Járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályok

Kérdés:

Költségvetési szervünknél kérdésként merült fel, hogy mentesül-e a foglalkoztató a járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályok alkalmazása alól a tárgyhónap tekintetében, ha a munkavállaló a hónapnak legalább egy napján a Tbj-tv. 27. §-ának (3) bekezdésében felsorolt ellátások valamelyikében részesül, vagy tanulmányokat folytat?

Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján, a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka (a továbbiakban: járulékfizetési alsó határ) azzal, hogy haa) a biztosítási kötelezettséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

Kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottainak gyermek- nevelési támogatása

Kérdés: A 88/2019. Korm. rendelet 65. §-ában szabályozott gyermeknevelési támogatás számítása többgyermekes szülő esetén hogyan szabályos? Lehetőleg 3 gyermekes jogosultra vonatkozóan szeretném kérni a példa bemutatását.
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás bruttó összege két részből áll össze:1. alapösszeg, és2. két vagy több gyermek esetén a gyermekszámhoz igazodó kiegészítő összeg.A támogatás alapösszege:a) főszabályként a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Munkahelyvédelmi akcióterv

Kérdés: A Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetéseket melyik főkönyvi számon kell elszámolnunk abban az esetben, ha központi költségvetési szerv vagyunk? A 05/5022 főkönyvi szám a helyi önkormányzatok törvényi befizetéseit tartalmazza, viszont a 39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a központi költségvetési szerveknek is befizetési kötelezettséget ír elő.
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szervek – más munkáltatókhoz hasonlóan – a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal összefüggésben igénybe vehették a szociális hozzájárulási adóból a Munkahelyvédelmi akcióterv keretében nyújtott kedvezményeket, de a kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjazása esetén jubileumi jutalomra jogosultság

Kérdés: Köztisztviselő nő részére 40 éves korkedvezményes nyugdíjazásakor jár-e a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. alapján a köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. Amennyiben tehát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Közalkalmazott nő negyvenéves öregségi nyugdíja

Kérdés: 1957. 09. 16-án születtem. 1976. augusztus 1-jétől folyamatosan közalkalmazottként dolgozom a megyei és városi könyvtárban. A főiskolai tanulmányaimat levelező tagozaton végeztem, munka mellett. Két gyermekemmel 3-3 évig voltam gyermekgondozási szabadságon. Közalkalmazotti jog­viszonyom mindvégig folyamatos, ez az első és úgy tűnik, az utolsó munkahelyem is. Szeretném igénybe venni a nők negyvenéves kedvezményes nyugdíjazását. Mikor mehetek el nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, akia) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, ésb) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll.Jogosultsági időnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Fizetés nélküli szabadság – járulék

Kérdés: Amennyiben a dolgozó fizetés nélküli szabadságot kér egyéb célból, nem a törvényben nevesített okokból, akkor valóban köteles megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot arra az időszakra, amíg szünetel a biztosítása?
Részlet a válaszából: […] Az a belföldi személy, aki nem biztosított, így például azért, mert szünetel a biztosítása, és nincsen másik biztosítási jogviszonya, továbbá egészségügyi szolgáltatásra a Tbj-tv. egyéb rendelkezései alapján sem jogosult, köteles havonta 6810 Ft egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Keresőtevékenység folytatása főállású anya által; határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése GYES alatt

Kérdés: Főállású anya dolgozhat-e 40 órát hetente, vagy csak 30 órás lehet? Ha a GYES-en lévő anyának megszűnik a határozott idejű közalkalmazotti szerződése, meg kell szüntetni a jogviszonyát, és a ki nem vett szabadságát meg kell váltani (kifizetni)?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy (főállású anya) keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.A határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Közalkalmazott felmentése "nők 40 éves öregségi nyugdíjára való jogosultság" címén

Kérdés: 2014. március 30-án lesz meg a 40 éves munkaviszonyom. Közalkalmazottként 8 hónap felmentési idő jár, amelyből 4 hónapot kötelező kiadni. Tehát 2013. december 1-jétől nem kellene dolgoznom. Kérdésem, hogy változott-e valami most július 1-jétől? Vagy az elindított nyugdíjazásra már nem vonatkozik az esetleges változás? Nekem a 8 hónap 2013. augusztus 1-jével kezdődne, ezért a munkahelyemre már beadtam a kérelmemet.
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 18. §-ának (2a) bekezdése alapján öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.

"40 éves kedvezményes jubileumi jutalomra" jogosultság

Kérdés: 1973. 10. 08-tól van folyamatos munka­viszonyom mint közalkalmazott. 2011. 12. 31-ig megszerzett szolgálati időm 38 év 97 nap. Úgy értesültem, hogy a 40 éves jubileumi jutalom 1974. augusztus 1-jétől számolandó. Mikor mehetek el nyugdíjba, hogy megkapjam a 40 éves jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből kiderül, hogy az Ön szolgálati ideje 2012. december 31-ig – feltéve hogy jogviszonyában változás nem történt – 39 év 97 nap, az azonban nem, hogy ebből mennyi számít jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek, és az sem, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Vállalkozásba adott gyermekétkeztetés

Kérdés: Önkormányzatunknak nincs konyhája, ezért a gyermekétkeztetést vállalkozásba adta. Hogyan történik a vállalkozásba adott gyermekétkeztetés számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként fogja nyújtani az önkormányzat az óvodások és a tanulók részére. A vásárolt élelmezés az 55221. Vásárolt élelmezés kiadása főkönyvi számlán kerül könyvelésre.A vásárolt élelmezés főkönyvi számlán kerülnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
1
2
3