Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott idegenforgalmi adó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ifabevétel szerepeltetése az áfabevallásban és arányosítási számításban

Kérdés: Intézményünk a beszedett idegenforgalmi adót áfa területi hatályon kívüli kóddal számlázza, mert más kódot nem találtunk a programban, és az áfabevallás 4. sorában valljuk be. Egy másik intézménytől azt hallottuk, hogy ők az áfabevallás 35. sorában (Egyéb sor) vallják be, és adómentesen számlázzák. Melyik a helyes megoldás? Az arányosítási számításban a nevezőben szerepel az ifa mint mentes bevétel. Ez helyes?
Részlet a válaszból: […]szerint a számlán áfa hatályán kívüli megjelölést kell al-kalmazni, de számla helyett számviteli bizonylat is kiállítható az idegenforgalmi adóról. Az idegenforgalmi adót sem a bevallás 4., sem a 35. sorában, sem más sorában nem kell szerepeltetni. Az idegenforgalmi adó nem adómentes bevétel. Adómentesen az Áfa-tv. 85. és 86. §-ában felsorolt szolgáltatásokat lehet számlázni, és az áfabevallás 8. sorában szerepeltetni.Az előzőek szerint a kérdésben említett egyik számlázási mód és egyik áfabevallási mód sem helyes.Ha az arányosítási számítást az Áfa-tv. 5. sz. melléklete szerinti bevételarányos képlettel végzik, akkor az arányosítási képlet számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének - ideértve az ezekhez kapcsolódó előleget is - adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel, nevezőjében pedig egyrészt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5029
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Változás az idegenforgalmi adóban

Kérdés: Intézményünknek az ország több településén vannak telephelyei. A belső ellenőr munkatársak évente többször tartózkodnak a vidéki intézményekben, ahol az intézmény vendégházában szállnak meg. Eddig megfizettük, de úgy hallottuk, hogy jövőre nem kell idegenforgalmi adót fizetni. Mi ennek a pontos feltétele?
Részlet a válaszból: […]után megállapítható magánszemélyek kommunális adója és a tartózkodás alapján megállapítható idegenforgalmi adó alóla) az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői,b) az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyekmentesülnek.2019. január 1-je után viszont jelentősen bővül az idegenforgalmi adó alól mentesített kör. Idetartozika) a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszony,b) az 1997. évi LXVIII. törvény szerinti szolgálati jogviszony,c) a 2010. évi XLIII. törvény szerinti állami vezetői jogviszony,d) a 2011. évi LXVI. törvény szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4861
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Reprezentáció - idegenforgalmi adó

Kérdés: A reprezentációnak minősülő szállásdíjról kiállított számlában a kibocsátó idegenforgalmi adót is felszámít. A reprezentációnak része-e ilyen esetben a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adó, azaz reprezentációra kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. Az Szja-tv. 3. §-ának 27. pontja szerint az üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány.Reprezentációnak minősül többek között:- a vezetők, a szervezeti egységek által szervezett szakmai megbeszéléseken, tárgyalásokon, értekezleteken, egyeztetéseken, bizottsági üléseken, testületi üléseken,- az egyes belföldi rendezvényeken (ilyen lehet a kitüntetésátadás, a városnap, a falunap, a nemzeti ünnep, az évfordulók),- a sajtótájékoztatón, valamint- a vezetői beosztással kapcsolatos vendéglátás keretébentérítésmentesen biztosított étel- és italszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (pl. utazás, szállás, szabad­időprogram stb.).A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3882
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: IFA-elszámolás

Kérdés: Intézményünk az ellátottai részére szállót, illetve üdülőt üzemeltet, ahol eseti jelleggel vendégszoba vehető igénybe. Az ott töltött vendégéjszakák után intézményünk beszedi az idegenforgalmi adót, amit havonta befizet az illetékes önkormányzat részére. 2013-ig ez a beszedett bevétel átfutó bevételként (482.) került elszámolásra. A kiállított számlán eddig szerepeltettük az idegenforgalmi adó összegét. 2014-től a megváltozott számviteli jogszabályok szerint hogyan, milyen főkönyvi számlán kerül elszámolásra az IFA összege?
Részlet a válaszból: […]összegeket a bevételt beszedő szervezetnél a jogosult részére történő továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználásáig."Az idegenforgalmi adó a helyi önkormányzat bevétele, mely ebben az esetben más által beszedett, de önkormányzatot megillető bevételként jelenik meg. Az Áhsz. 15. számú mellékletével megegyező tartalommal és azt tovább részletezve a Kincstár 2014. január 1-jétől bevezette az Egységes Rovat Azonosító kódokat, az ún. ERA-kódokat. A hozzá kapcsolódó tájékoztató anyag is segítséget nyújt a számviteli elszámolás tekintetében. Véleményünk szerint - a fentiek figyelembevételével - az idegenforgalmi adó számviteli elszámolása a B3673 rovaton, a más szervezetet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3750
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Idegenforgalmi adó elszámolása költségvetési intézménynél

Kérdés: Középiskolai kollégiumban szolgáltatás után az idegenforgalmi adót hova kell kontírozni? Ezt ugye mint bevételt szedi be a szállást igénybe vevőtől az intézmény, majd befizeti az önkormányzatnak azt.
Részlet a válaszból: […]könyvelheti a bevételek között. A kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőktől beszedett idegenforgalmi adót a "482. Költségvetési átfutó bevételek" főkönyvi számla megfelelő alszámláján kell állományba
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2378
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Szállásdíjban felszámított idegenforgalmi adó elszámolása

Kérdés: A reprezentációnak minősülő szállásdíjról kiállított számlában a szálloda idegenforgalmi adót is felszámít. A reprezentációnak része-e ilyen esetben a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adó, azaz 56223-ra (reprezentáció) könyvelem, vagy az 57223-ra (különféle adók)?
Részlet a válaszból: […]teljes összeget az 56223. főkönyvi számlára kell könyvelni. A különféle adók között akkor lehetne elszámolni az idegenforgalmi adó összegét, ha a költségvetési szerv lenne kötelezve az általa végzett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1996
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Idegenforgalmi adó elszámolása

Kérdés: Intézményünk nővérszállót üzemeltet, ahol a vidéki lakóhellyel rendelkezők hozzátartozói - látogatás céljából - vendégszobát vehetnek igénybe. Az ott töltött vendégéjszakák után intézményünk beszedi az idegenforgalmi adót, amit havonta befizet a Fővárosi Önkormányzat részére. Számvitelünkben átfutó bevételként és kiadásként tartjuk nyilván a beszedett és befizetett idegenforgalmi adót, mivel más nevében és más javára szedjük be. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszból: […]tevékenységének ellátásához közvetve kapcsolódik, átmeneti vagy lebonyolítás jellegű." A rendeleti előírás értelmében az idegenforgalmi adó beszedése az üdültetési tevékenységhez kapcsolódó, lebonyolítás jellegű feladat, így átfutó bevételnek minősül. A díj beszedésekor a 482. Átfutó bevételek számla megfelelő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 697
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Idegenforgalmi adó és az ellenérték

Kérdés: Egy intézmény által üzemeltetett hétvégi pihenőházban töltött vendégéjszakák igénybevételéért fizetendő ellenérték adóalapjába beletartozik-e az idegenforgalmi adó, annak összege szerepeltethető-e a számlán?
Részlet a válaszból: […]idegenforgalmi adó nem tekinthető az adó alapjába tartozó tételnek, hanem más nevében, más javára beszedett pénzösszegnek minősül. Ennek az oka az, hogy míg az Áfa-tv. 22. § (3) bek. a) pontja értelmében az áfa alapját azon adók képezik, amelyeknél az áfaalanyiság és a beszedett adóra vonatkozó alanyiság (adófizetési kötelezettség) egybeesik, addig például az idegenforgalmi adónál ez a két státus különválik. Az idegenforgalmi adó fizetésére a vendégéjszakát töltő köteles, beszedésére a szállásadó, maga az adó pedig az önkormányzatot illeti. Ebből következően az idegenforgalmi adó a beszedésre kötelezettnél nem képezhet áfaalapot, hanem az Áfa-tv. 22. § (4) bekezdés b) pontja szerint, mint más nevében és javára beszedett, elszámolási kötelezettségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 521
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Az üdülési díj és az idegenforgalmi adó befizetett összegéről kiállított számla

Kérdés: Intézményünk hétvégi pihenőházat üzemeltet nyaranta. A dolgozók (igénybevevők) befizetik az üdülési díjjal az idegenforgalmi adót is, amit intézményünk utal át havonta az illetékes önkormányzathoz. A számlát az idegenforgalmi adóval vagy nélküle kell-e kiállítani?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség áll fenn. Az idegenforgalmi adó nem intézményi, hanem önkormányzati bevétel, amelyet megállapodás alapján szed be az intézmény az önkormányzat helyett. Általában az a gyakorlat alakult ki, hogy a számlát a bevételként elszámolandó üdülési térítési díjról állítják ki, a megfizetett idegenforgalmi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 508
Kapcsolódó tárgyszavak: ,