Hóközi bér könyvelése

Kérdés: Önkormányzati alrendszer hóközibér--könyvelésénél egy gazdasági szervezet a hóközi kifizetéseket időbeli elhatárolásba könyveli, majd a következő hónapban visszakönyveli. Helyes-e ez a könyvelési módszer, mivel az időbeli elhatárolás a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezetében csak a december havi kifizetéseket említi?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a költségvetési szerv a havi illetményt nem a szokott időben, hónap elején utalja a dolgozójának, hanem a tárgyhónapot megelőző hónapban, hó közben, akkor azt illetményelőleg folyósítása címén fogják lekönyvelni, melynek számviteli elszámolása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Decemberi megbízási díjak

Kérdés: Központi költségvetési intézményként hogyan kell könyvelni a 2016. december hóban hóközi számfejtésként elutalt megbízási díjakat? Helyes-e az az eljárás, hogy csak a 2016-ban elutalt nettó megbízási díj kerül rá rovatra, és ugyanez az összeg kerül előírásra kötelezettségként (bérnaplón) 2016-ban, a levont járulékrész, illetve a fizetendő szociális hozzájárulási adó pedig 2017-ben? A 3661-es főkönyvi számra csak a K1101-es rovathoz kapcsolódó december hóközi kifizetéseket könyvelhetem, vagy minden december hóközi kifizetést?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben december hónapban nem K1101. rovaton elszámolandó személyi juttatás (hóközi számfejtés, megbízási díj) kerül kifizetésre, akkor a nettó összeget a szokásos módon, kell könyvelni, mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben.Számviteli elszámolása:Nettó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Decemberi hóközi illetménykifizetés

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, azt szeretnénk kérdezni, mi a teendőnk a decemberben hóközi kifizetéseként kifizetett személyi juttatások elszámolásával? A kifizetéseket a 39212181-es Nettó illetmény elszámolási T oldalára könyveljük, és a következő év januári feladás során kerülnek az 5-ös számlaosztály T oldalára. Maradhat év végén a hóközi kifizetés a 39-es T oldalán, vagy át kell könyvelnünk az 5-ös számlaosztályba év végi zárás előtt?
Részlet a válaszából: […] ...szervek által foglalkoztatottaknak(köztisztviselők, közalkalmazottak, bírák, ügyészek stb.). Abban az esetben, haelőfordul olyan eset, hogy hóközi kifizetésre kerül sor, pl.: jogviszonymegszüntetésénél, akkor a kifizetett nettó illetményt a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.