Előző évi juttatások kimutatása

Kérdés: A 2021 decemberében kifizetett hóközi juttatások a 3661-es főkönyvi számlán kerültek kimutatásra. A 3661-es főkönyvi számlán szereplő összeget a 2021. évi maradványkimutatás tartalmazza. Hogyan kell helyesen elszámolni a 2022-es évben költségként a K1-es rovatokon a 3661-es főkönyvi számlán szereplő összeget?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 48. §-ának (9) bekezdése alapján a decemberben kifizetett illetmények, munkabérek összegét, ideértve az egyébként a K1101. rovaton elszámolandó más kifizetéseket is, a 3661. december havi illetmények, munkabérek elszámolásai könyvviteli számlán kell kimutatni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Decemberben kifizetett személyi juttatások könyvelési tételei

Kérdés: A decemberben kifizetett személyi juttatások könyvelési tételeit szeretném megkérdezni mind a pénzügyi, mind a költségvetési számvitelt érintően. Kizárólag a december havi törvény szerinti illetményt kell a 36-os számlára átvezetni, vagy a teljes decemberi személyi juttatások összegét? Milyen könyvelési tételeket kell alkalmazni a személyi juttatások elhatárolása során, és mely személyi juttatások tételeit kell elhatárolni? Milyen személyi jellegű és munka-adókat terhelő járulékkifizetések szerepelhetnek kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételei között?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 48. §-a (9) bekezdésének a) pontja szerint a kifizetett december havi illetmények, munkabérek összegét – ideértve az egyébként a K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is – a 3661. december havi illetmények,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Hóközi bér könyvelése

Kérdés: Önkormányzati alrendszer hóközibér--könyvelésénél egy gazdasági szervezet a hóközi kifizetéseket időbeli elhatárolásba könyveli, majd a következő hónapban visszakönyveli. Helyes-e ez a könyvelési módszer, mivel az időbeli elhatárolás a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezetében csak a december havi kifizetéseket említi?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a költségvetési szerv a havi illetményt nem a szokott időben, hónap elején utalja a dolgozójának, hanem a tárgyhónapot megelőző hónapban, hó közben, akkor azt illetményelőleg folyósítása címén fogják lekönyvelni, melynek számviteli elszámolása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Decemberi megbízási díjak

Kérdés: Központi költségvetési intézményként hogyan kell könyvelni a 2016. december hóban hóközi számfejtésként elutalt megbízási díjakat? Helyes-e az az eljárás, hogy csak a 2016-ban elutalt nettó megbízási díj kerül rá rovatra, és ugyanez az összeg kerül előírásra kötelezettségként (bérnaplón) 2016-ban, a levont járulékrész, illetve a fizetendő szociális hozzájárulási adó pedig 2017-ben? A 3661-es főkönyvi számra csak a K1101-es rovathoz kapcsolódó december hóközi kifizetéseket könyvelhetem, vagy minden december hóközi kifizetést?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben december hónapban nem K1101. rovaton elszámolandó személyi juttatás (hóközi számfejtés, megbízási díj) kerül kifizetésre, akkor a nettó összeget a szokásos módon, kell könyvelni, mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben.Számviteli elszámolása:Nettó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

2014 decemberében kifizetett megbízási díj elszámolása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a 2014. decemberben hóközi kifizetésként számfejtett megbízási díjakat? A Kincstár feladásában 2014. decemberben szerepelnek majd ezek a tételek, de a nettó részük már 2014-ben ki lett fizetve. Jó-e az a megoldás, hogy pénzügyi számvitelben lekönyvelem ezen megbízási díjak bruttó értékét és a szociális hozzájárulási adót, így a 42-esen ott lesz a levont járulékrész és a szociális hozzájárulási adó kötelezettségként, a költségvetési számvitelben pedig csak a nettó részt könyvelem le a kifizetéskor a megfelelő K1-es rovatra?
Részlet a válaszából: […] A 2014. decemberi megbízási díjak kifizetett (nettó) összegét 2014-ben a költségvetési számvitelben el kell számolni a K1. rovatcsoport megfelelő rovatán tényleges személyi juttatási kiadásként. A pénzügyi számvitelben a 2014. december havi számfejtett személyi juttatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Utalványrendelet

Kérdés: Mikor tekinthető egy utalványrendelet szabályosnak, egy szakértői díj, illetve tolmácsolásért kapott megbízási díj esetén, mit mond erről a jogalkotó?
Részlet a válaszából: […] Elsőként a kötelezettségvállalás, utalványozás belső szabályzatának és a gyakorlatnak összhangját kell megvizsgálni, és azt, hogy ezek szinkronban vannak-e a jogszabályi követelményekkel. Meg kell győződniük arról, hogy a Forrás SQL program szállítói modulja a belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Decemberi hóközi illetménykifizetés

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, azt szeretnénk kérdezni, mi a teendőnk a decemberben hóközi kifizetéseként kifizetett személyi juttatások elszámolásával? A kifizetéseket a 39212181-es Nettó illetmény elszámolási T oldalára könyveljük, és a következő év januári feladás során kerülnek az 5-ös számlaosztály T oldalára. Maradhat év végén a hóközi kifizetés a 39-es T oldalán, vagy át kell könyvelnünk az 5-ös számlaosztályba év végi zárás előtt?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerveknél – függetlenül azilletmény-számfejtési rendszertől – a december havi illetmények a módosítottteljesítés szemléletű kettős könyvvitel miatt január havi kiadást jelentenek.Az illetmény fogalmában csak a jogviszonyról szóló törvények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.