Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Mennyi felmentési idő illeti meg, illetve megilleti-e azt a közalkalmazottat, aki 2019. május 23-ával szeretne nyugdíjba menni? (1955-ben született.) A közalkalmazotti törvény 33. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem egységes a vélemény, az is elhangzott, hogy nem illeti meg a felmentési idő. A dolgozó határozatlan időre kinevezett közalkalmazott, és az alábbi jogviszonyai voltak:
1973. 08. 22.-1977. 04. 14. SZOT Szanatórium,
1977. 04. 15.-1983 .02. 09. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1983. 05. 16.-1983. 09. 15. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1987. 10. 08.-1988. 12. 31. ÉPSZAK-JAVSZER Vállalat,
1989. 02. 20.-1989. 09. 20. ÁFÉSZ,
1991. 07. 12.-1995. 05. 15. Magánvállalkozó,
1999. 05. 01.-1999. 12. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2000. 05. 15.-2000. 10. 15. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2001. 05. 01.-2001. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2002. 05. 08.-2002. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 05. 01.-2003. 06. 30. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 07. 01.-2018- Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az érintett közalkalmazott 1955-ben született, akkor a 2019. évben, a 64. életéve betöltésével válik jogosulttá öregségi nyugdíjra (feltéve, hogy a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik, ami a megadott adatok alapján teljesül).A munkáltató felmentéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Szabadság felmentés esetén

Kérdés: A munkáltató mentesítette a közalkalmazottat a felmentési idő teljes tartamára a munkavégzési kötelezettség alól, ez az időtartam szabadságra jogosító időnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 115. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkavállalót a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság illeti meg, amelyre a munkavállaló elsősorban a munkavégzése tartama alapján szerez jogosultságot, meghatározott esetekben azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Önkormányzati üzemeltetési és étkeztetési feladatok ellátása

Kérdés: Önkormányzatunk a karbantartási, gépjármű-üzemeltetési és étkeztetési feladatait intézmény útján látja el. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy megszünteti az intézményt, akkor az intézménynél lévő közalkalmazottak foglalkoztathatók tovább az önkormányzatnál? A Kincstár tájékoztatása alapján az étkeztetési feladatokat kötelező intézmény útján ellátni, de a többit nem. Helyes az az eljárás, hogy az étkeztetési feladatot átadjuk egy másik intézményünknek, a többi feladatot pedig átveszi az önkormányzat a dolgozókkal együtt?
Részlet a válaszából: […] A feladatellátás szervezeti kereteinek kialakítása során érdemes figyelembe venni a költségvetési támogatási, finanszírozási előírásokat is. A 2017-es Költségvetési tv. 2. mellékletének III/5. pontja alapján a települési önkormányzatokat kötött felhasználású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Felmondási időre járó távolléti díj - vezetői pótlék

Kérdés: Intézményvezetőnket még egy évre megbíztuk a vezetői feladatokkal 2016. augusztus 31-ig. Időközben kérte felmentését nyugdíjazása miatt, a munkavégzés alól 2016. augusztus 30-a után mentettük fel. A munkavégzés alóli felmentési időben (a hátralévő 4 hónapra) is járt neki a vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vezetői megbízás 2016. augusztus 31-ig szólt, a vezetői pótlék is alapvetően erre az időszakra jár. Ugyanakkor lényeges, hogy a nyugdíjazás miatti felmentés kapcsán mikortól mentesítették a munkavégzés alól a közalkalmazottat, ugyanis erre az időre távolléti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Felmondási idő számítása

Kérdés: Egyik dolgozónk 2017. június 30-ával szerzi meg a 40 éves szolgálati jogviszonyt, ekkor nyugdíjba szeretne menni. A 40 év alatt kb. 30 évig közalkalmazottként dolgozott, a többit vállalkozásnál szerezte. A felmentési idő kiszámításánál minden közalkalmazottként töltött évet figyelembe kell-e venni, vagy csak az intézményünknél töltött időt? Nálunk 14 év közalkalmazotti jogviszonya van. Egyik munkahelyéről sem ment áthelyezéssel. Jár-e neki a 8 hónap felmentési idő, vagy csak 5 hónap?
Részlet a válaszából: […] A felmentési idő számításánál a felmentés szempontjából figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt kell nézni, tehát - szemben a végkielégítéssel - nem csak az utolsó munkáltatónál (vagy annak jogelődjénél, átadónál) eltöltött időt. A nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjának igénybevétele közalkalmazottak esetében, a nyugdíj igénybevétele melletti munkavégzés lehetőségei

