Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

59 találat a megadott gyermekétkeztetés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Önkormányzati főzőkonyha
Kérdés: Önkormányzatunk intézménye rendelkezik főzőkonyhával. Az önkormányzat rendeletében az étkezési térítési díjra az alábbi kedvezményt nyújtja: "A településen minden oktatási, nevelési intézményi ellátott gyermeknek a nyersanyagnorma 30%-át kedvezményként biztosítja az önkormányzat". A kedvezményt nem rászorultsági alapon nyújtja, hanem mindenki kapja. Az önkormányzat a 30%-os kedvezményt az intézmény részére finanszírozásként biztosítja. Helyes-e így? Áfaszempontból a 30%-os kedvezmény után jelentkező kiadások áfájának 100%-át levonásba lehet helyezni?
Részlet a válaszból: […]díjat fizetnek a szülők az étkeztetésért. Azonban a teljesen ingyenesen étkezőkre jutó költség áfatartalma nem vonható le. Ez a szabály azokra az esetekre is vonatkozik, amikor jogszabály (Gvt.) alapján adják ingyen az ételt, és arra az esetre is, ha egyedi önkormányzati rendelet vagy határozat alapján.Aránytalanul alacsony árakra vonatkozóan csak kapcsolt felek közötti ügyletekben határoz meg szank-ciót az Áfa-tv.Az Áfa-tv. 67. §-ának (1) bekezdése szerint az ellenérték helyett a szokásos piaci ár az adó alapja abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása nem független felek között történik, feltéve, hogya) az ellenérték aránytalanul magas a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját egyébként az adólevonási jog nem egészében illeti meg;b) az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét az adólevonási jog nem egészében illeti meg;c) az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészében illeti meg, valamint a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése, 86. § (1) bekezdése és 87. §-a szerint mentes az adó alól.Az ellátottak nem kapcsolt felek az intézménnyel, illetve az önkormányzattal, ezért az aránytalanul[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5348
2. találat: Gyermekétkeztetési díj rendezése
Kérdés: Önkormányzatunk biztosítja az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést, azonban van egy család, amely rendszeresen nem egyenlíti ki a tartozását, a fizetési felszólítóra nem reagálnak. Milyen lehetőségeink vannak a térítési díj behajtására? Megtagadható ilyen esetben a gyermekek étkeztetése? Mennyire szabályos az étkezési térítési díj előre történő beszedése? Például szeptember 30-ig az októberi térítési díjak beszedése.
Részlet a válaszból: […]intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés.]A 328/2011. Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdése szerint az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési-díj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.Az önkormányzatnak arra van kötelezettsége, hogy az óvodai, iskolai étkeztetési lehetőséget biztosítsa. Az iskolában az étkeztetés igénybevétele nem kötelező, a szülő kérése, megrendelése alapján történik. A nem fizető szülő gyermekének étkeztetésére nincs jogszabályi kötelezettségük, mert ez szolgáltatás, amiért fizetni kell. Az iskolában az étkezésből kizárható a gyermek, ha a szülő nem fizet, ez szokásos eljárás is, de óvodai körülmények között ez csak úgy oldható meg, hogy nem viheti óvodába a gyermeket a szülő. Ennél a kérdésnél a közoktatási, óvodai szakmai előírásokat is figyelembe kell venni.Amennyiben a gyermek szociális veszélyeztetettségét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5306
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Önkormányzati tábor - COFOG
Kérdés: Az önkormányzat a művelődési házban - ami nem külön intézmény - nyári tábort szervez. A tábor rendezésével kapcsolatosan különböző kiadások merülnek fel, így többek között barkácsanyagok költsége, személyszállítás, belépődíjak, étkeztetés díja. A táborban részt vevő gyermekek részvételi díjat fizetnek. Milyen COFOG-ra kellene könyvelni a táborral kapcsolatos kiadásokat és bevételt? A kiadások közül az étkeztetést - ami napi egyszeri meleg ebédet jelent - milyen rovatra és COFOG-ra kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]pályázat, állami támogatás, amely meghatározná a használandó kormányzati funkciót, abban az esetben a bevételeket és a kiadásokat a 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción javasoljuk elszámolni. Az étkeztetés elszámolására, amennyiben nem szünidei
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5283
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Gyermekétkeztetés áfalevonásának szabályai
Kérdés: Önkormányzatunkhoz tartozó iskolák és óvodák gyermekétkeztetését szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel látjuk el. A jogszabályban meghatározott kategóriákat teljes elkülönítéssel tudjuk kimutatni. 100%-ban támogatott, 50%-ban támogatott és a teljes összeget fizetők. Mi az áfa-bevallásban levonható áfaként csak a nyersanyagra jutó áfát (50% és a nem támogatott) állítjuk be. Fizetendő adó a nem kedvezményes étkezők befizetéséből adódik. Önkormányzatunk a szülőnek csak a nyersanyagot és az áfát számlázza ki. A szolgáltató természetesen nyersanyag + rezsiköltséget számláz az önkormányzatnak. Levonásba helyezhetjük-e a rezsiköltség áfáját az 50%-os és a teljes összeget fizetők esetében? (Eddig nem vontuk le.)
Részlet a válaszból: […]felek közötti ár és a kedvezményekre vonatkozó szabályok) nem vonatkoznak erre az esetre. Az ellátottak nem kapcsolt felek, és nem tekinthető a kedvezményes ára az Áfa-tv. szerint adott árengedménynek sem.Levonásba helyezhetik a szállító számlája alapján a teljes térítési díjat és az 50%-os árat fizetők adagszámára jutó beszerzés teljes áfáját, ideértve a számlázott nyersanyag- és rezsiköltséget. A Gyvt. alapján nyújtott 50%-os kedvezmény esetében az adófizetési kötelezettség a ténylegesen fizetett térítési díj után keletkezik, ugyanakkor az előzetesen felszámított áfa levonásba helyezhető. A vásárolt étkeztetés árában mindig benne van a szállító által leszámlázott rezsiköltség is, amit nem számlázhatnak ki a Gyvt. előírásai alapján az ellátottakra. Ezeknek a szabályoknak a következtében a közétkeztető intézmények az étkeztetés tekintetében általában visszaigénylő pozícióban vannak, mivel a fizetendő (felszámított) áfa kevesebb, mint a levonható áfa.A kérdés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5129
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Gyermekétkeztetés
Kérdés: A Költségvetési Levelek 273-as számában a 4917-es szám alatti kérdés arra vonatkozott, hogy milyen teendői vannak az önkormányzatnak, illetve a költségvetési szervnek a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, ha alanyi adómentességet választ? Hasonló helyzetben lévő költségvetési szervként az alábbiakra várom válaszukat:
- Az önkormányzat megállapíthatja-e a nyersanyagnormát, és ezzel egyidejűleg az étkeztetésért fizetendő térítési díjat bruttó módon, azaz a korábbi nettó + áfa összeg összesen lenne a nyersanyagnorma, illetve a fizetendő térítési díj (pl. eredeti rendelet szerint 225 Ft + áfa, új rendelet szerint 286 Ft mindkét esetben)?
- Amennyiben a rendeletben a nyersanyagnorma 286 Ft, akkor az élelmezésvezetőnek a nyersanyag-beszerzést és -felhasználást eszerint kell nyilvántartania, azonban hogyan kell könyvelnünk ahhoz, hogy a 211-es készletek számlaértéke megegyezzen az élelmezésvezető által kimutatott készletértékkel?
