Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott folyószámlahitel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Folyószámlahitel

Kérdés: A Költségvetési Levelek 231. számában megjelent 4270. számú kérdésre adott válaszban olvastam: "A likvid hitel a folyamatos működéshez felvett hitel, amit a gazdasági éven belül vissza kell fizetni. A likvid hitel lehet: folyószámla, munkabér és rulírozó hitel. Ezzel tudják a költségvetésben megtervezett működési hiányt finanszírozni, amelyet viszont év végéig vissza is kell fizetni. Amennyiben nem kerül év végéig visszafizetésre, akkor hosszú lejáratú hitellé kell átminősíteni." Az említett átminősítést miként kell értelmeznünk, illetve hogyan és milyen bizonylat alapján kell könyvelnünk év végén, tekintve hogy hosszú lejáratú hitelfelvételre kormányengedéllyel nem rendelkezik az önkormányzat, illetve a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés is folyószámlahitelre vonatkozik, nem pedig hosszú lejáratú hitelre?
Részlet a válaszból: […]abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket, vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja a meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét. Nincs szükség a kormány hozzájárulására - többek között - az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez, likvid hitelre vonatkozó adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez.Az Áht. 84. §-ának (4) bekezdése alapján a likvid hitel, a naptári éven belül lejáró, adósságot keletkeztető ügylet fedezetéül a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználható. Az éven belül lejáró hitelt nem kell a költségvetésben tervezni, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4324
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Folyószámlahitel

Kérdés: Önkormányzatunk 2016-ban úgy döntött, hogy a költségvetés forráshiányát folyószámlahitellel kívánja biztosítani. Hogyan kell lekönyvelnünk a hitelfelvétel, hitel-visszafizetés előirányzatát, teljesítését?
Részlet a válaszból: […]napi záró állománya növekedésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Igénybe vett napi likviditási célú hitel végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K0591122b) KöveteléskéntT0981122 - K0041c) TeljesítéskéntT005 - K09811232. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT3311 - K42193. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a költségvetési számvitel szerintT0591123 - K0034. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT4219 - K33115. A likviditási hitel kamatának elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K053532b) TeljesítéskéntT053533 - K0036. A likviditási hitel kamatának elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) KötelezettségkéntT853 - K4213b) TeljesítéskéntT4213 - K33117. Kapcsolódó díjak, jutalékok elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K053372b) TeljesítéskéntT053373 - K0038. Számlát terhelő díjak, jutalékok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4270
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Likvid hitel

Kérdés: Önkormányzatunk 2010. évben úgy döntött, hogy a költségvetés forráshiányát folyószámlahitellel kívánja biztosítani. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy az alábbi példa szerint hogyan kell lekönyvelnünk a hitelfelvétel, hitel-visszafizetés előirányzatát, teljesítését! Példa: 500 E Ft folyószámlahitel-keretre van szerződésünk, 2010. év végén mínusz 300 E Ft volt a bankszámlánk egyenlege. Amennyiben likvid hitelként a 2010. évi pénzmaradványunkat csökkenti, akkor a 2011. évi költségvetésünkben meg kell-e terveznünk a likvid hitel visszafizetését? (2010. évi pénzmaradványunkat 2011. évi eredeti költségvetésben tervezzük az áthúzódó feladatokra.) Továbbá kérem válaszukat arra vonatkozóan is, hogy önkormányzati rendeletünkben hogyan, mely sorokban kell szerepeltetni!
Részlet a válaszból: […]igénybe vett hitel összegét ezért hitelfelvételként le kell könyvelni. A számvitelről szóló törvény 66. § (3) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet (Áhsz.) 35. § (3) bekezdése szerint a mérlegben a bankbetétek értékeként mérlegfordulónapon a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét kell kimutatni. A likvid hitelhez kapcsolódó főkönyvi összefüggések a következők: Állományi számlák megnyitása T 491 - K 4561 A költségvetési hiány nagyságában az előirányzatok technikai nyitása Ezt a tételt csak az önkormányzatoknál lehet könyvelni, ha a fennálló hiányt a likvid hitel felvételével kívánják rendezni - közgazdasági osztályozás szerint T 986 - K 497, 498 - funkcionális osztályozás szerint T 99713, 99714 - K 497, 498 Funkcionális osztályozás esetében a szakfeladaton történő elszámolás tilos! Tárgyévi hitelfelvétel T 321 - K 4562 A forgalmi számlák egyenlegét év végén át kell vezetni az állományi számlákra. Funkcionális osztályozás szerint nem lehet elszámolni. Hitel-visszafizetés T 4562 - K 321 Kamatkiadás - közgazdasági osztályozás szerint T 5732 - K 321 - funkcionális osztályozás szerint T 72, 751 - K 599 Az éves elemi költségvetési beszámoló 01. űrlap mérlegében, a rövid lejáratú kötelezettségek között a 103. soron kell kimutatni a rövid lejáratú hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2874
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,