Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott intézményfinanszírozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szociális étkeztetés áfája

Kérdés: Az Egyesített Szociális Intézmény fenntartója társulás. 2013. június 30-ig a társulás igényelte az intézményünket megillető állami normatívákat. Július 1-jétől az önkormányzat igényli, átadja a társulásnak, aki nekünk finanszírozásként továbbítja. A szociális étkeztetés térítési díja úgy kerül megállapításra, hogy az éves szolgáltatási önköltségből levonjuk az állami normatívát. A térítési díj számítását nem főzőkonyhánként számítjuk ki, hanem intézményi szinten. A fizetendő személyi térítési díj nem egyezik meg az intézményi térítési díjjal, mert a nyugdíj összegétől függően sávosan fizetnek az igénybevevők, valamint a törvény alapján is meghatározott százaléknál többet nem fizethetnek. 2013. november 15-től a fogyatékosotthonok 2014. január 1-jei állami átvétele miatt az akkori nevünket, adószámunkat, törzsszámunkat a fogyatékosok otthona vitte tovább, az összes többi feladatra egy új költségvetési intézményt hozott létre a fenntartó. Éves áfabevallók vagyunk. Egy korábbi adóellen­őrzés miatt az Áfa-tv. 65. §-a, valamint az 5. sz. melléklet 2. pontja alapján a szociális étkeztetésre jutó fizetendő áfához hozzáadtuk a normatívát is (fizetendő áfa + normatíva, utána: levonható áfa x fenti arányszámmal). A NAV ügyintézője szerint az áfabevallásnál nem kell a normatívával foglalkozni, csak a levonható, illetve előzetesen felszámított áfával (kivétel az ingyenes étkezőket). A pontos válaszhoz látnia kellene a támogatási szerződést. Ez nekünk nincs, mi a fenntartótól finanszírozásként kapjuk a szociális étkezés normatíváját.
1. Kérem, szíveskedjenek segítséget nyújtani abban, hogy a bevallást szabályosan készítsük el.
2. Amennyiben a normatívával is számolnunk kell, akkor a 2013. november 15-ei "szétválás" miatt a tényleges adagokra jutó normatívát meg kell bontani?
3. A szociális étkezés utólag, a tárgyhónapot követő hónapban kerül számlázásra. Az éves bevallásnál a decemberi étkezést csak januárban számlázzuk. Ezt a hónapot is be kell állítani az éves bevallásba, vagy a pénzforgalmi szemlélet miatt csak a következő évben?
Részlet a válaszból: […]mint arányszámot rontó tényezőt, tehát nem a fizetendő áfához (a számlálóhoz) kell hozzáadni. Az arányosítási számításnál a kapott támogatást akkor kell számításban venni, amikor megkapják, jóváírják a bankszámlájukon.Az ingyenes étkezőkre jutó előzetesen felszámított áfát (a beszerzést, előállítást terhelő áfát) nem lehet levonásba helyezni az Áfa-tv. 120. §-a alapján, mivel azzal kapcsolatban nem keletkezik áfás bevétel. Abban az esetben, ha a beszerzéskor nem állapítható meg, hogy az ingyenes étkezőkre jutó beszerzési áfa milyen arányt képvisel, és ezért a teljes áfát levonásba helyezték, akkor alkalmazható az a megoldás, hogy az ingyenes étkezők után megfizetik az áfát, mintha teljes árat fizettek volna. Az ingyenes étkezők után fizetett áfa azonban nem egyezik meg a normatívával.Az általános forgalmi adóban pénzforgalmi elszámolást a Kkv. hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások alkalmazhatnak. A költségvetési intézmények nem tartoznak a Kkv. hatálya alá, így nem választhattak pénzforgalmi elszámolást. Az áfában főszabályként a Ptk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3656