Részlet a válaszból: […]étel nyersanyagára 286 Ft, akkor az eladási ár 286 Ft + 27% áfa, azaz 363 Ft. Az államháztartási számviteli előírások szerint az alanyi adómentes intézményeknek is külön kell könyvelni az áfát, vagyis nem könyvelhetik költségre. Ebből következően a nyersanyagköltségen 286 Ft-ot, azaz áfa nélküli árat kell kimutatniuk a könyvekben. A nyersanyag beszer-zé-si?ára az alanyi adómentes és az áfakörös intézményeknél is egyforma lesz, vagyis az áfát nem tartalmazó ár.Az önkormányzati rendeletben a település egészére nézve egyforma árat szoktak meghatározni az azonos típusú ételekre. Az ugyanazon helyről beszerzett ételek ára nem lehet eltérő intézményenként. Az önkormányzat megállapíthatja az árat bruttó módon, de ilyen esetben is az alanyi adómentes intézmény által kiszámlázott árat nem lehet adóalapra és áfára bontani, tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5002
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Gyermekétkeztetés térítési díja
Kérdés: Intézményünk minisztériumi fenntartású központi költségvetési szerv, szakközépiskola, kollégium. Iskolánknak eddig saját főzőkonyhája volt, így a kollégisták térítési díja a Gyvt. szerint az áfával növelt nyersanyagnorma volt (670 Ft + áfa/nap). Eddig az 50%-os, illetve ingyenesen étkező tanulók kedvezményét természetesen az iskola "állta". Most viszont vásárolt szolgáltatásként vesszük igénybe egy vállalkozótól a kollégisták részére az étkeztetést az általa kínált áron, 1340 Ft + áfa/nap. Hogyan kell megállapítani a fizetendő térítési díjat a tanulóink részére, és a kedvezményeket miként vegyük figyelembe?
Részlet a válaszból: […]kedvezményt kell biztosítani. A Gyvt. előírásai függetlenek attól, hogy saját főzőkonyhájuk van, vagy vásárolják az ételt.Saját főzőkonyha esetében a nyersanyagnormát anyagkiszabat alapján állapították meg. Vásárolt szolgáltatás esetében is meg kell tudni állapítani a nyersanyag és a rezsi összegét. Az ételszállító cégnek közölnie kell a nyersanyag árát. Ezt a kötelezettséget a szerződésben vagy a közbeszerzési kiírásban is meg kellett határozni. Az ételszállító által közölt nyersanyagárat számlázzák a tanulók felé áfával növelten, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4958
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Gyermekétkeztetés áfaelszámolása
Kérdés: Önkormányzati költségvetési szervként szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel ellátjuk a köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetést. Az étkezők között vannak teljes árat fizetők, illetve a Gyvt. szerinti normatív kedvezményekre figyelemmel ingyenes (100%-os normatív kedvezmény), valamint kedvezményes étkezők (50%-os normatív kedvezmény). A teljes árat fizetők, illetve a kedvezményes étkezők esetében az igénybe vett szolgáltatásról a gyermekek részére állítjuk ki a számlákat. Az 50%-os kedvezmény negatív tételként megjelenik a számlán. A számlát a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szolgáltatónak fizetett (anyagköltség és rezsiköltség) árnál alacsonyabb összegben állítjuk ki, a közgyűlés által rendelettel megállapított intézményi térítési díj, valamint a Gyvt. előírásai alapján. Az ingyenes étkezést igénybe vevőknek nem állítunk ki számlát. A térítési díjakra felszámítjuk a 27%-os áfát, amely az áfaelszámolásban fizetendő áfaként jelenik meg. Az áfabevallásban az ingyenes étkezőkre (100%-os normatív kedvezmény) eső áfát nem igényeljük vissza (sem fizetendő, sem levonható áfa nem merül fel). A teljes árat fizető, az ingyenesen és a kedvezményesen érkezőket tételesen el tudjuk különíteni adagszám alapján. Az adóbevallásban mind a teljes, mind a kedvezményes (50%-os normatív kedvezmény) étkezőkre eső előzetesen felszámított áfát levonható áfaként tüntetjük fel a szolgáltató által kiállított számlák alapján, mivel az ezekhez kapcsolódó beszerzés teljes mértékben adóköteles bevételszerző tevékenységet szolgál. Vagyis a kedvezményes étkezők után a beszerzéshez kapcsolódó teljes áfát levonásba helyezzük az adagszámok alapján (tehát nem csak a fizetendő áfa erejéig, és nem csak az erre az adagszámra jutó áfa felére). Levonható-e és figyelembe vehető-e az áfa elszámolása során a kedvezményes étkeztetés (50%-os normatív kedvezmény) esetében az arra az adagszámra jutó beszerzés teljes áfája?
Részlet a válaszból: […]adóalany olyan mértékben jogosult a rá áthárított előzetesen felszámított adó levonására, amilyen mértékben a beszerzés adóköteles bevételszerző tevékenységét szolgálja. Ebből a szabályból következően az ingyenesen adott étel beszerzési áfája nem helyezhető levonásba, mivel nem keletkeztet áfás bevételt.A termék vagy szolgáltatás vásárlásakor meg kell határozni, hogy az adott beszerzés áfája levonásba helyezhető-e vagy sem. Az adóalany köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a levonható és nem levonható áfa megállapítható (tételes elkülönítés).Vásárolt élelmezés esetén az élelmezési napló alapján megállapítható, hogy kik az ingyenes étkezők, és hány adag és milyen árkategóriába tartozó ételt (alsós, felsős, tízórai, ebéd, uzsonna, diétás stb.) vásároltak a részükre, így meghatározható, hogy az ételszállító cég számlájából mennyi a levonható, illetve nem levonható áfa.Amennyiben az ingyenesen adott ételre jutó beszerzési áfát nem vonják le, akkor az ingyenes étkeztetés után nem keletkezik áfafizetési kötelezettség, ugyanis az Áfa-tv. 14. §-ának (1) bekezdése alapján az ingyenes szolgáltatás után csak akkor minősül ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnak, és keletkeztet adófizetési és számlaadási kötelezettséget, ha volt előzetesen levonható áfa az adott beszerzéssel kapcsolatban.Az 50%-ot térítő étkezők után a ténylegesen fizetett összeg áfáját kell fizetendő adóként beállítani az áfabevallásba, ugyanis a fizetendő adó alapja főszabály szerint a pénzben kifejezett fizetett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől, akár harmadik féltől. A közétkeztetéshez adott állami, fenntartói támogatás nem árat befolyásoló támogatás, és szolgáltatás ellenértékének sem tekinthető, ezért nem képez áfaalapot.Az ellenérték helyett a szokásos piaci ár az adó alapja nem független felek között, ha az ellenérték aránytalanul magas, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját egyébként az adólevonási jog nem egészében illeti meg, vagy az ellenérték aránytalanul alacsony, és a beszerzőt az adólevonási jog részben illeti meg (Áfa-tv. 67. §). Az ellátottak, közétkeztetésben részt vevők nem kapcsolt felek az önkormányzattal, illetve intézményével, ezért az adóalap piaci árra történő módosításának szabályait nem kell alkalmazni.A vásárolt élelmezésnél nincs olyan szabály, ami szerint a fizetendő adó erejéig lehet levonni az áfát. A gyermekétkeztető intézmények jellemzően visszaigénylő pozícióban vannak a gyermekétkeztetés vonatkozásában, egyrészt mert az 50%-os étkezőkre jutó beszerzési áfa teljes egészében levonható, másrészt azért, mert a Gyvt. alapján a teljes árat fizetőknek is csak a nyersanyag számlázható ki, ugyanakkor vásárolt élelmezésnél a szállító felszámít rezsiköltséget is, aminek az áfája a teljes árat fizetők és az 50%-os étkezők tekintetében levonható.A helyes gyakorlat konkrét példán keresztül bemutatva:Három gyerek vesz igénybe gyermekétkeztetést, "A"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4949
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Gyermekek étkeztetésének térítésidíj-átvállalása
Kérdés: Az alábbi költségvetési intézményi gazdasági eseménnyel kapcsolatosan szeretném a segítségüket kérni. Önkormányzatunk helyi rendelet alapján, rászoruló családok részére, átvállalja a gyermekek étkeztetésének térítési díját részben vagy egészében, meghatározott időtartamra. Ez a kedvezmény nem azonos a jogszabály által kötelezően adott normatív kedvezménnyel. A gyermekétkeztetési feladatokat önkormányzatunk saját intézménye látja el. Az önkormányzatnál felmerült kiadásokat 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción és K355 Egyéb dologi kiadások és K351 Működési célú áfa rovaton számoljuk