Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott iskoláztatási támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Család- és iskoláztatási támogatás elszámolása eseti gondnok kijelölése esetén

Kérdés: A Gyvt. alapján a jegyző családi pótlék természetbeni folyósításáról döntött. A családi pótlékot nem a jogosultnak utalják, hanem az önkormányzat Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára (a MÁK-tól kapunk bankszámlakivonatot). A beérkezett összeget az eseti gondnok készpénzben felveszi, majd abból például élelmiszert, gyógyszert vásárol a gyermek részére. Az idegen pénzeszközök közt megtaláltuk a szerintünk alkalmazandó főkönyvi számlát, 35117. Családtámogatások lebonyolítási számla. Hogyan könyveljük a számlára érkezett családi pótlékot, annak felvételét a számláról, és ha szükséges könyvelni, akkor az azzal való elszámolást? Az eseti gondnok egy táblázat kitöltésével és a számlák csatolásával számol el a jegyző felé. Tekintettel arra, hogy az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén kötelezően alkalmazandó gyámhatósági eljárásról van szó, ezért kérdésem közérdeku lehet.
Részlet a válaszból: […]a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet tartalmazza. Ennek alapján a természetben nyújtott családi pótlék nem fordítható a család számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások kiváltására. Az eseti gondnokot tevékenységéért munkadíj nem illeti meg, indokolt és számlával igazolt kiadásainak költségét azonban az őt kirendelő jegyző megtéríti. A költségtérítés mértéke havonta nem haladhatja meg az adott gyermek után járó családi pótlék összegének 10%-át. Ez a költségtérítés nem vonható le a családi pótlék összegéből. A további konkrét eljárási rendet, ideértve a felhasználási jogcímeket a kormányrendelet 91/B., 91/C. és 91/D. paragrafusai tartalmazzák. Az eseti gondnok részére történő kiutalásokat alapvetően kétféle módon lehet könyvelni, mely attól függ, hogy az eseti gondnok rendelkezik-e bankszámlával, vagy nem. 1. esetben: az eseti gondnok rendelkezik bankszámlával Beérkezik a családi pótlék és az iskoláztatási támogatás az idegen pénzeszközszámlákra T 35117 és 35125 - K 481117 és 4881125 Kiutalás az eseti gondnok bankszámlájára T 399 - K 35117 és 35125 Az eseti gondnok elszámol a felhasználásokról. (Itt minden esetben a védelembe vett gyerekek nevére szóló számlákat szabad elfogadni.) Bruttó módon az előleg visszavételezése T 35117, 35125 - K 399 Kiadások elszámolása T 4881117 - K 35117 és T 4881125 - K 35125 A fel nem használt összeget az eseti gondnok visszautalja a számlákra T 35117 - K 4881117 T 35125 - K 488125 2. esetben: az eseti gondnok nem rendelkezik bankszámlával, és a készpénzt az önkormányzat (polgármesteri hivatal) házipénztárából kell részére kiadni Beérkezik a családi pótlék és az iskoláztatási támogatás az idegen pénzeszköz számlákra T 35117 - K 4881117 és […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3020
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,