Idősügyi program keretében nyújtott szolgáltatások

Kérdés: Önkormányzatunk "Aktív időskor" európai uniós pályázati forrásból indított idősügyi programot, melynek keretében a kerületi állandó lakcímmel rendelkező 60 év feletti idős emberek, nyugdíjasok részére szabadidős programokat szervez, nyelvtanfolyamot, informatikai oktatást, torna- és jógatanfolyamon való részvételt, mentálhigiénés tanácsadást, kézműves-foglalkozásokat, a színházba járó program keretében színházbérletet biztosított ingyenesen, esetenként kedvezményes térítési díj fizetése mellett. Az önkormányzat a projekt elszámolását követően a fenntartási szakaszban is biztosította a pályázat keretében kidolgozott és megvalósított program működését, és annak leteltét követően is folytatni és működtetni szeretné az idősügyi programot, biztosítva ezzel a kerületi lakosok részére az aktív időskor eltöltéséhez a különböző programokat. A pályázat fenntartási szakaszát követően az idősügyi program keretében továbbra is biztosításra kerülő ingyenes, kedvezményes – fent leírt – programok, szolgáltatások nyújtása az önkormányzat, illetve a nyugdíjas résztvevők részére keletkeztet-e adófizetési kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.28. pontja szerint adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott:a) a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet,b) kulturális szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Természetbeni juttatásként adott tűzifa

Kérdés: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az elkobzott fatermékek közérdekű célú, ingyenes tulajdonba adására közzétett pályázati felhívásra, melyet a NÉBIH elfogadott. Ezt követően a tűzifatermékek ingyenes tulajdonba adása megtörtént az önkormányzat részére. Az önkormányzat a tűzifát szociális rászorultság alapján, természetbeni juttatásként osztja ki a lakosság részére, ellenszolgáltatás nélkül. Az átvétel és az átadás kapcsán milyen gazdasági eseményeket kell az önkormányzatnak lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az egyik könyvelendő gazdasági esemény a tűzifa térítés nélküli átvétele, a másik pedig a rászorulóknak térítés nélkül történő kiosztás.A NÉBIH központi költségvetési szerv, így az ingyenesen tulajdonba kapott tűzifa készletre vételét az önkormányzatnál a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Helyi televíziós műsorszolgáltatás és lapkiadás

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság feladata többek között a helyi lap szerkesztése és kiadása, a helyi televízió működtetése. A helyi lapot a társaság kéthetente jelenteti meg, és juttatja el ingyenesen szinte a város minden háztartásába. A háztartásokban a helyi televízió adásának sugárzása szintén ingyenesen történik (a lakosság nem fizet érte semmit). Az Áfa-tv. 14. §-a szerint szolgáltatásnyújtásnak minősülnek-e a fenti szolgáltatások? (Vagy­is ingyenesen nyújtott szolgáltatás, amely után adófizetési kötelezettség keletkezik, ha előzetesen levonható volt a szolgáltatással kapcsolatosan a nyújtóra terhelt adó.) Az önkormányzat az előző pontban említett nonprofit gazdasági társasága részére működésének finanszírozására támogatási szerződés keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat és a gazdasági társaság között létrejött szerződés 1. számú pontjának szövegezése szerint "lapszerkesztés és lapkiadás, valamint közszolgálati műsor készítése céljából". A szerződés további szövegezése szerint "a támogatott a támogatás összegét kizárólag a szerződés 1. pontjában meghatározott célra használhatja fel". A fent hivatkozott támogatás az Áfa-tv. 65. §-a szerinti adóalapnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […]  Az önkormányzat tulajdonában lévő nonprofit gazdaságitársaság helyi lap szerkesztésével, helyi televízió működtetésével foglalkozik.A lap, illetve a helyi televízió adása térítésmentesen jut el a lakossághoz.Az önkormányzat és a társaság közötti szerződés nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Közműberuházás áfája

