Bér könyvelése

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzat és a hivatal bérelszámolásának és a finanszírozásnak a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] Önkormányzat és hivatal esetében a személyi juttatások könyvelése a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IX. Fejezet Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások cím előírásai szerint történik. Az Áhsz. 44. §-ának (4) bekezdése előírja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Forgótőke elszámolása

Kérdés: Visszakaptunk a Kincstártól 20 000 Ft forgó-tőkét. Lekönyveltük a T 331 – K 3654 kontírt, de így mínuszos egyenlege van a forgótőkeszámlának. A 38/2013. NGM rendeletben a T 3654 – K 3511/3518 tétel szerepel kapcsolódóként, de a 3511-hez könyvelni kellene a költségvetési számvitelbe is, amit ha megteszünk, az eltérést okoz a Kincstártól kapott bevételek teljesítésének egyeztetésénél. A nettó finanszírozást kellene ezzel az összeggel korrigálni? Ha igen, hogyan, milyen könyvelési tételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 83. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatását, az Áht. 14. §-ának (3) bekezdése szerinti fejezetből származó – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Közfoglalkoztatás

Kérdés: 2015. március 1-jétől megváltozott a közfoglalkoztatási programok finanszírozási rendszere. A MÁK által megküldött nettó finanszírozási adatlapon külön feltüntetett közfoglalkoztatás nettó különbözetét hogyan kell helyesen könyvelni ahhoz, hogy a működési célú támogatások rovaton is megjelenjen a bruttó támogatás összege?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatását, az Áht. 14. §-ának (3) bekezdése szerinti fejezetből származó – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – egyéb költségvetési támogatást, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Forgótőke elszámolása és a beszámolóban történő kimutatása

Kérdés: Hogyan kell számolni a központosított illetményszámfejtésnél a forgótőke összegét?
Részlet a válaszából: […] A központosított illetményelszámolásnál a forgótőke összegét a Területi Államháztartási Hivatal (TÁH) elszámolása alapján költségvetési átfutó kiadásként kell kezelni. Az átutalt forgótőke összegét átfutó kiadás keletkezéseként, a forgótőke csökkenését az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.