Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott inkasszó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Azonnali inkasszó az önkormányzat számlájára

Kérdés: Értesíteni kell-e az önkormányzatot az ellene megnyert munkaügyi perben, jogerős bírósági határozatban meghatározott kártérítés (elmaradt jövedelem) azonnali inkasszójáról az inkasszót megelőzően, vagy elég a megtörtént inkasszóról az értesítést megküldeni? Az önkormányzat gazdálkodását nem védi a jog egy váratlan pénzleemeléssel szemben? Ha nem védi, akkor közérdek elé léphet egyéni érdek?
Részlet a válaszból: […]határozaton alapuló követeléseket a kincstárnak is teljesítenie kell a határidős beszedési megbízás szabályai szerint az Áht. 18/C. § (3) és (12) bek. alapján.] A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 1. §-a kimondja, hogy "a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell végrehajtani." Az 5. § (1) bekezdés pedig rögzíti, hogy "a bírósági végrehajtás során állami kényszerrel is el kell érni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb magatartásra kötelezett (a továbbiakban: adós) teljesítse a kötelezettségét." A Vht. 6. § (1) bekezdés szerint a pénzforgalmi úton érvényesíthető, a törvényben meghatározott pénzkövetelést azonnali beszedési megbízással kell behajtani; bírósági végrehajtásnak akkor van helye, ha az azonnali beszedési megbízás nem vezetett eredményre. A paragrafus (2) bekezdése alapján pénzforgalmi úton behajtható a pénzkövetelés, ha a jogosult bankszámlával, a kötelezett pedig pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, a végrehajtás általános feltételei fennállnak, a követelés teljesítését bírósági határozat írja elő, a teljesítési határidő eltelt, és nincs folyamatban a követelése behajtására irányuló bírósági végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztettek elő végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelem alapján a követelése nem nyert kielégítést. A kötelezett bankszámláját vezető hitelintézet az azonnali beszedési megbízásról annak (rész)teljesítése, illetőleg törvényben vagy kormányrendeletben meghatározottak szerinti sorba állítása előtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2413
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: