Forgótőke elszámolása

Kérdés: Visszakaptunk a Kincstártól 20 000 Ft forgó-tőkét. Lekönyveltük a T 331 - K 3654 kontírt, de így mínuszos egyenlege van a forgótőkeszámlának. A 38/2013. NGM rendeletben a T 3654 - K 3511/3518 tétel szerepel kapcsolódóként, de a 3511-hez könyvelni kellene a költségvetési számvitelbe is, amit ha megteszünk, az eltérést okoz a Kincstártól kapott bevételek teljesítésének egyeztetésénél. A nettó finanszírozást kellene ezzel az összeggel korrigálni? Ha igen, hogyan, milyen könyvelési tételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, magánnyugdíjpénztár) és az egyéb kötelezettségek (pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség) beszámított összegével.Az Áhsz 44. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.
Kapcsolódó címkék:  

Forgótőke nyilvántartása

Kérdés: Az éves pénzmaradvány megállapításánál a 29. számú űrlapon a helyesbített pénzmaradvány összegét növeli a FÁKISZ-nak adott "Forgótőke összege", amit a 392. számlán könyvelünk. A jóváhagyott pénzmaradványt a következő évben használjuk fel, amelynek része a FÁKISZ-tól vissza nem kapott forgótőke összege is. Intézményünknél ez a hiány komoly likviditási gondot okoz. Hogyan kell a pénzmaradvány jóváhagyása után a forgótőkét könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...forgótőke mértékét a FÁKISZ és az intézmény közötti szerződés (megállapodás) rögzíti. A forgótőke nyújt fedezetet a személyi juttatásokat terhelő levonásokra, munkáltatót terhelő járulékokra stb. A forgótőke a pénzmaradvány megállapításánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.
Kapcsolódó címkék: