Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott innovációs járulék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Innovációsjárulék-fizetés

Kérdés: Városi önkormányzat 100%-os tulajdonában levő kft. innovációsjárulék-fizetésre kötelezett-e? A kft. és az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött meghatározott feladatok ellátására. A szerződés szerint a feladatok finanszírozása a kft. bevételeiből történik, valamint az önkormányzat a mindenkori éves üzleti tervben meghatározott mértékű általános működési támogatást nyújthat. A gazdasági társaság összes foglalkoztatott létszáma 24 fő (50 főnél kevesebb); a 2013. évi árbevétele 52 273 E Ft, a kiadása 60 134 E Ft, adózás előtti eredménye -7861 E Ft. A város lakossága 2014. január 1-jén 10 460 fő. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendelete szerint a 2013. évi bevétele 1 643 321 E Ft, kiadása 1 511 619 E Ft. A fenti számadatokkal a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságnak, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. év XC. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényi rendelkezések értelmében kell-e innovációsjárulék-fizetési kötelezettséget teljesíteni? Városunk népessége közel 10 500 fő.
Részlet a válaszból: […]főnél kevesebb, ésb) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.(3) A kkv-kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyneka) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, ésb) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.Ahhoz, hogy egy gazdasági társaság a Kkv-tv. rendelkezései alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősüljön, a foglalkoztatottak létszámára vonatkozó feltételnek minden esetben teljesülnie kell, míg az éves nettó árbevételre, illetve a mérlegfőösszegre elő­írt vagylagos kritériumok közül elegendő az egyik teljesülése.A Kkv-tv.-ben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor - általános esetben a december 31-én - érvényes deviza-középárfolyamot kell alkalmazni (naptári év szerinti üzleti évet feltételezve). Az euró 2013. december 31-ei MNB-árfolyama 296,91 Ft volt.A Kkv-tv. 3. §-ának (4) bekezdése szerint nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.Az (5) bekezdés szerint azonban a (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3831
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Innovációs járulék

Kérdés: 1. Van-e valamilyen lehetőség az innovációs járulék címén előírt előlegek összegének csökkentésére, a már befizetett előleg visszaigénylésére, ha a már befizetett előleget is kutatás-fejlesztésre kívánja a gazdálkodó szervezet felhasználni? 2. Ki és milyen módon igényelheti az Innovációs Alapból a támogatást? 3. Technikailag hogyan történik az KTIA-tv. 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott levonás? Levonható az éves költség abban az esetben is, ha a megrendelt kutatás-fejlesztés év végére még nem fejeződött be? 4. Abban az esetben, ha az innovációs járulék bruttó összegét csökkenti a gazdasági társaság a kutatásra, kísérleti fejlesztésre fordított összegekkel, hogyan kell nyilvántartani a kutatási, a kísérleti fejlesztési témákat?
Részlet a válaszból: […]utolsó napjáig (2005. május 31-ig) be kell fizetni az adóhatósághoz, vagy a többletbefizetést a jelölt naptól lehet visszaigényelni (függetlenül a visszaigénylendő öszszeg felhasználási céljától). 2. Az KTIA-vhr. 10. §-ának (1) bekezdése szerint az Alapból támogatást kaphatnak belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint ezek konzorciumai, amennyiben a 11. § szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az KTIA-tv. 8. §-ának (1) bekezdése részletesen felsorolja az Alapból nyújtható támogatások jogcímeit, amelyekhez nyílt pályázati rendszer keretében juthatnak a kedvezményezettek. A pályázat tartalmi követelményeire az KTIA-vhr. 13. §-ának előírásai az irányadóak. Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről szerződésben kell megállapodni. Az Alap a pályázati felhívásait országos napilapban teszi közzé és interneten is elérhetők a hivatal (NKTH) és az iroda (KPKI) honlapján. Az KTIA-tv., valamint az KTIA-vhr. további rendelkezéseket tartalmaz a - külön jogszabályon, nemzetközi szerződésen, illetve kérelmen alapuló egyedi döntés szerint - pályázaton kívül nyújtható támogatásokról. Az előirányzatokból nyújtható támogatásokra vonatkozóan az Áht-vhr. VIII. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni. 3. A technikai számítás egyszerűsített képlete: nettó járulék = bruttó járulék mínusz kötelezettségcsökkentő tételek. Így kellett eljárni az előlegfizetési kötelezettség meghatározása során - a bruttó járulék megállapításához az eltérő, a 2004. évi, majd pedig a 2003. évi adatokból kiindulva -, vagyis az KTIA-tv. 4. §-ának (3) bekezdésében előírt módon és mértékben a kötelezettségcsökkentő tételek mindkét időszaki számításnál levonhatók voltak azzal, hogy mindig a vetítési alap szerinti évhez kapcsolódó tételek (voltak) érvényesíthetők. E szerint a 2004. első két negyedévére vonatkozóan a becsült adatokkal számított előlegek meghatározása során volt lehetőség kalkulálni a 2004. évben, annak végéig várhatóan felmerülő kötelezettségcsökkentő tételeket, illetve az azt követő 12 hónap négy negyedévi előlegének számításánál - a 2003. év szerinti vetítési alap meghatározott százalékaként számított járulék éves bruttó összegéből - a 2003. évi kötelezettségcsökkentő tételek voltak levonhatók. Majd a járulékbevallásban (04490 számú nyomtatvány), a járulék 2004. évi nettó összegének levezetése során vehetők figyelembe - a teljes adóévi adatok ismeretében - a 2004. évi bruttó járulékot csökkentő 2004. évben felmerült tételek, azaz a K+F közvetlen költsége és a megrendelt K+F költsége. Amegrendelésre (a KTIA-tv.-ben meghatározott szervezettel kötött szerződés alapján) végeztetett K+F tevékenység - függetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 944
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: