Szabadság a felmentési idő alatt

Kérdés: Köztisztviselőnk jogviszonya öregségi nyugdíjra való jogosultsága miatt felmentéssel megszűnik. A két hónap felmentési idejére is megilleti őt a szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdése].Tehát az olyan munkában nem töltött időre, amelyre illetmény jár, szabadságot is kell számítani. A Kttv. kimondja, hogy a felmentési időre (annak munkavégzés alóli mentesítéssel érintett részére) illetmény jár, ezért ezen időszak a szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazottként foglalkoztatott 63 éves kolléga 2019. december 1-jétől táppénzen van, a felettese nem tart igényt tovább a munkájára. A kolléga munkaviszonya határozatlan időre szól, munkaköre megmarad, munkájára még nem volt panasz, jelezte, hogy a táppénz után visszajönne dolgozni. Azonnali hatályú felmondásra nincs okunk. Jól gondoljuk, hogy csak közös megegyezéssel lehet a munkaviszonyát megszüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, haa) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;b) a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíja

Kérdés: Önkormányzatunk alkalmazásában lévő közalkalmazott felmentését kérte írásban 2019. 02. 07-én, arra való hivatkozással, hogy 2019 júniusában a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezni fog. A képviselő--testület a kérelemnek helyt adott, és rendelkezett közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetéséről 2019. 07. 15. napjával, 5 hónap felmentési idővel, melynek felére mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól. A kérelem benyújtásakor (2017. 12. 31-ig) 42 év 59 nap szolgálati idővel rendelkezett, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító ideje ebből 38 év 196 nap volt, melyből a keresőtevékenységgel járó szolgálati ideje 23 év 249 nap. A felmentés tehát megtörtént, de a nyugdíjigény a keresőtevékenységgel járó szolgálati idő elégtelen volta miatt elutasításra került. A munkáltatónak felelőssége lett volna-e annak vizsgálata, hogy a közalkalmazott a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik-e, s ebben az esetben a felmentési kérelmét el kellett volna-e utasítania, vagy a munkáltató jóhiszeműségére tekintettel, hogy a munkavállaló kérelmét elfogadta, nem róható fel a nyugdíjigény elutasítása? A közalkalmazott utóbb munkaügyi perrel fenyegeti az önkormányzatot, illetve elmaradt végkielégítésének kifizetését is kérelmezi.
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogyan szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony, annak milyen feltételei vannak, a Kjt. vonatkozó szabályai irányadók. Ha a felmentés törvényi feltétele nem áll fenn, az jogszerűtlennek minősül.Megítélésünk szerint tehát a munkáltatónak felelőssége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
Kapcsolódó címkék:      

Közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésének határideje

Kérdés: A Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdése alapján a rendkívüli felmentés jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül kell gyakorolni. Mi számít a tudomásszerzés időpontjának? Amennyiben a fenntartóval is egyeztetni kell, akkor az egyeztetés időtartamával meghosszabbodik-e a határidő?
Részlet a válaszából: […] ...határidőket nem hosszabbítja meg". "Az a jogértelmezés, amely szerint a munka-jogi szabályok munkáltató általi betartását, a rendkívüli felmentés gyakorlására nyitva álló határidő megtartását a költségvetési gazdálkodást, pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Köztisztviselő cafeteriára való jogosultsága felmentés miatti munkavégzés alóli mentesítés és szabadság idején

Kérdés: Jogosult-e a felmentési idő alatt, illetve annak munkavégzés alóli mentesítéssel érintett idejére cafeteriajuttatásra a köztisztviselő? Kizárhatja-e erre az időszakra, illetve a szülési szabadság, gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság miatt ki nem vett, felhalmozott szabadság idejére a cafeteriajuttatásra való jogosultságot helyi szabályzat (önkormányzat)?
Részlet a válaszából: […] ...egyes rendelkezéseiben nevesített esetek, idetartozik az, amikor a Kttv. 68. §-ának (4) bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, és erre az időtartamra a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.
Kapcsolódó címkék:    

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése nem megfelelő munkavégzés miatt

Kérdés: Közalkalmazott női kolléga 60 éves az idén, a vezetőség nincsen megelégedve a munkájával. Hogyan lehet megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, van-e erre valamilyen lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...indokolási kötelezettség terheli, az indoknak valósnak, világosnak, okszerűnek kell lennie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. Ha az alkalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Álláshely betöltése

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalónk munkaviszonya felmentéssel került megszüntetésre. A felmentési idejének fele a munkavégzés alóli mentesítés, jelen esetben 4 hónap. Mikortól lehet a dolgozó állását betölteni: már a munkavégzés alóli mentesítés idejétől, vagy csak attól az időtől, amikor a munkaviszonya ténylegesen megszűnik?
Részlet a válaszából: […] Mindaddig, amíg a közalkalmazotti jogviszony fennáll, tehát a jogviszony megszűnéséig, a mentesítés időtartama alatt is, a konkrét álláshely betöltöttnek minősül, ezért azt az álláshelyet csak a jogviszony megszűnését követően lehet betölteni. A költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
Kapcsolódó címkék:  

Közalkalmazott férfi felmentése öregségi nyugdíjra való jogosultság címén

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott férfi dolgozónk 2014. szeptember 20-án tölti be 62. életévét. Az öregségi nyugdíjkorhatára 62 év + 183 nap. Kollégánk szeretné kérni közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, nyugellátásra jogosultság miatt. Közalkalmazotti jogviszonyát tekintve 7 hónap felmentési időre jogosult. Mikortól adható ki részére legkorábban a felmentési idő, illetve milyen okiratot kell csatolnia kérelméhez?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg nyugdíjazás címén, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, jelen esetben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége

Kérdés: 40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
Részlet a válaszából: […] ...módosított összeget kell figyelembe venni. Ennek megfelelően tehát az új besorolás szerinti bér alapján kell kapnia szeptember 1-jétől a felmentési időre járó távolléti díjat.A felmentés visszavonására mindkét fél közös megegyezésével elvileg van lehetőség, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Közalkalmazott felmentése "nők 40 éves öregségi nyugdíjára való jogosultság" címén

Kérdés: 2014. március 30-án lesz meg a 40 éves munkaviszonyom. Közalkalmazottként 8 hónap felmentési idő jár, amelyből 4 hónapot kötelező kiadni. Tehát 2013. december 1-jétől nem kellene dolgoznom. Kérdésem, hogy változott-e valami most július 1-jétől? Vagy az elindított nyugdíjazásra már nem vonatkozik az esetleges változás? Nekem a 8 hónap 2013. augusztus 1-jével kezdődne, ezért a munkahelyemre már beadtam a kérelmemet.
Részlet a válaszából: […] ...további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.Amennyiben Ön rendelkezik, illetve legkésőbb a felmentési idő leteltének várható időpontjában rendelkezni fog - a leírt módon számított, a szolgálati időtől különböző,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
8