2. találat: Intézményfinanszírozás áfája

Kérdés: Intézményünk működési körébe iskolák, bölcsődék és szociális intézmények étkeztetése tartozik. Tevékenységünkhöz az önkormányzati támogatást intézményi finanszírozásként kapjuk. Többek között a Költségvetési Levelek év elején megjelent számaiban az jelent meg, hogy ebben az esetben a támogatás nem adóalap, csak az ellátottak étkezési térítési díja és kapcsolódó beszerzése előzetesen felszámított áfája teljes egészében levonható. Esetünkben az önkormányzat képviselő-testülete az ellátottak térítési díját határozza meg (ha közben árváltozás történik, azt a rendelet nem követi le). Az intézményfinanszírozás nem étkezési finanszírozás, nincs lejelentve a tényleges adagfogyasztás az önkormányzat felé, a felügyeleti támogatást intézményfinanszírozásként kapjuk. Jól értelmezzük, hogy a támogatás ebben az esetben nem adóalap?
Részlet a válaszból: […]a támogatás formájában juttatott összeg vonatkozásában a következőképpen alakul. Amennyiben az igénybe vett szociális alapon nyújtott étkezéshez adott támogatást ténylegesen nem utólag, egyedi igénybejelentés alapján utalják, hanem a támogatást egy meghatározott időszakra normatívák alapján, úgy az Áfa-tv. alkalmazásában ellenértéknek nem minősülő támogatásnak minősül a tevékenység elvégzése céljából juttatott támogatás összege. Ennek megfelelően az önkormányzat által nyújtott támogatás ténylegesen - intézményfinanszírozásnak minősül - nem képez adóalapot, mivel az Áfa-tv. 22. § (2) bekezdésének feltételei nem állnak fenn. Ez esetben az áfalevonási joga teljes egészében megnyílik, feltéve hogy nincsenek olyan étkezők, akik nem törvényben vagy kormányrendeleten alapulva veszik igénybe a szolgáltatást, hanem önkormányzati rendelet vagy egyedi kedvezmény alapján. Abban az esetben azonban, ha van olyan étkező, aki önkormányzati rendelet vagy egyedi igénybejelentés alapján veszi igénybe a szolgáltatást, akkor az Áfa-tv. 38. § (2) bekezdése alapján természetes mértékegység, étkezési adag alapján köteles megosztani az előzetesen felszámított áfát, és az erre az étkezőre jutó áfa összege nem helyezhető levonásba. Amennyiben az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1871

3. találat: Étkezési támogatás

Kérdés: Önkormányzatunkhoz tartozó önálló költségvetési intézményként működik az oktatási intézményeket összefogó, ún. koordináló intézmény. A normatív szociális étkezési kedvezményt az intézmény áfával együtt vagy anélkül számlázza az önkormányzatnak? Intézményfinanszírozás címén átadhatja-e az önkormányzat?
Részlet a válaszból: […]által folyósított részt is szerepeltetni kell [Áfa-tv. 22. § (2) bekezdése]. 1996 óta azonban a szociális kedvezményt nem utólag, egyedi igénybejelentés alapján adják, hanem normatíva alapján. Amennyiben az adóalany is így utalja a szóban forgó támogatást, akkor ez a támogatás nem minősül árat befolyásoló támogatásnak, ebből következően nem áfás. Ebben az esetben a juttatott pénzösszeg áfa szempontjából is támogatásnak minősül, a pénzösszeg átvételéről nem kell Áfa-tv. szerinti bizonylatot kibocsátani, elegendő az Szt. szerinti egyéb bizonylat (165. §-a) kibocsátása. Természetesen nem kifogásolható, hogy az adóalany ilyenkor is számlát bocsát ki, és a számlán adómérték helyett az "áfa hatályán kívüli" ügylet szövegrészt szerepelteti. Ez a támogatás nem egy konkrét szolgáltatás ellenértéke, így az nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget. Az adott támogatást az önkormányzat kétféleképpen adhatja: konkrét tevékenység ellátására, illetve intézményfinanszírozásként. Az, hogy a konkrét esetben melyikről van szó, a támogató szándékától függ. Ha az önkormányzat ezt a támogatást - a többi támogatástól elkülönítve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1001