Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott idegen eszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alaki hibás számla kezelése

Kérdés: Beruházási szállító számláját alaki tartalom miatt visszaküldtük a számlán megjelölt címre, ahonnan "nem kereste" jelzéssel intézetünkbe visszaérkezett a levél, benne a számla. (Összesen - 2020. március óta - 3 alkalommal küldtük ki a levelet, mellékelve a számlát.) Telefonon többször próbáltuk elérni a szállítót, de nem veszik fel, e-mailre nem reagálnak. A tárgyi eszközt (kis értékű) az integrált gazdasági rendszer tárgyi moduljában állományba vettük "Folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vétele számla nélkül" jogcímen, a leltárra kiadtam. Tanácsukat szeretnénk kérni, ha továbbra sem tudunk a beszerzéshez szállítói számlát kötni, illetve az eszköz árát - objektív okok miatt - kiegyenlíteni, akkor az év végén (és a következő X évben) maradhat-e a nyilvántartásomban ezen a beszerzési jogcímen, vagy vegyük be az állományunkba mint "idegen eszközt"?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információk stb.) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani szükséges, ha az jelenős összegű, azaz meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot.A fentiek szerint az eszköz könyvelését a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet II. Fejezet Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások A) Vásárlás elszámolása cím 3)-4) pontjai szerint el kell végezni a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. Mind az eszközt, mind a kötelezettséget ki kell mutatni a könyvekben. Jelen esetben a számla rendelkezésre áll, a kérdésben szereplő információk szerint csak alaki hibás, a teljesítést nem vitatják, tehát az eszköz bekerülési értéke megállapítható. Az alaki hiba elvileg nem akadálya a pénzügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5313
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Idegen tulajdonon végzett beruházás

Kérdés: Az egyesület pályázatból az önkormányzat épületét újította fel. Idegen tulajdonon végzett beruházásként tartotta eddig nyilván. Szeretné az önkormányzatnak átadni, amely alap + áfa értéken tartotta eddig nyilván, ezt az értéket mutatta felénk ki. Jól gondolom, hogy az önkormányzat csak nettó értéken veszi be?
Részlet a válaszból: […]átvételére vonatkozó szabályok szerint kell elszámolnia. Az Áhsz. 15. §-ának (4) bekezdése alapján az Szt. 50. §-ának (4) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis az eszközt piaci értéken kell nyilvántartásba venni. Az Áhsz. 14. §-ának (14) bekezdése szerint - az Szt. 45. §-ának (1) bekezdésével összhangban - az egyéb eredményszemléletű bevételként elszámolt térítés nélkül átvett eszközöket, halasztott bevételként el kell határolni.A halasztott eredményszemléletű bevételt az átvett eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségként, illetve ráfordításként történő elszámolásakor kell feloldani. Amennyiben az egyesület jogosult volt az áfát visszaigényelni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5236
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Idegen ingatlanon végzett felújítás

Kérdés: Egy önkormányzat idegen helyrajzi számú ingatlanon végzett felújítást (magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan) pályázat keretében, melyet köteles könyveiben nyilvántartani. A kérdésünk arra irányul, hogy az Áhsz. alapján milyen főkönyvi számot kell alkalmazni úgy, hogy az ingatlanvagyon-kataszterrel való egyezőség is fennálljon?
Részlet a válaszból: […]között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is. Ennek megfelelően tehát a bérelt ingatlanon végzett és aktivált beruházást, felújítást a 12. Ingatlanok számlacsoportban kell szerepeltetni. A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásban az önkormányzat tulajdonában lévő önálló ingatlanokat kell szerepeltetni. A jogszabály előírja, hogy mit kell önálló ingatlannak tekinteni, és kimondja, hogy nem tartoznak ide az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5153
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Idegen épületen végzett beruházás/felújítás

Kérdés: Idegen épületen végzett beruházást/felújítást hogyan könyveljük helyesen? Intézetünknél felügyeletiszerv-változás történt, ezért az ingatlanok az 1-es számlaosztályból átkerültek a 0-s számlaosztályba, mivel az ingatlan tulajdonjoga a korábbi felügyeleti szervnél maradt, s nekünk szerződés alapján csak használati jogunk van. Az ingatlanon nyílászárócserét, mennyezetbe épített lámpa cseréjét stb. szeretnénk végezni. Hogyan történik ennek helyesen a nyilvántartása és a könyvelése?
Részlet a válaszból: […]hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik. Továbbá eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.Karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5098
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Idegen tulajdonú eszközök

Kérdés: Dolgozónk külső pályázat útján, külföldről beszerzett 2 db 1 millió Ft értékű videokártyát. Az eszköz beszerzése, tulajdonlása nem érinti az intézetet, tőlünk független. Dolgozónk az említett eszközöket az intézet tulajdonában álló, helyileg is itt található számítógépekbe szereltette be, hogy segítse a munkáját. Adott esetben, pl. munkaviszony-megszűnés esetén, a dolgozó a fent említett eszközöket is magával viszi további használatra. Helyesen járunk el, ha idegen eszközként nyilvántartásba veszünk speciális nagy értékű videokártyát, egyéb esetben mi lenne a megfelelő eljárás a fentiek ismeretében?
Részlet a válaszból: […]könyvekben, mérlegben nem szerepelhet. A kérdéses eszközt analitikus nyilvántartásban kell idegen tulajdonú eszközként nyilvántartásba venni, és a leltározás során is idegen eszközként kell leltározni. Célszerű ilyen esetben tárolási nyilatkozatot
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4923
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Bérelt ingatlanon végzett felújítási munkát, beruházást terhelő előzetesen felszámított áfa levonhatósága

