Kapott biztosíték elszámolása

Kérdés: A 2013. évi könyvviteli mérlegben a 139. soron szerepel a 48111 költségvetési intézményi függő bevétel, amely a közbeszerzési szerződések teljesítésének biztosításául szolgáló és visszafizetési kötelezettségként jelentkező teljesítési biztosítékokat tartalmazza.
A visszafizetendő teljesítési biztosíték ugyanakkor a 449 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között nem került előírásra. A rendező mérlegben a 153. soron a rendező, technikai tétel elszámolása után nem maradhatott egyenleg, ezért kivezetésre került, tehát a 2014. évi nyitó mérlegben kötelezettségként ez a tétel nem került megnyitásra. Mivel ezekkel az összegekkel el kell számolnunk (vissza kell utalnunk), a 2014. évi mérlegben is szükséges lenne kötelezettségként kimutatni ezt a tételt. Melyik mérlegsoron lehet utólagosan nyilvántartásba venni az adott tételt, és hogyan kell ezt lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] A teljesítési biztosítékot a költségvetési szervnek 2013. évben az átfutó bevételek között kellett volna kimutatnia. Ezt az átfutó bevételt a kapott előlegek között kell a 2014. évi rendező mérlegben kimutatni.A 2014. évi könyvelésben a kapott előlegekre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Teljesítési biztosíték

Kérdés: Kérdésünk a teljesítési biztosíték 2013. évi számviteli elszámolására vonatkozik. Mi először függő bevételként kezeltük, de a későbbiekben onnan visszavételre került, és a költségvetési bevételre tettük át. Véleményüket kérnénk a teljesítési biztosíték számviteli elszámolásával kapcsolatban, hogyan kell ezt helyesen értelmeznünk? Ez a teljesítési garancia két évre szól a megállapodás szerint.
Részlet a válaszából: […] 2013. év végéig kellett volna rendezniük a teljesítési biztosíték könyvelését. Helytelen az a megoldás, ahogy intézményük a teljesítési biztosítékot értelmezte és lekönyvelte. Ez az összeg nem lesz a költségvetési bevétel része, de a függő bevételre történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Árfolyamnyereség

Kérdés: Hogyan történik a forintszámlánkra érkező összeg árfolyam-különbözetének számviteli elszámolása abban az esetben, ha a szerződésben a szolgáltatás ellenértékét forintértéken határozták meg, a forintszámlát euróban egyenlítették ki, és a pénz átváltását a tranzakció menetében a bank végezte?
Részlet a válaszából: […] Ha a szerződésben a szolgáltatás ellenértékét forint értéken jelölték meg, akkor a számlázásnak is forintban kellett történnie. A számlát mindig a szerződésben foglaltak szerint kell kiállítani és teljesíteni. Forintban kiállított számlát forintban, euróban kiállított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Áfa megosztása arányosítással

Kérdés: Önkormányzatunk nem közhatalmi tevékenységével összefüggő bevételei – legnagyobbrészt az étkeztetési díjak – miatt áfaalany. Vannak olyan kiadásaink, amelyek egyértelműen kapcsolhatók az áfás bevételhez, de jelentős összegű az olyan beszerzésünk, amelynek áfáját arányosítani kell. Pl. a konyha az óvodával egy épületben van, a közüzemi díjak közösek. Az önkormányzat bevételeinek zöme adóból, állami normatívából, támogatásból, OEP-finanszírozásból származik. A konyha és az esetleges egyéb tevékenység áfaköteles bevételét milyen nem áfaköteles bevételhez arányosítsam? Az áfa arányosítására szolgáló képletben mely bevételeket kell szerepeltetni? Ha az összes támogatást figyelembe veszem, nagyon alacsony a visszaigényelhető arányosított áfa.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 5. számú mellékletében foglalt arányosítási képlet alkalmazására abban az esetben köteles az adóalany, ha van olyan beszerzése, amely egyaránt szolgál adólevonásra, és arra nem jogosító tevékenységet és a levonható, illetve a le nem vonható adó arányát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Közbeszerzési törvényben előírt ajánlati biztosíték elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójának ajánlati biztosítékot kell fizetnie. A munka hosszú évekig fog eltartani. A szerződés szerint az ajánlati biztosíték később jóteljesítési garanciává fog átalakulni, és ha minden rendben lesz, akkor 15 év múlva vissza kell fizetni az összeget a vállalkozó részére. Hová könyvelhetjük ezt az összeget (már befolyt a költségvetési elszámolási számlára)? Véleményünk szerint nem számolhatjuk el végleges bevételként (9-be), viszont kérdéses az is, hogy 15 évig függő bevételként mutassuk ki (48)?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati biztosítékként kapott bevételt a 2007. évi elemiköltségvetés összeállítására kiadott pénzügy-minisztériumi tájékoztató szerint"Egyéb sajátos bevételként" kell könyvelni a 07. Működési bevételekelőirányzata és teljesítésére űrlap 07. sorában.Ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

A következő évet illető, de tárgyévben beérkezett bevétel elszámolása

Kérdés: Bankszámlánkra a tárgyévben beérkezett a következő évet illető alaptevékenységi bevétel. Lehet-e ezt a bevételt költségvetési függő bevételként elszámolni, mivel – bizonyítottan – ehhez kapcsolódóan csak a következő évben keletkeznek kiadások?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerv tevékenységéhez kapcsolódó, tárgyévben beérkezett bevételt nem szabad függő bevételként elszámolni. A kérdésben szereplő alaptevékenységi bevételt a 9112. főkönyvi számlán kell elszámolni. A pénzmaradvány elszámolásánál ezt a bevételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.

Függő bevétel következő évi rendezése

Kérdés: Egy önkormányzati költségvetési szervnek tárgyévben ismeretlen eredetű bevétele keletkezett, melyet a beszámoló elkészítéséig nem tudott azonosítani, így költségvetési függő bevételként mutatta ki. A következő évben megállapították, hogy az összeg a költségvetési szerv alaptevékenységi bevételei közé tartozik. Hogyan kell a rendezést könyvelni, és szükséges-e a beszámolóban kimutatott pénzmaradvány helyesbítése?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési függő bevételt a következő évben az alábbiak szerint kell rendezni:T 4812 – K 9112 Függő bevétel átvezetése közgazdasági osztályozás szerint,T 4812 – K 9192 A fizetendő áfa átvezetése,T 999 – K 992 A bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.