Kivabevétel - idegenforgalmi adó

Kérdés: A kisadózó vállalkozás bevételének számít-e a helyi önkormányzatnak beszedett idegenforgalmi adó?
Részlet a válaszából: […] ...például az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni [Katv. 2. § 12/b) pont].A Htv. rendelkezései alapján az idegenforgalmi adó alanya az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltöltő magánszemély, aki a Htv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Ifabevétel szerepeltetése az áfabevallásban és arányosítási számításban

Kérdés: Intézményünk a beszedett idegenforgalmi adót áfa területi hatályon kívüli kóddal számlázza, mert más kódot nem találtunk a programban, és az áfabevallás 4. sorában valljuk be. Egy másik intézménytől azt hallottuk, hogy ők az áfabevallás 35. sorában (Egyéb sor) vallják be, és adómentesen számlázzák. Melyik a helyes megoldás? Az arányosítási számításban a nevezőben szerepel az ifa mint mentes bevétel. Ez helyes?
Részlet a válaszából: […] ...idegenforgalmi adó megfizetésére a szállóvendég kötelezett. Az adót a szálláshel-szolgáltató a vendégtől beszedi, bevallja és megfizeti a helyi adóhatóságnak. A szállást adó adóalany az idegenforgalmi adóval kapcsolatban nem nyújt szolgáltatást. Az idegenforgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:    

Változás az idegenforgalmi adóban

Kérdés: Intézményünknek az ország több településén vannak telephelyei. A belső ellenőr munkatársak évente többször tartózkodnak a vidéki intézményekben, ahol az intézmény vendégházában szállnak meg. Eddig megfizettük, de úgy hallottuk, hogy jövőre nem kell idegenforgalmi adót fizetni. Mi ennek a pontos feltétele?
Részlet a válaszából: […] ...fontos, közszférát érintő és kedvező változás lesz 2019-től az idegenforgalmi adóban.A hatályos szabályozás alapján mentes az idegenforgalmi adó alól a szolgálati kötelezettség teljesítése céljából az önkormányzat illetékességi területén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.
Kapcsolódó címke:

Reprezentáció - idegenforgalmi adó

Kérdés: A reprezentációnak minősülő szállásdíjról kiállított számlában a kibocsátó idegenforgalmi adót is felszámít. A reprezentációnak része-e ilyen esetben a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adó, azaz reprezentációra kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...(pl. utazás, szállás, szabad­időprogram stb.).A reprezentációt terhelő közterhek alapja a bekerülési érték, aminek része az idegenforgalmi adó is.Az Áhsz. 15. melléklete alapján a K123. Egyéb személyi juttatások rovaton kell elszámolni: "a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címkék:  

IFA-elszámolás

Kérdés: Intézményünk az ellátottai részére szállót, illetve üdülőt üzemeltet, ahol eseti jelleggel vendégszoba vehető igénybe. Az ott töltött vendégéjszakák után intézményünk beszedi az idegenforgalmi adót, amit havonta befizet az illetékes önkormányzat részére. 2013-ig ez a beszedett bevétel átfutó bevételként (482.) került elszámolásra. A kiállított számlán eddig szerepeltettük az idegenforgalmi adó összegét. 2014-től a megváltozott számviteli jogszabályok szerint hogyan, milyen főkönyvi számlán kerül elszámolásra az IFA összege?
Részlet a válaszából: […] ...beszedő szervezetnél a jogosult részére történő továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználásáig."Az idegenforgalmi adó a helyi önkormányzat bevétele, mely ebben az esetben más által beszedett, de önkormányzatot megillető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
Kapcsolódó címke:

Idegenforgalmi adó elszámolása költségvetési intézménynél

Kérdés: Középiskolai kollégiumban szolgáltatás után az idegenforgalmi adót hova kell kontírozni? Ezt ugye mint bevételt szedi be a szállást igénybe vevőtől az intézmény, majd befizeti az önkormányzatnak azt.
Részlet a válaszából: […] ...idegenforgalmi adó nem képezi a kollégium bevételét,ezért könyveiben a beszedett összegeket nem könyvelheti a bevételek között.A kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőktől beszedettidegenforgalmi adót a "482. Költségvetési átfutó bevételek" főkönyvi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.
Kapcsolódó címke:

Szállásdíjban felszámított idegenforgalmi adó elszámolása

Kérdés: A reprezentációnak minősülő szállásdíjról kiállított számlában a szálloda idegenforgalmi adót is felszámít. A reprezentációnak része-e ilyen esetben a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adó, azaz 56223-ra (reprezentáció) könyvelem, vagy az 57223-ra (különféle adók)?
Részlet a válaszából: […] ...minősül, és a teljes összeget az 56223. főkönyviszámlára kell könyvelni.A különféle adók között akkor lehetne elszámolni azidegenforgalmi adó összegét, ha a költségvetési szerv lenne kötelezve az általavégzett szállásszolgáltatással összefüggésben (pl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.
Kapcsolódó címkék:  

Idegenforgalmi adó elszámolása

Kérdés: Intézményünk nővérszállót üzemeltet, ahol a vidéki lakóhellyel rendelkezők hozzátartozói - látogatás céljából - vendégszobát vehetnek igénybe. Az ott töltött vendégéjszakák után intézményünk beszedi az idegenforgalmi adót, amit havonta befizet a Fővárosi Önkormányzat részére. Számvitelünkben átfutó bevételként és kiadásként tartjuk nyilván a beszedett és befizetett idegenforgalmi adót, mivel más nevében és más javára szedjük be. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységének ellátásához közvetve kapcsolódik, átmeneti vagy lebonyolítás jellegű." A rendeleti előírás értelmében az idegenforgalmi adó beszedése az üdültetési tevékenységhez kapcsolódó, lebonyolítás jellegű feladat, így átfutó bevételnek minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.
Kapcsolódó címke:

Idegenforgalmi adó és az ellenérték

Kérdés: Egy intézmény által üzemeltetett hétvégi pihenőházban töltött vendégéjszakák igénybevételéért fizetendő ellenérték adóalapjába beletartozik-e az idegenforgalmi adó, annak összege szerepeltethető-e a számlán?
Részlet a válaszából: […] ...Htv. alapján az idegenforgalmi adó alanya az önkormányzat területén nem állandó lakosként vendégéjszakát eltöltő magánszemély, míg az adó beszedésére a szállásadó kötelezett.Az Áfa-tv. szabályai szerint az adó alapjába beletartoznak az adók és más, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.
Kapcsolódó címkék:  

Az üdülési díj és az idegenforgalmi adó befizetett összegéről kiállított számla

Kérdés: Intézményünk hétvégi pihenőházat üzemeltet nyaranta. A dolgozók (igénybevevők) befizetik az üdülési díjjal az idegenforgalmi adót is, amit intézményünk utal át havonta az illetékes önkormányzathoz. A számlát az idegenforgalmi adóval vagy nélküle kell-e kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...a számla melyik összeget tartalmazza. Az üdülési díj az adott intézmény bevétele, amely után áfafizetési kötelezettség áll fenn. Az idegenforgalmi adó nem intézményi, hanem önkormányzati bevétel, amelyet megállapodás alapján szed be az intézmény az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.
Kapcsolódó címkék: