Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ingyenes bérbeadás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ingatlanvétel áfalevonása

Kérdés: Egy felszámolás alatt álló cég "kivett vendéglőudvar" megjelölésű ingatlanértékesítésére a felszámoló nyilvános pályázatot írt ki. Önkormányzatunk az ingatlan megvásárlásának lehetőségét elnyerte. Az eladó áfafizetésre kötelezett adóalany, aki az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt ingatlanértékesítésre áfafizetési kötelezettséget választott. Önkormányzatunk szintén áfafizetésre kötelezett adóalany, és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadására az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választottuk. Jól értelmezzük, hogy az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján fordított adófizetésre vagyunk kötelezettek? Jogosultak vagyunk áfa-visszaigénylésre, ha az ingatlant a későbbiekben bérbe kívánjuk adni? Hogyan alakul az áfafizetési kötelezettségünk, ha a bérbeadás mellett adómentes tevékenységhez is használjuk az ingatlant (pl. kulturális rendezvények lebonyolítása)?
Részlet a válaszból: […]hogy ingyenesen látogatható rendezvényeket is kívánnak tartani az ingatlanon. Ez a pontosítás azonban nem érinti a további választ, miután az adómentes és az ingyenes tevékenység is az adólevonásra nem jogosító kategóriába tartozik. A választ a továbbiakban úgy adjuk meg, hogy az ingatlannak lesz adóköteles, vagy­is adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító hasznosítása is. Ingatlanok előzetesen felszámított adójára vonatkozó levonási jog gyakorlásánál figyelembe kell venni az Áfa-tv. 135. §-ában előírt figyelési határidőt. Ingatlan esetében a használatbavétel hónapjától kezdődően 240 hónapig figyelni kell, hogy az adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenység között a hasznosítási arány változik-e. Ha a hasznosítási arány úgy változik, hogy a levonható adó és a korábban levont adó közötti különbözet meghaladja a 10 000 Ft-ot, akkor pótlólag befizetendő áfa keletkezik, amelyet évente a levont adó egyhuszad részére kell alkalmazni. Olyan esetekben, amikor az ingatlan beszerzésének időpontjában az adólevonásra jogosító és nem jogosító hasznosítási arány még nem mutatható ki,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3230
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Ingyenes bérbeadás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 162. számában (2012. április 10.) a 3140. kérdésszám alatt megjelent válaszra hivatkozással kérem Önöket, hogy az ingyenes bérbeadás és a kapcsolódó közüzemi díjak könyvelésének kontírozási tételeinek közlésével is legyenek szívesek segítségünkre lenni.
Részlet a válaszból: […]részben vagy egészében közvetíti, akkor a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetőségének, a számlából a közvetítés tényének ki kell derülnie. A közvetítés azt jelenti, hogy az államháztartási szervezet nemcsak a saját szolgáltatását, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron. A számlából a közvetítés tényének ki kell tűnnie. Ennek a követelménynek a számla akkor felel meg, ha szolgáltatásonként tartalmazza a saját, továbbá a közvetített szolgáltatásokat, megnevezve azok műszaki tartalmát (mennyiség, mennyiségi egység, egységár) és ellenértékét szolgáltatásonként, és az általános forgalmi adóját. A Nemzetgazdasági Minisztérium által az államháztartás szervezetei számára a 2011. évi éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáltató módszertani útmutatója az előzőekhez kapcsolódóan a következő magyarázatot fűzi: Közvetített szolgáltatásként számolandók el a közüzemi szolgáltatások a bérbeadónál, ha a bérleti szerződésben rögzítették, hogy a bérleti díjon felül a bérlő az általa fogyasztott közüzemi szolgáltatások díját megfizeti, és a bérbeadó külön számlázza (nem feltétlenül külön számlában, de külön tételként) a bérlő által fogyasztott víz, gáz, áram díját. Vagyis a mérőórával mért fogyasztás tekinthető továbbszámlázásnak (91422 főkönyvi szám). A négyzetméter arányában vagy önköltségi számítás alapján meghatározott rezsidíj nem tekinthető közvetített szolgáltatásnak a számviteli törvény értelmében, ezért az államháztartás szervezete sem könyvelheti oda, hanem bérletidíj-bevételre kell könyvelni (91321 főkönyvi szám). Felhívjuk a kérdező figyelmét egy nagyon fontos jogszabályi változásra: 2011. december 31-ig az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-ának (6) bekezdése előírta, hogy "támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat." A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3198

3. találat: Ingyenes bérbeadás és a kapcsolódó közüzemi díjak

Kérdés: 2011-től az áfára általános szabályok szerint bejelentkezett önkormányzat, amely bérbe­adás és tárgyieszköz-értékesítés szempontjából is áfás, vállalkozó orvosnak térítésmentesen adja bérbe a rendelő épületét (az orvosi ellátás alaptevékenységhez kapcsolódik), és közvetített szolgáltatásként az ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjakat áfásan továbbszámlázza. Helyes-e az ingyenes bérbeadás ebben az esetben? Az ingyenes bérbe­adásnak van-e áfavonzata? Ha az ingyenes bérbe­adás az alaptevékenységhez kapcsolódás miatt elfogadható, az önkormányzat a rezsiszámlák áfáját visszaigényelheti-e, valamint továbbszámlázáskor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]illette meg. Az idézett rendelkezés alapján, amennyiben az ingatlant ingyenes használatra engedné át az önkormányzat, és az ingatlanhoz vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan levonásba helyezhető adó is felmerült - amely valószínűsíthető az alapján, hogy az ingatlan-bérbeadás tekintetében adófizetési kötelezettséget választott -, egy esetleges térítésmentes átadás áfafizetési kötelezettséget eredményezne. Az adó alapja egy ilyen ügylet esetén az Áfa-tv. 69. §-a alapján az a pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerül. Az Áfa-tv. 69. §-a szerinti kiadás alatt csak a tényszerűen felmerült költségeket, ráfordításokat értjük. Mindezektől függetlenül azonban az adott esetben nem beszélhetünk ellenérték nélküli ügyletről, ugyanis az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontjában megfogalmazott bérbe­adás fogalmából kiindulva (mely a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszonyt is bérbeadásnak tekint, amelynek tartalma alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3140