Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott gazdasági tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Könyvek, ajándéktárgyak értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk múzeumaiban - a helyi értékek népszerűsítése érdekében - a településünk nevezetességeit bemutató könyveket, képeslapokat, ajándéktárgyakat (kulcstartó, bögre) szeretnénk értékesíteni. (Az önkormányzatunk áfamentességet nem élvez. Az értékesíteni kívánt tárgyakat nem üzletszerűen, nem haszonszerzés céljából, önköltségen történő értékesítéssel biztosítanánk.) Hogyan kell eljárnunk az értékesítés során? Mindenképp szükséges-e online pénztárgépet használnunk? Továbbá önkormányzatunk a helyi írók alkotásait összegyűjtötte, amelyről könyvet szeretne készíttetni, több példányban. Az alkotók kapnának ingyenesen néhány példányt, míg a többi könyvet önköltségen kiszámlázva biztosítanánk. Kiskereskedelmi tevékenységnek minősülne-e az értékesítés? Hogyan járjunk el helyesen?
Részlet a válaszból: […]a kérdéses termékeket kifejezetten azzal a céllal állították elő vagy vásárolták meg, hogy értékesítsék. Véleményünk szerint akkor is megvalósul az üzletszerűség, ha készleten tartják az árukat eladási szándékkal, de kevés a vevő, ritkán történik értékesítés. Az áfa rendszerében nem releváns, hogy az értékesítésen van-e haszon, vagy önköltségi, beszerzési áron történik-e az értékesítés. Áfaalany által értékesített termékek áfakötelezettséget vonnak maguk után.Az Áfa-tv. 5. §-ának (1) bekezdése határozza meg, hogy az általános forgalmi adó rendszerében ki minősül adóalanynak. Ezen rendelkezés értelmében adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az Áfa-tv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében gazdasági tevékenység valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. A múzeum által értékesített könyvek, képeslapok, ajándéktárgyak termékértékesítésnek minősülnek, amiről az Áfa-tv. előírásai szerinti bizonylatot kell kiállítani.Az online pénztárgép használatával kapcsolatos kérdésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint az OPG rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az OPG rendelet 1. melléklete sorolja fel azt a kötelezetti kört, akik nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget. Az OPG rendelet 1.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4767
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Lefoglalt, elkobzott dolgok értékesítése

Kérdés: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 156. §-a alapján, az abban foglaltak fennállása esetén a lefoglalt dolog előzetes értékesítésére kerülhet sor. Az előzetes értékesítést a törvényszék gazdasági hivatala végzi a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (továbbiakban: R.) előírásainak megfelelően. Az elkobzott dolgok előzetes értékesítése (az áfa megítélése szempontjából) közhatalmi tevékenységnek minősül-e?
Részlet a válaszból: […]értékesítésére akkor ad lehetőséget a törvény, ha a dolog gyors romlásnak van kitéve, huzamos tárolásra alkalmatlan, vagy tárolása aránytalan és jelentős költséggel járna, vagy értéke a hosszú tárolás miatt jelentősen csökkenne, és a lefoglalt dolog kiadása iránt senki nem jelentett be jogos igényt, vagyis a tulajdonos az értékesítéskor ismeretlen. A dolog értékesítője a törvényszék lesz. A törvényszék saját nevében értékesíti a lefoglalt dolgot az általános áfaszabályok szerint. Az előzetes értékesítés az Áfa-tv. 7. §-a alapján nem tekinthető közhatalmi tevékenységnek. A kérdést érdemes továbbgondolni abból a szempontból, hogy a törvényszékek esetében az elkobzott dolgok értékesítése tekinthető-e gazdasági tevékenységnek, ugyanis az Áfa-tv. hatálya alá a gazdasági tevékenység tartozik. Gazdasági tevékenység az Áfa-tv. 6. §-a alapján valamely tevékenység üzletszerű, illetve tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben ellenérték elérésére irányul. Feltehető, hogy a bíróságok nem üzletszerű tevékenységként végzik az elkobzott dolgok értékesítését, ráadásul az esetek egy részében nem is lesz végleges bevételük, mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3205

3. találat: Polgármesteri hivatal gépjárművásárlása magánszemélytől

Kérdés: Vásárolhat-e polgármesteri hivatal magánszemélytől használt gépjárművet számla nélkül, adásvételi szerződéssel?
Részlet a válaszból: […]átruházással kapcsolatos kiadások) és a jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Önálló tevékenység esetén nem alkalmazható az a szabály, hogy évi 200 000 Ft jövedelemig nem kell az adót megfizetni [Szja-tv. 58. § (7) bekezdés]. Alkalmazható viszont az a szabály, hogy ha a bevétel a 600 000 Ft-ot nem haladja meg, nem kell jövedelmet megállapítani a bevételből. A gazdasági tevékenység nem pontosan körülhatárolt fogalom a jogszabályban, ezért az értelmezéséhez néhány szempontot adunk. Semmiképpen nem gazdasági tevékenység, ha az értékesítés eseti jellegű, pl. a magánszemély ötévente eladja használt gépjárművét. A rendszeres értékesítés sem tekintendő gazdasági tevékenységnek, ha az ebből származó bevétel éves szinten nem haladja meg a 600 000 Ft-ot (pl. kismama a kinőtt gyermekruhákat rendszeresen eladja). A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a konkrét esetben a magánszemély saját tulajdonú használt gépjárművét értékesíti eseti jelleggel. A leírtak alapján feltételezhető, hogy a magánszemély értékesítése nem minősül az Szja-tv. 3. §-ának 46. pontja szerint gazdasági tevékenységnek. Ebben az esetben nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3142
Kapcsolódó tárgyszavak: ,