A hivatali gépjármű otthoni feltöltése

Kérdés: Önkormányzatunk elnöke elektromos hivatali gépjárművet használ (magánhasználatra is jogosult), amelyet otthon (is) tölteni szeretne, mivel nehézséget okoz számára, hogy a közterületi töltő nem elérhető. Almérőt kíván felszerelni, amelyről csak a falitöltő üzemelne. Magánszemélyként az elektromos áramot kétféle tarifán vételezi (havi 210 kWh-ig 36 Ft/kWh, afölött 70 Ft/kWh áron). Gépjárműszabályzat és különmegállapodás alapján tervezzük a költségei megfizetését. Hogyan és milyen egységáron tudjuk korrekten elszámolni a hivatali gépjármű otthoni feltöltését?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. és az Áhsz. előírásai szerint a könyvekben kiadást könyvelni csak a gazdálkodó szervezet nevére és címére szóló számla alapján lehet.Az önkormányzat elnökének adószámmal kellene rendelkeznie, és számláznia kellene a hivatali gépjármű feltöltésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű "tankolási" költsége

Kérdés: Önkormányzatunk a jegyző részére egy elektromos autót biztosított használatra. Az autó "tankolására" a jegyző otthonában a saját elektromos hálózatából kerül sor, ami havi 25 000 forint kiadást jelent. Ilyen esetben, amikor a járművet a munkáltató biztosítja, de az azzal kapcsolatos "tankolási" költségek a munkavállalót terhelik, jár-e a kilométerenkénti 15 forint költségtérítés?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján szabályzatban kell rendezni a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét. Ebben a szabályzatban kell meghatározni többek között a személyi használatra kiadott személygépkocsik üzemeltetésének,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Gépjármű-költségtérítés

Kérdés: Intézményünk a 60/1992. Korm. rendelet és a NAV által közzétett üzemanyagárak alapján szeretne elszámolni gépjármű-költségtérítést, belföldi kiküldetés elszámolásaként CNG földgázzal üzemelő gépjármű esetében. A kormányrendelet tartalmazza az alábbi szorzók szerinti elszámolást:
"(4) Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a (2) bekezdés alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnorma érték – továbbá
a) cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) értékű,
b) földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű
módosító tényező szorzataként kell megállapítani."
Azonban a NAV üzemanyag-közleményében csak LPG autógáz Ft/l egységár szerepel!
2021. év:
 

Ólmozatlan
motorbenzin
ESZ-95 (Ft/l)

Gázolaj
 (Ft/l)

Keverék
(Ft/l)

 KPG
autógáz
(Ft/l)

március   398 415 434 241
február   381 403 418 240
január   368 387 405 245

 
A kormányrendelet szerint kiszámított fogyasztást milyen üzemanyagárral lehetne kiszámolni? Ár hiányában számla szerinti egységárral kellene számolnunk?

 
Részlet a válaszából: […] A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. Korm. rendelet tartalmazza.A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése, elszámolása hivatali gépjármű esetében

Kérdés: Az önkormányzatunk falugondnoki buszként üzemelteti az Opel Vivaro-B típusú gépjárművet. Fogyasztási normája nincs megadva a vonatkozó kormányrendeletben. Milyen üzemanyagnormát kell használnunk az üzemanyag-felhasználás elszámolásához?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján az önkormányzat köteles meghatározni a gépjárművek igénybevételével és használatával kapcsolatos intézményen belüli szabályokat, így az üzemanyag-felhasználás ellenőrzésére, elszámolására vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Saját tulajdonú gépkocsi használatával, illetve repülős utazással összefüggő költségek megtérítése

Kérdés: A helyi nemzetiségi önkormányzat vezető tisztségviselői (elnök, elnökhelyettes) és tagjai saját tulajdonú gépjármű használatával az önkormányzat tevékenységével összefüggő feladatokat látnak el.
A hivatali célból megtett kilométerekre belföldi kiküldetési rendelvény alapján a nemzetiségi önkormányzat elszámolja:
- a 60/1992 (IV. 1.) Korm. rendelet előírásai szerint meghatározott üzemanyag-mennyiség, valamint a NAV hivatalos honlapján közzétett, az adott hónapra érvényes üzemanyagár figyelembevételével meghatározott üzemanyagköltséget, továbbá
- a 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltséget.
A nemzetiségi önkormányzatok vezetői tisztségviselői és tagjai tiszteletdíj nélkül látják el tisztségüket. Tiszteletdíj hiányában a KIRA rendszerben jogviszony nem rögzíthető. Tiszteletdíj nélkül technikai jogviszony rögzítése lehetséges, azonban ebben az esetben a 45743 kódszámú, Útiköltség kiküldetési rendelvény alapján jogcím nem adható fel.
A fenti feltételek mellett a nemzetiségi önkormányzat milyen módon (milyen jogviszony és milyen jogcím rögzítésével) tud eleget tenni jelentési kötelezettségének a KIRA rendszerben?
Továbbá, szükséges-e jelenteni a KIRA rendszerben a belföldi kiküldetési rendelvénnyel elszámolt, a fent részletezett értékhatárokat meg nem haladó hivatali célú utazás költségét, tekintettel arra, hogy e költségek a Dologi kiadások között a K341-es Kiküldetések kiadásai rovaton kerülnek elszámolásra?
Szükséges-e a repülős utazás költségének jelentése a KIRA rendszerben, ha a polgármester külföldi hivatalos útjára repülővel utazik, és a repülőjegyről a légitársaság az önkormányzat nevére számlát állít ki, melyet a Dologi kiadások között a K341 Kiküldetések kiadásai rovaton számolunk el?
Részlet a válaszából: […] Az Önök által leírtak alapján a saját gépjármű használatával összefüggő költségek megtérítése kapcsán helyesen járnak el. Nem keletkezik jövedelem a saját gépjárműhasználat kiküldetési rendelvény alapján történő megtérítése esetén abban az esetben, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Kiküldetés, hivatali, üzleti utazás – saját gépkocsihasználat költségeinek megtérítése

Kérdés: Vannak olyan munkakörök, amelyek ellátása igényli a folyamatos gépkocsihasználatot. Mivel ezt az önkormányzat biztosítani nem tudja, a dolgozó saját autójával végzi munkahelyi feladatait településen belül, illetve külterületen. Ilyen munkakörök: mezőőr, településőr, közmunka-irányító. A településen belül olyan közlekedési lehetőség nincs, amivel ezek a munkák elláthatók. Kiküldetési rendelvénnyel számoljuk el a kilométert, amihez egy részletes útnyilvántartás tartozik. Megfelelő-e az eljárásunk?
Részlet a válaszából: […] Először is le kell szögezni, hogy el kell különíteni a munkajogi értelemben vett kiküldetést a személyijövedelemadó-törvény szerinti kiküldetéstől, hivatali, üzleti utazástól. Ha az utazás munkajogi értelemben kiküldetésnek minősül, annak az a következménye, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Személygépkocsi használatával kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: Az Szja-tv. rendelkezése szerint saját gépjármű hivatali célú használata során költségként a saját, illetve a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi esetében elszámolható a NAV által közzétett üzemanyagáron felül 9 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség. A saját tulajdonú személygépkocsit a kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel kell igazolni az Szja-tv. szerint. Üzemben tartó esetében a biztosítást az üzemben tartónak kell megkötnie és fizetnie. Abban az esetben, ha a magánszemély üzemben tartója, de nem tulajdonosa a személygépkocsinak, elszámolható részére a 9 Ft/km?
Részlet a válaszából: […] A személygépkocsi használatával kapcsolatos költségek elszámolásának módját, illetve lehetőségét attól függően szabályozza az Szja-tv., hogy a magánszemély a saját tulajdonú vagy pedig a más jogcímen használatában lévő gépkocsira tekintettel érvényesíti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Polgármester részére nyújtott hivatali telefon-, illetve gépkocsihasználat

Kérdés: A Mötv. 71. §-ában foglaltak alapján a polgármester illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az Önök véleménye szerint a 15% költségtérítésen felül kaphat-e a polgármester hivatali telefonhasználatot, illetve hivatali gépkocsihasználatot, amelyet magáncélra is igénybe vehet, vagy el kell különíteni a hivatali és a magáncélú használatot, és a magáncélú használat költsége a 15%-on belül vehető csak figyelembe?
Részlet a válaszából: […] A hivatali telefon, gépkocsi használatát adott esetben a polgármesteri hivatal biztosítja a polgármesternek, az azzal kapcsolatos költségek a hivatalnál jelennek meg. Ehhez képest a polgármester részére a törvény által előírt 15%-os költségtérítéssel szemben a polgármester...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Nem saját tulajdonban álló gépkocsi hivatali célú használatára tekintettel elszámolható költség

Kérdés: 9 Ft/km kopás jár-e a nem saját (szülő) tulajdonában lévő gépjárműre?
Részlet a válaszából: […] Csak saját gépjármű hivatali célú használatára tekintettel fizethető 9 Ft/km a fenntartási, javítási költségek fedezetére. Saját tulajdonúnak minősül a munkavállaló és házastársa tulajdonában lévő gépjármű, azonban a szülő tulajdonában lévő nem, ezért az után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Gépjármű költségtérítése

Kérdés: Egy munkavállaló az élettársa tulajdonában álló gépkocsival jár dolgozni. Elszámolható-e így a dolgozó gépjármű-költségtérítése? Erről a munkáltató belső szabályozásában rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben a munkáltatóval munkaviszonyban álló alkalmazott részére nincs lehetőség az Szja-tv. 3. számú melléklete IV. fejezetének 1. pontja szerinti gépjármű-költségtérítés elszámolására. Hiába rendelkezett úgy a munkáltató a belső szabályozásában, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
1
2
3
4