Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott forgótőke elszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Forgótőke elszámolása

Kérdés: Visszakaptunk a Kincstártól 20 000 Ft forgó-tőkét. Lekönyveltük a T 331 - K 3654 kontírt, de így mínuszos egyenlege van a forgótőkeszámlának. A 38/2013. NGM rendeletben a T 3654 - K 3511/3518 tétel szerepel kapcsolódóként, de a 3511-hez könyvelni kellene a költségvetési számvitelbe is, amit ha megteszünk, az eltérést okoz a Kincstártól kapott bevételek teljesítésének egyeztetésénél. A nettó finanszírozást kellene ezzel az összeggel korrigálni? Ha igen, hogyan, milyen könyvelési tételekkel?
Részlet a válaszból: […]kívül - teljesítésként kell nyilvántartásba venni:a) helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, valamint az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását,d) a vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadását a foglalkoztatottak, ellátottak részére, támogatásként történő átadásukat, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból történő kivezetését,e) a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a kifizetőt terhelő ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítés összegét.Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstár-központnál a következők szerint történik:1. A helyi önkormányzatokat megillető támogatások lebonyolítási számlán történő jóváírásának a pénzügyi számvitel szerint   T 3312 - K36722. Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   T3312 - K36573. Közteher- és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítése   T 3672 - K 33124. A nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás kiutalása a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira   T 3672 - K 33125. Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira   T 3657 - K 33126. Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira   T 3657 - K 3312  A helyi önkormányzatokat megillető nettósított támogatás kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira   T 3672 - K 33127. Kapcsolódó tétel: Amennyiben az önkormányzatok közteher- és egyéb fizetési kötelezettsége (munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítéséhez megelőlegezés szükséges, annak elszámolása a VII. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása cím szerint történik.Forgótőke elszámolása a megyei igazgatóságoknál a következők szerint történik:1. Forgótőke-feltöltési kötelezettség jóváírása a pénzügyi számvitel szerint   T 3312 - K36742. A havi nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke-visszapótlás átutalása a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira   T3312 - K36743. A helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) által a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira beutalt (havi vagy negyedéves) forgótőke összegének jóváírása   T 3312 - K 36744. Visszajáró forgótőke helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére történő átutalásának elszámolása   T 3674 - K 33125. A forgótőke havi felhasználásának (munkabér, levonások, letiltások stb. elutalása jogosult részére) elszámolása   T 3674 - K 33126. Év végén a forgótőke összegének visszautalása a helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére   T 3674 - K 3312Forgótőke a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a következők szerint történik, jelen esetben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4521
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Forgótőke elszámolása és a beszámolóban történő kimutatása

Kérdés: Hogyan kell számolni a központosított illetményszámfejtésnél a forgótőke összegét?
Részlet a válaszból: […]kiadásként kell kezelni. Az átutalt forgótőke összegét átfutó kiadás keletkezéseként, a forgótőke csökkenését az átfutó kiadás megtérüléseként kell elszámolni. Az elemi költségvetési beszámolóban a forgótőke összegét az átfutó kiadás állománya tartalmazza a mérlegben. A forgótőke évközi változását
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 117
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,