Könyvek, ajándéktárgyak értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk múzeumaiban - a helyi értékek népszerűsítése érdekében - a településünk nevezetességeit bemutató könyveket, képeslapokat, ajándéktárgyakat (kulcstartó, bögre) szeretnénk értékesíteni. (Az önkormányzatunk áfamentességet nem élvez. Az értékesíteni kívánt tárgyakat nem üzletszerűen, nem haszonszerzés céljából, önköltségen történő értékesítéssel biztosítanánk.) Hogyan kell eljárnunk az értékesítés során? Mindenképp szükséges-e online pénztárgépet használnunk? Továbbá önkormányzatunk a helyi írók alkotásait összegyűjtötte, amelyről könyvet szeretne készíttetni, több példányban. Az alkotók kapnának ingyenesen néhány példányt, míg a többi könyvet önköltségen kiszámlázva biztosítanánk. Kiskereskedelmi tevékenységnek minősülne-e az értékesítés? Hogyan járjunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az értékesítést nem üzletszerűen folytatják. Véleményünk szerint a kérdéses értékesítés üzletszerű jellege fennáll. Gazdasági tevékenység valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címkék:    

Lefoglalt, elkobzott dolgok értékesítése

Kérdés: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 156. §-a alapján, az abban foglaltak fennállása esetén a lefoglalt dolog előzetes értékesítésére kerülhet sor. Az előzetes értékesítést a törvényszék gazdasági hivatala végzi a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (továbbiakban: R.) előírásainak megfelelően. Az elkobzott dolgok előzetes értékesítése (az áfa megítélése szempontjából) közhatalmi tevékenységnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...hogy atörvényszékek esetében az elkobzott dolgok értékesítése tekinthető-e gazdaságitevékenységnek, ugyanis az Áfa-tv. hatálya alá a gazdasági tevékenységtartozik.Gazdasági tevékenység az Áfa-tv. 6. §-a alapján valamelytevékenység üzletszerű, illetve tartós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Polgármesteri hivatal gépjárművásárlása magánszemélytől

Kérdés: Vásárolhat-e polgármesteri hivatal magánszemélytől használt gépjárművet számla nélkül, adásvételi szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] ...A tartósvagy rendszeres, ellenérték elérésére irányuló, de nem egyéni vállalkozáskeretében végzett ingóságértékesítést gazdasági tevékenység keretében végzettértékesítésnek minősíti az Szja-tv. Ha az ingóságértékesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.