Kérdés: Egy társaság ingatlanfejlesztéseket végez. Ennek keretében közműveket is létrehoznak, amely közműveket számunkra mint önkormányzatnak ingyenesen átadnak. Kérdésünk nem közvetlenül minket érint, hanem a társaságot. A társaság élhet-e adólevonási jogával az ingyenesen átadott közmű beruházása során előzetesen felszámított adó vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […]  Ha már a beruházás során, a levonási jog keletkezésekorfennálló (az adóalany által ismert) körülményekből megállapítható, hogy melyekazok a termékek, berendezések, melyeket az adóalany elkészültük után ingyenesenátad, akkor az azokkal kapcsolatos adó levonására nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Szemétszedési akcióban részt vevő cégek tevékenysége

Kérdés: Önkormányzatunk szemétszedési akciót szervez a területén. A szemétszedési akcióban részt vesz egy önkéntes munkával foglalkozó alapítvány is. A hulladékgyűjtés kapcsán összegyűjtött szemét elszállításában, illetve lerakásában, ártalmatlanításában, a helyi hulladékszállítással, illetve hulladéklerakással, ártalmatlanítással foglalkozó cégek is részt vesznek. Milyen megítélés alá esik áfaszempontból a szemétszedési akcióban részt vevő cégek tevékenysége, amennyiben a szolgáltatásaikat ingyen nyújtják, illetve ha azért ellenértéket kérnek?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. § a) pontja alapján az Áfa-tv. hatálya aláazon termékértékesítések/szolgáltatásnyújtások tartoznak, amelyeket adóalany -ilyen minőségében – ellenérték fejében teljesít. Az Áfa-tv. 14. §-a a valódiellenérték fejében nyújtott szolgáltatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Szociális munkás továbbképzése

Kérdés: Alapítványunk szociális munkások továbbképzését végzi. Tevékenységünkhöz 2007-ben és 2008-ban is a Közösségtől támogatást nyertünk. A támogatás feltétele, hogy abból visszaigényelhető adót nem finanszírozhatunk. A szociális munkások képzése több modulban zajlik, mi magunk válogattuk pályázaton a résztvevőket. Minden modulban vizsgáznak a hallgatók. Az oktatást ingyenesen nyújtjuk, a hallgatók nem térítik meg a költségeket. A Közösség felé kizárólag elszámolási kötelezettségünk van. A pluszforrásra az alapítványnak mindenképpen szüksége van, de nem akarjuk elveszíteni a támogatást azért, mert tévesen ítéljük meg a tevékenységünk adójogi vonzatát. Kérem, segítsenek az alábbi tevékenység megítélésében, jogosultak vagyunk-e az áfa-visszaigénylésre-e vagy sem!
Részlet a válaszából: […] A leírtak szerint az oktatás teljes költségét támogatásbólfinanszírozzák, és a képzésben részt vevőknek nem kell hozzájárulást fizetniük.Erre való tekintettel, amennyiben a szóban forgótevékenységet ténylegesen ingyenesen nyújtják, az általános forgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

Ingyenes étkeztetés áfakötelezettsége

Kérdés: A jogszabályon alapuló ingyenes étkeztetés után kell-e áfát fizetni, illetve befolyásolja-e a levonási jogot?
Részlet a válaszából: […] Költségvetési szerveknél, egyházi intézményeknél az Áfa-tv. 33. § (6) bekezdés szerint egyébként adóköteles szolgáltatást az adólevonás szempontjából tárgyi mentesnek kell kezelni azon igénybevevők vonatkozásában, akiknek a szolgáltatás ingyenes. Ez azt jelenti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.

Ingyenes étkeztetés és üdültetés áfája

Kérdés: Költségvetési szerv jogszabály alapján ingyenesen is étkeztet. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa teljes összegben, vagy csak az arányosítás szabályai szerint vonható le? Kell-e áfát fizetni? Ugyanez a költségvetési szerv saját döntése alapján saját üdülőjében dolgozóit ingyenesen, nyugdíjasait a külső igénybevevők térítési díjának 50%-áért üdülteti. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, és mi az alapja? Van-e lehetőség, és milyen arányban adólevonásra?
Részlet a válaszából: […] Költségvetési szerveknél az Áfa-tv. 33. § (4) bekezdés szerint az egyébként adóköteles szolgáltatást az adólevonás szempontjából tárgyi adómentesnek kell tekinteni azon igénybevevők vonatkozásában, akik felé a szolgáltatásnyújtás ingyenes. Ez azt jelenti, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.