Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

31 találat a megadott gépjárműköltség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű "tankolási" költsége

Kérdés: Önkormányzatunk a jegyző részére egy elektromos autót biztosított használatra. Az autó "tankolására" a jegyző otthonában a saját elektromos hálózatából kerül sor, ami havi 25 000 forint kiadást jelent. Ilyen esetben, amikor a járművet a munkáltató biztosítja, de az azzal kapcsolatos "tankolási" költségek a munkavállalót terhelik, jár-e a kilométerenkénti 15 forint költségtérítés?
Részlet a válaszból: […]rendelet alábbi előírásainak figyelembevételével.A 39/2010. Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállaló részére a 3. § szerinti térítés helyett az Szja-tv. 25. §-ának (2) bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 százaléka akkor jár, haa) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;d) a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.(2) A költségtérítést az Szja-tv. 25. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összeg és az (1) bekezdésben meghatározott összeg különbözetéig a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő munkavállaló számára.Személyi használatra kiadott gépjármű esetén a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével nem fér össze, hogy a munkavállaló munkába járás költségtérítése címén 15 Ft/km költségtérítést kapjon. A gépjárműhasználati szabályzatokban általában ezt a lehetőséget ki is zárják a költségvetési intézmények.A gépjármű üzemanyagköltsége nem hivatali út vagy kiküldetés során merül fel, ezért bizonylat nélküli költségelszámolásra nincs lehetőség. Ha megtérítik a "tankolási költséget" a jegyzőnek, akkor összevont jövedelem szabályai szerint adóztatható a részére fizetett összeg.A személyi használatra kiadott jármű az önkormányzat tulajdona. A fenntartási,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5459
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Gépjármű-költségtérítés

Kérdés: Intézményünk a 60/1992. Korm. rendelet és a NAV által közzétett üzemanyagárak alapján szeretne elszámolni gépjármű-költségtérítést, belföldi kiküldetés elszámolásaként CNG földgázzal üzemelő gépjármű esetében. A kormányrendelet tartalmazza az alábbi szorzók szerinti elszámolást:
"(4) Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét - a (2) bekezdés alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnorma érték - továbbá
a) cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) értékű,
b) földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű
módosító tényező szorzataként kell megállapítani."
Azonban a NAV üzemanyag-közleményében csak LPG autógáz Ft/l egységár szerepel!
2021. év:
Ólmozatlan Gázolaj Keverék KPG
motorbenzin (Ft/l) (Ft/l) autógáz
ESZ-95 (Ft/l) (Ft/l)
március 398 415 434 241
február 381 403 418 240
január 368 387 405 245
A kormányrendelet szerint kiszámított fogyasztást milyen üzemanyagárral lehetne kiszámolni? Ár hiányában számla szerinti egységárral kellene számolnunk?
Részlet a válaszból: […]alapnormát, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós tételekkel módosítható.A kormányrendelet 1., valamint 1/A. számú mellékletében nem szereplő típusú, valamint meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.Az alapnorma helyett - egyszerűsített elszámolásként - alapnorma-átalány is használható.A gázolajüzemű gépkocsi alapnormaátalány-mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer1501-2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer2001-3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométerAz autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnormaátalány-mértékét - a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalánya alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték - továbbá-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5444

3. találat: Üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése, elszámolása hivatali gépjármű esetében

Kérdés: Az önkormányzatunk falugondnoki buszként üzemelteti az Opel Vivaro-B típusú gépjárművet. Fogyasztási normája nincs megadva a vonatkozó kormányrendeletben. Milyen üzemanyagnormát kell használnunk az üzemanyag-felhasználás elszámolásához?
Részlet a válaszból: […]igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet alapvetően az Szja-tv. felhatalmazása alapján került kiadásra, a hivatali, üzleti utazások céljából történő gépjárműhasználat költségeinek adózási szempontú elszámolásához kapcsolódóan. Arra nincsen jogszabályi előírás, hogy e kormányrendelet szabá-lyait kellene alkalmazniuk a költségvetési szerveknek a hivatali gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának elszámolásánál. Mindazonáltal kézenfekvő, és a gyakorlatban is megszokott, hogy a költségvetési szervek az elszámolást a hivatkozott kormányrendelet szabályai szerint teszik meg, és belső szabályzataikban is ezt rögzítik.A kormányrendelet 1., illetve 1/A. számú mellékletei tartalmazzák az egyes járművekre (erőgépekre) vonatkozó alapnormát, mely a különleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4456
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Saját tulajdonú gépkocsi használatával, illetve repülős utazással összefüggő költségek megtérítése

Kérdés: A helyi nemzetiségi önkormányzat vezető tisztségviselői (elnök, elnökhelyettes) és tagjai saját tulajdonú gépjármű használatával az önkormányzat tevékenységével összefüggő feladatokat látnak el.
A hivatali célból megtett kilométerekre belföldi kiküldetési rendelvény alapján a nemzetiségi önkormányzat elszámolja:
- a 60/1992 (IV. 1.) Korm. rendelet előírásai szerint meghatározott üzemanyag-mennyiség, valamint a NAV hivatalos honlapján közzétett, az adott hónapra érvényes üzemanyagár figyelembevételével meghatározott üzemanyagköltséget, továbbá
- a 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltséget.
A nemzetiségi önkormányzatok vezetői tisztségviselői és tagjai tiszteletdíj nélkül látják el tisztségüket. Tiszteletdíj hiányában a KIRA rendszerben jogviszony nem rögzíthető. Tiszteletdíj nélkül technikai jogviszony rögzítése lehetséges, azonban ebben az esetben a 45743 kódszámú, Útiköltség kiküldetési rendelvény alapján jogcím nem adható fel.
A fenti feltételek mellett a nemzetiségi önkormányzat milyen módon (milyen jogviszony és milyen jogcím rögzítésével) tud eleget tenni jelentési kötelezettségének a KIRA rendszerben?
Továbbá, szükséges-e jelenteni a KIRA rendszerben a belföldi kiküldetési rendelvénnyel elszámolt, a fent részletezett értékhatárokat meg nem haladó hivatali célú utazás költségét, tekintettel arra, hogy e költségek a Dologi kiadások között a K341-es Kiküldetések kiadásai rovaton kerülnek elszámolásra?
Szükséges-e a repülős utazás költségének jelentése a KIRA rendszerben, ha a polgármester külföldi hivatalos útjára repülővel utazik, és a repülőjegyről a légitársaság az önkormányzat nevére számlát állít ki, melyet a Dologi kiadások között a K341 Kiküldetések kiadásai rovaton számolunk el?
Részlet a válaszból: […]által közzétett üzemanyagárral, a megtett hivatali kilométerekre számított üzemanyagköltséget és a 9 Ft/km fenntartási költséget térítik meg. Ebben az esetben sem a magánszemélynél, sem a kifizetőnél nem merül fel adófizetési, -bevallási kötelezettség, akárcsak abban az esetben, ha a polgármester részére hivatali utazás érdekében az önkormányzat megveszi a repülőjegyet.Véleményünk szerint a KIRA rendszerben történő lejelentés nem szükséges ezekben az esetekben, tekintettel arra, hogy nem személyi jellegű kifizetésekről van szó, hanem dologi kiadásokról. A KIRA rendszerben történő lejelentés hiánya ebből a szempontból problémát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4280

5. találat: Személygépkocsi használatával kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: Az Szja-tv. rendelkezése szerint saját gépjármű hivatali célú használata során költségként a saját, illetve a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi esetében elszámolható a NAV által közzétett üzemanyagáron felül 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség. A saját tulajdonú személygépkocsit a kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel kell igazolni az Szja-tv. szerint. Üzemben tartó esetében a biztosítást az üzemben tartónak kell megkötnie és fizetnie. Abban az esetben, ha a magánszemély üzemben tartója, de nem tulajdonosa a személygépkocsinak, elszámolható részére a 9 Ft/km?
Részlet a válaszból: […]lízingbe vett gépkocsit, valamint a házastárs tulajdonát képező, illetve a házastársa által zárt végű lízingbe vett gépkocsit is.A hivatkozott melléklet IV. 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát a bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályok betartásával a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel kell igazolni.A Kgfb. 3. §-ának 35. pontja szerint "üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos".Az idézett jogszabály alapján tehát a felelősségbiztosítás megkötésére, illetve a díj fizetésére elsősorban a gépjármű üzemben tartója kötelezett. Ugyanakkor alapesetben az üzemben tartó a gépkocsi tulajdonosa. Részben ezért írja elő az Szja-tv. a tulajdonjog igazolására a felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvényt, részben pedig azért, mert alapesetben ezzel a befizetési szelvénnyel lehet a leg­egyszerűbben, "naprakészen" igazolni a tulajdonjogot, és ezt a dokumentumot meg is lehet őrizni az elévülési idő lejártáig. Ezen körülmények miatt azonban nem lehet kiterjesztően értelmezni az Szja-tv. rendelkezését. Ezért ha a személygépkocsi üzemben tartója egyidejűleg nem a gépkocsi tulajdonosa, vagy a tulajdonosnak a házastársa, akkor nem alkalmazhatja a saját tulajdonú gépkocsira vonatkozó költség­elszámolási szabályokat (a 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltséget), akkor sem, ha a költségelszámolás időpontjára vonatkozóan a saját nevére szóló bizonylattal tudja igazolni a felelősségbiztosítási díj befizetését.Ugyanakkor felmerülhet az a kérdés is, hogy miként számolhat el költséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4102
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kiküldetés, hivatali, üzleti utazás - saját gépkocsihasználat költségeinek megtérítése

