Szja-visszatérítés

Kérdés: Önkormányzatunk alkalmazottja egyedül neveli a gyermekét, családi pótlékot 2021-ben nem folyósítottak a részére, mivel az ellátást nem igényelte a családtámogatási szervtől. Annak ellenére, hogy ténylegesen nem részesült az ellátásban, 2021-ben jogosult-e a családi kedvezményre és ezáltal az adó-visszatérítésre? Ha érvényesíthető a kedvezmény, milyen dokumentummal lehet igazolni egy ellenőrzés során a családi pótlékra való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] A 2021. évi CXXX. törvény 31. §-a értelmében a magánszemély adó-visszatérítésre jogosult, ha 2021. év bármely napján családi kedvezményre volt jogosult.Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében családi kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Család- és iskoláztatási támogatás elszámolása eseti gondnok kijelölése esetén

Kérdés: A Gyvt. alapján a jegyző családi pótlék természetbeni folyósításáról döntött. A családi pótlékot nem a jogosultnak utalják, hanem az önkormányzat Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára (a MÁK-tól kapunk bankszámlakivonatot). A beérkezett összeget az eseti gondnok készpénzben felveszi, majd abból például élelmiszert, gyógyszert vásárol a gyermek részére. Az idegen pénzeszközök közt megtaláltuk a szerintünk alkalmazandó főkönyvi számlát, 35117. Családtámogatások lebonyolítási számla. Hogyan könyveljük a számlára érkezett családi pótlékot, annak felvételét a számláról, és ha szükséges könyvelni, akkor az azzal való elszámolást? Az eseti gondnok egy táblázat kitöltésével és a számlák csatolásával számol el a jegyző felé. Tekintettel arra, hogy az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén kötelezően alkalmazandó gyámhatósági eljárásról van szó, ezért kérdésem közérdeku lehet.
Részlet a válaszából: […]  A Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése szerint a gyermek után járóiskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának – a családoktámogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 15. § b)pontjában foglaltak szerinti – felfüggesztésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Családtámogatás

Kérdés: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyámhatóság a családi pótlék, illetve az iskoláztatási támogatás természetbeni nyújtását rendeli/rendelheti el. Ugyanezen törvény 37. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat részére a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történik fenti jogcímeken az utalás. Továbbá az önkormányzatok e területet érintő feladatait – közöttük a pénzügyi lebonyolítást is – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/F-L. § pontja szabályozzák, mely szerint eseti gondnok rendelkezik a támogatás felett, melynek felhasználásáról a jegyzőnek számol el. Milyen főkönyvi számlaszámon kell kezelni a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlát? Hogyan kell e tételeket az önkormányzatnak könyvelnie, milyen főkönyvi számlákat kell alkalmaznia? [Milyen bevétel a családtámogatási számlára megérkező pénz? Az eseti gondnok által természetbeni ellátásra fordított kiadása(i) milyen kiadási jogcímen jelenik/jelennek meg az önkormányzat könyveiben?]
Részlet a válaszából: […] A családtámogatási ellátások a következők:a) családi pótlék,aa) nevelési ellátás,ab) iskoláztatási támogatás,b) gyermekgondozási támogatás,ba) gyermekgondozási segély,bb) gyermeknevelési támogatás,c) anyasági támogatás.Ha a gyámhatóság a családi pótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Iskolakezdési támogatás

Kérdés: Intézményünk támogatást szeretne adni egy nehéz körülmények között élő és három iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottjának a tanévkezdéshez. Úgy tudjuk, hogy a legkisebb gyermek számára már júniusban meg kellett vásárolni a könyveket. A középiskolába járó gyermekek viszont csak szeptemberben veszik meg a tankönyveiket. Kérdésünk, hogy a megvásárolt tankönyvekre utólag adhatunk-e adómentesen támogatást, vagy esetleg a tankönyveken kívül más egyéb, az iskolába szükséges eszközök, pl. füzet, írószer vásárlására is felhasználható-e az adómentes támogatás? Kérdéses számunkra az is, hogy a középiskolába járó gyermekeknek is nyújtható-e adómentesen az iskoláztatási támogatás?
Részlet a válaszából: […] Adómentes iskolakezdési támogatásban a közoktatásitörvényben meghatározott gyermek, tanuló részesülhet a rá tekintettel családipótlékra jogosult szülője vagy annak a vele közös háztartásban élő házastársaútján. Az adómentes rendelkezés alkalmazása során gyermeknek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Iskolakezdési támogatás bizonylata

Kérdés: Kifizethető-e adómentesen az iskolakezdési támogatás annak az alkalmazottunknak, aki az általános iskolába járó gyermeke számára júniusban (közel tízezer forintért) megvásárolta a tankönyveket, de nem kért róla számlát?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt tankönyvekről a munkáltató nevére szóló számlátkellett volna kérni. A számla alapján a tanév első napját megelőző 60 és az aztkövető 60 napon belül adómentesen megtéríthető lett volna a tankönyvek ára.Azonban számla hiányában nem fizethető ki adómentesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Természetbeni juttatások

Kérdés: Az adómentesen adható természetbeni juttatások kifizetésénél lehet-e különbséget tenni úgy, hogy nem kap minden dolgozó, vagy pedig mindenkinek – aki megfelel a feltételeknek – egységesen ki kell fizetni (háromszor adható tárgyjutalom, üdülési csekk, étkezési utalvány, iskoláztatási támogatás)?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által adómentesen nyújtható juttatásokadómentességének nem feltétele az, hogy az adott juttatásban minden munkavállalórészesüljön. Ez vonatkozik az adóévben legfeljebb három alkalommal adhatóadómentes csekély értékű ajándékra, az üdülési csekkre, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Szakszervezet által nyújtott iskolakezdési támogatás és étkezési hozzájárulás

Kérdés: Intézményünk szakszervezeténél vetődött fel az a kérdés, hogy ha a szakszervezetnek csak a tagdíjból van bevétele, akkor kell-e szja-t fizetnie abban az esetben, ha a tagoknak iskoláztatási támogatást vagy étkezési utalványt ad.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8. pontja jelöli meg a természetbeni juttatások közül adómentes bevételeket.A 8.17. és a 8.30. pontokban nevesíti a törvény külön adómentes bevételként a munkáltató által természetben nyújtott étkeztetés értékéből meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.