Ingatlanvétel áfalevonása

Kérdés: Egy felszámolás alatt álló cég "kivett vendéglőudvar" megjelölésű ingatlanértékesítésére a felszámoló nyilvános pályázatot írt ki. Önkormányzatunk az ingatlan megvásárlásának lehetőségét elnyerte. Az eladó áfafizetésre kötelezett adóalany, aki az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt ingatlanértékesítésre áfafizetési kötelezettséget választott. Önkormányzatunk szintén áfafizetésre kötelezett adóalany, és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadására az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választottuk. Jól értelmezzük, hogy az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján fordított adófizetésre vagyunk kötelezettek? Jogosultak vagyunk áfa-visszaigénylésre, ha az ingatlant a későbbiekben bérbe kívánjuk adni? Hogyan alakul az áfafizetési kötelezettségünk, ha a bérbeadás mellett adómentes tevékenységhez is használjuk az ingatlant (pl. kulturális rendezvények lebonyolítása)?
Részlet a válaszából: […]  Helyesen értelmezik, hogy az Áfa-tv. 142. §-a (1)bekezdésének g) pontja alapján fordított adó fizetésére kötelezettek amegvásárolt ingatlan után. Ha az ingatlant adóköteles bérbeadás útján kívánjákhasznosítani, akkor jogosultak a fordított adózással megfizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:    

Ingyenes bérbeadás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 162. számában (2012. április 10.) a 3140. kérdésszám alatt megjelent válaszra hivatkozással kérem Önöket, hogy az ingyenes bérbeadás és a kapcsolódó közüzemi díjak könyvelésének kontírozási tételeinek közlésével is legyenek szívesek segítségünkre lenni.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben hivatkozott előzmény válaszának lényege rövidenaz, hogy az áfában bérbeadásnak tekintjük a rezsiköltség megtérítését is. Ha abérbeadást áfamentesen végzi az intézmény, akkor a közüzemi díjakat isáfamentesen kell számlázni, ha a bérbeadás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 12.

Ingyenes bérbeadás és a kapcsolódó közüzemi díjak

Kérdés: 2011-től az áfára általános szabályok szerint bejelentkezett önkormányzat, amely bérbe­adás és tárgyieszköz-értékesítés szempontjából is áfás, vállalkozó orvosnak térítésmentesen adja bérbe a rendelő épületét (az orvosi ellátás alaptevékenységhez kapcsolódik), és közvetített szolgáltatásként az ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjakat áfásan továbbszámlázza. Helyes-e az ingyenes bérbeadás ebben az esetben? Az ingyenes bérbe­adásnak van-e áfavonzata? Ha az ingyenes bérbe­adás az alaptevékenységhez kapcsolódás miatt elfogadható, az önkormányzat a rezsiszámlák áfáját visszaigényelheti-e, valamint továbbszámlázáskor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […]  Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy az Áfa-tv. 14. §-ának (1)bekezdése úgy rendelkezik, hogy ellenérték fejében teljesítettszolgáltatásnyújtás az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából időlegesenkivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.