Idegen tulajdonon végzett beruházás

Kérdés: Az önkormányzat a helyi katolikus gimnázium megépítése során az engedélyes tervek, műszaki ellenőri feladatok, közműcsatlakozási díjak és csapadékvíz-elvezetés kiadásait fedezte. Ez az összeg 85 millió forint, melyet az önkormányzat beruházásként tart nyilván. Az ingatlan tulajdonosa az egyházmegye. Mi az a jogszabály, amelyre hivatkozva át tudja adni az önkormányzat az idegen tulajdonon végzett beruházást az egyházmegyének? Kötelező az átadás? Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Mötv. 108. §-ának (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható egyház, egyházi jogi személy részére hitéleti feladatai elősegítése, vagy az általa végzett állami, önkormányzati - így különösen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Alaki hibás számla kezelése

Kérdés: Beruházási szállító számláját alaki tartalom miatt visszaküldtük a számlán megjelölt címre, ahonnan "nem kereste" jelzéssel intézetünkbe visszaérkezett a levél, benne a számla. (Összesen - 2020. március óta - 3 alkalommal küldtük ki a levelet, mellékelve a számlát.) Telefonon többször próbáltuk elérni a szállítót, de nem veszik fel, e-mailre nem reagálnak. A tárgyi eszközt (kis értékű) az integrált gazdasági rendszer tárgyi moduljában állományba vettük "Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele számla nélkül" jogcímen, a leltárra kiadtam. Tanácsukat szeretnénk kérni, ha továbbra sem tudunk a beszerzéshez szállítói számlát kötni, illetve az eszköz árát - objektív okok miatt - kiegyenlíteni, akkor az év végén (és a következő X évben) maradhat-e a nyilvántartásomban ezen a beszerzési jogcímen, vagy vegyük be az állományunkba mint "idegen eszközt"?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 15. §-ának (1) bekezdése szerint - azonosan az Szt. 47. §-ának (9) bekezdésével - a bekerülési (beszerzési) érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.
Kapcsolódó címkék:    

Idegen tulajdonon végzett beruházás

Kérdés: Az egyesület pályázatból az önkormányzat épületét újította fel. Idegen tulajdonon végzett beruházásként tartotta eddig nyilván. Szeretné az önkormányzatnak átadni, amely alap + áfa értéken tartotta eddig nyilván, ezt az értéket mutatta felénk ki. Jól gondolom, hogy az önkormányzat csak nettó értéken veszi be?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat ingatlanán egy egyesület hajtott végre felújítást, amit átad az önkormányzat részére. Az, hogy az alapítvány milyen értéken tartotta nyilván ezt a felújítást, nem befolyásolja, hogy az önkormányzatnak az átvett felújítást milyen értékben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címkék:      

Idegen ingatlanon végzett felújítás

Kérdés: Egy önkormányzat idegen helyrajzi számú ingatlanon végzett felújítást (magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan) pályázat keretében, melyet köteles könyveiben nyilvántartani. A kérdésünk arra irányul, hogy az Áhsz. alapján milyen főkönyvi számot kell alkalmazni úgy, hogy az ingatlanvagyon-kataszterrel való egyezőség is fennálljon?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 11. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a mérlegben az ingatlanokat és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az Szt. 26. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal kell kimutatni.Az Szt. 26. §-ának (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Idegen épületen végzett beruházás/felújítás

Kérdés: Idegen épületen végzett beruházást/felújítást hogyan könyveljük helyesen? Intézetünknél felügyeletiszerv-változás történt, ezért az ingatlanok az 1-es számlaosztályból átkerültek a 0-s számlaosztályba, mivel az ingatlan tulajdonjoga a korábbi felügyeleti szervnél maradt, s nekünk szerződés alapján csak használati jogunk van. Az ingatlanon nyílászárócserét, mennyezetbe épített lámpa cseréjét stb. szeretnénk végezni. Hogyan történik ennek helyesen a nyilvántartása és a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...amely aktiváláskor növeli majd az ingatlan értékét. Tehát a befejezetlen felújítást fogják majd átadni az ingatlan tulajdonosának.Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolásaFelújításátadás a pénzügyi számvitel szerint:T 863 Térítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
Kapcsolódó címkék:    

Idegen tulajdonú eszközök

Kérdés: Dolgozónk külső pályázat útján, külföldről beszerzett 2 db 1 millió Ft értékű videokártyát. Az eszköz beszerzése, tulajdonlása nem érinti az intézetet, tőlünk független. Dolgozónk az említett eszközöket az intézet tulajdonában álló, helyileg is itt található számítógépekbe szereltette be, hogy segítse a munkáját. Adott esetben, pl. munkaviszony-megszűnés esetén, a dolgozó a fent említett eszközöket is magával viszi további használatra. Helyesen járunk el, ha idegen eszközként nyilvántartásba veszünk speciális nagy értékű videokártyát, egyéb esetben mi lenne a megfelelő eljárás a fentiek ismeretében?
Részlet a válaszából: […] ...A kérdéses eszközt analitikus nyilvántartásban kell idegen tulajdonú eszközként nyilvántartásba venni, és a leltározás során is idegen eszközként kell leltározni. Célszerű ilyen esetben tárolási nyilatkozatot felvenni, vagy megállapodást kötni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
Kapcsolódó címke:

Idegen tulajdonon végzett beruházás

Kérdés: Önkormányzatunknál többször előfordult, hogy olyan ingatlanon kellett járdát vagy vízelvezetést építtetnünk, ami nem a mi tulajdonunk, hanem pl. kivett országos közútként a magyar állam tulajdona, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében van. A Magyar Közúttól minden esetben kell kérnünk ilyenkor munkavégzési engedélyt és közútkezelői hozzájárulást is. Milyen dokumentum alapján vezethetjük ki a könyveinkből ezen beruházások értékét? Véleményünk szerint erre megállapodásnak kellene létrejönnie, és ez alapján lenne átadható a beruházás. Mit tehetünk, ha a beruházás megvalósult, és szeretnénk pl. a járdaépítés értékét kivezetni a könyveinkből?
Részlet a válaszából: […] ...nincs információ arról, hogy ki a tulajdonosi joggyakorló), majd ők fogják vagyonkezelésbe adni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek.Idegen eszközökön végzett beruházás átadásának elszámolása pénzügyi számvitel szerint a következő:T8434 - K151Idegen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

Bérelt ingatlanon végzett felújítási munkát, beruházást terhelő előzetesen felszámított áfa levonhatósága

Kérdés: Egy egyéni vállalkozó az adóköteles tevékenységét 2014. november 1-je óta lakóingatlannak nem minősülő, bérelt ingatlanon végzi. Az ingatlant tárgyi eszközként tartja nyilván. Az ingatlant 2016-ban felújítatta. Az egyéni vállalkozó a beruházás során felmerült előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte.
A beruházás értékét a bérbeadó nem térítette meg részére, tehát nem történt "továbbszámlázás". Az egyéni vállalkozó a bérleti szerződést 2018. január 1-jével felmondta. Az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás előzetesen felszámított áfája tekintetében kell-e alkalmazni az Áfa-tv. 135. §-át vagy az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint az Áfa-tv. említett szakaszai közül egyik sem alkalmazható az alábbiak alapján. A?135. § alkalmazásának feltétele, hogy a termék tárgyi eszköznek minősüljön. A nem saját tulajdonú ingatlan ugyanakkor nem tekinthető az adózó tárgyi eszközének,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

Idegen tulajdonú eszközök értékcsökkenése

Kérdés: A "0" számlaosztályban a befektetett eszközökre (01. nyilvántartási számlák) 2013-ig értékcsökkenést számoltunk el. Kötelező-e az idegen tulajdonok esetében is értékcsökkenést elszámolnunk, továbbá megtehető-e, hogy az eddig elszámolt értékcsökkenés nélkül - bruttó értéken - nyitunk a "0" számlaosztályban 2014-ben, és nem visszük át az eddig elszámolt értékcsökkenést (jogszabályi rendelkezés)?
Részlet a válaszából: […] ...számláit és ellenszámláit.A befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számlái azon idegen eszközök nyilvántartására szolgálnak, melyeket az adott szervezetre bíztak (bérbe vett, bizományba átvett eszközök stb.),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.