Internetszolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk mobil(telefon)flotta-előfizetéssel rendelkezik. Egy - az önkormányzat nevére szóló - telefonszámla érkezik havonta, amely tartalmazza és részletezi az összes flottatag telefon-előfizetését (kb. 40 db-ot). Vannak belső telefon-előfizetések, amelyek az önkormányzati hivatalhoz tartoznak, és vannak "külsős" telefonszámok, amelyek dolgozók, képviselők előfizetései. A "külsős" telefondíjakat mint közvetített szolgáltatást beszedjük az előfizetőktől. Mindenki megkapja az adott telefonszámhoz tartozó számlarészletező másolatát, és nyugtát állítunk ki a befizetett összegről (ami megegyezik a számlarészletezőn szereplő összeggel). 2020. január 1-jétől előfizetőicsomag-váltás történt, az új csomag alacsonyabb telefondíjat és egy internet-előfizetési díjat is tartalmaz (forgalmi díjat nem, vagy csak mininálisat kell fizetni).
A Költségvetési Levelekben már többször szó volt arról, hogy az internetszolgáltatást nem lehet 5%-os áfával továbbszámlázni. Kérdésünk az lenne, hogy akkor a továbbiakban nem szedhetjük be egy az egyben az egyes telefonszámokhoz tartozó számlarészletezőkben kimutatott összeget, hanem az internetszolgáltatások díját is 27%-os áfával kellene számolni? Továbbra is elegendő lenne a befizetésekről nyugtát kiállítani, vagy helyesebb lenne számlát?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is. Amennyiben önálló szolgáltatásként számláznák tovább az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Internet, telefon és közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: Költségvetési szervként működő intézményben (kormánytisztviselők) flottás telefonnal rendelkeznek a kollégák, mely internetet is tartalmaz. A TK kifizeti a számlát, melyben a telefon 27%, az internet 5% áfát tartalmaz. Mi a teljes, munkavállalói részt 27%-os áfával számlázzuk tovább a dolgozónak, tehát nem bontjuk meg 27%-ra és 5%-ra. A közüzemi díjak továbbszámlázása esetén csak 27%-os áfával számlázhatunk tovább, mert azt az Áfa-tv. kimondja. Helyesen cselekszünk a telefon továbbszámlázása esetében?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozók részére számlázott telefon- és internethasználatot 27%-os áfamértékkel kell számlázni, mert az 5%-os adómérték az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozik, ilyen szolgáltatást pedig intézményük nem nyújt a dolgozóknak. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Internet-hozzáférési szolgáltatás adómértékének csökkenése 2018. január 1-jétől

Kérdés: Áttekintve a 2018-ra vonatkozó törvénymódosításokat, örömmel értesültünk, hogy az internet áfája 18 százalékról 5 százalékra csökken. 2018. január 1-jétől valóban már csak 5 százalékos általános forgalmi adó terheli az internetszolgáltatást?
Részlet a válaszából: […] Igen, az Áfa-tv. 3. számú mellékletének II. része 2018. január 1-jével egy új 4. ponttal egészült ki, amely rendelkezés, valamint az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése alapján az internet-hozzáférési szolgáltatást 2017. december 31-ig terhelő 18 százalékos adómérték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
Kapcsolódó címkék:    

Internetszolgáltatási díj továbbszámlázása

Kérdés: Az internethasználat költségét a dolgozóinknak továbbszámlázzuk. A továbbszámlázásnál mint költségvetési intézmény alkalmazhatjuk-e a 18%-os áfakulcsot, vagy a 27%-os adómértékkel kell számolnunk?
Részlet a válaszából: […] Továbbszámlázás esetén fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatást, mint amilyen adómértékkel az eredeti szolgáltató számlázott. Ez alól a szabály alól van néhány kivétel, pl. ha a továbbszámlázó alanyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.
Kapcsolódó címkék:  

Internetszolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk továbbszámlázza az internetet. Megtehetjük-e a kedvezményes 18%-os áfakulccsal, ha olyan vállalkozásnak állítjuk ki a számlát, amellyel van bérleti szerződés, illetve nincs bérleti szerződés, csak a rezsit számlázzuk a részükre? Nem lakóingatlan-bérbeadás tekintetében áfaalanyok vagyunk.
Részlet a válaszából: […] ...Álláspontunk szerint a kérdésben szereplő esetben, azaz ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó költség esetében, az internethasználat díját a közüzemi költségekhez (rezsiköltségekhez) hasonlóan az alábbiak szerint kell megítélni az áfa rendszerében.Az Áfa-tv. 70....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Képviselői költségtérítés

