Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott időbeli elhatárolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Térítés nélkül kapott eszközök

Kérdés: Önkormányzat intézménye (óvoda) a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-től "ovis labdaprogram" keretében térítésmentesen átadott sporteszközöket, melyek ezzel az intézmény tulajdonába kerültek. A könyv szerinti bruttó értéket közölték velünk. Az eszközöket (melyek túlnyomó része labdákból áll) kis értékű tárgyi eszközök közé kívánjuk bevenni, és elkülönített leltárban szeretnénk kezelni. Ezzel kapcsolatban a konkrét könyvelési tételeket szeretnénk megtudni. Az időbeli elhatárolást itt is el kell végezni? Illetve amikor az értékcsökkenés egy összegben elszámolásra kerül, milyen főkönyvi számmal kell az időbeli elhatárolást visszakönyvelni? Az ezzel kapcsolatos összes könyvelési tételt szeretnénk megtudni.
Részlet a válaszból: […]jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti - értékét. A térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint a térítés nélkül átvett eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatbavételt követően, de legkésőbb a negyedéves zárlati feladatok elvégzése során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.Könyvelési lépések:Az eszköz átvétele T 151 - K 9242 Időbeli elhatárolás T 9242 - K 443Eszköz üzembe helyezése T 131 - K 151 Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása T 56 - K 139Időbeli elhatárolás feloldása T 443 - K 9242Amennyiben a térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5463

2. találat: Időbeli elhatárolás

Kérdés: Helyesen jártunk-e el, amikor a januárban esedékes szociális juttatásokat - a karácsonyi ünnepekre való tekintettel - hamarabb, azaz nem januárban, hanem az azt megelőző év decemberében fizettük ki, és a ráfordítás összegét az időbeli elhatárolások között mutattuk ki?
Részlet a válaszból: […]az Áhsz. 10-12. §-aiban foglaltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a pénzeszközöket, a követeléseket, az egyéb sajátos elszámolásokat és az aktív időbeli elhatárolásokat. A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokat és a forrásokat a könyv szerinti értéken kell kimutatni.Ha olyan összeget utaltak el, amely kiadás, ráfordítás vonatkozási ideje január, azaz a mérleg fordulónapját követő hónap, de az összeget már a januári hónapot megelőzően előre, decemberben, azaz a mérlegfordulónapot megelőzően utalták el, akkor a gazdasági esemény tekintetében helyesen jártak el, amikor időbeli elhatárolást képeztek.Amikor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4986
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Működési támogatás elszámolása

Kérdés: Cégünk működési támogatást kapott 2018. decemberben, de csak 2019 első negyedévében fogja felhasználni. Passzív időbeni elhatárolásra könyveljük, de 2019-ben hogyan vezetjük össze a tárgyi eszközökkel a könyvelésben?
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerint passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. A tárgyi eszközök esetében a passzív időbeli elhatárolást az értékcsökkenési leíráskor azzal azonos összegben kell feloldani.Az Áhsz. 14. §-ának (12) bekezdése szerint az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az Szt. 44. §-ának (2) bekezdése szerinti támogatásokat is azzal, hogy azon az egységes rovatrend[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4906
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Fejlesztési támogatás elszámolással

Kérdés: A 2017. évi beszámoló ellenőrzés során a belső ellenőrzés észrevételezte, hogy a passzív időbeli elhatárolás között a fejlesztési célra kapott támogatást eddig a felhasználáskor szüntettük meg. Az ellenőr javaslata szerint az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján a fejlesztésként megvalósított eszköz bekerülési értékének költségként, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az időbeli elhatárolást az értékcsökkenés negyedéves elszámolásakor szüntetem meg? Pl. Uniós beruházásnál, több 100 millió Ft esetén ez hány év alatt szüntethető meg a 2-3%-os leírási kulcs alkalmazásával? Helyes ez az elgondolás, amikor a bevételként elhatárolt összeget már a kivitelezőnek kifizettem, vagyis elköltöttem?
Részlet a válaszból: […]eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is. Az időbeli elhatárolás feloldása a ráfordításként történő elszámoláskor, azzal arányosan történik. Az értékcsökkenési leírást a Tao-tv. 2. sz. melléklete szerint kell megállapítani. A?hosszú élettartalmú szerkezetekből álló épületek leírási kulcsa 2%, a közepes élettartalmúaké 3%, az ipari és egyéb építmények között pedig előfordul 2, illetve 3%-os leírási kulcs is. A?fejlesztési támogatás időbeli elhatárolásának feloldása a fejlesztési támogatással érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4739

5. találat: Aktív időbeli elhatárolás

Kérdés: Az aktív időbeli elhatárolásnál a számla áfatartalmát is el kell határolni, ha az áfamentes tevékenységhez kapcsolódik? (A nem levonható áfa 8435-re van könyvelve a végén.)
Részlet a válaszból: […]számlát bevételek aktív időbeli elhatárolásaként kell elszámolni,- ha a partner már teljesített egy szolgáltatást, de arról a számviteli bizonylat még nem áll rendelkezésre, akkor a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásával szemben kell elszámolni,- ha egy szolgáltatásról kiállított számla már megérkezett, de a szolgáltatás a következő időszakot terheli, akkor a költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolásával kell korrigálni az adott időszak eredményét.Amennyiben a folyamatos szolgáltatásnyújtás vonatkozásában a teljesítés a Ptk. szabályai szerint az adott év mérlegfordulónapjáig megtörtént, de a számlázás csak a mérlegfordulónap után valósul meg, akkor ezen szolgáltatás összegét az igénybevevőnél -?a mérlegkészítés időpontjáig megkapott számla alapján?- az adott év beszámolójának mérlegében szállítói kötelezettségként kell kimutatni. Ilyen esetben nincs elhatárolás.Folyamatos szolgáltatásnyújtás esetén, amennyiben már a számlán szereplő szolgáltatási időszak kezdőnapja előtt az érintett tételre vonatkozóan a pénzügyi teljesítés megtörtént, akkor azt adott előlegként kell elszámolni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4641
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Időbeli elhatárolás feloldása az értékcsökkenés tekintetében

Kérdés: Hogyan könyvelhető az időbeli elhatárolás feloldása az értékcsökkenés tekintetében az alábbi esetben? Támogatási döntés időpontja: 2015. 03. 01.; beruházás elkészülte, aktiválása: 2015. 12. 01.; támogatási összeg beérkezése: a) 2016. 01. 30.; b) 2016. 05. 01. Hogyan kell elszámolni a 2015. évi értékcsökkenést, és hogyan fut ki a halasztott bevétel elhatárolása ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]költségvetési számviteli elszámolás a kérdés szempontjából nem releváns):1. 2015. 03. 01. Felhalmozási c. támogatások elszámolása pénzügyi számvitelben a támogatási döntés alapján: T3512 - K9232. 2015. 03. 01. Tárgyi eszközzel kapcsolatos felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bevételének elhatárolása: T923 - K4433. 2015. 12. 01. Beruházás aktiválása T1 - K1514. 2015. 12. 31. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása T56 - K1(9)5. 2015. 12. 31. Tárgyi eszközzel kapcsolatos felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bevétele elhatárolásának feloldása az elszámolt értékcsökkenés arányában:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4208