Nem saját tulajdonban álló gépkocsi hivatali célú használatára tekintettel elszámolható költség

Kérdés: 9 Ft/km kopás jár-e a nem saját (szülő) tulajdonában lévő gépjárműre?
Részlet a válaszából: […] Csak saját gépjármű hivatali célú használatára tekintettel fizethető 9 Ft/km a fenntartási, javítási költségek fedezetére. Saját tulajdonúnak minősül a munkavállaló és házastársa tulajdonában lévő gépjármű, azonban a szülő tulajdonában lévő nem, ezért az után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Átalány költségtérítés fizetése saját gépjármű hivatali célú használatára tekintettel

Kérdés: Saját gépjárművét hivatali céllal rendszeresen igénybe vevő kormánytisztviselő részére a munkáltató gépjárműátalányt kíván megállapítani. Milyen szabályokat kell figyelembe venni az átalány megállapítása során, milyen módon történik az okmányolása, illetőleg elszámolása, ellenőrzése a munkáltató, illetve az adóhivatal részéről?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az érintett kormánytisztviselő a saját gépjármű (ideértve a magánszemély által zárt végű lízingbe vett járművet, a házastárs tulajdonát képező, illetve a házastárs által zárt végű lízingbe vett járművet is) rendszeres hivatali célú használatára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.

Személygépkocsi hivatali célú használatának elszámolása

Kérdés: Önkormányzati hivatal jegyzője számára személygépkocsi hivatalos használata címén meg lehet-e állapítani havi átalánydíjat, és az adómentesen elszámolható-e? Vagy szabályosan csak kiküldetési rendelvény alapján számolható el?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv.-ben nevesített és meghatározott tartalmúkiküldetési rendelvény használata nem kötelező sem az adózás, sem pedig aszámvitel szempontjából. A kiküldetési rendelvény használatához egy kedvezőadózási szabály kapcsolódik. Az Szja-tv. 25. §-ának (2) bek. c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

Gépkocsialapnorma-átalány alkalmazása

Kérdés: Hivatali személygépkocsi üzemanyag-fogyasztásának elszámolására alkalmazható-e a 60/1992. Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] A hivatali személygépjármű üzemanyag-fogyasztásának elszámolására a hivatalnak kizárólag számla alapján van lehetősége. A hivatkozott 60/1992. Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.

Polgármester gépjárműátalányának megállapítása

Kérdés: Társadalmi megbízatású polgármester részére gépjárműátalány megállapítását meg kell-e, hogy előzze 6 havi számlával alátámasztott költségelszámolás? Milyen – természetesen áfás – számlát lehet elszámolni? Kell vezetni a km-nyilvántartást? Elkülönített nyilvántartást kell-e a költségekről vezetni?
Részlet a válaszából: […] A Képv. td-tv. a polgármesterek részére fizetendő költségátalány megállapításánál nem tesz különbséget a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott polgármesterek, illetve a társadalmi megbízatású polgármesterek között. A személyi jövedelemadó szempontjából a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.