Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott idegen pénzeszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Idegen pénzeszközök

Kérdés: Hogyan történik az idegen pénzeszköz számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]azok visszatérítéseit, továbbá a költségvetési számvitel szerint bevételként elszámolandó növekedéseit az elszámolási, lebonyolítási, technikai feladathoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési vagy finanszírozási bevételeként vagy kiadásaként, más pénzforgalmát az Áhsz. 48. §-ának (3) bekezdése szerint kell elszámolni. A számlák felett rendelkezni jogosult költségvetési szerv a számlák pénzforgalmát saját elemi költségvetésében bevételként vagy kiadásként nem számolhatja el.A költségvetési szervek olyan feladatokat is ellátnak, amelyek nem tartoznak a költségvetési gazdálkodás körébe. Pl. letétek kezelése, lakásépítési támogatások nyújtása, társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztések.A belföldi idegen pénzeszközök között kell elszámolni- a fedezetkezelői számlák,- a letétek,- biztosítékok,- az idegen betétkönyvek,- készpénzben kezelt idegen pénzeszközök pénzforgalmát.Idegen pénzeszközök számviteli elszámolása a következő:- Év eleji nyitásT 3411-3413. Belföldi idegen pénzeszközökT 3421. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszköz számláiK 491. Nyitómérleg-számla- Befizetés, utalás a számláraT 3411-3413. Belföldi idegen pénzeszközökT 3421. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszköz számláiK 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások- Kifizetés idegen célokraT 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokK 3411-3413. Belföldi idegen pénzeszközökK 3421. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszköz számlái- Az idegen pénzeszköz saját bevételként való felhasználásaÁllományból való kivezetés:T 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokK 3411-3413. Belföldi idegen pénzeszközökK 3421. Nemzetközi támogatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3895
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Gyermektartásdíj megelőlegezésének elszámolása

Kérdés: A gyermektartás megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolást szeretnénk megnyugtatóan tisztázni. Ehhez kérnénk segítséget. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatok által megelőlegezett gyermektartásdíj-kifizetéseket? Az eddigi gyakorlat szerint a gyámhivatal határozata alapján az önkormányzat a gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés terhére biztosította. Ennek alapján az önkormányzat által kifizetett gyermektartásdíjat a központi költségvetés megtérítette. Tehát e tétel az önkormányzatoknál lebonyolítás jellegű kiadás, ezért a kiadást a költségvetési átfutó kiadások számlán kellett elszámolni. A kiadások megtérítését ugyanezen a számlán számoltuk el. A 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartás szakfeladatait tartalmazza, melyben a 889936. gyermektartásdíj megelőlegezés elszámolására szolgál. Több helyen érdeklődtünk, hogy a szakfeladatot melyik költségvetési szervnek (központi költségvetés, vagy az önkormányzat) kell alkalmaznia, mert annak következménye az elszámolás. Amennyiben 2010-től az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni a kiadást, kérem abban is a segítségét, mely főkönyvi számlákat alkalmazzuk!
Részlet a válaszból: […]kerül sor, amikor a jogosult a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását kéri. A gyámhivatal ennek az eljárásnak a megindításáról értesíti a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személyt, továbbá felszólítja a tartásdíj haladéktalan megfizetésére, valamint az erre vonatkozó nyilatkozattételre. A gyámhivatal közli a határozatát a kötelezett munkáltatójával, a végrehajtást foganatosító bírósággal, illetve az önálló bírósági végrehajtóval, a jogosult és a kötelezett lakcíme szerint illetékes ügyészséggel és jegyzővel, valamint a gyámhivatal székhelye szerint illetékes jegyzővel. A gyámhivatal székhelye szerinti jegyző a megelőlegezett gyermektartásdíjról, annak kamatáról és a folyósítással kapcsolatban felmerült költségekről negyedévente tájékoztatja a fizetésre kötelezett lakcíme szerinti jegyzőt a hátralékos összeg, adók módjára történő behajtása miatt. A gyámhivatal székhelye szerinti jegyző a jogosulatlanul felvett és visszafizetett összeget, valamint a megtérített összeget köteles visszafizetni a központi költségvetésnek. A leírt szabályozásból is kitűnik, hogy az önkormányzat a megelőlegezett gyermektartásdíjat saját költségvetésébe nem építi be, az összeget ideiglenesen kezeli ugyan, de az nem őt illeti meg, ezért idegen pénzeszközként fogja szerepeltetni a könyveiben. Idegen pénzeszközként kerül kimutatásra minden, a költségvetési szerv, így az önkormányzat gazdálkodásai közé nem tartozó, államigazgatási jogkörben idegen pénzeszközként kezelt összeg. Az idegen pénzeszközök számlacsoportban többféle pénzforgalmi számla szerepel. Az önkormányzatoknál a különféle feladatok lebonyolítására megnyitott számlák is ilyenek. Ezek közé tartozik a kérdésben érintett gyermektartásdíj megelőlegezése is. A számlákon a költségvetési szervek olyan bevételeket és kiadásokat fognak megjeleníteni, amelyek nem képezik költségvetésük részét, nem része azoknak a kiadásoknak és bevételeknek, amelyeket a pénzforgalmi jelentésben ki kell mutatniuk. A pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások ellenszámlával szemben, vagy a költségvetésen kívüli függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel-kiadás számlákkal szemben kerülnek elszámolásra. Ilyen ellenszámlák a 35. Belföldi idegen pénzeszköz, a 36. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlacsoportban, a 488. Költségvetésen kívüli függő, átfutó, és kiegyenlítő bevételek, letétek elszámolása, a 399. Költségvetésen kívüli függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások számlák. Amikor az önkormányzat részére megérkezik a gyermektartásdíj megelőlegezése, akkor a pénzforgalmilag teljesülő bevétel a 356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszköz főkönyvi számlaszámon kerül könyvelésre a 48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök elszámolása számlával szemben szakfeladaton történő megjelenítés nélkül. - gyermektartásdíj-megelőlegezés megérkezése az önkormányzathoz idegen pénzeszközként szakfeladaton történő megjelenítés nélkül T 356 - K 48816 A gazdálkodás során a költségvetési szerveknél és az önkormányzatnál jelentkeznek olyan pénzforgalmi gazdasági események, amelyeket az adott időszakban nem lehet elszámolni véglegesen a tárgyévi költségvetés végrehajtásához. Ezek a költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, valamint a pénzellátási feladatokat szolgáló elszámolások, az idegen pénzeszközök bankszámláihoz kapcsolódó költségvetésen kívüli függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások. - gyermektartásdíj-megelőlegezés a költségvetésen kívüli átfutó főkönyvi számlán kerül kimutatásra, és marad azon a számlán mindaddig, míg a gyámhatóság felé el nem számolnak, teljesítés T 399 - K 356 - kiadás elszámolása, rendezése T 356 - K 399 Az önkormányzat a gyámhatóság nevében jár el, és bonyolítja le a megelőlegezést, tehát eredetileg a gyámhatóság a jogosult. Az önkormányzat nem véglegesen jut ehhez az összeghez, hanem idegen pénzeszközként kezeli. A gyermektartásdíj megelőlegezett összegének felhasználása kiállított számla alapján történik. A számla a gyermek nevére kerül kiállításra, amellyel hitelt érdemlően igazolható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2929

3. találat: Idegen pénzeszközök között szereplő devizaszámla kamatának elszámolása

Kérdés: 2003. évben a 368-48882 számlára könyveltük a devizás beruházásainkat. 2004-ben a számlán kamatjóváírás és a számla megszűnése miatti átvezetés szerepel. Kérem, hogy részletesen levezetni szíveskedjék a kamatjóváírás, az átvezetés és az átváltás miatti különbözet könyvelését a 368, 48882, 3521 (574217) számlákon.
Részlet a válaszból: […]forintértékének meghatározásakor a ... devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani." A kérdést feltevő költségvetési szervnek számviteli politikájában, vagy értékelési szabályzatában rögzítenie kellett, hogy melyik árfolyamot választja. Könyvelési tételek: T 368 - K 48882 A devizaszámlán jóváírt kamat könyvelése a kamat jóváírásának napján érvényes választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken. T 3521 - K 3942 Az előirányzat-felhasználási keretszámlára átvezetett összeg könyvelése, a jóváírás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 945

4. találat: Lakásépítés munkáltatói számla vezetése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2003. január 1-jén nyitó rendező tételként az idegen pénzeszközök között nyilvántartott lakásépítés munkáltatói számla átvezetését a költségvetési elszámolási számla alszámlája című számlára, és ezzel egyidejűleg államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímen bevételként? Hogyan könyveljük a törlesztéseket, kamatokat?
Részlet a válaszból: […]számlának a teljes bevételi és kiadási pénzforgalma a költségvetési körbe tartozik és az év végi egyenlege része a költségvetési szerv pénzmaradvány-elszámolásának. A 365. számlának a 2003. évi nyitás utáni rendezése a következő: T 365 - K 491 Nyitás T 412 - K 365 A számla megszüntetése T 344 - K 46521 A számla egyenlegével azonos összegű felhalmozási bevétel elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 469 - K 992, 995 Funkcionális osztályozás szerinti elszámolás T 344 - K 194541 Dolgozói törlesztés közgazdasági osztályozás szerint T 1999 - K 992, 995 Funkcionális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 281