befektetési jegybe

Kérdés: Önkormányzatunk 2015. évben felújításra pályázaton vissza nem térítendő állami támogatást nyert, amelyet teljes egészében meg is kaptunk 2015-ben. A beruházás kb. 4 hónap múlva (2016. év tavaszán) kezdődik. Kérdésem, hogy amíg felhasználásra nem kerül a támogatás, addig lekötött betétbe vagy befektetési jegybe elhelyezhető-e az összeg?
Részlet a válaszából: […] A fejlesztési célú támogatást hosszú távú fejlesztési céljai megvalósításának érdekében kapták, és jövőre vonatkozó kötelezettségvállalásokat kell teljesíteniük a pályázatok feltételeként. Ezek a támogatások többnyire vissza nem térítendő támogatások, s mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Fejlesztési támogatás gimnázium részére

Kérdés: Iskolánk vegyes típusú, gimnázium és szakközépiskola. Szakmai képzést közgazdasági szakközépiskolai orientációs képzéssel és érettségi utáni felsőfokú számviteli szakügyintéző képzés keretében folytatunk. Gimnáziumi osztályainkban minden évfolyamon folyik számítástechnikai oktatás. A szakmai képzés terén a beiskolázásunk az utóbbi években kevésbé sikeres, illetve a szakképzés struktúrája jelenleg átalakítás alatt van, ezért ebben az időszakban a bizonytalanság miatt a váltással célszerű lenne kivárni. Fogadhat-e az intézmény szakképzési hozzájárulást fejlesztési megállapodás alapján, ha csak gimnáziumi képzést folytatunk? Az intézménynek a technikai fejlesztésre más forrása nincs.
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenülszolgáló felhalmozási támogatás nyújtásával is teljesítheti. A fejlesztési támogatást szakképzési hozzájárulásként abérjárulékok között kell elszámolni. A fejlesztési támogatás összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Szakképző iskoláknak nyújtott fejlesztési támogatás

Kérdés: A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozók fejlesztési támogatást nyújthatnak a szakképző iskoláknak. Ez a fejlesztési támogatás felhasználható-e a következőkre:- 50 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,- épületfelújítás,- épületberuházás,- épület-karbantartás (pl. PVC-csere),- szellemi termékek vásárlása, - tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat önereje.
Részlet a válaszából: […] ...Szhj-tv. végrehajtását a 31/2001. (IX. 14.) OM rendelet szabályozza, melynek 3. § (1) bekezdése szerint a fejlesztési támogatásról támogatási szerződést kell kötni.A támogatási szerződésnek többek között tartalmaznia kell a szakképző iskolában megvalósuló,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.