el, természetbeni juttatásként. Az étkeztetési feladatokat ellátó intézménytől számlát (áfát is feltüntetve) kérünk a gyermek étkezési napjaira vonatkozóan, melyet a kedvezményt megállapító határozatra hivatkozva az önkormányzat részére kell kiállítania. Ezt a számlát az intézmény térítési díjként számlázza ki, és térítési díj + kiszámlázott áfa bevételként számolja el a könyvelésében. Az önkormányzatnál a természetbeni juttatás pénzügyi teljesítése, elszámolása az intézmény által kiállított számla alapján történik. A?fenti gazdasági esemény elszámolásával, bizonylatolásával helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]kiállítani. Ez a tevékenység az egyéb vendéglátás körébe tartozik, amelynek az áfamértéke 27%. Az önkormányzatnak nincs lehetősége az áfát levonásba helyezni az Áfa-tv. 120. §-a alapján, mivel áfás bevétele nem keletkezik, hiszen juttatásként adja a rászorulóknak.A gazdasági esemény könyvelése és adójogi kezelése során helyesen járnak el. A helyi rendelet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4937
9. találat: Óvodai térítési díj számlázása
Kérdés: Intézményünkben az óvodai étkezési térítési díjat számlázhatjuk-e a szülő nevére? (Eddig minden esetben a gyermek nevére történt a számlázás.) A szülő a munkáltatójától igénybe kívánja venni cafeteriajuttatás formájában a befizetett összeget.
Részlet a válaszból: […]bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a kifizető a bölcsődei, óvodai szolgáltatás térítési díját a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg.Tehát januártól az Szja-tv. által deklarálásra került, hogy a számla a magánszemély nevére kiállított számla alapján is adómentesen téríthető. Ezzel egyértelműen az volt a szándék, hogy a térítési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4934
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Gyermekétkeztetés elszámolása
Kérdés: Milyen változásokat eredményez, és milyen intézkedéseket kell tenni a gyermekétkeztetés elszámolása során, ha az élelmezést nyújtó intézmény alanyi adómentességet választ (tekintettel a határérték 12 millió Ft-ra történő emelésére)? Az természetes, hogy a térítési díj ebben az esetben megegyezik a nyersanyagnorma összegével, tehát a szülő az áfa összegével csökkentett térítési díjat fizet. A nyersanyagnorma nem változik, mivel az továbbra is a beszerzett élelmezési anyagok áfa nélküli összegét kell, hogy tartalmazza. Azonban a beszerzésekhez kapcsolódó alanyi áfamentesség esetén nem igényelhető vissza, tehát az intézmény "ráfizet", a szülő pedig "jól jár" az alanyi mentesség választása esetén. Kérem szíves válaszukat, hogy jól gondolom-e ezt a problémát, esetleg vannak általam nem ismert vagy nem helyesen értelmezett szabályok ebben a kérdésben?
Részlet a válaszból: […]felszámított áfát nem könyvelhetik költségnemekre, az áfa összegét a levonható, vagy jelen esetben a le nem vonható áfára kell könyvelni. A nyersanyagnorma nem tartalmaz áfát. A le nem vonható áfa ráfordításként kerül elszámolásra, és nem része az önköltségnek. Az alanyi adómentes szervezetek esetében is kötelező az áfát külön könyvelni.A közétkeztetés térítési díjait az önkormányzat határozza meg helyi rendeletben. A rendeletben településenként egyforma árakat szabnak meg. Amennyiben a helyi rendeletben a térítési díjakat úgy határozták meg, hogy nyersanyagnorma + áfa, akkor az Önök intézménye az áfát nem számíthatja fel, nem szedi be a szülőktől, ebből következően fizetendő áfa sem lesz az adóhatóság felé. Ha az önkormányzat bruttó árakat határozott meg, akkor sem lehet az Önök intézményénél a bevételt alap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4917
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 59 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést