Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott felügyeleti ellenőrzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjának rendezése

Kérdés: Önkormányzat képviselő-testülete rendelettel tiszteletdíjat állapított meg a képviselő és a nem képviselő, azaz külsős bizottsági tagok számára 2017. március hótól. A tiszteletdíj összegének meghatározásakor különbséget tettek a választott képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja között. Ezt a rendeletet jegyző terjesztette elő, és jegyző, valamint polgármester írta alá. Törvényességi felügyeleti vizsgálat a rendeletet Alaptörvénybe és a Mötv. 40. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírásoknak meg nem felelően jogszabálysértőnek találta. A rendelet újratárgyalására és kijavítására 2018. augusztusban került sor. Az önkormányzat 17,5 hónapon keresztül jogszabállyal ellentétesen látta el a fel-adatát, és anyagi kárt okozott a magánszemélynek. Lehet-e ebben a kérdésben felelősséget megállapítani, vagy helytelen önkormányzati rendelet megalkotásával, hitelesítésével törvényes lehet az anyagi károkozás?
Részlet a válaszból: […]szerint a tiszteletdíj összege tekintetében is adódhatott bizonytalanság.A polgármesternek alapvetően politikai, míg a jegyzőnek munkaviszonyból eredő felelőssége lehet, ugyanakkor meglátásunk szerint, amennyiben az eltérés és a hiba jogértelmezési kérdésből eredt, egyik sem áll meg.Ugyanakkor a törvényességi felügyeleti eljárás eredményeként ki kell számolni, hogy a nem képviselő, külsős bizottsági tagok elmaradt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4871
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Különböző ellenőrző szervek tevékenységének koordinálása

Kérdés: Egy megyei munkaügyi központban, pénzügyi területen dolgozom. Ismereteim szerint a Munkaerőpiaci Alap gazdálkodását a minisztériumi felügyeleti ellenőrzés, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és magánkönyvvizsgáló is ellenőrzi. Előfordult, hogy egyidejűleg több ellenőrző szerv rendelkezésére kellett állnom. Ki koordinálja ezek tevékenységét?
Részlet a válaszból: […]költségvetési "beszámolót és a mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell". A könyvvizsgáló is külső ellenőr, és ő évente, míg az ÁSZ négy-öt évente vizsgál. Az ÁSZ ellenőrzése nem könyvvizsgálati típusú, de helyszíni vizsgálatai természetesen igénylik a pénzügyi apparátus közreműködését. A 15/1999. Korm. rendelet szerint a költségvetési fejezet felügyeleti ellenőrzés keretében, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) pedig a róla szóló 61/1999. Korm. rendelet alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 91

3. találat: Kormányszervek auditáló tevékenysége

Kérdés: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vagy a Pénzügyminisztérium (PM) ellenőrzési főosztálya auditálhatja a költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját?
Részlet a válaszból: […]auditálhat. Az Áht-vhr. szerint a felügyeleti szerv a költségvetési szervei beszámolóját - a tárgyévet követő év április 30-áig - felülvizsgálja. Ez azonban nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásában szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának az elfogadását is (Áht-vhr. 149. §). (A módosítás előtt álló 15/1999. Korm. rendelet szerint - ezzel némileg ellentétben - a felügyeleti és belső[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 50