Forgótőke elszámolása

Kérdés: Visszakaptunk a Kincstártól 20 000 Ft forgó-tőkét. Lekönyveltük a T 331 – K 3654 kontírt, de így mínuszos egyenlege van a forgótőkeszámlának. A 38/2013. NGM rendeletben a T 3654 – K 3511/3518 tétel szerepel kapcsolódóként, de a 3511-hez könyvelni kellene a költségvetési számvitelbe is, amit ha megteszünk, az eltérést okoz a Kincstártól kapott bevételek teljesítésének egyeztetésénél. A nettó finanszírozást kellene ezzel az összeggel korrigálni? Ha igen, hogyan, milyen könyvelési tételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 83. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatását, az Áht. 14. §-ának (3) bekezdése szerinti fejezetből származó – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Adótartozás – bevallás elmulasztása

Kérdés: A társasági adóról szóló törvény (Tao-tv.) szerinti egyik adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy december 31-én ne legyen adótartozás. Elmulasztottuk a feltöltési kötelezettség bevallását, illetve befizetését. Fennáll-e ilyenkor tartozás, vagy a bevallás hiánya miatt nincs?
Részlet a válaszából: […] Az adóhatóság folyószámlarendszerében nyilvántartja az egyeskötelezettségeket (bevallások, határozatok alapján), illetve befizetéseket. Azigazolást a kötelezettségek, illetve befizetések alapján, azok egyenlegekéntállítják ki. Természetesen az adóhatóság az igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.

Lezárt időszak bírságolása

Kérdés: 2007-ben átfogó adóellenőrzést tartott az adóhivatal. Mindent rendben találtak, július 25-én jogerőre emelkedett a kiadott elsőfokú határozat. Szeptemberben kaptunk egy újabb határozatot, amely a 2006. évi társaságiadó-előleg feltöltésének elmulasztása miatt mulasztási bírságot állapított meg. A december 20-ai feltöltés helyett valóban csak márciusban fizettünk, de ismereteim szerint a lezárt időszakot ismételten nem lehet ellenőrizni, ezért szerintem jogtalan az "elfelejtett" bírság kiszabása.
Részlet a válaszából: […] Az ellenőrzéssel lezárt időszakot – néhány kivételtőleltekintve – valóban nem lehet ismételten ellenőrzés alá vonni. Amennyiben abevallás utólagos ellenőrzésére irányuló vizsgálat során kiadott határozatjogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Feltöltési kötelezettség önellenőrzése

Kérdés: A 2006. december 20-án benyújtottuk a feltöltési kötelezettségről szóló bevallásunkat. A bevallásban csak a 20-áig ismert kötelezettséget tudtuk szerepeltetni, az azt követően – december 31-éig – jelentkezőt értelemszerűen nem. Helyesbíthető-e a "feltöltési" bevallás? Ha önellenőrizzük, a mulasztási bírságot az adóhatóság az eredeti, vagy a módosított bevallás alapulvételével állapítja meg?
Részlet a válaszából: […] 2006. december 20-án első alkalommal a Tao-tv. 26. §-ának(10) bekezdése, továbbá az Art. 2. számú mellékletének I./3./A/b. pontja,illetve 6. számú mellékletének 2./b pontja alapján a társaságiadó-előlegkiegészítésére kötelezetteknek nemcsak a várhatóan fizetendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.