Kérdés: Helyi önkormányzat esetében döntés született arról, hogy a helyi önkormányzati képviselők juttatásaiként az internetszámlát (saját nevükre szólót) az önkormányzat megtéríti. Kérdésem, hogy az internet-költségtérítést szükséges-e feladni számfejtésre - állományba nem tartozók juttatásaiként - ebben az esetben, és van-e adó-, illetve járulékvonzata az önkormányzat részére, vagy sem? Több esetben kezelik úgy a könyvelők, hogy automatikusan az 52226-os főkönyvi számlaszámra könyvelik, számfejtés nélkül.
Részlet a válaszából: […] ...esetén a számláknak a képviselő saját nevére kell szólnia, amiről adóbevalláskor számol el nyilatkozata alapján.Az internethasználathoz fizetett költségtérítés ideális esetben nem keletkeztet jövedelmet a képviselőnél, mert az megegyezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.
Kapcsolódó címkék:  

Internetutalvány juttatása

Kérdés: Munkáltatónk béren kívüli juttatásként internetutalványt ad dolgozóinak. A számlával történő elszámolás során milyen adattartalommal kell rendelkeznie a számlának? Megfelelő-e, ha a számlából nem tűnik ki az utalvány regisztrációjának ténye, azonban az igen, hogy az internet díja mennyi, és hogy eléri vagy esetleg meghaladja a juttatott utalvány értékét? A regisztrációról a számla mellé, a szolgáltató által megküldött elismervényt tud hozni a dolgozó.
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató havi ötezer forintot meg nem haladó értékbenbiztosíthat béren kívüli juttatás címén internethasználatot a munkavállalóknak.A juttatás biztosítható kizárólag internetszolgáltatásra felhasználhatóutalvány formájában is. Az utalvány juttatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Internetszámla megtérítése

Kérdés: 2010. évi cafeteriarendszerben internethasználatot is megjelöltem. A mellékelt számla alapján kérem válaszukat, mivel a körjegyző a számla kifizetését 2010-ben nem engedi, arra hivatkozva, hogy a számlázott időszak előző év, pedig elöl a teljesítési idő 2010. 02. 04. Elfogadható, illetve kifizethető-e 2010. évi cafeteriakeretemből a mellékelt számla? A jegyző logikája szerinti kifizetés esetén minden évben 2 havi (11-12. hónap) internetszámlát nem tudok érvényesíteni, pedig elöl a teljesítés 01-02. hó.
Részlet a válaszából: […] ...7.11. pontja értelmébenegyéb indokkal adómentes "a munkáltató által biztosított ingyenes vagykedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri,a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását)".A rendelkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Internetszolgáltatás átvállalása

Kérdés: Alapítványunk egyik alkalmazottja 2009 decemberéig saját nevére vett igénybe internetszolgáltatást. 2009 decemberétől azonban költségeit alapítványunk vállalta át. A telekommunikációs cégtől igénybe vett, 2009. december havi szolgáltatásról kiállított számlát nem alapítványunk, hanem munkatársuk nevére állították ki annak ellenére, hogy a jelzett hónapban már alapítványunk fizette a számlát. 2010. januártól a számlák rendben a nevünkre érkeztek, de a szolgáltatás nyújtója nem hajlandó a decemberi számlát javítani, mivel szerinte erre csak a kiállítást követő 90 napon belül van lehetőség, mi pedig későn vettük észre a hibát. Valóban nincs lehetőség a javításra?
Részlet a válaszából: […] A válaszadás során feltételezzük azt, hogy a szolgáltatásszerződés szerinti igénybevevője 2009. december hónapban az alapítvány. Jeleznikívánjuk ugyanakkor, hogy a szolgáltatás ellenértékének a megfizetője eltérheta szerződésben megjelölt szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Adómentes internethasználat

Kérdés: Intézményünk a lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a munkavállalók internet-előfizetéséhez. Már több munkavállalónk jelezte, hogy mobilinternetre szeretné a szerződését átváltani. Ebben az esetben is lehet adómentes támogatást adni?
Részlet a válaszából: […] ...1. számú mellékletének 7.11. pontja szerintadómentes "a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményesszámítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, aforgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását)". A mobilinternet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 10.
Kapcsolódó címkék:  
1
2