Önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjának rendezése

Kérdés: Önkormányzat képviselő-testülete rendelettel tiszteletdíjat állapított meg a képviselő és a nem képviselő, azaz külsős bizottsági tagok számára 2017. március hótól. A tiszteletdíj összegének meghatározásakor különbséget tettek a választott képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja között. Ezt a rendeletet jegyző terjesztette elő, és jegyző, valamint polgármester írta alá. Törvényességi felügyeleti vizsgálat a rendeletet Alaptörvénybe és a Mötv. 40. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírásoknak meg nem felelően jogszabálysértőnek találta. A rendelet újratárgyalására és kijavítására 2018. augusztusban került sor. Az önkormányzat 17,5 hónapon keresztül jogszabállyal ellentétesen látta el a fel-adatát, és anyagi kárt okozott a magánszemélynek. Lehet-e ebben a kérdésben felelősséget megállapítani, vagy helytelen önkormányzati rendelet megalkotásával, hitelesítésével törvényes lehet az anyagi károkozás?
Részlet a válaszából: […] A képviselő és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatban adózási és társadalombiztosítási oldalról is számtalan kérdés merült fel az elmúlt években. Ennek megfelelően véleményünk szerint a tiszteletdíj összege tekintetében is adódhatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.
Kapcsolódó címkék:  

Különböző ellenőrző szervek tevékenységének koordinálása

Kérdés: Egy megyei munkaügyi központban, pénzügyi területen dolgozom. Ismereteim szerint a Munkaerőpiaci Alap gazdálkodását a minisztériumi felügyeleti ellenőrzés, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és magánkönyvvizsgáló is ellenőrzi. Előfordult, hogy egyidejűleg több ellenőrző szerv rendelkezésére kellett állnom. Ki koordinálja ezek tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...vizsgálatai természetesen igénylik a pénzügyi apparátus közreműködését. A 15/1999. Korm. rendelet szerint a költségvetési fejezet felügyeleti ellenőrzés keretében, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) pedig a róla szóló 61/1999. Korm. rendelet alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Kormányszervek auditáló tevékenysége

Kérdés: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vagy a Pénzügyminisztérium (PM) ellenőrzési főosztálya auditálhatja a költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok auditáláson könyvvizsgálatot értenek (110. standard). Ilyen értelemben sem a KEHI, sem a PM (sem más fejezet) ellenőrző apparátusa nem auditálhat. Az Áht-vhr. szerint a felügyeleti szerv a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.