Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

60 találat a megadott gazdasági vezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Gazdasági szervezet - gazdasági vezető

Kérdés: Ha a polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely rendelkezik gazdasági szervezettel, akkor szükséges-e kijelölni gazdasági vezetőt vagy gazdálkodási csoportvezetőt a gazdálkodási feladatok ellátására? Ha nincs kijelölve, akkor a jegyző a hivatal vezetője és gazdasági vezetője is egyben? Milyen feltételek fennállása esetében szükséges egy polgármesteri hivatalnak rendelkeznie gazdasági szervezettel?
Részlet a válaszból: […]és az általa alapított költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa alapított költségvetési szerv és a Kincstár közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja az (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok részletes munkamegosztását és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket.Ha az önkormányzati hivatalnál, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnél az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására önálló szervezeti egység kialakítására nincs lehetőség, az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv egészében kell biztosítani az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását. Az ilyen önkormányzati hivatal, illetve társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági szervezet hiányában is ellátja a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásai-val kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, ideértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, az országos nemzetiségi önkormányzatokat, a társulásokat és a térségi fejlesztési tanácsot is.A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az önkormányzati hivatalra.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5312
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása

Kérdés: Költségvetési szervezetünknek jelenleg nincs kinevezett gazdasági vezetője, azonban az Ávr. 11. §-ának (8) bekezdése értelmében a főigazgató ideiglenes jelleggel a pénzügyi igazgatót jelölte ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására. A pénzügyi igazgató távollétében egy ellenjegyzési jogkörrel meghatalmazott kolléga látja el a pénzügyi ellenjegyzési feladatot, aki ezt a továbbiakban nem kívánja ellátni, azonban lemondó nyilatkozatát a főigazgató nem fogadja el. Kérdésünk, hogy lemondhat-e írásban a pénzügyi ellenjegyzési feladatáról a kolléga?
Részlet a válaszból: […]írásban megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására a gazdasági vezető kinevezésére jogosult személy egyetértésével.Tehát az Ávr. azt szabályozza, hogy átmenetileg ki jelölhető ki ilyen feladatok ellátására a költségvetési szervnél, illetve rögzíti a költségvetési szerv vezetőjének azon kötelességét is, hogy haladéktalanul köteles gondoskodni a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről, addig pedig, amíg ez meg nem történik, a helyettesítés megoldásáról.Azt, hogy az ideiglenesen a gazdasági vezetői feladatok ellátására kijelölt pénzügyi igazgató távollétében a szóban forgó közalkalmazott kolléga köteles-e ellátni -?az egyébként feltehetően Önöknél a gazdasági vezető feladatát képező?- pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, a munkaköre és a munkaköri leírása határozza meg. Amennyiben olyan munkakörben van foglalkoztatva, amelybe ez egyébként beletartozhat, figyelemmel a munkaköri leírás tartalmára is, akkor nem mondhatja azt, hogy ezen feladatot nem akarja ellátni.Emellett a közalkalmazottakra is alkalmazandó Mt. 53. §-a alapján a munkáltató ideiglenesen a munkakörbe nem tartozó feladatokat is elláttathat a munkavállalóval, őt más munkakörbe átirányíthatja, egyoldalú intézkedéssel. Az ilyen foglalkoztatás tartama azonban naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4787

3. találat: Közszolgálati vezetők

Kérdés: Köztisztviselői jogviszonyban lévő köztisztviselőt az eredeti munkaköre ellátása mellett megbíztak gazdasági vezetőnek is.
Jár neki vezetői pótlék, vagy csak kinevezett gazdasági vezetőnek lehet ilyen pótlékot adni?
Részlet a válaszból: […]megbízás, illetve a vezetői pozícióra történő kinevezés között a fő különbség, hogy vezetői megbízás mellett mögöttes jogviszonyként fennáll a közszolgálati jogviszony adott munkakörre, ezzel szemben kinevezett vezető esetében nem beszélhetünk mögöttes jogviszonyról. Az akkori átmeneti szabályok alapján a törvény erejénél fogva alakult át a vezetői megbízás vezetői munkakörré. A Kttv. hatályos előírásai alapján vezetői megbízás adására nincs lehetőség a továbbiakban a közigazgatásban, kizárólag kinevezés adható vezetői munkakörre. A korábbi köztisztviselői vezetői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4672