Kérdés: Egy egyéni vállalkozó az adóköteles tevékenységét 2014. november 1-je óta lakóingatlannak nem minősülő, bérelt ingatlanon végzi. Az ingatlant tárgyi eszközként tartja nyilván. Az ingatlant 2016-ban felújítatta. Az egyéni vállalkozó a beruházás során felmerült előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte.
A beruházás értékét a bérbeadó nem térítette meg részére, tehát nem történt "továbbszámlázás". Az egyéni vállalkozó a bérleti szerződést 2018. január 1-jével felmondta. Az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás előzetesen felszámított áfája tekintetében kell-e alkalmazni az Áfa-tv. 135. §-át vagy az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdését?
Részlet a válaszból: […]ingatlanon végzett beruházás, felújítás - amennyiben az az ingatlan Ptk. szerinti alkotórészévé vált - átruházása nem tekinthető termékértékesítésnek, tekintve, hogy a tulajdonjogot illetően a beruházás osztja az ingatlan jogi sorsát, ezért az nem kerülhetett a bérlő tulajdonába. Ebből következően a kérdéses esetben az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése nem alkalmazható. Az Áfa-tv. 13. §-ának (1) bekezdése alapján - amely kimondja, hogy szolgáltatásnyújtásnak minősül minden olyan ügylet, amely az Áfa-tv. törvény értelmében nem termékértékesítés - a felújítás, beruházás átengedése szolgáltatásnyújtásnak minősül.A megadott információk szerint a beruházás értékét a bérbeadó nem térítette meg az egyéni vállalkozónak, ezért az átengedésre az ingyenes ügyletekre vonatkozó szabályt, azaz az Áfa-tv. 14. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 14. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy szintén ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás, ha az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4718
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Idegen tulajdonon végzett beruházás

Kérdés: Önkormányzatunknál többször előfordult, hogy olyan ingatlanon kellett járdát vagy vízelvezetést építtetnünk, ami nem a mi tulajdonunk, hanem pl. kivett országos közútként a magyar állam tulajdona, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében van. A Magyar Közúttól minden esetben kell kérnünk ilyenkor munkavégzési engedélyt és közútkezelői hozzájárulást is. Milyen dokumentum alapján vezethetjük ki a könyveinkből ezen beruházások értékét? Véleményünk szerint erre megállapodásnak kellene létrejönnie, és ez alapján lenne átadható a beruházás. Mit tehetünk, ha a beruházás megvalósult, és szeretnénk pl. a járdaépítés értékét kivezetni a könyveinkből?
Részlet a válaszból: […]joggyakorlójának fogják átadni (de a kérdésben nincs információ arról, hogy ki a tulajdonosi joggyakorló), majd ők fogják vagyonkezelésbe adni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek.Idegen eszközökön végzett beruházás átadásának elszámolása pénzügyi számvitel szerint a következő:T8434 - K151Idegen eszközökön végzett felújítás átadásának elszámolása pénzügyi számvitel szerint a következő:T8434 - K152A tulajdonosi joggyakorló a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződése alapján vagyonkezelésbe adja ezeket a beruházásokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4710
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Idegen tulajdonú eszközök értékcsökkenése

Kérdés: A "0" számlaosztályban a befektetett eszközökre (01. nyilvántartási számlák) 2013-ig értékcsökkenést számoltunk el. Kötelező-e az idegen tulajdonok esetében is értékcsökkenést elszámolnunk, továbbá megtehető-e, hogy az eddig elszámolt értékcsökkenés nélkül - bruttó értéken - nyitunk a "0" számlaosztályban 2014-ben, és nem visszük át az eddig elszámolt értékcsökkenést (jogszabályi rendelkezés)?
Részlet a válaszból: […]1-3. számlaosztály megfelelő számláin, illetve a beszámolás során a könyvviteli mérlegben a saját eszközök között értékkel nem szerepeltethetők.A szervezetük területén és használatában lévő idegen tulajdonú eszközök nyilvántartása a nullás számlaosztályban a tulajdonos által közölt bruttó értéken történik. Értékelésre ezek az eszközök nem kerülhetnek, ezt az értékelési szabályzatban rögzíteni kellett.A leltározási szabályzatban rögzíteni kellett, hogy az idegen tulajdonú eszközöket a leltározás során külön leltáríven kell kimutatni, mivel ezek a készletek, eszközök nem képezik a vállalkozás vagyonát, a mérlegben nem szerepeltethetőek.Idegen tulajdonú készletek és eszközök nem értékesíthetők és nem selejtezhetők. Ha azok feleslegessé vagy selejtté váltak, akkor vissza kell adni a tulajdonosnak.Az Áhszr. 30. §-a és a Számviteli tv. előírásai szerint értékcsökkenés a saját tulajdonú eszközök után számolható el. Az idegen helyen tárolt eszközökre is a tulajdonos számolja el az értékcsökkenési leírást, nem a használó.Az előzőek alapján tehát nem számolhattak volna el értékcsökkenési leírást a 0-s számlaosztályban nyilvántartott idegen tulajdonú eszközök után.2013. december 31-ével tételes leltározást kell végrehajtani az új számviteli rendre történő átálláshoz. A leltárban az idegen tulajdonú eszközöket el kell különíteni.A könyvekben a 0-s számlaosztályban az átadó által közölt értéken kell nyilvántartani az idegen tulajdonú eszközöket, és ezen az értéken kell nyilvántartásba venni az új számviteli átállást követően nyitó adatként.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3615
Kapcsolódó tárgyszavak: ,