Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott gesztor tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Több önkormányzat által pályázaton elnyert jármű elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk több településsel együtt gesztorként pályázaton szelektívhulladék-szállító járművet nyert. A gépjárművet az önkormányzatok üzemeltetésre átadták a szolgáltatónak. A gépjármű irataiban, a vásárlást igazoló dokumentumokban önkormányzatunk szerepel. A gépjármű aktiválása nálunk történt. Hogyan járjon el önkormányzatunk és a többi önkormányzat a tulajdonrészükkel, annak analitikus nyilvántartásával, értékcsökkenésével, a hasznosításból származó bevétellel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]a tényleges igénybevételnek megfelelően, a számviteli politikában rögzített módon és leírási kulccsal el kell számolni a terv szerinti értékcsökkenést. Az egyedi analitikus nyilvántartást a jármű teljes értékével kell vezetni, de ebben a nyilvántartásban jelölni kell, hogy a jármű milyen részarányban képezi a gesztor önkormányzat tulajdonát. A pályázatban részt vevő önkormányzatok a jármű értékét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1024
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Önkormányzati társulás

Kérdés: Önkormányzatunk a szomszéd önkormányzattal építési-igazgatási feladatok ellátására igazgatási társulást hozott létre. A társulási szerződésben foglaltak szerint a szomszéd önkormányzat finanszírozza a felmerült kiadásokat. A társulási szerződés e pontja alapján lehet-e kérni a kiadások megtérítését, vagy le is kell számlázni azokat? Milyen SZJ-számon, milyen áfamértékkel?
Részlet a válaszból: […]megoldás is létezhet. Amennyiben az A önkormányzat anélkül téríti meg a B önkormányzat költségeit, hogy B önkormányzat bármiféle kötelezettséget vállalna az A önkormányzattal szemben, akkor szolgáltatásnyújtás nem valósult meg. Amennyiben a társulási szerződés értelmében a B önkormányzat kötelezettséget vállal az A önkormányzattal szemben, akkor szolgáltatásnyújtásról van szó, az A számlát köteles kiállítani. Amennyiben a B saját nevében, de A javára rendeli meg X szolgáltatást, akkor az Áfa-tv. 8. § (4) bekezdése értelmében a B-t úgy kell tekinteni, mint aki ugyanannak a szolgáltatásnak egyidejűleg az igénybe vevője és nyújtója is. Ez esetben a szolgáltatást tovább kell számlázni az A részére. Amennyiben az önkormányzatok társulati megállapodása a közös tulajdonban, közös használatban lévő ingó vagy ingatlan dolog létrehozására, illetve hasznosítására irányul (pl. közös szennyvízelvezető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 635
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Osztatlan közös tulajdon elszámolása

Kérdés: Hogyan történik az osztatlan közös tulajdon elszámolása?A Költségvetési Levelek 79. kérdésében szereplő önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában lévő közmű számviteli analitikus és főkönyvi nyilvántartása hol történik? A gesztornál egy összegben, vagy meg kell osztani az önkormányzatok között? Ha meg kell osztani a nyilvántartásokban a tulajdont (jelenleg a gesztor tartja nyilván), az milyen gazdasági eseményt jelent?
Részlet a válaszból: […]gesztorönkormányzattól. Ennek megfelelően az elszámolásnál a tulajdonrészt önálló tárgyi eszköznek kell tekinteni. A társönkormányzat mérlegében kimutatja a szóban forgó tulajdonrész értékét. A számla alapján kell a könyvekben a pénzügyi rendezést az általános szabályok szerint könyvelni. A tulajdonrész a társönkormányzat eszközeinek állományát növeli, ezért az állományba vételt mind a főkönyvi könyvelésben, mint az analitikus nyilvántartásokban rögzíteni kell. A második esetben az elkészült objektum az önkormányzatok közös tulajdonába kerül, működtetéséről tulajdonközösség gondoskodik. A társönkormányzatok részére a tulajdonrészt nem számlázzák ki. A kivitelezők számláikat a tulajdonközösség részére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 412
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Szerződéskötés gesztorönkormányzat által lebonyolított közműberuházás esetére

Kérdés: A gesztorönkormányzat által lebonyolított közműberuházás esetében hogyan kell szerződni ahhoz, hogy az áfa visszaigényelhető legyen?
Részlet a válaszból: […]önkormányzatoknak, azaz ellenérték fejében értékesíti, ami megalapozza a közműberuházáshoz kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított adó levonását (Áfa-tv. 32. §). Ha e konstrukcióban a gesztor a társönkormányzatok felhatalmazása alapján, az ő nevükben szerződik a kivitelezőkkel, akkor az adólevonással nem tud élni a gesztor, mivel a számlák nem szólhatnak a nevére. Az elkészült közmű az önkormányzatok közös tulajdonába kerül, a tulajdonközösség hasznosítja azt. Ez esetben a közmű tekintetében maga a tulajdonközösség minősül adóalanynak [Áfa-tv. 4. § (2) bekezdés], maga a tulajdonközösség (illetve a tulajdonközösség nevében a gesztor) szerződik a kivitelezőkkel. A beruházás a tulajdonközösség egészének nevében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 79
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,