Több önkormányzat által pályázaton elnyert jármű elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk több településsel együtt gesztorként pályázaton szelektívhulladék-szállító járművet nyert. A gépjárművet az önkormányzatok üzemeltetésre átadták a szolgáltatónak. A gépjármű irataiban, a vásárlást igazoló dokumentumokban önkormányzatunk szerepel. A gépjármű aktiválása nálunk történt. Hogyan járjon el önkormányzatunk és a többi önkormányzat a tulajdonrészükkel, annak analitikus nyilvántartásával, értékcsökkenésével, a hasznosításból származó bevétellel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...gesztorként megjelenő önkormányzatnak kell a járművet - aszámviteli politikájában rögzített eljárási rend szerint - állományba venni ajármű teljes bekerülési értékén.A használatbavétel után a tényleges igénybevételnekmegfelelően, a számviteli politikában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzati társulás

Kérdés: Önkormányzatunk a szomszéd önkormányzattal építési-igazgatási feladatok ellátására igazgatási társulást hozott létre. A társulási szerződésben foglaltak szerint a szomszéd önkormányzat finanszírozza a felmerült kiadásokat. A társulási szerződés e pontja alapján lehet-e kérni a kiadások megtérítését, vagy le is kell számlázni azokat? Milyen SZJ-számon, milyen áfamértékkel?
Részlet a válaszából: […] ...adóalanynak. Az adóalanyiságból eredő kötelezettségeket és jogokat a társönkormányzat által kijelölt közös képviselő (pl. a gesztorönkormányzat) gyakorolja. A gesztorönkormányzat (pl. a B) azonban nem a saját nevében, hanem a többi társönkormányzat (az A és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
Kapcsolódó címkék:  

Osztatlan közös tulajdon elszámolása

Kérdés: Hogyan történik az osztatlan közös tulajdon elszámolása?A Költségvetési Levelek 79. kérdésében szereplő önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában lévő közmű számviteli analitikus és főkönyvi nyilvántartása hol történik? A gesztornál egy összegben, vagy meg kell osztani az önkormányzatok között? Ha meg kell osztani a nyilvántartásokban a tulajdont (jelenleg a gesztor tartja nyilván), az milyen gazdasági eseményt jelent?
Részlet a válaszából: […] ...Költségvetési Levelek 79. kérdésére kétféle konstrukcióban adtunk választ.Az első esetben a gesztor önkormányzat az elkészült közmű társönkormányzatot megillető tulajdonrészét kiszámlázza az érintett társönkormányzatoknak. Ez számviteli elszámolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.
Kapcsolódó címkék:    

Szerződéskötés gesztorönkormányzat által lebonyolított közműberuházás esetére

Kérdés: A gesztorönkormányzat által lebonyolított közműberuházás esetében hogyan kell szerződni ahhoz, hogy az áfa visszaigényelhető legyen?
Részlet a válaszából: […] ...konstrukció lehetséges: A társönkormányzatok megbíznak maguk közül egy önkormányzatot (gesztor), amelyik saját nevében bonyolítja le a beruházást, saját nevében köti a szerződéseket, s a kivitelezői számlák is az ő nevére szólnak. A gesztorönkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.