Kérdés: Hogyan szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony, ha a nő jogosulttá vált a negyvenéves öregségi nyugdíjra? Milyen juttatások illetik meg ekkor? Visszafoglalkoztatható-e az érintett közalkalmazottként, és ha igen, az illetményből milyen járulékokat kell vonni? Mikortól, hogyan fogják szüneteltetni az érintett nyugdíját, ha közalkalmazottként helyezkedik el a nők öregségi nyugdíjának igénybevétele mellett, illetve milyen szabályok vonatkoznak rá akkor, ha magánszférában helyezkedik el a nyugdíj mellett?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a közalkalmazott nő jogosulttá válik a "nők negyvenéves öregségi nyugdíjára", és kéri jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdésre hivatkozással. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Költségvetési szerv megszűnése miatt a közalkalmazott jogviszonyának változása

Kérdés: 2013. július 1-jétől a létrehozott óvodafenntartó társulás fenntartása alá került az óvoda intézménye, önálló gazdálkodása megszűnt. Önállóan működő intézmény gazdálkodását 2013. július 1-jétől az önkormányzati hivatal látja el. Az óvodában dolgozó közalkalmazott jogviszonyát az intézmény közös megegyezéssel megszüntette, majd a hivatal köztisztviselőként kinevezte. A hivatal kérhette volna a közalkalmazott áthelyezését? Ha igen, hogyan érvényesíthető a tévedés? Mik a feltételei a közalkalmazotti jogviszonyból történő áthelyezésnek köztisztviselői jogviszonyba?
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben arról van szó, hogy a feltehetően gazdálkodással kapcsolatos munkakört betöltött közalkalmazott, tekintettel arra, hogy a költségvetési szerv gazdálkodási feladatai átkerültek az önkormányzati hivatalhoz, a feladatait továbbiakban az önkormányzati hivatal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Közalkalmazotti munkakör részmunkaidőssé minősítése

Kérdés: A képviselő-testület döntött arról, hogy a feladatok csökkenése következtében az általa irányított költségvetési szervnél egy munkakört a továbbiakban elegendő részmunkaidőben ellátni, csökkentve ezáltal a költségeket. Az érintett közalkalmazott köteles hozzájárulni ehhez a módosításhoz? Ha nem fogadja el, hogyan szűnik meg a jogviszonya, mire jogosult?
Részlet a válaszából: […] Ha egy munkakört teljes munkaidősből részmunkaidőssé minősítenek azért, mert csökkentek az ellátandó feladatok, ez munkajogi értelemben átszervezésnek minősül. Ebben az esetben a képviselő-testület döntése alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Felmentési idő, jubileumi jutalom számításánál

Kérdés: A közalkalmazott felmentési ideje és jubileumi jutalma tekintetében mely jogviszonyok időtartama vehető figyelembe a következők közül?
- Városgazdálkodási Vállalat 1977. 10. 17.-1985. 07. 31.; (munkaviszony) áthelyezés
- Alkatrészgyár 1985. 08. 01.-1986. 11. 30.; (munkaviszony) áthelyezés
- Városgazdálkodási Vállalat 1986. 12. 01.-1993. 06. 30.; (munkaviszony) áthelyezés
(Ténylegesen költségvetési intézménnyé történő átalakulás, a dolgozók igazolást kaptak róla, hogy a jogviszonyuk folyamatosnak tekintendő.)
- Ingatlankezelő Iroda 1993. 07. 01.-1999. 09. 30.; (közalkalmazott) áthelyezés
- Polgármesteri Hivatal 1999. 10. 01.-2016. 04. 30.; (köztisztviselő) áthelyezés
- Önkormányzat 2016. 05. 01-jétől közalkalmazott.
Részlet a válaszából: […] A felmentési idő és jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehetők - többek között - a "közszférába tartozó szerveknél" eltöltött idők, valamint a Kjt. hatálybalépése (1992. július 1-je) előtt áthelyezéssel keletkezett korábbi munkaviszonyok időtartama mindaddig, amíg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Nyugdíjas dajka visszafoglalkoztatása

Kérdés: Intézményünkben az alábbi probléma vetődött fel: a kétnyelvű nemzetiségi óvoda dajkája a nők 40 éves jogosultságával megy nyugdíjba. Amennyiben nem találunk helyette mást (dajka végzettség, nemzetiségi nyelvvizsgával), akkor visszajöhet-e dolgozni a nyugdíj folyósítása mellett? Óvodában foglalkoztathatjuk-e közalkalmazotti jogviszonyon kívül más jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Az óvodában foglalkoztatott dajka mindenképpen közalkalmazotti jogviszonyban áll, a más formában történő foglalkoztatás (megbízási szerződés, munkaviszony) színleltnek minősül. A nők negyvenéves öregségi nyugdíjának igénybevételéhez a dajka jogviszonyát mindenképpen meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
1
2
3
17