Kérdés: Vannak olyan munkakörök, amelyek ellátása igényli a folyamatos gépkocsihasználatot. Mivel ezt az önkormányzat biztosítani nem tudja, a dolgozó saját autójával végzi munkahelyi feladatait településen belül, illetve külterületen. Ilyen munkakörök: mezőőr, településőr, közmunka-irányító. A településen belül olyan közlekedési lehetőség nincs, amivel ezek a munkák elláthatók. Kiküldetési rendelvénnyel számoljuk el a kilométert, amihez egy részletes útnyilvántartás tartozik. Megfelelő-e az eljárásunk?
Részlet a válaszból: […]összefüggésben felmerült költségei (pl. utazás, szállás). Az Mt. 51. §-a, illetve a Kttv. 54. §-a értelmében ugyanis a munkáltató megtéríti a foglalkoztatási jogviszonyban állók azon költségeit, melyek a jogviszony teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során szükségszerűen és indokoltan felmerülnek. Ez akkor is így van, ha egyébként munkajogilag az utazás nem minősül kiküldetésnek, például a közszolgálati tisztviselő a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan az államigazgatási szerv székhelyén kívül végzi, vagy olyan településen végzi, amely az államigazgatási szerv szervezetszerű működéséhez tartozik.Az Szja-tv. alapján kiküldetés a munkáltató által elrendelt munkaszerződésben/kinevezésben rögzített munkahelytől eltérő helyen (akár ugyanazon a településen belül) történő munkavégzés. Hivatali üzleti utazásnak minősül a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása körében szükséges utazás, a munkahelyre, székhelyre vagy telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével (ideértve a kiküldetés miatt szükséges utazást is).A saját tulajdonú személygépkocsival történő kiküldetés, hivatali, üzleti utazás kapcsán "adómentesen", jövedelemnek nem számító tételként elszámolható kiküldetési rendelvény alapján, a hivatali célból megtett kilométerekre:- az üzemanyagköltség: a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag-kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet által - választás szerint a gépkocsi típusa vagy lökettérfogata alapján - meghatározott üzemanyag-mennyiség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, adott hónapra érvényes üzemanyagár (vagy számla szerinti üzemanyagár) figyelembevételével (a magánszemély egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4093
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Nem saját tulajdonban álló gépkocsi hivatali célú használatára tekintettel elszámolható költség

Kérdés: 9 Ft/km kopás jár-e a nem saját (szülő) tulajdonában lévő gépjárműre?
Részlet a válaszból: […]tulajdonában lévő gépjármű, azonban a szülő tulajdonában lévő nem, ezért az után a 9 Ft/km elszámolását az Szja-tv. nem engedi meg.A magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a kötelező gépjármű-felelősség­biztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolja. A nem saját tulajdonban álló személygépkocsi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3894
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Polgármester részére nyújtott hivatali telefon-, illetve gépkocsihasználat

Kérdés: A Mötv. 71. §-ában foglaltak alapján a polgármester illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az Önök véleménye szerint a 15% költségtérítésen felül kaphat-e a polgármester hivatali telefonhasználatot, illetve hivatali gépkocsihasználatot, amelyet magáncélra is igénybe vehet, vagy el kell különíteni a hivatali és a magáncélú használatot, és a magáncélú használat költsége a 15%-on belül vehető csak figyelembe?
Részlet a válaszból: […]adott költség elszámolására előírt nyilvántartások vezetése mellett. Ennek megfelelően a hivatali költségek vagy annak magáncélú használatra eső része nem állítható be költségként a 15%-os költségtérítéssel szemben, a kettő tehát nem vonható egy körbe.A polgármesteri tisztség ellátásával összefüggésben felmerült költségek kapcsán azt bizonyosan kijelenthetjük, hogy ezek nem korlátozódhatnak csupán a magánszemélynél felmerülő költségekre. A hivatalnál is keletkeznek a feladat ellátásához kapcsolódó kiadások (a polgármester használja a hivatali számítógépet, tollat, vagy például hivatali, üzleti utazása kapcsán feltételezhetően nem várható el minden esetben, hogy például a szállásköltséget saját költségtérítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3890

9. találat: Gépjármű költségtérítése

Kérdés: Egy munkavállaló az élettársa tulajdonában álló gépkocsival jár dolgozni. Elszámolható-e így a dolgozó gépjármű-költségtérítése? Erről a munkáltató belső szabályozásában rendelkezett.
Részlet a válaszból: […]gépjárművel engedélyezi, de ez nem felel meg az Szja-tv. 3. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontjában leírtaknak.Gépjármű költségtérítésére abban az esetben számolható el a gépjármű után költség, ha az a saját tulajdonú, a magánszemély által zárt végű lízingbe vett jármű üzemanyag-felhasználás, számlával, bizonylattal történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának és felújításának költsége. Idetartozik a házastárs tulajdonát képező, illetve a házastárs által zárt végű lízingbe vett jármű is. A jogszabály csak a házastárs tulajdonában lévő gépjárművet ismeri el, az élettársét nem.Ennek következtében a munkáltató a gépjármű-költségtérítés címén juttatott összeg - mint nem önálló tevékenységből származó jövedelem - után adózik.Csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3551
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Gépjárművek üzemanyag- felhasználásának elszámolása - városban és földúton történő vegyes üzemeltetés

Kérdés: Önkormányzatunk két személygépkocsit üzemeltet. Az egyik a tanyagondnoki szolgálaté, a másikat pedig egyéb utánfutóval történő szállításra és a tanyagondnoki jármű helyettesítésére használjuk. A tanyagondnoki szolgálat szállítja az ebédet a szociális étkezőknek, kül- és belterületen egyaránt. A tanyagondnoki személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási normája (újonnan vásárolt) a forgalmazó által kiadott dokumentum alapján városi 10,2 l/100 km, városon kívüli 7,4 l/100 km, vegyes 8,4 l/100 km. Hogyan állapítsuk meg az üzemanyag-felhasználást, melyik normát alkalmazzuk a külterületi földúton, ahol kb. minden 100 m-en meg kell állni, és melyiket a szilárd útburkolaton, ahol megállás nélkül, folyamatosan közlekedik akár 50 km-t is? Ugyanezek a kérdések felvetődnek a másik gépjármű esetében is, ahol egyfajta fogyasztási normát ismerünk, ami 11,2 l/100 km. Amikor üzemanyag-felhasználást számolunk, a rendelkezésre álló fogyasztásinorma-adatok mikor hitelesek, milyen hatóság által kiadott fogyasztásinorma-adatok fogadhatók el?
Részlet a válaszból: […]és meg kell állapítani az üzemanyag-megtakarítás, illetve az esetleges túlfogyasztás költségét. Az üzemanyag-megtakarítás és túlfogyasztás esetén követendő eljárást belső szabályzatban kell rendezni.A norma szerinti üzemanyag-fogyasztás kiszámolásához a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet előírásai irány­adók. E szerint üzemanyag-fogyasztási normaként figyelembe vehető: 1. a ) A hivatkozott kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti, adott gépjárműtípusra meghatározott üzemanyag-fogyasztási alapnorma szerint vagyb) az 1/A. mellékletben meghatározott, a gépjármű fajtáját, saját tömegét, megengedett legnagyobb össztömegét, szállítható személyek számát, meghajtómotor teljesítményét, a gépjármű kivitelét, az üzemanyag fajtáját, minőségét figyelembe vevő számítási módszer szerinti norma alapján, vagyc) ha a kormányrendelet 1. számú mellékletében fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A. melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetve a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművekről van szó, az alapnorma értékét a gyártó vagy a gyártó adatai, vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.Általánostól eltérő üzemeltetési mód esetében (így például a földúton történő üzemeltetésnél, vontatásnál)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3516
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést