Rehabilitációs hozzájárulás éves elszámolása

Kérdés: Helyesen járunk-e el, amikor a 2021. évi rehabilitációs hozzájárulás éves elszámolását passzív időbeli elhatárolásba vonjuk/könyveljük?
Részlet a válaszából: […]

A rehabilitációs hozzájárulás esetében az adóbevallás keletkezteti a végleges kötelezettségvállalást, így a 2021. évi rehabilitációs hozzájárulás éves elszámolását passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni.

(Kéziratzárás: 2022. 05. 08.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Térítés nélkül kapott eszközök

Kérdés: Önkormányzat intézménye (óvoda) a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-től "ovis labdaprogram" keretében térítésmentesen átadott sporteszközöket, melyek ezzel az intézmény tulajdonába kerültek. A könyv szerinti bruttó értéket közölték velünk. Az eszközöket (melyek túlnyomó része labdákból áll) kis értékű tárgyi eszközök közé kívánjuk bevenni, és elkülönített leltárban szeretnénk kezelni. Ezzel kapcsolatban a konkrét könyvelési tételeket szeretnénk megtudni. Az időbeli elhatárolást itt is el kell végezni? Illetve amikor az értékcsökkenés egy összegben elszámolásra kerül, milyen főkönyvi számmal kell az időbeli elhatárolást visszakönyvelni? Az ezzel kapcsolatos összes könyvelési tételt szeretnénk megtudni.
Részlet a válaszából: […] ...ismert piaci értéke. Az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az Áhsz. 25. §-ának (10) bekezdése szerint a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételként vagy a pénzügyi műveletek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Időbeli elhatárolás

Kérdés: Helyesen jártunk-e el, amikor a januárban esedékes szociális juttatásokat - a karácsonyi ünnepekre való tekintettel - hamarabb, azaz nem januárban, hanem az azt megelőző év decemberében fizettük ki, és a ráfordítás összegét az időbeli elhatárolások között mutattuk ki?
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 13. §-ának (9) bekezdése szerint:"A mérlegben a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Működési támogatás elszámolása

Kérdés: Cégünk működési támogatást kapott 2018. decemberben, de csak 2019 első negyedévében fogja felhasználni. Passzív időbeni elhatárolásra könyveljük, de 2019-ben hogyan vezetjük össze a tárgyi eszközökkel a könyvelésben?
Részlet a válaszából: […] ...azonosak, de a számviteli elszámolási különbségekre tekintettel kell lenni.Az Szt. 44. §-ának (2) bekezdése szerint passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Fejlesztési támogatás elszámolással

Kérdés: A 2017. évi beszámoló ellenőrzés során a belső ellenőrzés észrevételezte, hogy a passzív időbeli elhatárolás között a fejlesztési célra kapott támogatást eddig a felhasználáskor szüntettük meg. Az ellenőr javaslata szerint az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján a fejlesztésként megvalósított eszköz bekerülési értékének költségként, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az időbeli elhatárolást az értékcsökkenés negyedéves elszámolásakor szüntetem meg? Pl. Uniós beruházásnál, több 100 millió Ft esetén ez hány év alatt szüntethető meg a 2-3%-os leírási kulcs alkalmazásával? Helyes ez az elgondolás, amikor a bevételként elhatárolt összeget már a kivitelezőnek kifizettem, vagyis elköltöttem?
Részlet a válaszából: […] ...kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is. Az időbeli elhatárolás feloldása a ráfordításként történő elszámoláskor, azzal arányosan történik. Az értékcsökkenési leírást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Aktív időbeli elhatárolás

Kérdés: Az aktív időbeli elhatárolásnál a számla áfatartalmát is el kell határolni, ha az áfamentes tevékenységhez kapcsolódik? (A nem levonható áfa 8435-re van könyvelve a végén.)
Részlet a válaszából: […] ...2014. január 1-jétől hatályba lépett Áhsz. előírásai szerint az államháztartási számvitelben is érvényesül az időbeli elhatárolás elve, amit a következő esetekben kell alkalmazni:- ha egy bevételről beérkezett a számviteli bizonylat, de annak tartalma alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Időbeli elhatárolás feloldása az értékcsökkenés tekintetében

Kérdés: Hogyan könyvelhető az időbeli elhatárolás feloldása az értékcsökkenés tekintetében az alábbi esetben? Támogatási döntés időpontja: 2015. 03. 01.; beruházás elkészülte, aktiválása: 2015. 12. 01.; támogatási összeg beérkezése: a) 2016. 01. 30.; b) 2016. 05. 01. Hogyan kell elszámolni a 2015. évi értékcsökkenést, és hogyan fut ki a halasztott bevétel elhatárolása ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben az Szt. 77. §-a (4) bekezdésének b) pontját az államháztartás speciális elszámolásai miatt eltéréssel kell alkalmazni, természetesen az összemérés számviteli alapelvet szem előtt tartva. Mindezek alapján a számviteli elszámolás az alábbiak szerint alakul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.