4. találat: Érvényesítésre jogosult személyek kijelölése

Kérdés: Az adószakértő munkaköri leírásában szerepel az érvényesítési feladat ellátása. Ezenfelül a pénzügyi kötelezettség zavartalan működése érdekében több megfelelő végzettségű pénzügyi munkatárs külön írásbeli meghatalmazással rendelkezik az érvényesítői jogkör gyakorlásáról, de a munkaköri leírásukban nem szerepel. Aláírásmintával a jogcím gyakorlásához rendelkeznek. Mivel az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdése csak az írásbeliséget írja elő kötelező erővel, és a kijelölés módjáról nem rendelkezik, ezért kérdésünk arra vonatkozik, hogy intézményünk eleget tett az Ávr. 58. §-ának (4) bekezdésében az érvényesítők kijelölésére vonatkozó előírásnak? Az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdése értelmében a kötelezettséget vállaló szervnél kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére költségvetési szerv gazdasági vezetője, vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.
Részlet a válaszból: […]kijelölte érvényesítésre az adószakértőt, van felelősségvállalási nyilatkozata, és a gazdálkodási szabályzatban szerepel érvényesítőként, továbbá vezetik a gazdálkodási-jogkör-gyakorlókról a nyilvántartást, akkor az Ávr. előírásainak maradéktalanul eleget tettek.Ugyanakkor szükséges figyelembe venni, hogy a munkaköri leírás kulcsdokumentum a személyügyi működésben. Kijelöli az adott munkavállaló helyét a szervezetben, a szükséges kompetenciákat, megadja az ellátandó feladatokat stb. A munkaköri leírás pontos tartalma nincs meghatározva az Mt.-ben. Általában nem is szükséges pontos felsorolás. A konkrét esetben azonban az adószakértői feladat nem foglalja magában szükségszerűen az érvényesítési feladatot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4466
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelmények

Kérdés: Egyesített szociális intézményünk egyik szervezeti egysége a gazdasági és műszaki egység, melynek vezetője a gazdasági vezető. Ezen egység részét képezi többek között a pénzügyi-számviteli csoport, melynek élén csoportvezető áll. A pénzügyi-számviteli csoport vezetője középiskolai végzettséggel rendelkezik, szakképesítése vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelő. Az intézmény gazdasági vezetője felsőoktatásban szerzett végzettséggel és regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik. A gazdasági vezető tekintetében jelen esetben hogyan kell értelmezni az Ávr. 12. §-ában foglaltakat? A gazdasági vezető iskolai végzettsége és szakképesítése megfelel-e a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak?
Részlet a válaszból: […]ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel.Ha az intézmény gazdasági vezetője nem államháztartási szakos mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik, a felsőoktatásban szerzett (nem gazdasági) végzettsége mellett rendelkeznie kell legalább 5 év szakmai gyakorlattal is a fentebb felsorolt feladatok ellátásában ahhoz, hogy megfeleljen a gazdasági vezetőre előírt képesítési követelménynek. Amennyiben a gazdasági vezető ennek nem felel meg, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását végző önálló szervezeti egység vezetőjének kell megfelelni a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési előírásoknak. Ebben az esetben a gazdasági vezetőnek felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel (azaz felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4184

6. találat: Közművelődési intézmény gazdasági vezetőjének és ügyintézőjének illetménynövekedésre való jogosultsága

Kérdés: A Kjt. 66. §-a értelmezésében szeretnénk segítséget kérni.
Intézményünk (múzeum) gazdasági vezetője az alábbi képesítésekkel rendelkezik:
- főiskolai diploma gazdálkodási szakon,
- főiskolai diploma kommunikációs szakon (PR-szakirány),
- államháztartási és vállalkozási mérlegképes könyvelői végzettség,
- bér- és társadalombiztosítási ügyintézői végzettség,
- adótanácsadói végzettség.
Gazdasági ügyintézőnk (akinek munkaköri leírásában szerepelnek könyvtárral kapcsolatos feladatok is) az alábbi képesítésekkel rendelkezik:
- főiskolai diploma könyvtári szakon,
- államháztartási és vállalkozási mérlegképes könyvelői végzettség.
A két dolgozó mely szakképesítéseit lehet beszámítani az illetménybe?
Részlet a válaszból: […]bekezdései szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az Ávr. fentebb hivatkozott (1) bekezdése szerinti szakképesítéssel, szerepel a mérlegképes könyvelők nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.A Kjt. 66. §-a szerint, amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a további szakképesítésre, szakképzettségre is szüksége van (annak kinevezésben történő feltüntetését a bírói joggyakorlat nem követeli meg), és azzal a közalkalmazott rendelkezik, a garantált illetménye ("F" fizetési osztály esetén)a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. (Végrehajtási rendelet nem szól az illetménynövekedésről a közművelődési ágazatban.)További szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál alapul vettel azonos képzettségi szinten szerzett szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni, tehát jelen esetben legalább emelt szintű szakképesítés és annál magasabb végzettség, szakképzettség jöhet szóba.Az érintett a gazdasági vezetői munkakört elláthatja a főiskolai végzettsége és az államháztartási mérlegképes könyvelői végzettsége alapján. A besorolásnál figyelembe nem vett további végzettségek, azaz a gazdálkodási szakon szerzett főiskolai végzettsége, valamint a legalább emelt szintű szakképesítései (OKJ 54-es számmal vagy magasabb számmal kezdődő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4123
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Önkormányzati gazdasági vezetői feladatok, pénzügyi ellenjegyzés

Kérdés: Ha a jegyzőnek nincs pénzügyi végzettsége, akkor az általa megbízott, megfelelő végzettséggel rendelkező köztisztviselő tekinthető-e gazdasági vezetőnek, vagy továbbra is a jegyző a gazdasági vezető, és a megbízott pénzügyi végzettségű dolgozó csak pénzügyi ellenjegyzést végez, illetve mint regisztrált könyvelő aláírja a beszámolót és az információs jelentéseket? Meg kell bíznia a jegyzőnek pénzügyi végzettség hiányában valakit gazdasági vezetőnek, vagy csak pénzügyi ellenjegyzőnek és beszámoló-aláírónak? Abban az esetben, ha van a jegyzőnek pénzügyi végzettsége, végezhet pénzügyi ellenjegyzést az önkormányzatnál és az intézményeknél? A hivatalnál pedig egy megfelelő végzettségűnek kell a pénzügyi ellenjegyzés feladatot ellátni? Az önkormányzati belső kontroll működtetéséért minden esetben a jegyző felel, ha van pénzügyi végzettsége, ha nem?
Részlet a válaszból: […]gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal gazdasági szervezet hiányában is ellátja továbbá az Áht. 27. §-ának (1) és (2) bekezdései szerinti feladatokat. Ebben az esetben a költségvetési szerv szervezetének egészében kell biztosítani az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdése szerinti, a gazdasági szervezetre tartozó feladatok ellátását. A 9. § (9) bekezdése szerint ekkor a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetési szerv vezetője által kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személlyel látja el ezen feladatokat.Az Ávr. 11. §-ának (4a) bekezdése értelmében a 10. § (3)-(3b) bekezdései szerinti gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a 7. § (2) bekezdése szerinti ott megjelölt gazdálkodási feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Ebben az esetben a költségvetési szerv vezetőjére alkalmazni kell a 12. § (2) bekezdésében a gazdasági vezetőre vonatkozóan előírt követelményeket, kivéve ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel ezen követelményeknek, és a költségvetési szerv vezetője e feladatok ellátására írásban kijelölte.A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emelletta) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagyb) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy az Szt. 150. §-ának (1) és (2) bekezdései szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.Ha a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak vezetője megfelel az előző feltételeknek, a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie.A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell továbbá az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. §-ának (1) és (2) bekezdései szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3837
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Pénzügyi ellenjegyző

Kérdés: Ki jogosult pénzügyi ellenjegyzésre és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]alkalmazásában álló személy,c) a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén - a d) pontban meghatározott kivétellel - a 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy - a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a 10. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt személyek közül - az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt személy,d) a 11. § (4a) bekezdése szerinti költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetője által írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy,e) az országgyűlésiképviselő-csoportok részére megállapított külön törvény szerinti működési keret terhére vállalt kötelezettség esetén az országgyűlésiképviselő-csoportnál gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó személy,f) az 52. § (6) bekezdése szerinti esetben az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő,g) a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási elő­irányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő,h) az országos nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának állományába tartozó köztisztviselő,i) a társulás nevében vállalt kötelezettség esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3818
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Képesítési előírások - polgármesteri hivatal gazdasági csoportvezető

Kérdés: Polgármesteri hivatalunknál (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) hamarosan a gazdasági csoportvezető helyébe fiatalabb dolgozó lép, aki felsőfokú banki szakügyintéző végzettséggel rendelkezik. E mellé szeretne elvégezni egy mérlegképes könyvelői tanfolyamot is. Elegendő-e a vállalkozási mérlegképes könyvelői végzettség a pozíció betöltéséhez, illetve ezek ismeretében valóban betöltheti-e a pozíciót?
Részlet a válaszból: […]felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Ebben az esetben a költségvetési szerv vezetőjére a gazdasági vezetőre előírt követelményeket [Ávr. 12. § (1)-(2) bek.] kell alkalmazni, kivéve ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel ezen követelményeknek, és a költségvetési szerv vezetője e feladatok ellátására írásban kijelölte.A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emelletta) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagyb) mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.Ezenkívül szerepelnie kell a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásában.Önmagában tehát nincs olyan előírás, amely kimondaná, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező polgármesteri hivatal gazdasági csoportvezetőjének meg kellene felelnie a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményeknek, amennyiben azonban a hivatalnál nincs olyan személy, aki ezen követelményeket teljesítené, és akit a jegyző megbízna a gazdasági feladatok ellátásával, akkor a jegyzőnek kellene megfelelnie ezen képesítési követelményeknek. A gyakorlatban ez ritkán biztosított, így mégiscsak szükséges lehet - ha a jegyző végzettségei, szakképzettségei[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3762

10. találat: Önkormányzati hivatal jegyzőjének kell-e rendelkeznie pénzügyi végzettséggel?

Kérdés: A jegyző pénzügyi végzettség nélkül lehet az önkormányzat gazdasági vezetője? Ha a polgármesteri hivatalban nincs külön gazdasági szervezet, ki tekinthető gazdasági vezetőnek?
Részlet a válaszból: […]hivatal esetében az Ávr. 7. §-ának (2) bekezdése szerinti feladatok (a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme) ellátásáért a költségvetési szerv vezetője (önkormányzati hivatalnál a jegyző) felel. Ebben az esetben a költségvetési szerv vezetőjére (jegyzőre) az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében előírt követelményeket kell alkalmazni (szerepelnie kell a regisztált mérlegképes könyvelők nyilvántartásában), kivéve ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében előírt követelményeknek, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3745
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést